CV työpaikkasivuistot

CV työpaikkasivuistot

Suomessa on suuri määrä erilaisia rekrytointisivustoja ja henkilöstövuokrausfirmoja, joiden verkkosivuilla voit tehdä itsellesi profiilin työnhakijana ja ladata ansioluettelosi. Etenkin aktiivisesti työtä hakevien kannattaa hyödyntää työpaikkasivustot ja -palvelut, sillä kaikkia työpaikkoja ei ilmoiteta, ja usein vuokrafirmat etsivät kandidaatteja toimeksiantoihin omasta tietokannastaan. Mutta mitä CV:ssä kannattaa huomioida jos aiot ladata ansioluettelosi rekrytointipalveluun? Kokosimme parhaat vinkit.

Suuri osa työpaikoista ei koskaan ilmesty julkiseen hakuun, kuten Oikotielle. Moni työpaikka löytääkin tekijänsä muuta reittiä, kuten erilaisten rekrytointisivustojen CV-tietokantojen tai henkilöstövuokrauspalevelujen kautta. Työnhakijana kannattaa hyödyntää myös nämä mahdollisuudet.

Kaikkiaan työnhaussa on useita eri mahdollisuuksia lähestyä potentiaalista työnantajaa:

 1. Avoinna olevan työpaikan hakeminen räätälöidyllä CV:llä ja hakemuksella
 2. Avoimen hakemuksen ja CV:n lähettäminen suoraan potentiaalisille työnantajille
 3. CV:n ja hakemuksen lähettäminen henkilöstövuokrauspalvelua tarjoaville yrityksille
 4. Oman CV:n julkaisu verkossa joko työpaikkasivustoilla, omilla verkkosivuilla tai esimerkiksi Linkedinissä

1. Avoinna oleva työpaikka: Räätälöity hakemus ja CV

Tämä on kaikkein yleisin ja tavallinen tilanne, eli näet kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja haet sitä. Tällöin on erittäin tärkeää, että hakemuksesi on hiottu viimeisen päälle juuri tätä työpaikkaa varten, eli korostat henkilökohtaisessa profiilissasi, työkokemuksessasi ja koulutuksen osalta niitä asioita, jotka liittyvät avoinna olevaan työpaikkaan. Karsi CV:stä pelotta asioita, jotka ovat tavalla tai toisella asian vierestä: sinun ei siis kannata kertoa vaikkapa opintojen aikaisesta osa-aikatyöstä matkaoppaana jos olet jo ehtinyt kartuttaa usean vuoden työkokemusta insinöörinä ja hakemassa insinöörin työpaikkaa.

Työpaikkailmoituksissa kerrotaan usein kuinka hakemukset ja CV:t halutaan lähetettävän, ja tämän suhteen kannattaa olla tarkkana. Vaikka työpaikkailmoituksessa olisi sähköpostiosoite henkilölle, joka voi kertoa tehtävästä enemmän, ei se tarkoita että hakemus ja CV lähetetään automaattisesti samalle henkilölle. Lue tarkkaan, mitä ilmoituksessa sanotaan. Joskus voi olla, että hakemukset ja CV:t lähetetään tietylle henkilölle suoraan sähköpostitse, tai esimerkiksi yrityksen yleiseen rekrytointisähköpostiosoitteeseen. Kasvava joukko yrityksiä tosin käyttää rekrytoinnissa erityistä rekrytointiohjelmistoa, jotka toimivat pääasiassa kahdella tavalla: hakijaa pyydetään joko täyttämään CV:tä vastaavat tiedot itse järjestelmässä, tai lataamaan liitteet. Ole myös tarkkana sen suhteen, että jos hakemus ja CV on ladattava järjestelmässä, tiedostot ovat siinä muodossa kun yritys on toivonut. Moni nimittäin toivoo liitteitä PDF-muodossa välttääkseen ongelmia ohjelmistojen yhteensopivuuden kanssa.

2. Avoimen hakemuksen lähettäminen suoraan työnantajalle

Jos olet löytänyt kiinnostavan yrityksen, mutta heillä ei tällä hetkellä ole avointa työpaikkaa joka vastaisi toiveitasi ja taustaasi, voit lähettää avoimen hakemuksen ja CV:n. Tällöin voi käydä niin, että ansioluettelosi huomataan ennen kiinnostavan paikan julkaisua, jolloin saat pienen etumatkan. Rekrytointeja suunnitellaan usein jopa kuukausia etukäteen, joten rekrytoinneista päättävillä ihmisillä on tiedossa millaisia työpaikkoja yrityksessä tulee avoimeksi lähitulevaisuudessa. Voi myös olla, että jos yrityksessä ei juuri tällä hetkellä ole avointa työpaikkaa haluamallasi osa-alueella, ehtii esimies lukea CV:si kunnolla läpi. Avoimiin työpaikkoihin nimittäin voi tulla jopa satoja hakijoita, joten rekrytoijat ja esimiehet joutuvat usein tekemään päätöksiä pelkästään nopean silmäilyn perusteella.

Joillakin yrityksillä, etenkin pienemmillä yrityksillä, voi olla erityinen rekrytointia varten käytettävä sähköpostiosoite, joka on yrityksen kotisivuilla. Kannattaa kuitenkin olla yritykseen yhteydessä ja kysyä kenelle voisit lähettää avoimen hakemuksesi. Jos et löydä tietoa yrityksen kotisivuilta, voit katsoa yrityksen Linkedin-profiiliista kuka vastaa vaikkapa rekrytoinnista ja kysyä heiltä minne voit lähettää CV:si ja hakemuksesi.

Myös avoimen hakemuksen suhteen on tärkeää, että räätälöit hakemuksesi ja ansioluettelosi. Koska sinulla ei kuitenkaan ole työpaikkailmoitusta, jonka perusteella asiakirjat voi räätälöidä, kannattaa hyödyntää etenkin yrityksen kotisivuilla olevia tietoja. Onko yritys esimerkiksi hiljattain kertonut suunnitelmista laajentua uudelle osa-alueelle tai maantieteellisesti? Entä onko yrityksen kotisivuilla muita viitteitä siitä, millaista osaamista he tarvitsevat tulevaisuudessa? Käytä kaikki tämä tieto hyväksesi, sillä se saa sinut erottumaan joukosta. Kerro kuinka juuri sinä voit auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Muista siis, että avoimen hakemuksen ei ole tarkoitus olla hajuton, mauton ja väritön, vaan senkin voi räätälöidä salapoliisityön perusteella.

3. Lähetä CV henkilöstövuokrauspalveluille

Työvoiman vuokraus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan, ja lisäksi moni henkilöstövuokrauspalvelu tarjoaa apua vakituisten työntekijöiden rekrytointiin. Monilla suurilla yrityksillä on niin kutsuttuja puitesopimuksia henkilöstöpalvelujen kanssa rekrytointiavusta, jolloin tyypillisesti hakuprosessin ensimmäiset vaiheet kulkevat henkilöstöpalvelufirman kautta.

Lisäksi on olemassa suuri joukko yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet pelkästään tarjoamaan rekrytointipalveluja. Joka tapauksessa, nämä rekrytoinnin ja henkilövuokrauksen palveluja tarjoavat yritykset ovat tärkeä kanava tavoittaa potentiaalisia työnantajia.

Henkilöstövuokrauspalvelut ja rekrytointikonsulttifirmat tarjoavat usein mahdollisuuden rekisteröidä CV heidän omaan tietokantaana. Tämä mahdollisuus kannattaa käyttää hyödyksi, sillä usein toimeksiantoa täyttäessä konsultit etsivät sopivia kandidaatteja, joiden tiedot jo ovat saatavilla, jopa ennen kuin työpaikka ilmoitetaan avoimeen hakuun. Työnhaku näiden yritysten kautta voidaan karkeasti jakaa kahteen eri tilanteeseen:

 • Profiilin luominen. Jos rekisteröit CV:si yrityksen omaan tietokantaan ilman, että heillä on haussa tietty tehtävä jota olet hakemassa, ei ansioluetteloasi välttämättä lueta jollei se tule vastaan kun tietokannasta etsitään sopivia kandidaatteja. Eli et välttämättä saa vastausta avoimeen profiiliin. Rekrytointifirmoilla on usein tuhansia rekisteröityneitä työnhakijoita, joten ainoastaan heidän asiakasyrityksessään avoinna olevan työn kannalta soveltuvat hakijat nousevat esille, kun tietokannasta haetaan rekisteröityneitä hakijoita tiettyjen asiasanojen avulla. Tämän vuoksi on tärkeää että muistat optimoida profiilisi hakusanoja varten.
 • Jos puolestaan haet rekrytointi- tai henkilöstopalvelun kautta tiettyä avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa, saat useimmiten hakemukseesi jonkinlaisen palautteen, sillä CV:t vähintään silmäillään läpi kun työpaikkaan tulleet hakijat seulotaan haastatteluja silmälläpitäen. Tällöinkin on usein niin, että työtä haettaessa sinun on luotava itsellesi työnhakijan profiili. Tiettyä työpaikkaa rekrytointi- tai työvoimavuokrauspalvelun kautta hakiessa on tärkeää räätälöidä hakemus ja ansioluettelo samalla tapaa kuin olisit hakemassa työtä suoraan työntekijää hakevasta yrityksestä.

Molemmissa tilanteissa sinua joko pyydetään lataamaan ansioluettelo liitteenä tai täyttämään ansioluetteloa vastaavat tiedot rekrytointijärjestelmässä.

Moni karttaa työvoimanvuokrauspalveluja, sillä työpaikat ovat usein määräaikaisia tai lyhytkestoisia. Tämä voi kuitenkin olla hyvä ponnahduslauta uudelle uralle, ja usein on niin että uutta työntekijää hakiessa yritys haluaa varmistaa työntekijän soveltuvuudesta siten, että työsuhde on aluksi vuokratyösuhde, eli varsinainen työnantaja on henkilöstöpalvelu, mutta työntekijä työskentelee asiakasyrityksessä samalla tapaa kuin vakituisetkin työntekijät. Monessa tapauksessa lyhyen vuokratyösuhteen jälkeen työntekijä saa tarjouksen vakituisesta työpaikasta suoraan yrityksessä.

4. CV työpaikkasivustot ja Linkedin

Jotkin työpaikkasivustot tarjoavat työnhakijoille mahdollisuuden luoda oma profiili sen lisäksi, että työnantajat voivat ilmoittaa avoimista työpaikoista. Nämä mahdollisuudet kannattaa käyttää hyväksi, sillä usein työnantajat tekevät ensin haun omista verkostoistaan tai työpaikkasivuilta ennen kuin työpaikka laitetaan julkiseen hakuun.

Kaikkein suurin urasivusto on kuitenkin Linkedin. Se on maailman suosituin ammattilaisten verkosto, jolla on noin 1,3 miljoonaa käyttäjää Suomessa ja yli 720 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Linkedin-profiili tarjoaa mainion tavan tuoda omaa osaamista esille, sillä se on yksi ammattirekrytoijien suosimia välineitä. Rekrytoijat etsivät Linkedinistä kandidatteja erilaisia työpaikkoja varten nykyisen tittelin, työnantajan, toimialan, koulutuksen ja etenkin osaamisen perusteella. Pidä siis profiilisi ajan tasalla ja huolehdi siitä, että se vastaa tietojen puolesta liitteenä lähettämääsi ansioluetteloa.

Kun olet päivittämässä Linkedin-profiiliasi työnhakua silmälläpitäen, huomioi ainakin seuraavat asiat:

 1. Kuva. Kuvattomat Linkedin-profiilit ovat harvassa. Vaikka et normaalisti liittäisi valokuvaa CV:een, Linkedin-profiilissa se on hyvä olla. Varmista, että kuva on edustava - unohda siis kesälomalla otetut kuvat auringonlaskussa tai suttuiset kuvat.
 2. Taidot. Hyödynnä Linkedinin taidot-osioita (Skills). Rekrytoijat etsivät usein kandidaatteja tiettyjä hakusanoja käyttäen, ja Linkedinissä tärkein on osaamiseen liittyvät asiasanat. Asiasanoja voit valita 30, ja lisäksi muut voivat antaa sinulle suosituksia näihin taitoihin liittyen.
 3. Optimoi otsikko. Olethan huomannut, että Linkedin antaa sinun räätälöidä profiilin otsikko (Headline) haluamallasi tavalla? Sen ei siis tarvitse olla sama kuin nykyinen tittelisi. Itse asiassa, hakuoptimoitu otsikko voi tuoda rekrytoijat silmäilemään profiiliasi useammin myös Googlen haun kautta. Eli sen sijaan, että otsikko olisi “Markkinointikoordinaattori, Yritys Oy”, voit kirjoittaa esimerkiksi “Markkinointi | Sisältömarkkinointi | Sisällöntuotanto”. On tärkeää, että otsikossa on mukana ainakin pari hakusanaa, jotka liittyvät ydinosaamiseesi ja siihen, mitä työnantajat etsivät. Jos olet aiemmin mainittujen lisäksi Hubspot-asiantuntija, lisää myös Hubspot otsikkoon. Titteli puolestaan voi olla juuri kuten varsinainen työnkuvasi vastaa. Älä kuitenkaan koskaan kirjoita “Työtön”, “Hakemassa työpaikkaa” tai muuta vastaavaa otsikkoon: yksikään rekrytoija ei etsi kandidaatteja kyseisillä hakusanoilla.
 4. Ole näkyvä. Linkedin on lanseerannut omat tunnisteensa työnhakijoille ja henkilöille, jotka ovat rekrytoimassa. Hyödynnä siis #Opentowork-merkki jos olet avoimesti hakemassa uutta työtä.
 5. Tiivistelmä. Kirjoita vetävä tiivistelmä. Samalla tapaa kuin CV:ssä, myös Linkedin-profiilissa on tärkeää olla napakka ja myyvä tiivistelmä. Linkedin jopa tarjoaa apua tiivistelmän tekemiseen, joten alkuun pääseminen ei voi olla helpompaa. Muista, että tiivistelmässä on tärkeää olla useita avainsanoja. Pidä tiivistelmä joko 2-4 rivin mittaisena tai kerro tärkeimmät asiat ranskalaisilla viivoilla.
 6. Ole aktiivinen. Kun Linkedin-profiilisi on valmis, on tärkeää että alat hakea sille lisää näkyvyyttä osallistumalla aktiivisesti Linkedinin verkoston toimintaan. Kommentoi keskusteluja, onnittele muita uuden työpaikan johdosta, tarjoa apua muille työtä hakeville, jaa kiinnostavia, ammattiisi liittyviä artikkeleita ja videoita ja lisäksi muista jakaa päivitys, jossa kerrot olevasi etsimässä uutta työpaikkaa. Kerro lyhyesti osaamisestasi ja työhistoriastasi, saavutuksistasi ja millaista työpaikkaa olet etsimässä. Vaikka tuntuisi pelottavalta jakaa päivitys, jossa kerrot olevasi työtä vailla, on sen tyyppisillä päivityksillä tapana saada paljon näkyvyyttä. Älä siis turhaan ujostele!

Samat säännöt pätevät myös muihin ura- ja työpaikkasivustoihin.

Vinkki

Jos olet työtön ja haluat käyttää Linkediniä työnhakuun, korosta osaamistasi muutamalla hyvällä avainsanalla sen sijaan, että kirjoittaisit “Looking for new challenges”. Valitse avainsanat sen perusteella, mitä rekrytointikonsultti käyttäisi hakemaan kandidaatteja unelmiesi työpaikkaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia tulla esiin hakutuloksissa.

Mitä CV:lle tapahtuu eri verkkosivuilla?

Linkediniä lukuunottamatta CV:n lähettäminen tai lataaminen eri palveluihin tarkoittaa sitä, että tietosi poistetaan jossakin vaiheessa. Kun kyseessä on suoraan työnantajalle tai rekrytointiyritykselle lähetetty, tiettyä työpaikkaa koskeva hakemus, tietosuojalain mukaan tietosi pitää poistaa heti kun niiden säilyttämiselle ei enää ole syytä, eli kun rekrytointiprosessi on saatu päätökseen. Joskus voit kuitenkin saada kysymyksen, että haluatko että tietosi säilytetään esimerkiksi kuusi kuukautta siltä varalta, että muita vastaavanlaisia paikkoja tulee auki. Ilman lupaasi näin ei kuitenkaan voida tehdä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan vuonna 2018, rekrytointi on yksi alueista, joihin sillä on ollut suuri vaikutus.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä