Vältä näitä sanoja ja kliseitä CV:ssä
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 3. toukokuuta 2024

Vältä näitä sanoja ja kliseitä CV:ssä

Yksityiskohdilla on väliä työnhaussa, ja tämän vuoksi on hyvä harkita tarkkaan millaisia avainsanoja ja ilmaisuja käytät ansioluettelossasi. On tärkeää, että tuot esille vahvuuksiasi hakijana ja samalla erotut joukosta. Tällöin on vältettävä kuluneita ilmaisuja ja kliseitä, joita rekrytoijat näkevät kyllästymiseen asti.

On ymmärrettävää, että on vaikea tietää millaisia ilmaisuja kannattaa välttää CV:ssä, sillä todennäköisesti et lue kovin monen muun henkilön ansioluetteloita. Kannattaa kuitenkin muistaa, että rekrytoijat ja muut HR-asiantuntijat lukevat jopa satoja ansioluetteloita joka viikko, joten omasta mielestäsi jopa erinomaiset ilmaisut voivat kuulostaa heistä hieman kuluneilta. Ja juuri sitä haluat luonnollisesti välttää. Mutta miten voit tietää millaiset avainsanat ja ilmaisut ovat turhankin yleisiä?

Tyypillisimmät sanat työpaikkailmoituksissa

Koska CV:n on tärkeä vastata siihen, mitä työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan, on hyvä tietää mitkä ovat suomalaisissa työpaikkailmoituksissa esiintyviä yleisimpiä sanoja ja ilmaisuja, jotka viittaavat hakijan ominaisuuksiin:

 • Hyvä
 • Sopiva
 • Reipas
 • Monipuolinen
 • Itsenäinen
 • Erikoistunut
 • Oma-aloitteinen
 • Vahva
 • Positiivinen
 • Luotettava

Nämä ilmaisut ovat kuitenkin jokseenkin latteita ja mitäänsanomattomia, joten rikkaamman kielen käyttäminen CV:ssä on hyvä keino erottua joukosta. Älä siis kopioi näitä ominaisuuksia ansioluetteloosi, sillä jo työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan tietynlaisia ominaisuuksia, on todennäköistä että valtaosa hakijoista listaa ne omassa CV:ssään. Eli erottumaan niillä ei pääse, jollet valota esimerkkien kautta kuinka tietyt ominaisuudet näkyvät juuri sinussa.

Kuluneet ilmaisut CV:ssä

Jos kieli on työpaikkailmoituksissa joskus mielikuvituksetonta, niin on ansioluetteloissakin usein ilmaisuja, joita rekrytoijat ovat nähneet satoja tai jopa tuhansia kertoja.

Tyypillisiä kliseitä eli yleisiä ilmaisuja työhakemuksissa ja ansioluetteloissa ovat:

 • Tiimipelaaja. Etenkin jos heti sen perään sanot, että osaat myös työskennellä yksin.
 • Ahkera. Tottakai työnantaja haluaa palkata henkilön, joka käärii hihansa ryhtyy toimeen.
 • Hyvät viestintätaidot. Nämä ovat 2020-luvulla edellytys joka tehtävässä, joten et viestintätaitojasi kehumalla erotu joukosta.
 • Dynaaminen. Joidenkin mielestä tämän sanan väärinkäyttöä esiintyy liikaa, eikä suurin osa ihmisistä osaisi edes asiaa kysyttäessä mitä he sillä tarkoittavat.
 • Innovatiivinen. Voi olla, että jos sinulta kysytään yllättäen mitä tällä tarkoitat ja millaisia esimerkkejä sinulla on innovatiivisyydestä omassa työhistoriassa, voisi kysymykseen vastaaminen olla vaikeaa.
 • Luova. Luovuuden määritteleminen on vaikeaa, joten luovaksi itsensä kuvaaminen melkein vaatii, että kerrot esimerkkien kautta mitä tällä tarkoitat.
 • Joustava. Tämäkin on yksi työelämän perustaidoista.
 • Hyvät tietotekniikkataidot. Nämä taidot on nykyisin käytännössä kaikilla.

Ei luonnollisestikaan ole niin, että nämä sanat ja ilmaukset on ehdottomasti jätettävä pois CV:stä - etenkin jos työhakemuksessa nimenomaan peräänkuulutetaan vaikkapa tiimipelaajaa, joka osaa työskennellä myös yksin. Voi nimittäin olla, että molemmista ominaisuuksista on työssä hyötyä. Tärkeämpää kuitenkin on, että CV:si ei ole kliseistä koostuva adjektiivilista, joka ei millään tapaa vakuuta lukijaa siitä, että adjektiivit edes pitävät kohdallasi paikkansa.

Näin saat kliseet kuulostamaan paremmilta CV:ssä

Henkilöstöhallinnon ammattilaisilla on erilaisia tekniikoita ja työkaluja, ja yksi näistä on niin kutsuttu STAR-metodi. Se on tunnettu metodi, jota käytetään etenkin työhaastatteluissa ja jonka avulla pyritään ymmärtämään työnhakijan tapaa toimia eri tilanteissa. STAR-metodista voi olla hyötyä myös ansioluetteloa kirjoittaessa, sillä metodia seuraamalla saat tuotua ominaisuuksiasi esiin kertovammalla ja uskottavammalla tavalla.

STAR-kirjainyhdistelmän ja metodin taustalla on neljä eri kysymystä:

Situation (suomeksi tilanne): Millainen tilanne oli kyseessä?

Tasks (tehtävät): Millaisia tehtäviä vastuullasi oli?

Activities (toiminta): Kuinka toimit kyseisessä tilanteessa?

Result (tulokset): Millaisia työsi tulokset olivat?

Jos haluat kertoa ansioluettelossa olevasi dynaaminen tiimipelaaja, joka pärjää hyvin yksinkin, anna esimerkkien vahvistaa että tämä pitää paikkansa. Jos teet työsi normaalisti tiimissä, mutta olet saanut projektin joka on yksin sinun vastuullasi, kuinka toimit tilanteessa ja millainen oli projektin lopputulema? Ilman kontekstia erilaiset ilmaisut voivat jäädä tyhjiksi ja rekrytoijalle voi jäädä epäselväksi mitä ne ammattisi puitteissa tarkoittavat tai kuinka ne ilmenevät.

Esimerkki 1:

Työskentelin yrityksessä toimistosihteerinä ja kun henkilöstöhallinnosta vastaava henkilö jäi yllättäen varhaiseläkkeelle, tartuin nopeasti hänen tehtäviinsä huolehtimaan päivittäisistä henkilöstohallinnon rutiineista, vaikka ne eivät virallisesti olleet vastuullani. Perehdyin itse eri rutiineihin ja työskentelytapoihin. Osoitin oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä oppia nopeasti uusia asioita, minkä johdosta minulle tarjottiin pian vakituista työpaikkaa henkilöstöhallinnosta.

Yllä oleva esimerkki kertoo kuinka oma-aloitteisuutesi, joustavuutesi ja kykysi oppia uusia asioita ilmenee käytännössä.

Esimerkki 2:

Vastasin henkilökohtaisten hygieniatuotteiden markkinoinnista Pohjoismaissa ja vastuullani oli yrityksen tuotteiden brändin ja imagon uudistaminen. Kilpailu kyseisessä tuotekategoriassa on kovaa, mutta paneutumalla huolellisesti kohderyhmän (15-35-vuotiaat naiset) toiveisiin siitä, kuinka kyseisistä tuotteista puhutaan markkinoinnin yhteydessä, uudistimme brändiä ja markkinointiviestintää tavalla, joka saavutti laajaa kiitosta luovuudestaan ja rohkeudestaan. Lisäksi brändiuudistus nosti tuoteryhmien myyntiä 12 kuukauden aikana 18 %, minkä johdosta minut palkittiin vuoden myynnin edistäjänä yrityksen konserninjohdon toimesta.

Tämä esimerkki puolestaan korvaa adjektiivilistan, johon olisi muutoin kuulunut sanat perusteellinen, luova, asiakaslähtöinen ja kaupallisesti suuntautunut.

Yleiset sanat CV:ssä

CV:n henkilökohtainen profiili on hyvä paikka tuoda ilmi henkilökohtaisia ominaisuuksia ja työskentelytapoja esimerkkien kautta. Jos esimerkiksi pidät haasteista, voit tuoda esille vastaasi tulleita uusia tehtäviä tai tavoitteita, joista olet suoriutunut menestyksekkäästi.

Vaikka yleisten ilmaisujen viljelemistä ansioluettelossa ei voi varauksetta suositella, voi niistäkin olla hyötyä CV:ssä kun otat ne mukaan tavalla, joka kertoo millaisessa tilanteessa ja millä tapaa tietty ominaisuus ilmenee toiminnassasi. Ennen kuin lähetät ansioluettelosi työnantajalle, pohdi vielä läpi mitä vastaisit jos sinulta kysytään työhaastattelussa millä tapaa itsestäsi käyttämät adjektiivit ilmenevät käytännön tasolla. Pelkkien adjektiivien listaaminen - ja pahimmassa tapauksessa kopiointi työpaikkailmoituksesta - ei kuitenkaan koskaan kannata, sillä et tällöin takuulla ole ainoa. CV:ssä on lupa ja kannattaa tuoda esille persoonallisuutta, joten käytä tilaisuus hyväksesi erottuaksesi positiivisella tavalla joukosta.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä