Hur långt ska ett CV vara – tips och råd
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 29 april 2024

Hur långt ska ett CV vara – tips och råd

Vad är egentligen en bra CV-längd – ska det rymmas på en sida eller är tre sidor bättre? Hur bedömer jag när mitt CV är för kort eller för långt? Svaret är att det beror på – men en sak är säker: längd på CV spelar en viktig roll. Med ditt CV ger du arbetsgivare och rekryterare en översikt över din karriär. På en kort överblick ska du ge dem chans att bedöma om du är lämplig för jobbet du söker. Vilken typ av person du är, vad du kan erbjuda och vilken arbetserfarenhet, vilka färdigheter och utbildning du har i bagaget. Vem du sammantaget är påverkar längden på ditt CV! Här kommer användbara tips och råd för hur långt just ditt CV bör vara.

Det finns en grundregel för när du skriver CV: håll det kort. Varför? Arbetsgivare och rekryterare har helt enkelt inte tid att ta sig igenom långa, ofokuserade CV. De flesta skannar de sökandes CV istället för att faktiskt läsa dem. Som regel finns det en lång rad kandidater till varje utlyst tjänst så utmaningen är att du på kortast möjliga tid lyckas fånga rekryterarens uppmärksamhet.

Risker med ett för långt (och för kort) CV

Längden på ditt CV är något du bör ha i åtanke och faktum är att det finns risker med att både hålla det för långt eller för kort. Ett långt CV riskerar att inte bli läst till slutet. Ett CV med lång, ofokuserad, irrelevant text kan rentav orsaka irritation hos rekryteraren. Största risken med ett CV som är för långt är att du inte klarar den första urvalsrundan, det vill säga att du sorteras bort direkt. Kanske döljer du dina största meriter i en alltför stor mängd osorterat innehåll?

EXPERTRÅD

Med ett för långt, ofokuserat CV riskerar du sorteras bort i första urvalsrundan. Se därför till att ditt CV är kort – men samtidigt inte för kort så att du missar poängen med ditt CV. Målet är aldrig en viss längd på ditt CV utan att lyfta fram dina relevanta meriter för just denna tjänst. Detta kan kräva en CV-längd på en sida, men lika gärna två eller rentav tre sidor.

En perfekt CV-längd – finns det?

Frågan är både hur långt ditt CV ska vara och exakt hur kort det kan vara för att blir perfekt i ditt fall? Det finns egentligen inget entydigt svar på denna fråga men det finns vissa riktlinjer. Utgå från att en CV-längd på två sidor är en bra längd, men att även en eller tre sidor kan vara helt rimligt i vissa fall. Det sistnämnda om du har en längre karriär bakom dig med mer arbetslivserfarenhet.

CV-längd vid liten arbetserfarenhet

Är du relativt färsk i yrkeslivet och har mindre erfarenhet så kan ditt CV enklare hållas kort. För den som är ny på arbetsmarknaden eller student så kan det räcka med en CV-längd på en sida. Det är inget konstigt att en nyutexaminerad person har ett kortare CV än någon som arbetat i 10 år. I detta fall behöver du verkligen inte stressa över att ”mitt CV är för kort”.

CV-längd vid lång arbetserfarenhet

Har du längre tids arbetserfarenhet så är det inte ovanligt med ett CV på två sidor – eller längre. Tumregeln är att ta med det arbetsgivare och rekryterare förväntar sig av en erfaren yrkesperson i din position. Har du exempelvis många år i IT-branschen kan du behöver lista samtliga program du arbetar med och vilka programmeringskunskaper du har. Då kan ditt CV lätt landa på tre sidor. Ett längre CV är ofta även gällande för dig som arbetat länge som befattningshavare med ledande roll i olika organisationer.

Behöver du korta ditt CV? Ett tips att börja kapa kronologiskt: korta ner beskrivningar av utbildningar och tjänster som ligger långt bak i tiden.

Knep för att korta CV-längden

Har du jobbat med ditt CV och känner att det är på väg att bli för långt? För att förkorta ditt CV finns det ett antal rekommenderade åtgärder. Ett bra tips är att kapa kronologiskt: korta ner beskrivningarna för utbildningar och tjänster som ligger långt bak i tiden. Andra åtgärder för att kapa längd på CV:

Utelämna brister

Frågar en arbetsgivare om viss kunskap som du inte har? Slösa inte utrymme i ditt CV genom att påtala denna brist. Du kan alltid förklara och eventuellt föreslå en lösning i anställningsintervjun om frågan kommer upp.

Var relevant

Lista bara meriter, färdigheter och prestationer i ditt CV som är relevanta för det jobb du söker. Utelämna all annan information; det är överflödigt och distraherar gärna. Du behöver exempelvis inte ta upp att du har körkort om det är irrelevant för aktuell tjänst. Plocka bort de minst viktiga punkterna om det krävs för att få rätt CV-längd.

Var aktuell

Vid utrymmesbrist i ditt CV, prioritera arbetserfarenhet som är relevant för tjänsten och som ägt rum i nutid. Det gör ditt CV mer fokuserat samt relevant. Granska kritiskt listningen av dina jobb: välj exempelvis att endast ge detaljer kring jobb som är relevanta för aktuell tjänst. Övriga jobb kan bara listas utan ytterligare förklaring.

Uttryck dig mer koncist

Var kortfattad och saklig i listningar samt förklaringar i ditt CV. När du beskriver dina uppdrag, prestationer och ansvar i tidigare anställningar använd gärna punktlistor. Undvik långa textmassor. När du är ”klar”, läs kritiskt och ta bort onödiga ord och meningar och justera en sista gång och finslipa tills längden på CV är perfekt.

Välj & justera anpassad mall till önskad CV-längd

Layouten på ditt CV är viktig och på Jobseeker hittar du en mall som passar för just dina behov. För att skapa mer utrymme kan du justera layouten, exempelvis genom att lägga in mer eller minska vita utrymmet till en vit linje istället för två. Undvik att klämma in för mycket information på en sida, för det gör visserligen ditt CV kortare men samtidigt svårläst! Du kan minska och öka utrymmet genom att justera linjeavståndet: som minst 1,15 och som mest 1,5.

Anpassa typsnitt och punktstorlek

Ett annat sätt att korta längd på CV är val av typsnitt och storlek. Du kan använda ett mindre typsnitt för att spara utrymme. Typsnitt som Arial, Verdana eller Calibri är lättlästa från 9 till 12 punkter. Bokstäver som är mindre än 9 poäng är inte längre läsbara och ska därför undvikas.

Knep för ett åstadkomma ett längre CV

Oavsett CV-längd ska ditt CV ska vara lätt att överskåda och kännas luftigt. En enda tätskriven sida med text i liten punktstorlek är inte alltid ultimat. Av den anledningen kan ditt CV tjäna på att bli längre. Ett annat skäl kan vara att du vill låta dina begränsade meriter breda ut sig lite. Rimligt – men tänk på att ett kortare CV faktiskt är eftersträvansvärt. Det är alltid bättre med ett kortfattat och relevant CV på en sida än ett längre med oviktig information som avleder fokus på dina viktigaste meriter. Så här kan du åstadkomma ett längre CV.

  • Punktlistor

Punktlistor kan både förkorta och förlänga ditt CV. Är målet det senare kan du för varje punkt förtydliga rubriken med ett par meningar, exempelvis hur utbildningen, kursen eller jobbet utvecklat dig.

  • Större punktstorlek

Text är lättlästa från 9 till 12 punkter. Väljer du 12 så sväller dina texter och tar mer plats utan att det ser överdrivet ut.

  • Lägg in luft

Välj en bra layout som ger rekryterare och arbetsgivare en överblick. Lägg in luft mellan de olika rubrikerna och du får ett lite längre CV som är lätt att hitta i. Lägg in luft mellan raderna så växer det CV ytterligare.

Rätt CV-längd är den som lyfter dina mervärden

Oavsett om ditt CV är på en, två eller tre sidor så är det viktigaste att ditt CV ger ett bra intryck. Ditt CV måste vara tydligt, läsbart och enkelt att skanna. När du känner dig nöjd – be någon utomstående att granska ditt CV och stäm av personens intryck av ditt CV? Är det tydligt? Finns det saker som saknas eller detaljer som kan plockas bort? Ett nytt perspektiv kan ofta vara vägen till att se ditt CV med nya ögon. Det är lätt att bli hemmablind i texter man tittat på för länge. Ett CV med perfekt längd är ett CV som tydligt lyfter fram vilka dina mervärden är för arbetsgivaren. Och oavsett längden på ditt CV, se till att dina meriter listas på första sidan eller högt upp på sidan. Många rekryterare läser nämligen inte alltid längre än hit.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång