Civilstånd i CV – vilka personuppgifter behövs?

Civilstånd i CV – vilka personuppgifter behövs?

Ett CV ska innehålla personuppgifter som på ett enkelt och överskådligt sätt sammanfattar relevant fakta för arbetsgivaren. Men hur pass ingående ska du beskriva ditt civilstånd, det vill säga om du är gift, singel eller sambo? Vilka fördelar finns med att ange civilstånd i ditt CV – och vilka risker finns med att alltför ingående lämna ut detaljer som rör ditt privatliv och familjesituation. Det reder vi ut här.

Det är bra att veta att det absolut inte finns några krav på att du ska redovisa ditt civilstånd/familj i vare sig CV eller personligt brev. Däremot ska personuppgifter som är av vikt för jobbet du söker finnas med. Ställ dig därför frågan om det i ditt fall är intressant att dela med dig av din civila status. Kanske blir svaret att dina familjeförhållanden är för privata i ett CV men eventuellt något som kan fungera i samtalet under anställningsintervjun.

Vilket är ditt civilstånd?

Innan du bestämmer dig för om du ska inkludera civilstånd i ditt CV så är det bra att veta vad begreppet står för och på vilket sätt det kan skapa relevans för dig i din jobbansökan. Civilstånd är en persons formella ställning inför lagen. Det kan gälla lagligt äktenskap eller registrerat partnerskap. Om du är singel eller har en pojkvän eller flickvän faller du i kategorin "ogift". Din civilstånd är också "ogift" om du bor med din pojkvän eller flickvän och inte har ett registrerat partnerskap. I Sverige räknas följande officiella kategorier som civilstånd:

  • Ogift
  • Gift eller registrerad partner
  • Änka, änkling eller efterlevande partner
  • Skild eller skild partner.

Vad betyder civilstånd i CV?

Att i ditt CV ange civilstånd enligt ovan kategorier är ett ganska trubbigt instrument. Det kan inte sägas ge mycket fakta för en potentiell arbetsgivare. Det faktum att du är i ett förhållande förändrar inte heller din civilstånd, eftersom detta förhållande inte är registrerat enligt lag. Att vara "singel" är inte heller en officiell kategori. Att vara förälder är inget civilstånd och att ha civilståndet ”ogift” kan både betyda att du är singel eller att du är sambo och lever i familj med barn.

Civilstånd på Jobseeker

Alternativen under civilstånd på ett CV skiljer sig med andra ord från de officiella kategorierna. Sunt förnuft måste råda: det är inte troligt att du tar upp i ditt CV att du är frånskild eller änka/änkeman, detta kan anses som helt irrelevant. Sambo är till exempel inte en officiell kategori, men är ändå förekommande i cv-sammanhang. För att civilstånd ska ge relevans i ett CV brukar därför detaljer som att du är ”sambo” och att du har ”barn” kunna räknas in som möjliga alternativ. På Jobseeker kan du själv i fritext ange status om det känns relevant för dig.

Tänk alltid efter först: vilka mervärden finns av att ange civilstånd på ditt CV?

Civilstånd i personuppgifterna i ditt CV

Många börjar sitt CV med personuppgifter: vanliga personuppgifter som namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom kan du också ange fler typer av annan personlig information som civilstånd och antal barn. Det är inte fel, men du ska bara ange det om du tycker att det är nödvändigt. Tänk dock alltid efter först: varför ska du ange din civilstånd? Finns det mervärden med att lägga till civilstånd i ditt CV? Se över dina svar innan du bestämmer dig.

Då kan civilstånd i CV anses vara relevant

I regel bör du endast tillhandahålla privat information om du tror att den kan utgöra en fördel för dig att få jobbet. Exempelvis om tjänsten kräver att du kan jobba flexibla arbetstider, på kvällar och helger eller att det ingår resor i jobbet med längre tids frånvaro från hemmet. Kanske bedömer du att dina chanser till anställning ökar om du anger att du inte är gift eller har ansvar för barn? Privat information om dig och dina familjeförhållanden ska dock alltid redovisas med viss försiktighet eftersom det kan missbrukas.

Risker med att uppge civilstånd i CV

Det finns risker med att alltför ingående ange civilstånd/familj i ditt CV. Teoretiskt kan det leda till diskriminering eftersom det kan tänkas ge arbetsgivaren underlag för att kunna avvisa dig som möjlig kandidat på orättvisa grunder. Diskriminering vid rekrytering kan även ske oavsiktligt! Tänk därför på att utelämna all privat information i ditt CV som skulle kunna påverka rekryterarens förutfattade meningar. Till ditt skydd finns den svenska diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen omfattar även civilstånd

Friheten att anställa vem man vill begränsas av diskrimineringslagen, som förbjuder ojämlik behandling. Det är förbjudet att missgynna dig som arbetssökande på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion, ålder samt civilstånd. Om du i ditt CV nämner civilstånd/familj skulle det kunna leda till diskriminering.

När är civilstånd i CV till din fördel?

I de flesta fall ger det inga fördel för ditt CV om du inkluderar din civilstånd eller annan personlig information. Det finns några undantag. Söker du en tjänst där resor ingår och du måste tillbringa en del tid hemifrån? Då kan information om att du är ”singel utan barn” vara relevant och tala till din fördel. Om du vill vägleda par med relationsterapi har du en fördel om du själv har minst ett längre förhållande som tecken på livserfarenhet. Säkert finns fler situationer där det kan fungera till din fördel att inkludera din civilstånd eller annan personlig information i ditt CV.

Vårt råd när det gäller civilstånd i CV

I de flesta fall nämner du inte ditt civilstånd eftersom det inte adderar mervärde till ditt CV. Inkludera endast civilstånd och annan personlig information om det verkligen har en betydelse. Är du osäker? Hoppa över civilstånd! Fokus i CV ska alltid ligga på din kunskap, skicklighet, erfarenhet och på relevanta detaljer som tillför varför du är bäst lämpad för jobbet.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång