Προσωπικά στοιχεία στο CV: Γράφω την εθνικότητα;

Προσωπικά στοιχεία στο CV: Γράφω την εθνικότητα;

Κάποια προσωπικά στοιχεία είναι απαραίτητα στο βιογραφικό - πώς θα μπορέσει ο/η recruiter να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας καλέσει σε συνέντευξη, αν δεν έχουμε γράψει το τηλέφωνο και το e-mail μας; Άλλα, ενώ παλιότερα τα καταγράφαμε χωρίς δεύτερη σκέψη, τώρα όχι απλώς μπορούμε να τα παραλείψουμε, αλλά είναι μάλιστα και καλύτερο αν δεν τα αναφέρουμε. Σε ποια κατηγορία ανήκει η πληροφορία για την εθνικότητά μας;

Κατ’ αρχάς, η εθνικότητα είναι ένα από τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, με κανονισμό της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαταλέγονται στις ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτού του είδους τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται νομικά από τη δυνατότητα επεξεργασίας τους από τρίτους, με κάποιες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων το να έχουμε δώσει οι ίδιοι τη ρητή συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία αυτή.

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θεσπίσει από το 2000 οδηγία «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής», µε την οποία διασφαλίζεται η προστασία κατά των σχετικών διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Αυτή η αρχή καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια επιλογής και τους όρους πρόσληψης, ενώ έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας με τον Νόμο 4443/2016.

Με βάση τα ανωτέρω, καταλαβαίνετε ότι δεν οφείλετε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε πληροφορία εθνοτικής καταγωγής στο βιογραφικό σας. Απαραίτητο προσωπικό στοιχείο, λοιπόν, δεν είναι. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που μπορεί να είναι χρήσιμο;

Γιατί να αποφύγετε την εθνικότητα στο βιογραφικό

Αν είστε Έλληνας/Ελληνίδα και το όνομά σας είναι ενδεικτικό της εθνικότητάς σας, π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος ή Μαρία Παπαδοπούλου, πέρα από το ότι δεν είναι υποχρεωτική, η σχετική αναφορά είναι επίσης αχρείαστη στο βιογραφικό που στέλνετε για να διεκδικήσετε μια θέση εργασίας στην Ελλάδα. Και μόνο από το όνομα, ο/η recruiter θα καταλάβει την εθνικότητά σας, οπότε γιατί να πιάσει μία περιττή πληροφορία χώρο στο βιογραφικό σας, που ούτως ή άλλως είναι περιορισμένο εφόσον δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις δύο σελίδες;

Αν, από την άλλη, έχετε ξένη εθνικότητα και τη δηλώσετε στο βιογραφικό σας, κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει διάκριση εις βάρος σας. Παρά το γεγονός ότι νομικώς απαγορεύονται οι διακρίσεις με βάση την εθνοτική καταγωγή, αυτές δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει στην πράξη. Καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν ο πιθανός εργοδότης θα αξιολογήσει την αίτησή σας με βάση στερεότυπα που ενδεχομένως ακόμα επηρεάζουν τις πεποιθήσεις του/της, δεν υπάρχει λόγος να το ρισκάρετε δίνοντάς του τη σχετική πληροφορία.

Η εθνικότητα δεν είναι υποχρεωτική στο βιογραφικό. Αν, μάλιστα, προβληματίζεστε πως, αν τη δηλώσετε, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την αίτησή σας, απλώς μην τη γράψετε!

Πότε μπορεί να είναι χρήσιμη η εθνικότητα στο CV

Ενώ η συμπερίληψη της εθνικότητας δεν είναι υποχρεωτική και γενικώς είναι καλύτερο να αποφεύγεται, ενίοτε μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο κατά τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, άλλωστε, και με άλλα μη απαραίτητα προσωπικά στοιχεία στο βιογραφικό, όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση ή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις συγκαταλέγονται σε αυτές που η αναγραφή της εθνικότητας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας.

Έλληνας με ξένο επίθετο

Μπορεί να έχετε ελληνική εθνικότητα, αλλά το επίθετό σας να είναι ξένο. Να λέγεστε, π.χ., Smith ή Hassan ή Martinez. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θελήσετε να δηλώσετε την εθνικότητά σας κατά τη διεκδίκηση μίας θέση εργασίας σε ελληνική εταιρεία, ακριβώς για να αποφύγετε το ρίσκο διάκρισης εις βάρος σας.

Υποστήριξη των γλωσσικών σας δεξιοτήτων

Για κάποιες θέσεις εργασίας, η γνώση μίας συγκεκριμένης ξένης γλώσσας αποτελεί εκ των βασικών προϋποθέσεων για να θεωρηθείτε κατάλληλοι υποψήφιοι. Για παράδειγμα, η αγγελία μπορεί να ζητά άτομο για εξυπηρέτηση πελατών που να μιλάει ως μητρική γλώσσα τα σέρβικα. Ή να αφορά αναζήτηση για καθηγητή/καθηγήτρια γαλλικών. Ή, ακόμα, να πρόκειται για ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων και να είναι σημαντικό ο/η υποψήφιος/-α να μιλάει άπταιστα αραβικά.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από το να δηλώσετε τη γνώση της γλώσσας στο CV σας, η αναγραφή της αντίστοιχης εθνικότητας μπορεί να ενισχύσει την αίτησή σας, καθώς δεν υποδεικνύει μόνο την ικανότητα επικοινωνίας σας στη γλώσσα αυτή, αλλά και ότι είστε εξοικειωμένοι γενικότερα με τη σερβική/γαλλική/συριακή κ.ο.κ. κουλτούρα.

Εξαιρέσεις στην αρχή της ίσης μεταχείρισης

Κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή την ευθύνη για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους προορίζονται μόνο για Έλληνες, χωρίς αυτό να αποτελεί παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά όντας σύμφωνο με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

Για παράδειγμα, διαβάζουμε πως «στην Ελληνική Αστυνομία προσλαμβάνονται επίσης, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων» και πως ανάμεσα στις προϋποθέσεις πρόσληψης συγκαταλέγονται η υπακοή στο Σύνταγμα και η αφοσίωση στην πατρίδα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στο βιογραφικό σας κάνουν ξεκάθαρη την εθνικότητά σας, δεν βλάπτει να τη δηλώσετε και ρητά.

Αιτήσεις εργασίας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν είναι μέρος της κουλτούρας όλων των χωρών, ούτε είναι ενσωματωμένη στην εθνική τους νομοθεσία. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες, όπως τα Εμιράτα, η εθνικότητα όχι μόνο μπορεί να αποτελέσει κριτήριο πρόσληψης, αλλά να επηρεάσει επίσης τις τελικές απολαβές. Το ελληνικό διαβατήριο θεωρείται από τα «δυνατά» στο Ντουμπάι, εξασφαλίζοντας όχι μόνο ευκολότερα μια θέση εργασίας, αλλά και αυξημένο μισθό. Αν, λοιπόν, το βιογραφικό σας πρόκειται να κατευθυνθεί προς Ντουμπάι, είναι υπέρ σας το να αναγράφει την ελληνική εθνικότητα.

Expert tip

Στόχος σας είναι να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας όλες εκείνες τις πληροφορίες που δημιουργούν μία θετική εικόνα για εσάς και ενδυναμώνουν την αίτησή σας για μια θέση εργασίας. Οπότε, ένα ευαίσθητο προσωπικό στοιχείο που δεν αποτελεί απαραίτητο συστατικό του βιογραφικού, όπως είναι η εθνικότητα, το καταγράφετε μόνο αφού μελετήσετε τα δεδομένα και κρίνετε ότι θα αυξήσει τις πιθανότητές σας να κερδίσετε τη θέση που επιθυμείτε.

Αναγραφή εθνικότητας στο βιογραφικό

Ως μέρος των προσωπικών στοιχείων σας, η θέση της εθνικότητας είναι στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του βιογραφικού σας. Ανάλογα με το πρότυπο βιογραφικού, μπορεί να τη δείτε να καταγράφεται απευθείας κάτω από το όνομα του υποψηφίου. Δεδομένου, όμως, ότι πρόκειται για προαιρετικό στοιχείο, το σωστό είναι να μην προηγείται από άλλα που είναι απαραίτητα, δηλαδή από τον τόπο κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail σας.

Επίσης, δεν θα δηλώσετε «Έλληνας» ή «Ελληνίδα» ή, κατά τον ίδιο τρόπο, «Γαλλίδα», «Γερμανός», «Σύριος» κ.λπ. Θα γράψετε «Εθνικότητα:» και μετά θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός της, δηλαδή Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Συριακή κ.ο.κ.

Ψάχνετε για σωστά και όμορφα πρότυπα βιογραφικών;

Μπορείτε να βρείτε διάφορα πρότυπα, πάνω στα οποία να πατήσετε για να φτιάξετε το βιογραφικό σας, είτε από το Word του Microsoft Office είτε στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι ότι πρόσβαση στα ίδια πρότυπα έχουν επίσης εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, άρα το βιογραφικό σας θα είναι λίγο ή πολύ κοινότυπο, ενώ, ειδικά όσον αφορά αυτά του διαδικτύου, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είναι σωστά και ενημερωμένα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες για τη δημιουργία CV.

Αν, όμως, επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα online εργαλείο, όπως ο CV maker του Jobseeker, δεν θα έχετε να ανησυχείτε για κάτι τέτοιο. Ο CV maker του Jobseeker είναι εύκολος στη χρήση, πλήρως ενημερωμένος και σας καθοδηγεί ώστε να μην παραλείψετε καμία χρήσιμη πληροφορία στο βιογραφικό σας. Αφού, δε, συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, επιλέγετε από τα διαθέσιμα πρότυπά του αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην αισθητική και στις ανάγκες σας. Έτσι, σε λίγα μόλις βήματα έχετε έτοιμο στον υπολογιστή σας ένα σωστό και όμορφο επαγγελματικό βιογραφικό!

Κοινή χρήση μέσω:

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα