Førerkort på CV - er det lurt å skrive?

Førerkort på CV - er det lurt å skrive?

Har du førerkort, men er usikker på om du skal sette dette på CV-en din? I de fleste tilfeller anbefales det å nevne dette. Det er nyttig for arbeidsgiver å vite at du har førerkort, selv om det ikke en nødvendighet i stillingen du søker på.

Ikke alle har førerkort, og for de som holder til i storbyen i Norge er det heller ikke alltid nødvendig.

Alternativene for å reise kollektivt er mange, og generasjonen som vokser opp i dag ser ikke nødvendigvis det samme behovet for å ta førerkortet i samme grad som den eldre generasjonen. Det finnes så mange bra alternativ til å kjøre egen bil. I tillegg finnes det også mange som er opptatt av miljøet, og velger samkjøring som en miljøsparende måte å komme seg til arbeidet på. Men hvis du har førerkort så er det definitivt verdt å nevne det på CV-en din. Det er verdi for en arbeidsgiver å vite at du har førerkort. Spesielt hvis du bor litt lenger unna bedriften du søker jobb hos, og alternativene for kollektivtrafikk er få eller ingen.

Førerkort på CV-en er ikke obligatorisk

Det er selvsagt ikke obligatorisk å informere om førerkortet ditt på CV-en. For stillinger der du hovedsakelig jobber på et kontor og bak en PC, så er det faktisk ikke så interessant å nevne førerkortet.

Men dersom arbeidsgiver er plassert i et geografisk område hvor det er problematisk å nå fram med offentlig transport, så vil du ha en stor fordel overfor arbeidsgiver dersom du informerer om førerkortet ditt på CV-en. Og det gjelder også om du kun har førerkort, men ingen bil. For i noen tilfeller vil arbeidsgiver stille leiebil til disposisjon for sine ansatte.

Hva hvis du ikke har førerkort eller lappen?

Hvis du ikke har førerkort, så trenger du ikke oppgi noe om dette i CV-en din. CV-en skal gi et positivt inntrykk og vise dine verdifulle egenskaper og ferdigheter. Så dersom du ikke har noen kjørekunnskaper, så skal du unngå å nevne dette. Hvis du holder på å ta kjøretimer eller snart kommer til å ta oppkjøringen, så kan du med fordel oppgi dette på CV-en.

Om du søker på en jobb der det er et absolutt krav å ha førerkort, må du selvfølgelig allerede ha tatt lappen. Unntaket er militæret og enkelte transportselskaper som tilbyr å betale for kjøretimene dine, og du kan få tilbud om å få dekket mesteparten av kostnaden for førerkortet ditt.

Ulike type førerkort på CV-en

Den vanligste typen førerkort er klasse B. Dette står for personbil og er det du skal nevne dersom du har tatt sertifikatet på vanlig måte. I tillegg til førerkort klasse B kan du også nevne andre typer førerkort på CV-en.

Dersom du har motorsykkel-lappen, skal du skrive førerkort klasse A, A1 eller A2. For lastebil skal du skrive klasse C eller CE og for buss bruker vi benevnelsen klasse D (vanlig buss) og klasse D1 (minibuss).

Andre klassetyper det kan være lurt å nevne, dersom du innehar sertifikatet:

  • Moped klasse AM (dersom du søker stilling som pizzabud eller foodora-leverandør)
  • Traktor klasse T (dersom du søker stilling som lærling hos bonde eller avløser for bonde)
  • Snøscooter (S) (om du holder til i et geografisk kjølig område, så kan det være en stor fordel med snøscooter som et fremkomstmiddel)

Dersom det kreves førerkort i stillingen

For enkelte stillinger er det nødvendig å ha førerkort, og at du har erfaring med å kjøre. Derfor er det ganske logisk å indikere at du har førerkort klasse B og eventuelt andre typer førerkort i tillegg.

Stillinger som krever at du har førerkort

  • Pizzabud eller annen type bud i storbyer
  • Lastebilsjåfør
  • Bussjåfør
  • Taxisjåfør
  • Politi
  • Ambulansepersonell
  • Annen type sjåfør
Dersom du søker på en stilling hvor det er forventet at du har førerkort, så kan du informere om dette under «nøkkelkvalifikasjoner»

Informere arbeidsgiver at du har egen bil?

Skal du oppgi på CV-en at du har egen bil?

For utvalgte stillinger er det et krav at du har din egen bil. Dette kan for eksempel være hvis du for eksempel søker om en turnus-stilling på en flyplass eller på et sykehus. Da er det ofte slik at du må stille opp på jobb såpass tidlig at du ikke får mulighet til å ta den første rutebussen. Eller det kan hende du har kveldsskift, og skiftet ditt er ikke ferdig før det siste toget eller t-banen har kjørt.

En arbeidsgiver ønsker ikke at du skal være avhengig av offentlig transport om du arbeider skift. Derfor vil det være lurt å nevne i CV-en at du har din egen bil, selv om det i noen tilfeller er slik at arbeidsgiver stiller en leaset bil til din rådighet.

Om du har førerkort, men ikke eier bil så trenger du ikke nevne noe om dette på CV-en din.

Hvor på CV-en kan jeg informere om førerkort?

Etter at du har skrevet om arbeidserfaringen din, kan du liste opp det som defineres som «annen erfaring». Det er i dette avsnittet at du også kan informere om statusen din om førerkort. Du kan også velge å informere om det under seksjonen hvor du skal skrive om verv og kurs du har tatt.

Slik kan du informere om førerkortet ditt på CV-en

Hvis du har bestemt deg for at du ønsker å oppgi på CV-en at du har førerkort og eventuelt egen bil, kan det være vanskelig å vite hvordan du skriver det, og hvilke detaljer du skal ta med om førerkortet ditt. Du har allerede informert om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse og nasjonalitet under «personopplysninger» på CV-en. Så du trenger bare å oppgi klasse for førerkortet.

Slik skriver du det inn på CV-en:

Førerkort: Klasse B

Såfremt det er relevant for stillingen du søker på, å oppgi at du har bil, så skriver du dette på CV-en din på samme linje:

Førerkort: Klasse B (eier bil)

Gitt at du har flere førerkort og det er relevant å klassifisere disse, legger du til bokstavene i kategoriene:

Førerkort: Klasse B og C

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang