CV kurser? Tips för när kurser i CV är ett plus
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

CV kurser? Tips för när kurser i CV är ett plus

Avsnittet om utbildning i ditt CV är viktigt eftersom det ska möta kraven som ställs för tjänsten du söker. Men i begreppet utbildning ingår även kurser: kortkurser, fristående kurser, mästarklasser, internutbildningar och meriterande workshops. Hur hanterar jag dem? Ibland är kurser i CV relevanta men inte alltid! Vilka kurser ska jag nämna i mitt CV? Se vår guide till hur du listar kurser i CV, när en kurs är viktig och var i CV kurser ska placeras.

Om du precis har avslutat din utbildning och ännu inte har inlett din första riktiga anställning så har du vanligtvis en mindre omfattande (relevant) arbetserfarenhet. För att ändå få till ett fylligt och välfyllt CV trots lite arbetserfarenhet och kanske en examen finns det en bra lösning: lägga till kurser i ditt CV. Innan du börjar lista varje enskild kurs så behöver du tänka till först. De kurser du anger i ditt CV ska alltid stärka dina meriter; de ska hjälpa och inte stjälpa din trovärdighet.

Kurser i CV vid lite arbetserfarenhet och utbildning

Oavsett om du skapar ditt CVJobseeker eller på egen hand så är avsnitten om arbetserfarenhet och utbildning centrala. Utifrån dessa kan arbetsgivaren dra viktiga slutsatser angående om du har rätt kvalifikationer för tjänsten. Är du ny på arbetsmarknaden är din arbetserfarenhet givetvis begränsad och relevant utbildning kanske likaså? Då kan det vara en utmärkt idé att stärka upp ditt CV med meriterande kurser, diplom, uppdragsutbildningar eller internutbildningar som du genomgått. Du fyller ut ditt CV och visar att du på fler sätt förvärvat vissa färdigheter. Var dock uppmärksam på vilka kurser du inkluderar!

Kontrollera vid varje ansökan att de kurser du listar är meriterande för tjänsten du söker – och om den är tillräckligt aktuell. Det går bra att helt utelämna kurser från ditt CV.

Endast relevanta kurser i CV

Vad är då skillnaden mellan en kurs och en utbildning? En kurs är en kort utbildning (mindre än ett år) där du tagit till dig vissa färdigheter; den ska säga något om vad du har lärt dig och kan utföra efter genomförd kurs. Du ska bara lista de kurser som är relevanta och som ger mervärde för jobbet du söker. En relevant kurs kan definitivt vara en ögonbrynshöjare för en rekryterare eller arbetsgivare. Särskilt om du är ny på arbetsmarknaden eller siktar mot ett karriärsprång men ännu inte har arbetserfarenhet som matchar dina ambitioner. Ställ dig därför frågan: ”på vilket sätt ökar kursen min kompetens för jobbet?”. Exempelvis kan en keramikkurs på ett studieförbund vara intressant att nämna om du söker en tjänst som fritidsledare. Men för en administrativ tjänst har förmodligen denna typ av kurs inget direkt mervärde. Det kan däremot en kvällskurs i Excel ge!

Kurser i CV vid stor arbetserfarenhet

Har du arbetat i mer än fem år? Då ska du först se om det fortfarande finns utrymme i ditt CV för att lista kurser. Det är viktigt att hålla ditt CV kort och överskådligt. Har du redan fyllig information under "Arbetserfarenhet" och "Utbildning" så kan du ofta utelämna kurser. Så har en fyllig förteckning över arbetslivserfarenhet och utbildning så tar du möjligen bara med de viktigaste kurserna – eller avstår helt. För varje kurs gör du en bedömning hur relevant den är för positionen du söker till.

Så bedömer du värdet av kurser i CV

Hur avgör jag om en kurs är relevant och aktuell? Kurser du tagit för många år sen är inte alltid intressanta att lägga på ditt CV. Beroende på att du hunnit skaffa mer viktiga och relevanta färdigheter genom senaste årens förvärvsarbete. En erfaren redaktör behöver exempelvis inte nämna att han eller hon gick en kurs i MS Word för 15 år sedan och fick ett diplom. En arbetsgivare utgår från att en erfaren redaktör kan skriva och kan hantera text via en dator. Däremot kan en redaktör kan göra sitt CV mer intressant genom att nämna att han eller hon har gått en kurs i digital fotografering eller Photoshop för länge sedan. Det är kurser som adderar mervärde till hans eller hennes CV.

Kurser du inte bör ta med i ditt CV

En kurs måste vara relevant för det jobb du söker. Det betyder också att det är bättre att inte nämna kurser med inriktningar som för en rekryterare kan upplevas som oroande eller rentav konstiga. Exempelvis en kurs i att läsa tarot eller en kurs i mullavadsjakt. Inget ont om udda kurser men de behöver inte flaggas upp i ditt CV!

Så listas kurser i CV

Hur och var listar jag mina kurser i mitt CV? En kurs är naturligtvis en typ av utbildning, men kurser är vanligtvis av kortare karaktär. En kurs kan pågå under en dag, några veckor eller några månader, medan en utbildning ofta tar flera år. Självklart finns undantag och det finns kurser som pågår under lång tid. En kurs kategoriseras egentligen inte som arbetserfarenhet, men i vissa fall kan en kurs faktiskt platsa här.

Det finns en rad alternativa placeringar av kurser i CV:

  • En separat rubrik i CV för "Kurser"

Detta är det vanligaste sättet. Efter dina personliga uppgifter och din personliga profil inkluderar du först din arbetserfarenhet och utbildning som separata delar av ditt CV. Därefter kan du placera rubriken "Kurser". Fördel? Det är enkelt och tydligt för läsaren om du listar dina kurser separat i ditt CV. Inkludera endast kurser som är relevanta eller ger mervärde till den tjänst du söker. Lista gärna kurserna kronologiskt (börja med det senaste) och ange året då respektive kurs slutfördes. Se till så att ditt CV inte överstiger två sidor.

  • Kurser i CV under rubriken "Arbetserfarenhet"

Har du mycket arbetserfarenhet och har genomgått meriterande kurser eller internutbildningar under arbetstiden så kan kurser listas under Arbetserfarenhet. Du placerar kursen i beskrivningen under det arbete som kursen relaterar till.

  • Kurser i CV under rubriken "Utbildning"

Du kan även inkludera en längre kurs under rubriken "Utbildning". Du listar kursen på ditt CV som ett separat studieprogram. Ge varje kurs ett tydligt namn samt utbildningsår och ange omdöme eller betyg i de fall det ingick i examinationen.

  • Fristående kurser (högskola/universitet) i CV under rubriken "Utbildning"

Har du läst många fristående kurser och kanske på flera olika skolor kan överblicken över vad du faktiskt studerat bli spretig, särskilt om de inte lett till en examen. För att mer pedagogiskt presentera din kunskap kan du kategorisera dina fristående kurser i CV efter ämnesområden, i stället för på skolor eller tidsperioder.

Exempel på listning av fristående kurser i CV:

UTBILDNING

Kurser inom ekonomi och juridik (70 hp)

• Nationalekonomi (30 hp), Mittuniversitetet, 2016

• Matematik (10 hp), Mittuniversitetet, 2016

• Juridisk introduktionskurs (15 hp), Göteborgs universitet, 2017

• Affärsjuridik (15 hp), Göteborgs universitet, 2017

Kurser inom språk och kommunikation (60 hp)

• Franska (30 hp), Göteborgs universitet, 2015

• Medie- och kommunikationsvetenskap (20 hp), Stockholms Universitet, 2013

• Pedagogik (10 hp), Stockholms Universitet, 2013

Kontrollera kurser i CV inför varje ansökan

Alla ovan sätt att presentera kurser i CV är bra men du väljer placering efter hur viktig den känns i förhållande till jobbet du söker. Glöm inte att inför varje ansökan anpassa ditt upplägg och vilka kurser du har med i ditt CV. Kurser måste i varje enskilt fall vara relevanta och tidsmässigt kännas aktuella. Du kan naturligtvis också utelämna kurser helt från ditt CV. Valet är ditt!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång