Bør du skrive sivilstatus på CV-en?
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

Bør du skrive sivilstatus på CV-en?

I gamle dager var det både vanlig og typisk for folk å nevne sin sivilstatus på CV-en sin. Noen søkere brukte det som en status, da det var en fordel å være godt gift når du søkte jobb. Og de single pleide bare å inkludere sivilstatusen sin dersom det var et krav fra arbeidsgiver å inkludere dette.

Tidene har heldigvis forandret seg. I dag har denne praksisen gått gradvis av moten. Fortsatt er det mange jobbsøkere som tar med sivilstatusen sin på CV-en, men det er ikke obligatorisk lenger. Men bør du likevel ta med sivilstatus på CV-en? Og hvordan definerer du i så fall statusen din? Ugift, gift, registrert partner, samboer eller skilt?

Hva menes med sivilstatus?

Sivilstatus og sivilstand er termer som brukes i skjemaer, vitale journaler og andre dokumenter for å spørre eller indikere om en person er gift eller singel. I de fleste sammenhenger blir ikke denne statusen mer utdypet. Med status som gift betyr det at du er viet på en måte som er juridisk anerkjent.

Hovedårsaken til hvorfor de færreste inkluderer sivilstatus på CV-en er fordi det er noe man forbinder med diskriminering og fordommer. Og sivilstand er sjeldent relevant for stillingen du skal søke på.

Slik definerer vi sivilstatusene, ifølge statistisk sentralbyrå:

 • Ugift
 • Gift
 • Enke/enkemann
 • Separert
 • Skilt
 • Registrert partner
 • Separert partner
 • Skilt partner
 • Gjenlevende partner

I tillegg inkluderer vi ofte samboer og, også singel/enslig - selv om dette ikke er offisielle sivilstandarder.

Hvordan kan sivilstatus tolkes av arbeidsgiver?

En søker som har sivilstatus som skilt, separert eller enke kan oppfattes som noe negativt. Hvorfor risikere å bli ekskludert som kandidat ved å avsløre noe som uansett er både sensitiv og personlig informasjon, og som ikke vil ha noen positiv innvirkning på søknaden din?

Arbeidsgiver skal kun vurdere om søkeren kan utføre jobben eller ikke. Å være singel, skilt eller lykkelig gift bør ikke ha noen innvirkning på dine evner til å fungere godt i rollen din.

Med innføringen av en rekke antidiskriminerings- og likestillingslover har det blitt ulovlig for arbeidsgivere å stille visse personlige spørsmål, inkludert å spørre om familieplanlegging eller om kandidatens. Under går vi nærmere innpå hvilke spørsmål en arbeidsgiver har lov til å stille.

Disse spørsmålene kan ikke arbeidsgiver i Norge stille under jobbintervju

I Norge sier §30 i likestillings- og diskrimineringsloven at du ikke kan stille følgende spørsmål i ansettelsesprosessen:

 • Arbeidsgiver kan ikke spørre om du er gravid, holder på å adoptere eller om du planlegger å få barn
 • Arbeidsgiver kan ikke spørre om din religion eller ditt livssyn
 • Arbeidsgiver kan ikke spørre om etnisiteten din
 • Arbeidsgiver kan ikke spørre om du har en funksjonsnedsettelse
 • Arbeidsgiver kan ikke spørre om din seksuelle orientering, kjønnsidentiet eller kjønnsuttrykk

Unntakene:

Dersom det er avgjørende for arbeidet du skal gjøre, eller yrket du har, så kan arbeidsgiver innhente opplysninger om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform.

Dersom virksomheten du søker stilling hos har som formål å fremme konkrete livssyn eller religiøse syn, kan arbeidsgiver innhente opplysninger om samlivsform, religion eller livssyn.

Arbeidsgiver har kun lov til å hente inn opplysninger om unntakene nevnt over dersom de har informert om dette kravet i stillingsutlysningen.

Disse spørsmålene kan arbeidsgiver stille under jobbintervju

Arbeidsgiver skal være oppdatert på hva som er lov og ikke lov å spørre om under et jobbintervju. Men det kan være lurt at du uansett har lest deg opp på hva du vet at han eller hun har lov til å spørre om. Og det er også opp til deg om du ønsker å opplyse arbeidsgiver om det han/hun lurer på. Disse spørsmålene har arbeidsgiver lov til å stille under et intervju:

 • Hvilken sivilstand har du?
 • Hvor mange barn har du?

Det er valgfritt å svare, og Norge er et ytringsfritt land, men årsaken til at arbeidsgiver velger å spørre disse spørsmålene kan rett og slett være fordi han/hun vil se om dere har noe til felles. Og for å snakke om noe annet som ikke er jobbrelatert.

Arbeidsgiver vet at han/hun ikke har lov til å diskriminere basert på sivilstatus og hvor mange barn du har.

Hvor skriver du sivilstand på CV-en?

Om du velger å inkludere sivilstanden din på CV-en, så kan denne skrives under personopplysningene dine. Her er et eksempel på hvordan personopplysninger kan skrives på CV:

Navn: Ola Normann

Adresse: Normannveien 1, 0101 Oslo

E-post: normann@email.com

Tlf: 12 23 34 5

Født: 21.01.1985

Sivilstatus: ugift

Du kan også velge om du ønsker å inkludere antall barn og dåpsnavn. Men tenk nøye gjennom hvorfor du i så fall velger å ta dette med. Og hvorfor du inkluderer med sivilstatusen på CV-en din.

Tenk gjennom dette før du skriver sivilstand på CV

Om sivilstanden skal føres på CV-en er et svært omdiskutert spørsmål som ikke nødvendigvis har en tydelig anbefaling. Og svaret kan være både ja og nei.

Det er ikke uvanlig, selv i dag, å bli diskriminert på bakgrunn sivilstatusen sin. Men faktum er at det fortsatt skjer rundt om i verden, og ifølge den siste Eurostat-forskningen på dette emnet, er det fremfor alt kvinner som blir diskriminert. Og det er oftest kvinner som nektes adgang til visse stillinger dersom de er gift eller hvis de har barn. Heldigvis gjelder ikke dette Norge, men det kan være greit å lese seg opp på dette dersom du er kvinne og skal søke på jobb i utlandet.

Fordeler med å skrive sivilstand på CV

 • Du viser at du er åpen og har ingenting å skjule
 • Du viser at du ikke har problemer med å dele detaljert informasjon om privatlivet ditt
 • Det vil ikke (og skal ikke) påvirke utfallet av om du blir vurdert som kandidat eller ikke
 • Du viser at du er ærlig

Ulemper med å skrive sivilstand på CV

 • En potensiell arbeidsgiver trenger ikke vite om du er singel, gift eller har samboer
 • Det kan bli oppfattet som overflødig informasjon på CV-en
 • Dersom det ikke er relevant for stillingen du søker, vil det ikke være relevant for arbeidsgiver å kjenne til sivilstanden din
 • Erfaring, egenskaper og kompetanse skal trumfe alt som heter sivilstatus

Konklusjon: skal du oppgi sivilstatus på CV-en?

I de fleste tilfeller vil det ikke gagne CV-en din å oppgi sivilstatus, men det finnes alltid noen unntak.

Hvis du søker jobb som parterapeut, kan det være en fordel at du har vært i et vært- eller er i et forhold. Og søker du på jobb som barnehagelærer, kan det være en fordel å opplyse om du har barn. Men i det store og det hele vil vi anbefale at du ikke skriver sivilstatus på CV-en.

Dersom det kan være relevant for stillingen, så kan det heller være en opplysning du kan inkludere i søknaden din. Tenk også nøye gjennom om det vil være til din fordel å oppgi sivilstatus eller annen personlig informasjon på CV-en din.

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang