Bör intressen och hobbies nämnas i ett CV?

Bör intressen och hobbies nämnas i ett CV?

Att lyfta fram dina intressen, hobbies och fritidsaktiviteter kan vara en bra idé på ditt cv. Det hjälper till att skapa en mer personlig framtoning som i vissa fall kan gynna dig. Men i vilka fall är det inte smart att lista sina intressen på ett cv? Vad ska man tänka på innan man fyller sitt cv med hobbys och fritidsaktiviteter? Det är frågor som vi har tänkt besvara i det här avsnittet, för att hjälpa till att öka förståelsen för när ens intresse är relevant att ta upp i sin jobbansökan och när det snarare är en privat angelägenhet.

I slutändan handlar det ofta om individuella fall och precis som inom flera andra omgången för cv-skapande finns det inget exakt, generellt svar som går att applicera på alla situationer. Det som kan påverka huruvida du bör nämna dina intressen och hobbies på cv:et är bland annat vilket jobb det handlar om, vilka meriter du har i övrigt och om det finns någon form av relevans för jobbet du ansöker om i din hobby.

Fokusera på det viktiga – men du kan nämna positiva intressen på cv:et

Det allra viktigaste att ha med sig är att ditt cv i grunden ska vara professionellt och fokusera på att lyfta fram saker som arbetsgivaren vill veta. Det är främst dina styrkor, dina erfarenhet och dina utbildningar som ska forma bilden av vad det är för potentiellt rekrytering som arbetsgivaren kan göra. Det är den typen av information som arbetsgivaren är ute efter, och i grunden är det sådant som är relevant för vem som kallas till en intervju eller tilldelas jobbet.

Med det sagt finns det tillfällen då det kan vara en klok idé att nämna sina positiva intressen eller hobbies på ett cv. En jobbansökan kan bli aningen stelbent och tråkig i vissa fall, och en personlig touch med nämnandet av personliga intressen eller fritidssysslor kan skapa lite liv åt ditt cv. Men tänk på att använda det här med stor sparsamhet.

Det finns olika hobbies som kan vara relevanta för ett jobb du söker, men tänk igenom om det verkligen är så i det här fallet. Det finns färdigheter och kvaliteter som man drar nytta av när man utövar vissa fritidsaktiviteter, och som sedan kan spela en stor roll i arbetslivet. Men det är inte alltid som dessa är relevanta för just det jobb du söker.

Det viktiga är att hela tiden fundera på vilken bild av dig själv som du vill måla upp och fråga dig om dina intressen överensstämmer med den. Kan det rent av stärka bilden av dig själv och få bilden av dig att stärkas ytterligare? I sådana fall kan fritidsintressen på cv:et vara en styrka, men generellt sett är det ingenting som efterfrågas eller förväntas av en arbetssökande.

Sport- och idrottsmeriter kan vara positiva på ett cv

Men det finns också vissa fritidsaktiviteter som ofta är relevanta att nämna, antingen i sitt personliga brev eller i meritförteckningen. I Sverige är föreningslivet starkt och inom detsamma finns det många människor som är aktiva på olika nivåer. Det kan handla om ideellt arbete för att hjälpa sina lokala förening, att sitta som förtroendevald i en styrelse för att ta beslut, att jaga sponsorer till fotbollslaget man hejar på eller helt enkelt att man är spelare i laget.

Experttips

Om du har erfarenhet av att utöva en lagidrott kan det vara en positiv sak att lyfta fram på ditt cv. Det kommer att stärka bilden av dig som en lagspelare och en person som är van att arbeta tillsammans med andra, mot ett gemensamt mål.

Samma sak gäller om du hjälper till som tränare eller instruktör i din lokala idrottsförening. Det är den typen av saker som tyder på engagemang, driv och kompetens. Det tyder också på vana vid ledarskap och att ta ansvar. Det finns med andra ord många positiva egenskaper som är starkt sammankopplade med att vara tränare.

Däremot finns det sporter som inte har samma positiva associationer och som snarare kan stjäla ditt cv. Extremsporter är till exempel riskfyllda och kan ge arbetsgivaren en bild av att du är en risktagare, eller helt enkelt en person som tar stora risker på fritiden. Det kan vara sådant som skrämmer bort en del arbetsgivare eller minskar dina chanser att få jobbet du söker.

Som i alla fall när det kommer till om man ska skriva med intressen på sitt cv gäller det att värdera från situation till situation. Vilken bild målar det här intresset upp av mig som person, och är det en hobby som kan stärka mina chanser att få jobbet? I många fall spelar det mindre roll och har du en omfattande meritförteckning i övrigt kan det istället vara bättre att inte nämna intressen på sitt cv.

Andra positiva intressen på ett cv

Det är inte bara i idrottens värld som det går att samla på sig meriter som kan vara stärkande på ett cv. Den som exempelvis spelar ett instrument, eller håller på med andra kreativa hobbys, kan förstärka sitt cv med sitt intresse. Att vara aktiv inom ett kreativt fält på fritiden vittnar både om vilka drivkrafter man har som person, och om att man faktiskt har en kreativ ådra som kan vara till gagn för arbetsgivaren.

Men det finns också andra positiva intressen som kan fylla ut ett cv och göra det mer attraktivt. Om du till exempel spelar brädspel med vänner, eller digitala varianter på egen hand, kan det tyda på en strategisk förmåga som vissa arbetsgivare kan se som stärkande. Men tänk på att det här inte gäller alla brädspel och att det inte är per automatik är en sak som du bör nämna på ditt cv. Till vissa jobb eller arbetsgivare kan det dock vara någonting som är värt att fundera över att lyfta fram.

Hobbies och intressen som inte hör hemma på ett cv

Det gäller att bedöma varje individuellt fall för sig och fråga sig om det här är ett intresse som stärker mina chanser att måla upp en bra bild av mig själv. Men samtidigt finns det ett antal hobbies och intressen som du gör bäst i att inte nämna, och som riskerar att minska dina chanser att få jobbet du ansöker om.

 • Dricka öl eller gå ut med vännerna
  • Sällan information som är relevant för arbetsgivaren och riskerar att måla upp en felaktig bild av dig.
 • Din familj eller vänner
  • Det är ingen hobby och inget intresse som är relevant i sammanhanget.
 • Videospel, tv-spel och datorspel
  • Det kan finnas vinster i att spela olika spel, men det kan också ge sken av att du kan bli beroende och är sällan relevant för jobbansökningar.
 • Gambling, betting och spel
  • En arbetsgivare kan få intrycket att du har ett beroende.
 • Att nämna att man inte har några hobbies eller intressen
  • Inte relevant att ta upp överhuvudtaget.

Hur ska intressen och hobbies nämnas på ett cv?

Det mest relevanta i ditt cv är naturligtvis din arbetslivserfarenhet och din utbildningsbakgrund. Dina meriter på arbetsmarknaden och dina utbildningar ska därmed placeras längst upp. Om du är en ung person på väg in på arbetsmarknaden, eller om du har varit borta från arbetsmarknaden ett längre tag, kan det vara relevant att fylla ut ditt cv med intressen eller hobbys. Dessa bör placeras längst ner.

Om du har ett begränsat utrymme kvar på ditt cv eller om dina arbetsmeriter, eller dina genomförda utbildningar och kurser, tar stor plats kan du överväga att helt stryka avsnittet för intressen.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång