Siviilisääty CV:ssä - kyllä vai ei?
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 17. huhtikuuta 2024

Siviilisääty CV:ssä - kyllä vai ei?

Olitpa sinkku, suurperheellinen tai jotakin siltä väliltä, voi siviilisäädyn mainitseminen CV:ssä herättää kysymyksiä. Onko siviilisääty mainittava ansioluettelossa? Moni lisää sen miettimättä onko sillä oikeasti väliä, ja mitä siviilisääty kertoo CV:n lukijalle tai potentiaaliselle työnantajalle. Lue tämä artikkeli ennen kuin lisäät siviilisäädyn ansioluetteloosi.

Suomalaiset ovat luottavaista kansaa ja kertovat usein ansioluettelossaan avoimesti perhetilanteestaan ja jopa lasten iät ja nimet. Velvollisuutta kertoa perhesuhteista ei kuitenkaan ole, eikä siviilisäädyn kertominen ansioluettelossa eli CV:ssä ole missään tapauksessa pakollinen tieto, saati että työnantaja voisi sitä vaatia.

Mikä on siviilisääty?

Siviilisääty kertoo perhetilanteestasi juridisesta eli oikeudellisesta näkökulmasta suhteessa erilaisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin, kuten elatusvelvollisuuteen ja perintöoikeuteen. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on käytössä seuraavat viralliset siviilisäädyt:

 • Naimaton
 • Naimisissa
 • Eronnut
 • Leski
 • Rekisteröidyssä parisuhteessa
 • Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta
 • Leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen

Vaikka avoliitto onkin Suomessa hyvin yleinen etenkin nuorten keskuudessa, ei se siis virallisesti ole siviilisääty. Avoliitossa elävälle oikea siviilisääty olisi yllä olevaa kategorisointia noudattaen “naimaton”. Myös “sinkku” tai pari/seurustelusuhteessa olevan henkilön siviilisääty on naimaton, sillä mikään näistä ei ole juridisesti siviilisääty.

Siivilisäädyt Jobseeker-palvelussa

Koska viralliset siviilisäädyt eivät erota naimatonta ja esimerkiksi avoliitossa elävää henkilöä, Jobseeker tarjoaa CV:tä varten vaihtoehtoja, jotka ovat käytännönläheisiä ja kertovat paremmin hakijan perhetilanteesta:

 • Naimaton
 • Avoliitossa
 • Naimissa
 • Rekisteröidyssä parisuhteessa
 • Eronnut
 • Leski

Siviilisääty CV:n henkilötiedoissa

Jos haluat ilmoittaa siviilisäätysi CV:ssä, on oikea paikka tälle henkilötiedoissa. Henkilötietoihin kuuluu aina nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näiden lisäksi voit ilmoittaa ansioluettelossa syntymäajan ja vaikkapa lasten lukumäärän ja iät, jos se on soveltuvaa hakemasi työn kannalta. Muista kuitenkin että useimmissa tapauksissa näillä tiedoilla ei ole työnhaussa väliä, ei ainakaan ennen kuin mahdollinen työnantaja haluaa tutustua sinuun paremmin henkilönä, muodostettuaan ensin kuvan sivusta ammattitaitosi kautta. Pohdi siis huolella läpi onko siviilisäädyn mainitsemista mitään hyötyä työnhaussa - sillä on harvoin merkitystä sille kuinka suoriudut työstäsi.

Miksi perhetilanne kannattaisi mainita CV:ssä?

Ihan viime aikoihin asti siviilisäädyn mainitseminen oli melko vakiintunut käytäntö Suomessa. CV:n rooli on kuitenkin myös Suomessa kehittynyt muutaman viimeisen vuoden aikana voimakkaasti, ja nykyisin sen rooli on melko puhtaasti oman osaamisen esille tuominen parhaalla mahdollisella tavalla, ei enää niinkään hakijan esitteleminen henkilönä. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki, mikä ei välttämättä vaikuta suoraan työhön, jää pois. Entistä useampi työnhakija ja työnantaja ovat myös aiempaa tiedostavampia sen suhteen, että työnhakutilanteessa ei tuoda esille seikkoja, jotka voisivat edes tiedostamatta vaikuttaa jollakin tapaa siihen, kuinka hakijaa arvioidaan, joten tämän vuoksi on usein molempien osapuolten kannalta luonnollista, että asiat, jotka eivät liity ammattitaitoon, jätetään CV:stä ja hakemuksesta pois.

Kun olet hakemassa uutta työtä, on tärkeää että hiot CV:si viimeisen päälle ja on tärkeää, että omistat koko CV:n sille, että tuot esille niitä seikkoja, jotka tekevät juuri sinusta oikean henkilön tehtävää varten. Tällöin päärooliin nousevat työkokemus, koulutus, taidot, henkilökohtaiset vahvuudet ja kurssit.

Yhdenvertaisuuslaki ja syrjintä työelämässä

Ehkä yksi tärkeimmistä syistä siihen, että työnantajat eivät enää työnhaun yhteydessä vaadi tietää siviilisäätyä, on se että yhdenvertaisuuslaki yksiselitteisesti perhesuhteisiin perustuvan syrjinnän. Työnantajat voivat tämän vuoksi välttää sen kysymistä, sillä se voi helposti antaa kuvan siitä, että siviilisääty on valintaperuste. Syrjintä on samalla tapaa kielletty myös iän, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella.

Siviilisäädyn perusteella syrjintä työelämässä

Vaikka laki yksiselitteisesti kieltää syrjinnän perhesuhteiden perusteella, on esimerkiksi raskaus yksi tyypillisimmistä tilanteista, joissa syrjintää tapahtuu työelämässä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa myös sitä, että tietyn ikäinen nainen, joka on naimisissa, mutta jolla ei ole lapsia, voi olla työnhaussa heikommassa asemassa, sillä työnantaja pitää todennäköisenä että nainen jää jossakin vaiheessa perhevapaille. Myös pienten lasten äidit voivat joutua syrjinnän kohteeksi, sillä tutkimusten mukaan lasten hoitovastuu jää Suomessa edelleen useimmiten äitien vastuulle. Seksuaalisen suuntautumisen vuoksi syrjintä on myös yleinen tilanne, vaikka sekin on selkeästi laissa kiellettyä. Työsyrjinnästä voi seurata työnantajalle esimerkiksi sakkoja, riippuen tilanteen vakavuudesta.

Työnantaja ei voi vaatia tietää siviilisäätyä

Entä voiko potentiaalinen työnantaja pyytää sinua kertomaan siviilisäätysi tai muutoin kuvailemaan perhesuhteitasi? Lain mukaan ei. Yhdenvertaisuuslain kanssa ristiriidassa olevat työpaikkailmoitukset ja työhakemuskaavakkeet tulevat käytännössä nopeasti viranomaisten tietoon, ja heillä on keinoja puuttua asiaa. Eli työnhaussa ei saa esittää kysymyksiä, jotka rikkovat lakia.

Mikäli kuitenkin haluat mainita siviilisäädyn CV:ssäsi, voit avata oven syrjinnälle. Muista, että vaikka ansioluettelosi lukeva henkilö ei tietoisesti tekisi valintaa vaikkapa perhetilanteen vuoksi, meidän ihmisten on mahdotonta laittaa alitajuntaa pois päältä. Rekrytoija tekee alitajuisesti päätöksiä kaikkien niiden tietojen varassa, joita hänellä hakijasta on, joten jättämällä kertomatta perhetilanteesta päätöksen perusteeksi jää vain ammattitaitoosi vaikuttavat tekijät kuten koulutuksesi.

Esimerkki:

Olet eronnut kahden lapsen äiti ja hakemassa uutta työpaikkaa. Kerrot ansioluettelossasi, että siviilisäätysi on eronnut ja sen lisäksi että sinulla on kaksi kouluikäistä lasta. Vaikka työnantaja ei missään tapauksessa saisi tehdä tämän perusteella minkään tapaisia päätelmiä sen suhteen, kuinka suoriudut työstäsi, voi olla että työnantaja ajattelee että olet perheen ainoana vanhempana aina se, jonka on jäätävä kotiin lapsen sairastuessa, jonka on vaikea joustaa lomien ajankohtien kanssa ja jonka voi olla hankalaa tarvittaessa tehdä ylitöitä. Vaikka työnantaja tiedostaisi, että sinulla todennäköisesti on hyvät ajanhallintataidot ja että olet vastuuntuntoinen henkilö, voi työnantaja suosia hakijoita joilla ei vaikkapa ole lapsia, tai jotka elävät kahden aikuisen perhe-elämää, jolloin myös arki on usein paremmin ennakoitavissa.

Entä jos työnantaja kysyy työhaastattelussa perhetilanteestasi, uskonnostasi, suunnitelmista lasten hankkimiseksi tai kansalaisuudesta? Tilanne voi olla sinulle työnhakijana vaikea, sillä et luonnollisestikaan halua vaikuttaa hankalalta vaikkapa kieltäytymällä vastaamasta. Näiden tietojen kysyminen on laitonta, joten voit halutessasi vastata seuraavaa: “Ymmärrän, että haluat tutustua minuun henkilönä paremmin, mutta ehkä voisimme keskittyä puhumaan työkokemuksestani, saavutuksistani ja koulutuksestani?”. Joku voi puolestaan vastata kysymällä millä tapaa haastattelija ajattelee että asia vaikuttaa kykyysi suoriutua työtehtävästä.

Milloin siviilisääty kannattaa mainita ansioluettelossa?

Vaikka perhesuhteet eivät pääsääntöisesti kuulu ansioluetteloon, joissakin tilanteissa työnantaja voi käytännöllisistä syistä haluta tietää perhetilanteestasi. Esimerkiksi jos sinulla on lapsia ja työhösi kuuluu paljon matkustamista tai pitkiä työpäiviä, voi myös sinulle työnhakijana olla selvää että arjen pyörittämisestä tulee helpompaa jos taloudessa on kaksi aikuista. Mutta käytännössä siviilisääty – eli oletko naimisissa, naimaton, leski – ei vaikuta työnhakuun kuin äärimmäisen harvinaisissa tilanteissa, kuten jos vaikkapa olet hakemassa työpaikkaa johon vaaditaan turvallisyysselvitys myös avio- tai avopuolisosta tai rekisteröidystä kumppanista.

Ottaako siviilisääty mukaan CV:een vai ei?

Nyrkkisääntö on selkeästi se, että perhesuhteista kertominen ei kuulu ansioluetteloon. Ainoastaan joissakin poikkeustilanteissa siitä voi olla hyötyä, mutta siltikään sen perusteella ei saa syrjiä. Suomessa on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota työelämässä syrjinnän ehkäisemiseen - olipa perusteena syntyperä, ikä tai siviilisääty - joten entistä useampi työnantajakin on varovainen sen suhteen, että asioita ei kysytä sen enempää työpaikkailmoituksessa, mahdollisessa hakemuskaavakkeessa tai edes työpaikkahaastattelussa. Perhetilanne ei vaikuta siihen kuinka suoriudut työstäsi, joten voit hyvällä omallatunnolla omistaa koko ansioluettelosi kertomaan ammattitaidostasi.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä