Ska jag ange födelsedatum på mitt CV?

Ska jag ange födelsedatum på mitt CV?

Är det dags att skriva ett CV till en jobbansökan? Då är frågan om det är obligatoriskt att ange ditt födelsedatum i ditt CV, eller om det är valfritt att uppge ålder när du söker ett jobb. Det finns inte ett givet svar på frågan om du bör ange din födelsedata i din ansökan och i slutändan är det helt upp till dig själv om inte arbetsgivaren specifikt efterfrågar det. Men när det kan det lämpa sig och när bör man undvika det?

På den svenska arbetsmarknaden finns det en väl utbyggd offentlig sektor och förehavandet när du söker ett jobb inom offentlig förvaltning kan skilja mot när du söker ett arbete hos ett privat företag. Se till att läsa igenom jobbannonsen tydligt för att inte riskera att du glömmer att ange relevant, efterfrågad information.

Diskrimineringslagen skyddar arbetssökande

Sverige har en omfattande diskrimineringslag (2008:567) vars ändamål är att motverka diskriminering i samhället, och på så sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Det innebär i praktiken att det strider mot diskrimineringslagen att behandla människor olika beroende på kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen skyddar också arbetssökande, anställda och andra som verkar på arbetsmarknaden. Den ska försäkra att det är relevanta aspekter, som erfarenhet och personlig tillämplighet, som ligger till grund för möjligheterna att få ett jobb. Att diskriminera en arbetssökande grundat i personens ålder är alltså inte förenligt med diskrimineringslagen målsättning om likabehandling.

Ange födelsedatum på ditt CV

Såvida arbetsgivaren inte efterfrågar ditt födelsedatum är det ett fritt val att ange det på ditt CV eller i ditt personliga brev. Om du tror att det kan vara till din fördel att ange födelsedatum kan det vara värt att göra det. Redan i jobbannonsen brukar det framgå om födelsedatum är någonting som arbetsgivaren vill veta i din ansökan. Håll utkik om det nämns och se till att ta med den efterfrågade, relevanta information som krävs.

Fördelar och nackdelar med födelsedatum på CV

Det kan finnas stereotyper kopplade till ålder, där en ung person kan ge sken av att vara oerfaren och oprövad på grund av sin ringa ålder, medan en äldre person kan framstå som oflexibel eller oförmögen att hantera ny teknik eller digitala lösningar. Men det är inte enkelt att försöka förutspå arbetsgivarens fördomar.

I praktiken är det naturligtvis inte fullt så svart och vitt. Om du anger din ålder i ditt CV kan det därför vara klokt att nyansera bilden av dig själv. Kanske vill du framhäva din gedigna erfarenhet på arbetsmarknaden om du är äldre? Eller kanske vill du belysa att du är hungrig och nytänkande om du är en yngre person som söker ett jobb?

Positiv diskriminering

Diskriminering är ett i grunden negativt laddat ord, men det finns också tillfällen då det kan vara till din fördel att ange din ålder till en arbetsgivare. Det kan finnas fall där arbetsgivaren föredrar personer från en viss åldersgrupp till ett jobb, utan att för den sakens skull ange det i jobbannonsen.

Om du ansöker till ett jobb där du tror att din ålder eller ditt födelsedatum är en konkurrensfördel är det en klok idé att ange detta antingen i ditt cv eller i ditt personliga brev. På så sätt har du stärkt dina chanser att bli kallad till en intervju och i slutändan få det jobb du har sökt.

Andra regler kan gälla om du är under 18 år

En hel del jobb kräver att du är myndig eller att du har åldern inne för att ta ett körkort. Diskrimineringslagen är inte samma skydd om du inte är 18 år fyllda och om det kan anses relevant att vara minst en viss ålder. Det kan helt enkelt finnas juridiska skäl till att någon som inte är myndig inte är aktuell för jobbet.

Det finns också vissa kompetenser som är direkt kopplade till ålder och som är omöjliga för personer som inte har fyllt myndiga. Det är till exempel inte möjligt att ha ett vanligt körkort för bil om du inte är 18 år fyllda, någonting som kan försvåra jobbsökandet och som kan utesluta dig fram flera jobb. Det finns också jobb där man hanterar produkter eller kemiska ämnen som kräver att man är i en viss ålder. I detta fall brukar det framgå tydligt redan i jobbannonsen.

Födelsedatum för sommarjobb eller extrajobb

Många som är under 18 år söker sitt första jobb som ett extrajobb eller sommarjobb. I grunden gäller samma principer som för en vanlig jobbansökan, men det finns också arbetsgivare som uttalat riktar sig mot yngre arbetssökande. Det handlar ofta om att det är tidsbegränsade anställningar, både sett till omfattning och varaktighet på anställningen.

Om du söker sommarjobb kan det därför vara klokt att undersöka vilka arbetsgivare som gärna har yngre anställda. Det brukar framgå direkt i jobbannonsen, samtidigt som arbetsgivare som har målsättningen att rikta sig till yngre arbetssökande brukar hitta forum där man lättare når dessa. I Sverige är det bland annat vanligt att kommuner har olika arbetsmarknadsinitiativ för att skapa arbetstillfällen för unga personer på somrarna. I det fallet är det ofta relevant att ange ditt födelsedatum i ansökan för att påvisa att du är inom målgruppen.

Ska jag ange personnummer i min jobbansökan?

Födelsedatum behöver ofta inte anges, men kan ibland efterfrågas. Det är sällan fel att ange när du är född om du vill belysa informationen och tror att den kan vara till din fördel. Däremot är det betydlig mer sällan som du ska ange ditt personnummer när du söker jobb.

Skillnaden på födelsedatum och personnummer är att det senare är unikt för dig, och förutom ditt födelsedatum innehåller fyra unika siffror på slutet för att särskilja dig från övriga svenska medborgare.

Ditt personnummer är en värdehandling

Det är en stor skillnad på att ange ditt personnummer i ett CV och att uppge när man är född. Födelsedatum är inte en unik, personlig handling medan ditt personnummer är en värdehandling som du bör behandla med försiktighet. Det är just därför som det är sällan som du behöver ange ditt personnummer i din jobbansökan.

Däremot kan det vara relevant att ange personnummer när du skriver på ditt anställningskontrakt med arbetsgivaren, men det sker först i ett senare skede. I det fallet tar ditt personnummer rollen som legitimation som knyter kontraktet i fråga till dig. Men även i det fallet är det viktigt att hantera personnumret och anställningsavtalet med försiktighet.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.