Hobbyer og interesser og på CV-en

Hobbyer og interesser på CVen

Mange tar med et avsnitt om sine hobbyer og interesser nederst på sitt CV-oppsett. Er det fornuftig å gjøre det? Arbeidsgivere ønsker å danne seg en formening om personligheten til de som søker jobb i deres bedrift. Å fortelle kort om interesser kan hjelpe til med det. Her kan du lese om fordeler og ulemper ved å ta med fritidsinteressene dine, samt litt om hva du bør unngå å nevne når du velger å inkludere dine hobbyer og interesser.

Hvorfor ta med interesser på CV

Skal fritidsinteresser føres som nøkkelkvalifikasjoner på en CV? Interesser sier som regel mye om hvordan en person er. I sosiale sammenhenger kan de være gode samtalebyggere, og i beste fall knytte bånd mellom ellers ulike personer. For mange utgjør de også en stor del av livet. I noen tilfeller kan du også vurdere å føre opp interessene dine CVen.

En CV skal først og fremst vise frem formell og dokumenterbar kunnskap og erfaring. Det er de harde fakta om deg som person. Imidlertid kan en kort oversikt over de mer uformelle, og myke sidene ved deg bidra til det lille ekstra som skiller deg ut hvis du for øvrig ligger jevnt med andre søkere til en stilling.

Dette er gode grunner til å ta med et lite avsnitt om interesser:

  • Det kan vise din personlighet
  • Det kan hjelpe deg til å bli lagt merke til
  • Det kan vise ferdigheter som ellers ikke kommer fram i CVen

Mange hobbyer viser en kompetanse. Det er særlig viktig hvis du er ung, og ikke har veldig mye å føre opp på CVen din, eller hvis du ønsker et karriereskifte og arbeid du har utført tidligere ikke er relevant for stillingen du søker på. Likevel bør du vinkle denne kompetansen mot stillingen som er utlyst, slik at hobbyene dine og interessene dine som fremkommer i CVen, alltid er relevante for jobben du søker på. 

Hobbyer kan vise kompetanse når du har lite arbeidserfaring, men denne kompetansen må alltid vinkles mot stillingen du søker på.

Her kan du imidlertid tenke bredt, og du bør være nøye med å konkretisere hva du har gjort. For eksempel kan du ta med at du «ledet en tropp på 6 ungdommer som rover i Speideren» hvis du søker på en lederstilling. Men det ville ikke være til nytte å kun skrive at du «var medlem i Speideren som ungdom».

Hva er gode fritidsinteresser på CVen?

Det kommer an på hvilken type jobb det er snakk om. Dersom du søker på en stilling i en sportsbutikk eller produsent av friluftsutstyr, så vil en idrett eller et lidenskapelig forhold til friluftsliv være et klart pluss å ta med.

Da er det samtidig viktig at det fremkommer at du virkelig er inne i denne idretten eller hobbyen. Det holder ikke å si at du «er glad i å gå tur». Du må ha eksempler å konkretisere med, og vise dem tydelig frem. For eksempel at du «har gått tre toppturer på ski sist vinter». Hvis du vil nevne at du liker langrenn, må det komme frem at det ikke handler om å heie fra sofaen. Skriv for eksempel opp din beste plassering fra et kretsmesterskap, eller et annet renn du har deltatt i.

Eksperttips

Hvis hobbyen din har resultert i spesifikke prestasjoner eller resultater, bør du inkludere dem. For eksempel, hvis du er interessert i maratonløp, kan du nevne at du har fullført fem maratonløp eller at du har oppnådd en rekordtid. Dette viser målrettet innsats og evnen til å oppnå resultater.

Det viktigste når det gjelder all informasjon som utgjør en god CV, er at den er relevant og gir en potensiell arbeidsgiver et godt inntrykk av din kompetanse. Denne regelen gjelder også dine hobbyer og interesser. Siden det teknisk sett ikke er et krav om å føre opp hobbyene dine og interessene dine på CVen din, er det egentlig enda viktigere at nettopp denne informasjonen er særdeles relevant. Når du velger å legge til fritidsinteressene og hobbyene dine, er det fordi de viser noe mer om deg som kandidat for stillingen du søker på, utover det arbeidserfaring og utdanning viser. 

Kreative hobbyer

Kreative interesser som å spille et musikkinstrument er som regel positivt å ta med på CV-en. En grunn til det er at det viser en evne og utholdenhet når det gjelder å tilegne seg kunnskap. Kreative evner kan bidra til å styrke troen på at du er løsningsorientert og kan tenke utenfor boksen.

Dersom du er med i et orkester eller kor vil det dessuten vise at du er en team-player.

Frivillighetsarbeid

Å stille opp i frivillighetsarbeid teller positivt i nærmest alle sammenhenger, også på en CV. Det styrker inntrykket av at du er god til teamarbeid og engasjerer deg for fellesskapets beste.

Fortsatt gjelder det at du bør konkretisere med eksempler. Har du vært frivillig leksehjelp ved en skole så skriver du hvilken skole, og hvor mange semestre du var det. Hvis du har vært trener eller styreleder i en sportsklubb, så fører du opp hvilken klubb, og hva ansvaret ditt i klubben var.

Hvordan føre hobbyer og interesser på CV 

Interesser og hobbyer bør føres opp nederst på CVen. I noen tilfeller kan de inkluderes i en kolonne, dersom du bruker en mal som gir plass til dette. Denne informasjonen er strengt tatt ikke det viktigste i CVen din, så vær oppmerksom på hvordan de fremkommer på en logisk og passende måte. For å gjøre det ryddig kan du føre dem opp som kulepunkter. Ta ikke med for mange, opptil fire er nok. 

Ikke glem at informasjonen som fremkommer i CVen skal også reflekteres i jobbsøknaden din, så når du velger å inkludere relevante hobbyer og interesser i CVen, bør de også nevnes i din jobbsøknad

Hvis du synes det er vanskelig å gjøre det på en bra måte, så finner du gode maler for CV hos Jobseeker. Der får du hjelp til å lage en CV både med og uten fritidsinteresser, og kan enkelt tilpasse CVen og jobbsøknad-malen

Hvorfor utelate hobbyer på CVen

Det er ikke alltid riktig å ramse opp hobbyer og interesser på en CV. Du kan ende opp med å både sløse bort tid og plass, samt føre opp interesser som kan stille deg i et uheldig lys.

Dersom du har mye formell kompetanse og erfaring å føre opp, så kan du få problemer med å holde deg innenfor to A4-sider. Da dropper du interessene heller enn å fortsette på en tredje side.

Du har begrenset med plass på CVen, og begrenset med oppmerksomhet hos en potensiell arbeidsgiver. Sørg for å bruke den på det som teller mest.

For å unngå at en hobby teller negativt må du tenke nøye over hvorfor du ønsker å ha den med. Selv om du føler at de er en viktig del av din personlighet, så er det ikke nødvendigvis viktig for din yrkesutførelse.

Hobbyer og interesser du ikke bør føre opp på CVen

Når du skal skrive CV er det enkelte hobbyer og interesser som ikke egner seg i søknaden din. Følgende fritidsinteresser bør du derfor unnlate å nevne.

Ikke ta med uteliv

Skriv ikke på CVen din at du liker å ta en øl med venner. Noen gjør det, og tenker at man da viser seg som en jovial og kameratslig type.

Imidlertid kan det oppleves som enten intetsigende, eller i verste fall som svært negativt. Enkelte arbeidsgivere kan komme til å lure på om det er fare for at du kommer for sent på jobben, eller er uopplagt på jobben, på grunn av en utsvevende livsstil. 

Det å være en sosial og hyggelig person må du sørge for å formidle på en annen måte. Ikke minst får du anledning til det dersom CVen din er god nok til å sikre deg et intervju.

Gaming og gambling

Dette bør du unngå fordi det assosieres med mulig avhengighet. Selv om du mener at gaming viser enkelte gode ferdigheter du har, så vil negative assosiasjoner ville være sterkere. Et unntak vil kun være dersom det dreier seg om en stilling som spillutvikler.

Vær forsiktig med å føre opp religiøse og politiske verv

Dersom du er aktiv i en religiøs forening eller har verv i et politisk parti kan det være en erfaring som mange oppfatter som positivt. Du skal likevel tenke godt igjennom om det er viktig for deg å ta det med. Det er fordi en potensiell arbeidsgiver kan ha et helt annet religiøst eller politisk ståsted, og dermed enten bevisst eller ubevisst hoppe over din søknad på grunn av denne opplysningen.

Diskrimineringsloven i Norge slår fast at en jobbsøker ikke skal behøve å oppgi sitt religiøse eller politiske ståsted i en søknadsprosess. Det er omtalt i loven nettopp for å unngå denne problemstillingen. 

Dette betyr ikke at du aldri skal ha det med. Imidlertid bør du tenke over om det har relevans, og du bør være klar over potensielle negative følger, så vel som de positive. 

Familien er ikke en hobby

Du bør heller ikke føre opp familielivet som en hobby, selv om det er din største interesse. Slike detaljer blir i overkant personlige og egner seg ikke i en profesjonell søknad. Når du fører opp noe slikt i CVen din, gir det inntrykk av at du ikke har noe mer relevant å tilby arbeidsgiveren. Hvis du ikke har noen andre lidenskaper som kan framstå som positivt, så bør du droppe hele temaet.

Det er ikke påkrevd å ta med et avsnitt om interesser. Derfor vil det ikke framstå som et hull i CVen om du ikke tar det med. Så hvis du er usikker på om fritidsaktiviteten din vil bli oppfattet positivt, eller hvis du sliter med å finne på noe interessant å nevne, trenger du kanskje ikke å bruke tid på dette avsnittet.

Konklusjon

Inkluderingen av hobbyer og interesser på en CV kan ha både fordeler og ulemper. Å ta med et avsnitt om interesser kan bidra til å vise din personlighet, hjelpe deg med å bli lagt merke til og avsløre ferdigheter som ellers ikke kommer frem i CVen. Spesielt hvis du har begrenset formell erfaring eller ønsker å skifte karriere, kan relevante hobbyer være en måte å vise kompetanse på. Det er viktig å være nøye med å velge hobbyer som er relevante for den stillingen du søker på, og konkretisere dem slik at de demonstrerer dine ferdigheter.

Det er imidlertid tilfeller der det kan være best å utelate hobbyer på CVen. Hvis du har begrenset plass eller allerede har mye formell kompetanse og erfaring, kan det være bedre å prioritere andre opplysninger. Du bør også være forsiktig med å inkludere hobbyer som kan gi et uheldig inntrykk, som uteliv, gaming og gambling. 

Ikke la dine hobbyer og interesser bli oversett. Bruk Jobseeker for å skape en imponerende CV og søknad som skiller deg ut fra mengden og ta det første skrittet mot drømmejobben!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang