Polityka prywatności

To oświadczenie o prywatności i plikach cookie zostało ostatnio zmienione 21 kwietnia 2020 r.

Dane wrażliwe na prywatność lub dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem www.jobseeker.com. Jobseeker.com uważa, że ​​ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie. Dlatego dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. Przetwarzając dane, przestrzegamy wymogów europejskiego ustawodawstwa dotyczącego prywatności.

Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określić cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności;
 • ograniczyć gromadzenie przez nas danych osobowych wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do uzasadnionych celów;
 • najpierw poprosić Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy Twoja zgoda jest wymagana;
 • podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych;
 • szanować Twoje prawo do udostępnienia swoich danych osobowych do wglądu, poprawiania lub usunięcia na Twoje żądanie.

Jobseeker.com (Resumedia BV) jest administratorem przetwarzania danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie wyjaśniamy, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Zalecamy uważne ich przeczytanie.

Wykorzystanie danych osobowych

Korzystając z (usług) Jobseeker.com, pozostawiasz nam pewne informacje. Mogą to być dane osobowe. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są aktywnie lub pasywnie dostarczane przez Ciebie, w kontekście usługi, o którą prosiłeś lub z której korzystałeś, lub co do których jest jasne, że zostały nam przekazane w celu przetworzenia.

Utwórz i zarejestruj CV

Utworzenie CV automatycznie tworzy konto na www.jobseeker.com. To konto jest częścią Twojej subskrypcji. Do stworzenia CV i Twojego konta wykorzystujemy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe
 • numer telefonu
 • Adres rozliczeniowy
 • Adres e-mail
 • Szczegóły płatności
 • Płeć
 • Zdjęcie (profil)
 • Data urodzenia
 • adres IP
 • Informacje podane w CV, takie jak doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Podczas rejestracji przechowujemy dane osobowe, które podałeś na swoim koncie. Zapisujemy to od momentu kliknięcia przez Ciebie pierwszego przycisku „następny krok”. Możesz wejść na konto za pomocą adresu e-mail, który podałeś jako nazwę użytkownika i hasło. Przechowujemy te informacje, abyś nie musiał ich każdorazowo wypełniać, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w kontekście realizacji umowy, fakturowania i płatności oraz aby przedstawić przegląd zakupionych produktów i usług od nas. Ponadto Jobseeker.com przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia żądanych usług abonamentowych oraz przechowywania Twoich danych osobowych, w szczególności sporządzonych przez Ciebie CV, w celu udostępnienia Ci ich podczas korzystania z naszych usług w przyszłości. Jeśli nie wypełniłeś CV i zamknąłeś Jobseeker.com, możemy wysłać Ci e-maile z przypomnieniem.

Portal

Po zalogowaniu się na swoje konto uzyskasz dostęp do naszego portalu. Na tym portalu możesz generować, zarządzać i edytować swoje CV i listy motywacyjne, przygotowywać, wysyłać i obsługiwać aplikacje oraz przeglądać odpowiednie oferty pracy. Na Twoim koncie przechowujemy treść życiorysów, listów motywacyjnych, informacje z przesłanych aplikacji oraz słowa kluczowe dla odpowiednich wakatów. Przechowujemy te dane, abyśmy mogli wykonać z Tobą umowę i abyś mógł zapoznać się z tymi danymi w późniejszym czasie.

Okresy przechowywania

Jobseeker.com przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym oświadczeniu. Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu trwałego usunięcia konta lub do dwóch i pół roku po ustawieniu konta jako „nieaktywne” i nie zaznaczeniu w międzyczasie, że chcesz przedłużyć ten okres przechowywania. Jeśli ustawisz swoje konto jako „nieaktywne”, Jobseeker.com może skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o przechowywaniu Twoich danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy na stronie internetowej lub wyślesz do nas wiadomość e-mail, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane tak długo, jak charakter formularza lub treść Twojego e-maila będzie wymagała pełnej odpowiedzi oraz ich przetwarzanie. W formularzu kontaktowym w każdym przypadku poprosimy o Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

Zostaw recenzję

Kiedy zostawiasz opinię o nas za pośrednictwem Trustpilot, możemy pokazać Twoją recenzję na naszej stronie internetowej. Ta recenzja wykorzystuje zdjęcie paszportowe, które przesłałeś na swoje konto, Twoje imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania.

Świadczenie na rzecz osób trzecich

Nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, którą z nami zawierasz lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa. W przypadku podejrzenia oszustwa lub niewłaściwego korzystania z naszej strony internetowej możemy przekazać dane osobowe właściwym organom.

Na naszej stronie znajdują się przyciski mediów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy tych serwisów gromadzą Twoje dane osobowe.

Cookies

Pliki cookie to małe pliki informacyjne, które mogą być automatycznie przechowywane lub odczytywane z urządzenia odwiedzającego (takiego jak komputer, tablet lub smartfon) podczas odwiedzania strony internetowej. Kiedy odwiedzasz stronę www.jobseeker.com po raz pierwszy, pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wyrażenie zgody na użycie plików cookie. W momencie, w którym klikniesz „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na używanie wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem w niniejszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że możliwe jest, że strona internetowa nie działa już optymalnie.

Google Analytics

Używamy plików cookie, aby uzyskać wgląd w korzystanie z naszej strony internetowej i ulepszać ją w oparciu o te informacje, a tym samym zwiększyć łatwość użytkowania. Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. W tym celu Google umieszcza pliki cookie. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie w celu zawarcia umów dotyczących przetwarzania naszych danych. Ponadto nie pozwoliliśmy Google na wykorzystanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.Na koniec anonimizujemy adresy IP. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Google. Dane te są przechowywane przez 2 lata.

Menedżer tagów Google

Niektóre pliki cookie zapewniają, że niektóre części witryny działają poprawnie i że preferencje użytkownika pozostają znane. Na przykład pliki cookie mogą być używane do prawidłowego renderowania czcionek, do zapamiętania sesji użytkownika na serwerze sieciowym, aby można było wyświetlić witrynę, lub do zapamiętania wyszukiwanego hasła wyszukiwanego w witrynie lub wybranego filtra. Stosowany przez nas techniczny plik cookie to Google Tag Manager. Google Tag Manager umożliwia korzystanie z plików cookies na naszej stronie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Google. Dane te są przechowywane podczas sesji.

Google Remarketing

Ta strona używa reklamowych plików cookie, aby ulepszyć ofertę reklamową online dla Ciebie i pomóc nam zrozumieć skuteczność naszej kampanii. Te pliki cookie łączą unikalny identyfikator pliku cookie z użytkownikiem jako odwiedzającym witrynę, dzięki czemu nie widzisz wielokrotnie tej samej reklamy w witrynach stron trzecich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniach serwisów Google Remarketing.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Wymagamy tego również od podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu.

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie nie ma zastosowania do witryn stron trzecich, które są połączone z tą witryną za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn przed skorzystaniem z tych witryn.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie, aby być świadomym tych zmian.

Twoje prawa

 • otrzymać wyjaśnienie, jakie dane osobowe posiadamy i co z nimi robimy;
 • dostęp do dokładnych danych osobowych, które posiadamy;
 • poprawianie błędów;
 • usunięcie nieaktualnych danych osobowych;
 • wycofać zgodę;
 • sprzeciwić się określonemu użyciu;
 • ograniczenie przetwarzania;
 • możliwość przenoszenia danych.

Upewnij się, że zawsze jasno wskazujesz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie zmieniamy ani nie usuwamy danych od niewłaściwej osoby.

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub pytań dotyczących Twoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych:

Kontakt

Jobseeker (Resumedia BV)

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

Holandia

support@jobseeker.com

Numer Izby Handlowej: 66341817

Aby złożyć skargę

Jeśli uważasz, że nie pomagamy Ci we właściwy sposób, masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych.