Suosittelijat CV:ssä - kyllä vai ei?

Suosittelijat CV:ssä - kyllä vai ei?

Kannattaako tai pitääkö suosittelijat ilmoittaa CV:ssä? Entä millä tapaa tai missä ne otetaan mukaan ansioluetteloon? Suosittelijat herättävät paljon kysymyksiä työnhaun yhteydessä, eikä kysymyksiin ole yhtä oikeaa vastausta. Suosittelijoiden ottaminen mukaan ansioluetteloon riippuu tilanteesta.

Suosittelija on henkilö, joka kertoo oman - pääsääntöisesti positiivisen - näkemyksensä siitä, kuinka olet toiminut joko nykyisessä tai aiemmassa työssäsi. Työnantaja, joka harkitsee sinun palkkaamista, voi haluta kuulla sinun kanssasi aiemmin työskenneeltä henkilöltä millaista sinun kanssasi on ollut työskennellä, kuinka olet työstäsi suoriutunut ja esimerkiksi mitkä heidän mielestään ovat vahvuuksiasi tai heikkouksiasi. Suosittelija voi olla nykyinen tai entinen kollega, esimies, yhteistyökumppani ja joissakin tapauksissa myös asiakas voi olla suosittelija. Suosittelija eli referenssi voi olla myös opettaja tai professori, jos sinulla ei ole paljon työkokemusta, tai vapaaehtoistyöhön liittyvä henkilö, vaikka urheiluseuran päällikkö.

Suosittelijat ansioluettelossa

Suosittelijoiden mainitseminen CV:ssä ei ole missään tapauksessa pääsääntö, joten useimmat lisäävät tiedot vain silloin, kun sitä erityisesti pyydetään vaikkapa työpaikkailmoituksessa. Suosittelijat kannattaa mainita myös silloin, kun sinulla on suosittelija, joka työskentelee jo samassa yrityksessä, johon olet hakemassa töihin. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun olet hakeutumassa entisen kollegan perässä yritykseen töihin. Tämä voi olla sinulle eduksi - jotkin työnantajat jopa suosivat niin kutsuttua viidakkorumpua rekrytoinnissa.

Normaalisti suosittelijat kuitenkin voi jättää pois, sillä ne yleensä nousevat esille rekrytointiprosessin myöhäisemmässä vaiheessa. Voit halutessasi mainita CV:ssä että “suosittelijat pyynnöstä”, jos haluat viestittää jo aikaisessa vaiheessa, että sinulla on suosittelijoita. Jos suosittelijoita ei ole, jätät tämän luonnollisesti pois. On tavallista, että työnantaja kontaktoi suosittelijat ennen lopullisen päätöksen tekoa, jolloin suosittelijoiden yhteystietoja pyydetään tätä varten kun asia tulee ajankohtaiseksi. Työnantajat ottavat suosittelijoihin yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse.

Suosittelijat Linkedinissä

Linkedinillä on jo 1,3 miljoonaa käyttäjää Suomessa, joten valtaosa työikäisistä on Linkedin-käyttäjiä. Moni käyttääkin alustaa aktiivisesti työnhakuun, ja jotkut laittavat siellä jakoon koko ansioluettelonsa. Linkedinissä jaettavaan CV:een ei pitäisi laittaa suosittelijoiden yhteystietoja, sillä yhteystiedot voivat joutua kenen tahansa käsiin. Hyödynnä siis mieluummin Linkedinin suosittelija-toimintoa. Jos tiedät, että sinulla on vaikkapa entinen esimies tai kollega, joka mielellään kirjoittaa suosituksen kaikkien nähtäville, voit hyvin lähestyä häntä ja pyytää tekemään näin. Nämä suositukset pysyvät profiilissasi, jollet jostakin syystä poista niitä. Potentiaalinen työnantaja pääsee tällöin näkemään Linkedin-profiilistasi kuka sinua on suositellut ja mitä he sinusta ja yhteistyöstänne kertovat.

Referenssien tarkistaminen vain luvalla

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä rajoittaa työnantajan mahdollisuuksia kerätä työnhakijasta tietoa. Laissa todetaan seuraavaa:

“Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat tiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen.”

Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on kysyttävä sinulta lupa ennen kuin he kontaktoivat suosittelijat. Työnantaja ei siis saa soittaa nykyiseen tai entiseen työpaikkaasi ja kysellä sinusta ilman lupaasi. Sinä voit itse päättää kenet ilmoitat referenssiksi, joten on luonnollista että valitset henkilön tai henkilöitä, joihin luotat ja joiden tiedät puhuvan sinusta positiiviseen sävyyn. Työnantaja ei voi vaatia saada puhua esimerkiksi entisen esimiehesi kanssa.

Kun olet päättänyt kenen haluaisit olla suosittelija, kannattaa ottaa henkilöön yhteyttä ja kertoa olevasi hakemassa uutta työtä. Vaikka meille suomalaisille voi olla vaikeaa pyytää muilta apua, useimmat pitävät sitä mukavana asiana kun heitä pyydetään suosittelijaksi. Voit tällöin sopia referenssin kanssa mikä on paras tapa ottaa heihin yhteyttä, mikäli heitä tarvitaan. On hyvä myös pitää suosittelija ajan tasalla siitä, millaista työpaikkaa olet hakemassa ja jos haku etenee siihen pisteeseen, että työnantaja haluaa keskustella suosittelijan kanssa.

Näin lisäät referenssit CV:een

Jobseeker helpottaa CV:n tekoa muun muassa siten, että sen avulla voit lisätä CV:een osioita yhdellä klikkauksella. Jos työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan suosittelijoita tai olet hakemassa työpaikkaa tuttavan kautta ja haluat korostaa, että sinulla on suosittelija jo yrityksen sisällä, voit lisätä referensseille osion valitsemalla “Suosittelijat”. Suosittelijoista on hyvä ilmoittaa seuraavat asiat:

 • Nimi
 • Titteli
 • Yrityksen nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lyhyt selitys sille, missä ja milloin olette työskennelleet yhdessä, ja mikä suhteenne on ollut (kollega/esimies/yhteistyökumppani jne.)

On erittäin tärkeää, että puhelu tai sähköposti referenssien tarkistamiseksi ei tule henkilölle yllätyksenä. Älä siis koskaan ilmoita referenssiksi henkilöä, joka ei siihen ole antanut lupaa. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on hyvä myös huolehtia siitä, että suosittelija tietää millaista tehtävää olet hakenut ja millaisesta yrityksestä, jotta he tuntevat myös taustoja suosittelijana olemiselle.

Mitä suosittelijalta kysytään?

Kun olet antanut luvan suosittelijoiden kontaktoimiselle, työnantaja voi ottaa yhteyttä ja kysellä erilaisia asioita. Arkaluontoisia asioita, kuten sairauslomiin, liittyviä asioita ei lain mukaan saa keskustella, mutta alla on joitakin esimerkkejä siitä, millaisia asioita rekrytoijat usein kysyvät referenssien tarkistamisen yhteydessä:

 • Ajankohta sille, kun työskentelit kyseisessä yrityksessä ja millainen roolisi oli.
 • Millainen suhde sinulla oli referenssiin, eli olitko hänen alaisensa, työkaverinsa, asiakkaansa, yhteistyökumppani tai vastaava.
 • Kauanko yhteistyönne kesti.
 • Millaisia työtehtäviä rooliisi kuului ja kuinka suoriuduit näistä tehtävistä.
 • Millaisia tuloksia sait työssäsi aikaan.
 • Millä alueilla sinulla on kehittymisen varaa.
 • Voisiko suosittelija itse kuvitella palkkaavansa sinut kyseiseen tehtävään.
 • Millaiseen työyhteisöön sovellut.
 • Millaisena kollegana työkaverisi sinut kokivat.
 • Miksi vaihdoit työpaikkaa.

Haastattelijoilla voi olla hyvinkin erilaisia tapoja ja tavoitteita suosittelijoiden tarkastamiselle, joten he voivat keskittyä pelkästään varmistamaan, että CV:ssä antamasi tiedot ovat oikein tai persoonallisuutesi ilmentymiseen työpaikalla - tai mitä tahansa näiden väliltä.

Näin valitset oikeat suosittelijat

On luonnollista, että valitset suosittelijoiksi henkilöitä, jotka haluavat puhua sinusta positiivisessa sävyssä, sillä työpaikan saaminen voi olla kiinni positiivisista referensseistä. Sinun on siis pystyttävä luottamaan referensseihin. Moni pohtii kuka voi olla suosittelija, ja rajanveto voi olla vaikeaa. Tärkeintä on se, että henkilö osaa arvioida sinua työntekijänä eri näkökulmista, eli hänen on voitava vastata peruskysymyksiin roolistasi, ja toisaalta pystyttävä kertomaan millä tapaa olet työssäsi suoriutunut. Perheenjäsen tai ystävä ei sovi suosittelijaksi, ja rekrytoijat huomaavatkin helposti jos suosittelija ei osaa kertoa saavutuksistasi työelämässä tai työyhteisön jäsenenä.

Joissakin tilanteissa, etenkin jos olet työskennellyt melko itsenäisesti, asiakas tai yhteistyökumppani voi olla oikea taho vastaamaan kysymyksiin esimiehen sijaan. Mikään ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että pyydät alaisesi toimimaan suosittelijana, etenkin jos teillä on hyvä suhde ja hakemassasi työssä edellytetään vahvaa esimieskokemusta.

Suosittelijoiden ihanteellinen määrä on 2-3. Jos haluat antaa itsestäsi kattavan kuvan myös suosittelijoiden kautta, voit hyvin pyytää suosittelijoiksi henkilöitä, joilla on ollut erilainen suhde sinuun työelämässä. Esimerkiksi yksi entinen esimies, yksi kollega ja yksi asiakas. Referenssitarkistuksen tekevä henkilö saa tällöin palautteita henkilöiltä, jotka arvioivat sinua eri näkökulmista. Huolimatta siitä, saatko työpaikan tai et, muista kiittää suosittelijoita tuesta.

Kyllä vai ei suosittelijoille?

Jollei sinulla ole erityistä syytä mainita CV:ssä suosittelijoita, voit hyvin jättää ne pois. Suosittelijat nousevat useimmiten esille rekrytointiprosessin loppuvaiheissa, joten alkuvaiheissa niillä ei useimmiten ole merkitystä. On tärkeää huolehtia siitä, että suosittelijasi ovat tietoisia siitä, että käytät heitä referensseinä, ja lisäksi kannattaa pitää heidät ajan tasalla sen suhteen, milloin ja millaisesta työpaikasta heille saatetaan soittaa.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä