Fødselsdato på CV-en
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

Fødselsdato på CV-en

De fleste norske maler for CV-er inkluderer fødselsdatoen. Likevel er det opp til deg om du vil føre den opp, eller ikke. Her ser vi på mulige fordeler og ulemper ved å oppgi alderen når man søker på en ny jobb.

Aldersdiskriminering

I Norge pleier man å skrive fødselsdato på CV-en. Derimot er det ikke vanlig i en del andre land, som USA, Storbritannia og Canada.

Alder blir sett som et mulig grunnlag for diskriminering. Det gjelder først og fremst de som er svært unge, og de som er godt voksne.

I Norge har vi en lovfestet beskyttelse mot diskriminering. I 2018 trådte en ny lov i kraft som forbyr direkte eller indirekte diskriminering ut fra alder, kjønn, religion eller etnisitet. Samtidig ble det opprettet en Diskrimineringsnemnd, som man kan henvende seg til dersom man mener seg diskriminert.

Det kan i noen sammenhenger være lov å søke etter bestemte aldersgrupper, men da skal det komme fram i utlysningsteksten. Dessuten må det da være et solid, saklig grunnlag for det. Dersom en stilling krever en del års erfaring innen bestemte fag eller emner gir deg seg selv at de yngste jobbsøkerne ikke vil nå opp. Det vil også i enkelte stillinger med hard fysisk påkjenning kunne være lovlig å nedprioritere de eldste arbeidstakerne.

Dersom man har spørsmål omkring dette kan man søke råd hos likestillings- og diskrimineringsombudet før man søker på en stilling. De vil kunne gi både generelle råd, og svar på mer spesifikke spørsmål rundt en konkret stillingsutlysning.

Ansvarsbevisste

Det har i de seneste årene vært mye fokus på å ikke diskriminere i arbeidslivet. Å ansette noen som er litt «utypiske» også aldersmessig vil derfor hos mange bedrifter bli sett på som positivt. Det vil kunne gi dem ekstra kredibilitet som moderne og ansvarsbevisste.

I tillegg kommer det at eldrebølgen er i ferd med å rulle over Norge for fullt. Etterkrigstidens store barnekull er nå seniorer. Dermed er det mange eldre som ønsker å jobbe. Samtidig er de en kjøpesterk målgruppe, som mange bedrifter ønsker å nå ut til. Da må de ha seniorer med på laget, og vil derfor være positive til CV-er fra eldre, men aktive, arbeidstakere.

Enkelte bedrifter som legger vekt på et ungt og trendy image har blitt beskylt for å diskriminere både på alder og kjønn. Det gjelder særlig utesteder som har lagt vekt på å ansette enten kun unge kvinner eller unge menn. Dette har blitt påpekt som klart ulovlig i Norge.

Det er lov å vektlegge trender, men ikke å diskriminere søkere basert på alder eller kjønn hvis de er kvalifiserte for jobben. Det blir likevel opp til søkeren å vise at vedkommende passer inn i den stilen bedriften har.

Hull i CV-en

Karriereveiledere og hodejegere gir litt ulike råd omkring det å oppgi alderen sin ved jobbsøking. Mange mener det er liten grunn til å oppgi alderen, akkurat som at man sjelden nevner religion eller etnisitet i en CV. En hodejeger illustrerer det slik «jeg spør ikke om søkerens vekt, så hvorfor skal jeg spørre om alderen? Jeg vil vite hva kandidaten kan bidra med».

Samtidig hevdes det fra andre at arbeidsgiveren vil kunne anse det som et hull i CV-en dersom søkerens alder ikke oppgis. Hvilken alder du har sånn omtrent vil uansett komme fram.

Arbeidsgiveren vil raskt regne seg fram til at med så mye erfaring er du nødvendigvis over 40 år. Dersom du oppgir en universitetsutdannelse som ble avsluttet før årtusenskiftet så er du ikke blant de unge søkerne.

Ikke fokuser på alderen

Uansett om du fører opp fødselsdatoen eller ikke, så bør du ikke fokusere på den. Selv om du er bekymret for at du vil bli oppfattet som enten for ung eller for gammel for jobben, så bør du ikke ha det i hodet når du skriver CV og jobbsøknad.

Da skal du skrive om hvilke kvalifikasjoner du har, og hvordan nettopp du kan bidra fornuftig i akkurat denne jobben. Ikke skriv at «du ikke er ferdig» eller «har fortsatt mye å gi». Dette er selvfølgeligheter som bare bidrar til å få fram negative assosiasjoner hos arbeidsgiveren.

Gi en forklaring

Ett unntak fra å ikke omtale alderen er hvis du ønsker å bruke den i seg selv for å få fram en egenskap du tenker er viktig, som for eksempel evne til omstilling.

Hvis det er snakk om en juniorstilling i et ungt og dynamisk miljø vil det ikke være noen ulempe å føre opp en ung alder. Det kan derimot hende at arbeidsgiveren stusser over en søknad fra en 50-åring til en slik jobb.

Imidlertid kan det være at du ønsker deg en endring i karriereretningen din i voksen alder. Det motbeviser i så fall stereotypien om at godt voksne har problemer med å omstille seg. Da kan du kort forklare dette ønsket på en engasjert måte. Det er imidlertid grunnleggende viktig at du på en trygg måte også får fram dine kvalifikasjoner for stillingen.

Dersom du klarer å presentere en overraskede høy, eller lav, alder på en god måte kan det bidra til at du blir lagt positivt merke til.

Fremhev fordelene

Akkurat som det finnes negative stereotypier om ulike aldre, finnes det også positive. Tenkt over hva som er fordelaktig ved din alder, og fremhev det på en naturlig måte, uten å nevne alder.

Unge mennesker blir gjerne sett på som teknisk oppdaterte og dyktige, samt at de ikke har de høyeste lønnsforventningene. Dette er faktorer du kan legge vekt på ved omtale av kvalifikasjonene dine.

På samme måte blir seniorer i arbeidslivet sett på som pliktoppfyllende, med lavt fravær og bred erfaring. Med lang erfaring er det større sjanse for at du har noen fellesnevnere med arbeidsgiveren. Sørg for å finne disse, og fremhev de. Pass imidlertid på å ikke ramse de opp som generelle fraser. Finn eksempler fra ting du har oppnådd i karrieren din som illustrerer egenskapene.

Ansetter seg selv

Det blir hevdet at arbeidsgivere gjerne ansetter «seg selv». Med det menes det at de bevisst, eller ubevisst, ser etter sine egne egenskaper hos en jobbkandidat.

Da er det viktig å huske at alder ikke er avgjørende for hva slags person du er. Gjør grundig research om firmaet og personene du skal sende CV-en til. Sørg for å finne andre likhetspunkter enn alder som du kan fremheve ovenfor arbeidsgiveren, for å vise at du passer inn i den aktuelle bedriften.

Kort oppsummert kan vi si at du bør føre opp fødselsdatoen din på CV-en, men ha et bevisst forhold til hvilke eventuelle fordeler og ulemper den gir deg i søkeprosessen. Og for all del, ikke fokuser på alderen, fokuser på egenskapene dine!

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang