Räätälöi CV työpaikkailmoitusta vastaavaksi
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 17. huhtikuuta 2024

Räätälöi CV työpaikkailmoitusta vastaavaksi

Jopa tuntikausien työ täydellisen CV:n tekemiseksi voi mennä hukkaan, jos unohdat räätälöidä CV:n hakemaasi työpaikkaa varten. Ansioluettelon on heijastettava työpaikkailmoituksessa kerrottuja vaatimuksia ja peräänkuulutettuja henkilökohtaisia ominaisuuksia, joten älä jätä näitä huomoimatta. Kun CV:si kertoo johdonmukaisesti kuinka juuri sinulla on etsitty osaaminen ja ominaisuudet, parannat mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun.

Ansioluettelon tarkoitus on myydä sinut ja osaamisesi työnantajalle. Älä siis hukkaa mahdollisuutta räätälöidä CV:si työpaikkailmoituksessa kerrottujen ominaisuuksien mukaan ja antaa kuva siitä, että juuri sinä olet oikea henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Aloita luomalla perus-CV

Jos ehdit ihmetellä, kuinka räätälöity CV sitten tehdään: ennen kuin aloitat räätälöimisen, on sinun luotava perus-CV, joka toimii lähtökohtana jokaiselle ansioluettelollesi. Perus-CV sisältää yhteystietojesi lisäksi koko työhistoriasi, koulutuksesi (mukaanlukien kurssit ja täydennyskoulutukset), kaikki taidot ja henkilökohtaiset vahvuudet. Perus-CV on siis tavallaan kattava työkalupakki, josta sinun on helppo poimia tarvitsemasi työkalut jokaista tehtävää varten. Harvaan tarvitaan koko työhistoriaa tai kaikkia kursseja, ja tavoitteena onkin käyttää CV:n räätälöinnissä vain niitä tietoja, jotka ovat juuri sen työn kannalta relevantteja.

Kun olet tehnyt hyvää työtä perus-CV:n kanssa, ansioluettelon räätälöinti eri työpaikkoja varten on melko yksinkertaista. Muista, että itse perus-CV ei ole tarkoitettu lähetettäväksi sellaisenaan.

Korosta mitä pyydetään

Tätä ei voi koskaan korostaa liikaa: lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi, vaikka kahteen tai kolmeen kertaan. Jos haluat, tulosta se vaikka paperille ja käytä korostuskynää merkataksesi vaatimuksia ja taitoja, joita sinulla on. Korosta sitten näitä asioita ansioluettelossasi. Jos työpaikkailmoituksessa kerrotaan, että erilaisten julkaisu- eli CMS-järjestelmien tuntemus on eduksi, ja olet käyttänyt useaa sellaista järjestelmää sekä lisäksi ollut vastuussa kahdesta uuden järjestelmän käyttöönotosta, tämä on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen asia CV:ssä. Kerro myös tilanteesta, jolloin sinulle on tätä kokemusta ja näitä taitoja karttunut. Jos olet vaikkapa ottanut uuden julkaisujärjestelmän käyttöön urheiluseurallesi, mainitse tämä konteksti kyseisen taitojen kartuttamiselle.

Räätälöinti vaatii karsimista

Muista, että CV:n on hyvä olla mahdollisimman tiivis, korkeintaan kaksi arkkia, joten jollet ole vastavalmistunut, joudut todennäköisesti tekemään karsintaa päätyäksesi versioon, jossa on mukana vain kyseisen tehtävän kannalta relevantit asiat. Jos olet esimerkiksi opiskellut italiaa usean vuoden ajan ja kielitaitosi on sujuva, mutta olet hakemassa työtä pienen suomalaisen yhdistyksen taloudenhoitajana, on todennäköistä että kielitaidostasi ei ole hyötyä ansioluettelossasi.

Toisaalta, jos olet toiminut opiskelijasäätiön taloudenhoitajana vapaa-ajallasi opintojesi ajan, se on ehdottomasti kokemusta, jota kannattaa ansioluettelossa tuoda esille. Karsiminen ei tarkoita sitä, että esimerkiksi yliopistokoulutus kannattaa jättää pois jos se ei lainkaan vastaa hakemaasi alaa, mutta voit esimerkiksi jättää pois tarkemmat tiedot koulutuksestasi tai vaikkapa lopputyöstäsi, jollei niillä ole yhteyttä hakemaasi työpaikkaan tai työnantajan alaan.

Käytä samaa kieltä kuin yritys

Tässä tapauksessa kieli tarkoittaa tapaa ilmaista asioita, sillä yrityksillä on usein esimerkiksi omanlaiset tittelinsä. Esimerkiksi markkinointitehtävien suhteen sama tehtävä voi yhdessä paikassa kulkea nimellä Marketing Manager, toisessa Digital Marketing Manager ja jossakin muualla Growth Hacker. Myyntipäällikönkin tehtävänimikkeet voivat vaihdella, ja esimerkiksi Key Account Manager on tavallinen nimike, joka myös kertoo tarkemmin myynnin työskentelytavasta tietyssä organisaatiossa. Lue siis työpaikkailmoitus huolella läpi ja tutustu yrityksen verkkosivuihin, sillä sieltä on usein helppo löytää yritykselle ominaisia ilmaisuja ja avainsanoja. Kun olet saanut käsityksen yrityksen omasta kielestä, muokkaa aiempien tehtäviesi titteleitä sen mukaisesti, esimerkiksi Digital Marketing Managerista Growth Hackeriksi, sillä käytännössä tehtävien sisältö on melko samanlainen.

Kirjoita jäätävän hyvä henkilökohtainen profiili

Tämä on toinen asia, jota ei voi koskaan painottaa liikaa: henkilökohtainen profiili on äärimmäisen tärkeä työnhaussa, ja osio jonka hiomiseen kannattaa käyttää aikaa. Profiiliteksti on lyhyt ja napakka, ja sen tarkoituksena on kertoa relevantista työkokemuksestasi, saavutuksistasi ja ambitioistasi. Siitä käytetään myös nimeä hissipuhe, eli englanniksi elevator pitch, jonka tarkoituksena on herättää vastapuolen kiinnostus hyvin lyhyessä ajassa. Hyvä profiili antaa lukijalle kuvan siitä, että kokonaisuutena vastaat haettua henkilöä.

Lue työpaikkailmoitus huolellisesti. Ilmoituksissa mainitaan usein millainen on ihanteellisen hakijan kokemus, koulutus, osaaminen, vahvuudet ja millaisia tavoitteita henkilöllä on. Yritysten kotisivuilla on myös usein tietoja, joista voi olla hyötyä: katso läpi esimerkiksi viimeisimmät uutiset - onko siellä tuoreita tiedotteita, joissa kerrotaan vaikkapa uudesta, kasvua vauhdittavasta strategiasta tai kansainvälistymisestä? Nämä voivat olla hyödyllisiä tietoja profiilin räätälöimisessä, etenkin jos sinulla on kokemusta kasvuyrityksistä tai yrityksen kansainvälisestä kasvusta. Voit myös ajatella niin, että työpaikkailmoitus kertoo epäsuorasti yrityksen “ongelmasta” eli vaikkapa tarpeesta kasvaa nopeammin tai että Suomi on markkinana jäänyt liian pieneksi. Oikein räätälöitynä profiilisi esittelee sinut ratkaisuna tähän ongelmaan. Älä kuitenkaan valehtele CV:ssä, sillä Suomi on pieni maa ja olet todennäköisesti itse, joka joutuu kärsimään turhan suurista lupauksista.

Huolehdi, että osaamisesi on oikea match

Kun olet perus-CV:ssä listannut jo kaikki taitosi ja vahvuutesi, voit työpaikkailmoituksen perusteella valita niiden joukosta ne, jotka vastaavat etsittyä parhaiten. Jos työnantaja etsii henkilöä, joka on joustava ja hyvät ajanhallintataidot omaava joukkuepelaaja, huomioi tämä kertoessasi vahvuuksistasi. Muista, että sinun ei tarvitse täyttää jokaista vaatimusta, mutta jos tunnistat edellä mainitusta esimerkistä itsesi joustavana tiimipelaajana - oletetaan, että ajanhallintataidot eivät lähtökohtaisesti olleet vahvuuksiesi joukossa - tämä kannattaa mahdollisesti jo tuoda esille henkilökohtaisessa profiilissa, mutta ainakin vahvuuksissa. Mitä konkreettisemmin osaat kertoa osaamisestasi, sitä parempi, joten kannattaa mainita missä olet hankkinut kyseisiä taitoja tai vahvuuksia.

Jokainen työpaikkailmoitus pitää todennäköisesti sisällään jos ei selkeästi ilmaistuja vaatimuksia taitojen ja vahvuuksien suhteen, niin ainakin viitteitä siitä, millainen henkilön osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien pitäisi olla tehtävässä onnistumiseksi. Esimerkiksi pienen yrityksen taloushallinnosta vastaavan henkilön on todennäköisesti hyvä olla itseohjautuva ja taitava laittamaan asioita tärkeyjärjestykseen, sillä hän voi olla itse vastuussa koko hallinnosta, mutta tätä ei välttämättä ole itse työpaikkailmoituksessa kerrottu.

CV:n räätälöinti on hyvä sijoitus

Vaikka olisit aktiivinen työnhakija ja lähettäisit useita hakemuksia ja ansioluetteloita joka viikko, on tärkeää ettet heitä hukkaan mahdollisuutta erottua joukosta räätälöidyllä CV:llä. Saat vain yhden mahdollisuuden antaa hyvä ensivaikutelma, joten sijoita sen hiomiseen aikaa. Räätälöinti ei ole erityisen vaikeaa, etenkin kun olet tehnyt huolellisen pohjatyön luomalla kattavan perus-CV:n. Hyvä CV on korkeintaan kaksi arkkia, ja vain olennaisen mukaan ottaminen on tärkeää, jotta ansioluettelo avaa ovet työpaikkahaastattelulle.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä