Narodowość i obywatelstwo w CV

Narodowość i obywatelstwo w CV

Twoja narodowość to jedna z informacji personalnych, która nie musi znaleźć się w życiorysie. Jej podanie najczęściej nic nie wnosi do twojej aplikacji, a może cię jedynie narazić na dyskryminację. Jeśli więc zastanawiasz się, czy wpisywać narodowość w CV, w zdecydowanej większości przypadków lepiej ją pominąć.

Czy narodowość i obywatelstwo to to samo?

W codziennym języku narodowość najczęściej jest utożsamiana z obywatelstwem. Niemniej jednak w kontekście prawnym, te dwa pojęcia różnią się od siebie.

Narodowość w rozumieniu polskiego prawa

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce „narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków) z określonym narodem”.

Co to oznacza? Jeśli twoi przodkowie byli lub są Polakami, ty również masz prawo zadeklarować swoją narodowość jako polską, nawet jeśli urodziłeś się poza granicami naszego kraju. Co więcej, możesz czuć się Polakiem, jeśli na przykład większość życia spędziłeś w tym kraju, mimo że nie posiadasz obywatelstwa polskiego.

Definicja obywatelstwa

Z drugiej strony obywatelstwo w zrozumieniu prawa polskiego oznacza więź prawną z danym krajem, na podstawie której nabierasz określonych praw i obowiązków wobec tego państwa (na przykład służba wojskowa, płacenie podatków). Jednocześnie kraj ten nabiera określonych praw i obowiązków wobec ciebie.

Może się zdarzyć, że ktoś, kto deklaruje swoją narodowość jako polską, nie posiada obywatelstwa polskiego i odwrotnie.

Jak nabyć obywatelstwo polskie?

Prawo przewiduje dwie różne formy nabycia obywatelstwa polskiego: pierwotną i wtórną.

Obywatelstwo pierwotne to takie, które zdobywasz zgodnie z prawem krwi (przynajmniej jeden z twoich rodziców jest Polakiem) lub – co w polskim prawie stosowane jest pomocniczo – zgodnie z prawem ziemi (jesteś Polakiem, bo urodziłeś się na terenie naszego kraju, niezależnie od tego, jakie obywatelstwo posiadają twoi rodzice).

Jeśli chodzi o wtórne nabycie obywatelstwa, to określa on takie sposoby jak:

 • naturalizacja,
 • reintegracja,
 • repatriacja,
 • prawo opcji.

Karta Polaka

W przypadku gdy z deklarujesz narodowość polską, ale z jakiegoś powodu nie możesz uzyskać obywatelstwa polskiego lub nie masz zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możesz starać się o uzyskanie tak zwanej Karty Polaka, która poświadcza, że jesteś członkiem narodu polskiego.

Korzyścią z posiadania Karty Polaka jest to, że zwalnia cię ona z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę w naszym kraju.

Obywatelstwo w CV – dlaczego nie wpisywać

Istnieją trzy główne powody, dla których nie powinieneś podawać swojego obywatelstwa ani narodowości, przygotowując curriculum vitae.

Nie jest ono obowiązkowe

Polskie prawo nie wymaga, abyś wpisywał swoją narodowość lub obywatelstwo do CV. Nie ma więc sensu, żeby o nich wspominać. Jedyne dane, jakich rekruter może od ciebie wymagać, to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pamiętaj, że jeśli starasz się o pracę w firmie angielskiej lub amerykańskiej, możesz zostać odrzucony za niepotrzebne podanie zbędnych informacji osobistych.

Informacja o obywatelstwie jest nieistotna

Z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego fakt, że jesteś Polakiem, Anglikiem, Niemcem czy Francuzem pozostaje bez żadnego wpływu na twoje kompetencje. Jeśli spełniasz wszystkie wymogi określone przez pracodawcę w kwestii doświadczenia, umiejętności czy wykształcenia, twoje obywatelstwo nie powinno się liczyć. Oczywiście pod warunkiem, że posiadasz legalne pozwolenie na pracę na terytorium danego kraju.

Jedyne informacje, jakie powinieneś ująć w sekcji Danych Osobistych, to twoje imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. Unikając wszelkich niepotrzebnych danych (na przykład narodowość, stan cywilny, ilość dzieci), zaoszczędzisz cenne miejsce w swoim życiorysie i sprawisz, że rekruter skoncentruje się na tym, co istotne.

Obywatelstwo na CV może prowadzić do dyskryminacji

Mimo tego, że prawo polskie wyraźnie zabrania dyskryminowania kandydatów i pracowników ze względu na ich obywatelstwo, na co dzień często spotyka się przypadki rekruterów faworyzujących lub odrzucających pewnych aplikantów ze względu na to, z jakiego kraju pochodzą. Lepiej więc uniknąć ryzyka dyskryminacji i negatywnych stereotypów, pomijając swoją narodowość w CV.

Kiedy wpisać swoje obywatelstwo w CV?

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wpisanie informacji o swojej narodowości w życiorysie może pomóc ci uzyskać pracę, o którą się starasz.

Posiadasz obco brzmiące nazwisko

Jesteś obywatelem Polski, ale twoi rodzice pochodzą z innego kraju i nadali ci nie polsko brzmiące imię i nazwisko? Czytając twoje CV, rekruter może pomyśleć, że nie jesteś Polakiem i odrzucić twoją kandydaturę z obawy, że nie władasz wystarczająco dobrze naszym językiem.

Aby tego uniknąć, lepiej od razu wyjaśnić kwestię swojej narodowości w dokumentach aplikacyjnych. Jeśli życiorys i list motywacyjny będą napisane nienaganną polszczyzną, a ty będziesz swobodnie porozumiewał się po polsku w trakcie rozmowy o pracę, ewentualne wątpliwości rekrutera zostaną rozwiane.

Wymogi językowe związane ze stanowiskiem

Co, jeśli starasz się o stanowisko, na którym twoje obywatelstwo będzie odebrane jako niewątpliwa korzyść? Wtedy zdecydowanie wpisz je do swojego CV!

Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli dana oferta pracy dotyczy na przykład:

 • tłumaczy lub nauczycieli języków obcych,
 • personelu samolotowego i lotniskowego,
 • przewodników wycieczek,
 • pracowników zatrudnionych na statkach wycieczkowych,
 • recepcjonistów hotelowych.

Każde z tych stanowisk wymaga dobrej znajomości języków. Jeśli więc władasz płynnie językiem niemieckim, bo posiadasz obywatelstwo austriackie, szwajcarskie lub niemieckie i przynajmniej część swojego życia spędziłeś w jednym z tych krajów, dodaj tę informację do CV. Rekruter odbierze ją jako doskonałe potwierdzenie dla twojego poziomu językowego.

Obywatelstwo a znajomość realiów rynkowych i kulturowych

Firmy zajmujące się handlem międzynarodowym bardzo cenią pracowników, którzy znają dany rynek „od podszewki”. Jeśli więc starasz się o pracę w przedsiębiorstwie, które próbuje zaistnieć na rynku południowoamerykańskim, fakt, że nie tylko biegle mówisz po hiszpańsku, ale dodatkowo posiadasz obywatelstwo jednego z krajów na tym kontynencie, doda dużej wartości twojej aplikacji.

Oczywiście, jeśli twój przyszły pracodawca to firma polska, podwójne obywatelstwo w CV (polskie oraz innego kraju) da mu pewność, że wewnętrzne kwestie będą mogły być z tobą rozwiązywane w języku polskim, a z klientem lub dostawcą będziesz mógł porozumieć się w lokalnym języku.

Narodowość i obywatelstwo w CV – co wpisać?

Jeśli któryś z wyżej opisanych przykładów odnosi się do ciebie i zdecydowałeś się podać swoją narodowość w CV, wiedz co wpisać, aby brzmiało to poprawnie w języku polskim.

Wpisując narodowość, powinieneś użyć przymiotnika w formie żeńskiej. Pamiętaj, że według zasad ortografii przymiotniki piszemy małą literą! Napisz więc:

 • narodowość: polska

Słowo „Polska” pisane dużą literą odnosi się do nazwy naszego kraju.

Inne przykłady narodowości:

 • Francja – francuska
 • Anglia – angielska lub brytyjska
 • Rosja – rosyjska
 • Niemcy – niemiecka
 • Stany Zjednoczone – amerykańska

Jeśli zamiast „narodowość” zdecydowałeś się użyć słowa „obywatelstwo”, przymiotnik będzie wymagał formy nijakiej.

 • obywatelstwo: polskie, francuskie, angielskie, rosyjskie, niemieckie, amerykańskie

Często spotyka się w życiorysach takie określenia jak:

 • obywatelstwo: Polak lub Polka

Wiedz, że użycie rzeczowników w tym miejscu jest z punktu widzenia językowego niepoprawne.

Obywatelstwo krajów Unii Europejskiej

Z prawnego punktu widzenia polskim firmom dużo łatwiej jest zatrudnić obywateli Unii Europejskiej niż obywateli innych krajów. Wspólny unijny rynek pracy zwalnia ich bowiem z obowiązku uzyskania pozwolenia o pracę i mogą być zatrudnieni dokładnie na takich samych zasadach jak Polacy. Obywatele krajów poza członkowskich muszą posiadać wizę, której uzyskanie wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Podsumowanie

Przygotowując swoje CV, dokładnie przyjrzyj się ofercie pracy. Jeśli wydaje ci się, że twoje obywatelstwo zostanie odebrane przez pracodawcę jako dodatkowa korzyść, możesz je dodać. Pamiętaj jednak, że nie masz takiego obowiązku i rekruter nie może wymagać od ciebie ujawnienia tej informacji na etapie wyboru kandydatów.

Udostępnij przez:

Wyprzedź konkurencję

Spraw, aby Twoje podania o pracę wyróżniały się na tle innych kandydatów.

Rozpocznij