Otsikko CV:ssä – enemmn kuin titteli

Otsikko CV:ssä – enemmn kuin titteli

Otsikko voi olla CV:ssä eri kuin todellisuudessa. Joskus tehtävänimikkeet eivät kerro työnkuvasta tarpeeksi, jolloin sitä on hyvä tarkentaa ansioluetteloon.

Osaisitko suoralta kädeltä kuvailla mitä projektipäällikön vastuualueisiin kuuluu? Entä lakimiehen tai toimistosihteerin? Työkokemusten ja entisten työsuhteiden listaaminen kuuluu ansioluetteloon, mutta onko CV:n eli curriculum vitaen orjallisesti noudatettava esimerkiksi sitä, mitä käyntikortissasi lukee? Ei välttämättä. Usein on nimittäin niin, että itse titteli eli työnimike ei välttämättä kerro kovin paljon siitä, mitä olet työssäsi tehnyt. Tämän vuoksi on tärkeää harkita tarkkaan mitä kirjoitat työnimikkeeksi.

Milloin CV tarvitsee otsikon?

CV:n otsikon on hyvä heijastaa haluamaasi työtehtävää tai osaamisprofiilia, jota työnantajat ovat etsimässä. Näin voi olla esimerkiksi silloin kun lähetät ansioluettelosi rekrytointikonsultille, lähetät CV:n avoimen hakemuksen liitteenä tai lataat CV:n työnhakusivustolle työnantajien löydettäväksi.

Esimerkiksi markkinointipäällikön tehtävä voi olla hyvin erilainen riippuen alasta, yrityksen koosta ja markkina-alueesta. CV:n otsikkovoi siis sanoa ”markkinointipäällikkö”, mutta toisaalta eikö ”kansainväliseen B2B markkinointiin erikoistunut markkinointipäällikkö” kuulosta paljon kuvaavammalta?

Moni rekrytoija nimittäin etsii kandidaattien joukosta kahta matchia: tehtävänkuvaan liittyvän osaamisen suhteen, ja toisaalta alakohtaista kokemusta. Etenkin jos tehtävänkuvasi voi olla hyvin erilainen riippuen yrityksestä ja alasta, on tärkeää että CV:n titteli kertoo minkä tyyppinen myyntipäällikkö olet, ja mielellään myös viittaa alakohtaiseen erikoisosaamiseen.

Miksi työnimikkeellä on väliä CV:ssä

Suomessa ei ansioluettelossa ole perinteisesti ollut otsikkoa, mutta tämä tapa on hiljattain alkanut rantautua myös Suomeen. Ansioluettelon otsikko on ollut olennainen osa CV:tä esimerkiksi Yhdysvalloissa jo pitkään.

Hyvä ensivaikutelma

Mutta miksi se on alkanut yleistyä Suomessakin, on helppo ymmärtää. Moni rekrytoinnin ammattilainen tai uuden työntekijän palkkaamisesta vastaava esimies lukee - tai tarkemmin sanottuna silmäilee - läpi jopa satoja ansioluetteloita, jolloin on tärkeää että CV eli curriculum vitae on muotoiltu siten, että tärkeät avainsanat ja tiedot ovat helposti löydettävissä. Näin on esimerkiksi titteleiden osalta. Rekrytoija päättää vain muutamassa sekunnissa onko ansioluettelosi avoimen tehtävän kannalta relevantti. Otsikot, kuten esimerkiksi aiemmat työnimikkeet ovat tämän vuoksi erittäin tärkeitä.

Kun CV:n lukee tietokone

Tittelit voivat olla ratkaisevassa asemassa myös silloin, kun rekrytointiprosessissa käytetään ATS-sovellusta, eli applicant tracking systemiä. Tällöin CV:n läpi käyminen jää ensimmäisessä vaiheessa ohjelmiston vastuulle, ja ohjelmisto voi esimerkiksi etsiä ansioluettelostasi avainsanoja, jotka vastaavat työpaikkailmoituksessa peräänkuulutettua kokemusta, koulutusta tai erityisosaamista. Tällöin on hyvä, että jo otsikoissa eli titteleissä tai työnimikkeissä mainitaan avainsanoja, jotka joko vastaavat avoinna olevaa tehtävää tai siihen liittyviä vaatimuksia.

Pyri siis ottamaan titteliin mukaan pari avainsanaa. Lue työpaikkailmoitus huolella läpi – äläkä unohda lukea rivien välistä. Varsinkin rivien välistä lukeminen kertoo millaista henkilöä tehtävään ollaan etsimässä, vaikka sitä ei suoraan ilmoituksessa sanottaisi.

Mikä otsikko ansioluetteloon?

Moni kysyy, onko otsikko ansioluettelossa ehdottomasti vastattava virallista nimitystä edellisessä tai nykyisessä työpaikassa, vai titteliä joka puhuttelee hakemaasi työpaikkaa? Nyrkkisääntö on, että CV kirjoitetaan aina hakemaasi työpaikkaa silmälläpitäen, joten tämän vuoksi on tärkeää että myös ansioluettelosi on viimeisen päälle viilattu vastaamaan juuri hakemaasi roolia.

Ansioluettelon on tarkoitus kertoa lyhyesti osaamisestasi, työkokemuksestasi ja erityistaidoistasi, ja on luonnollista että muokkaat CV:n aina hakemaasi työtä varten. Otsikko ei ole tästä mikään poikkeus, vaan on tärkeää että sekin heijastaa todellista työnkuvaa ja toisaalta hakemaasi tehtävää.

Virallinen titteli CV:ssä

Moni virallinen titteli voi olla melko ympäripyöreä tai ainakin mitäänsanomaton tehtävän sisällön osalta, tai vähemmän relevantti haluamasi työn suhteen. Tällöin on ymmärrettävää, että haluat tietää voisiko ansioluetteloon kirjoittaa titteliksi toisen ammattinimikkeen, kuin se joka sinulla on virallisesti ollut käytössä nykyisessä, edellisessä tai aiemmassa työpaikassa.

Vaikka muutama harva rekrytoinnin ammattilainen on sitä mieltä, että tittelin on oltava täsmälleen sama kuin virallinen nimike, useimmat hyväksyvät että titteli on kuvaavampi.

Joissakin ammateissa on tärkeämpää, että sinulla on kokemusta juuri hakemasi kaltaisesta työstä. Esimerkiksi kiinteistönvälittäjä tai kirjanpitäjä ovat tehtäviä, joissa noudatetaan usein vakiintuneita käytäntöjä ja tarvitaan säännösten ja lakien tuntemusta, joten näissä tapauksissa samanlaiseen tehtävään toisen työnantajan palvelukseen haluavan kannattaa ansioluettelossa listata virallinen titteli, ja sen lisäksi vaikkapa määritelmä: ”Kokenut pääkaupunkiseudun liiketilojen kiinteistönvälittäjä”.

Miten kirjoitetaan vetävä otsikko CV:een

Kun kirjoitat ansioluetteloa, on tärkeää että huomioit mitä asioita rekrytoija etsii. Lyhyesti sanottuna hyvä otsikko on totuudenmukainen, kuvaava ja heijastaa haluamasi työpaikan vaatimuksia. Sen lisäksi, että rekrytoija haluaa tietää onko sinulla kokemusta hakemastasi työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä, myös alakohtainen kokemus voi olla eduksi nostaa esille jo otsikossa.

  • Jos olet esimerkiksi hakemassa projektipäällikön tehtävää, mutta se ei ole koskaanvirallisesti ollut tittelisi siitä huolimatta, että olet vetänyt useita suuria ja pieniä markkinointiprojekteja, voit hyvin kirjoittaa ansioluetteloosi tittelisi muotoon, joka viittaa projekteihin, joista olet ollut vastuussa, esimerkiksi “autoalan markkinointitapahtumien koordinoinnista vastaava projektipäällikkö” sen sijaan, että tittelinä lukisi yksinkertaisesti “markkinointikoordinaattori”.
  • Samalla tapaa esimerkiksi lakimiehen kannattaa kirjoittaa titteliksi “kansainvälisiin tekijänoikeuksiin erikoistunut lakimies” sen sijaan, että ansioluettelossa lukee yksinkertaisesti “lakimies” tai “juristi”, jos vastuualueisiin on kuulunut tekijänoikeudet ja lisäksi uusi tehtävä keskittyy tähän alueeseen, tai on kansainvälisessä yrityksessä.
  • Esimerkiksi nykyisin projektipäällikön tehtävässä toimiva henkilö voi aina kirjoittaa ammattinimikkeeseen yksinkertaisesti ‘projektipäällikkö’. Mutta tittelistä tulee heti paljon kuvaavampi kun se muutetaan vaikkapa muotoon “ohjelmistokehityksen projektipäällikkö” tai “terveydestä, turvallisuudesta ja ympäristöstä (HSE) vastaava projektipäällikkö”.
  • Pienessä yrityksessä voi olla markkinointikoordinaattori, jonka vastuulla on käytännössä yksin koko yrityksen markkinointi ja viestintä. Virallinen titteli voi tässä tapauksessa olla markkinointikoordinaattori, mutta ansioluetteloon voi hyvin kirjoittaa nimikkeeksi “markkinointi- ja viestintävastaava”, etenkin jos olet hakemassa tehtävää jossa vaaditaan kyseistä osaamista, sillä tämä vastaa paremmin todellisuutta.
  • Ohjelmistokehittäjien työmarkkinat ovat olleet varsin hyvät jo melko pitkään, ja paikkoja kehittäjille on avoinna jonkin verran. Vaikka tittelisi olisi ollut ohjelmistokehittäjä, developer tai software developer, voit hyvin CV:ssä olla konkreettisempi ja vaikka kirjoittaa ”pankki- ja vakuutusalan kokemusta omaava frontend developer”, jos tämä vastaa paremmin totuutta - ja etenkin jos olet hakemassa vastaavan tyyppistä työpaikkaa.

Vältä näitä virheitä

On tärkeää, että vältät ääripäitä kirjoittaessasi titteleitä ansioluetteloon. Tämä tarkoittaa, että mitäänsanomattomien, vähän kuvaavien nimikkeiden lisäksi on hyvä että et liioittele tai käytä titteleitä, joilla ei ole tekemistä totuuden kanssa.

Yleiset tittelit

Esimerkiksi toimistosihteeri on siinä määrin yleinen tehtävänimike, että on tärkeää täsmentää sitä tavalla tai toisella. Onko vastuualueesi ollut jäsentietorekisteri? Siinä tapauksessa voit kirjoittaa, että olet ollut “toimistosihteeri, vastuualueena jäsentietorekisteri”. Voit kertoa tehtävästä tarkemmin parilla rivillä CV:ssä, mutta älä jätä erityisosaamistasi mainitsematta jo otsikossa, etenkin jos olet hakemassa tehtävää, joka liittyy jäsenrekisteriin.

Totuuden vääristely

Toisaalta on hyvä olla muuttelematta totuutta tai paisuttelematta aiempia titteleitä. Älä kirjoita titteliksi esimerkiksi toiminnanjohtaja, jos työnkuvasi ja nimikkeesi on ollut hallintoassistentti ja erilaiset hallinnolliset tehtävät ilman henkilöstövastuuta tai juridista vastuuta organisaation toiminnasta.

Väärä titteli väärään paikkaan

Älä myöskään lähettele samaa ansioluetteloa moneen paikkaan muokkaamatta sitä jokaiseen yritykseen tai tehtävään sopivaksi. Esimerkiksi ainoastaan suomalaisille kuluttajille tuotteita myyvän yrityksen rekrytointivastaava tuskin kiinnostuu CV:stä, jonka titteli viittaa kansainvälisen meriteollisuuden myyntijohtajan rooliin.

Korosta CV-mallipohjalla

Tittelin itsensä lisäksi on tärkeää, että nimike on ansioluettelossa korostettu siten, että se on helposti löydettävissä. Voit käyttää tähän erilaisia mallipohjia, tai kuten moni muu, erityistä CV-palvelua, joka muotoilee ansioluettelosi sisällön puolestasi valitsemasi ulkoasun mukaiseksi. Jobseeker on helppokäyttöinen palvelu, jonka avulla ammattimaisen ja siistin ansioluettelon laatiminen on kätevää. Palvelussa on suuri määrä valmiita CV-malleja, joissa esimerkiksi tittelit on korostettu siten, että lukijan on helppo löytää aiempi työkokemuksesi yhdellä silmäyksellä, ja lisäksi erilaisia vaihtoehtoja työtehtävien tarkempaan kuvaukseen ansioluettelossa.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä