Ranskalainen CV

Ranskalainen CV

Jos olet hakemassa työpaikkaa Ranskasta tai ranskalaisesta yrityksestä, on sinun osattava tehdä ranskalaisia käytäntöjä noudattava CV. Sinulla on luonnollisesti oltava ranskan kieli hyvin hallussa, mutta ranskalainen ansioluettelo eroaa suomalaista monella muullakin tapaa. Mitkä ovat siis suomalaisen ja ranskalaisen CV:n keskeiset erot ja kuinka teet oikeaoppisen ranskalaisen CV:n? Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit.

Useilla mailla on omat perinteensä ja kulttuurinsa työnhaun suhteen ja tämä heijastuu esimerkiksi ansioluettelossa. Ranskalainen CV tulee tarpeeseen kun olet hakemassa työpaikkaa Ranskasta, ja usein myös silloin kun olet hakemassa töihin ranskalaiseen yritykseen Suomessa. Kielen lisäksi ranskalainen ansioluettelo eroaa suomalaisesta usealla tavalla, ja näiden erojen tunteminen on tärkeää. Lähetä hakemus ja CV ranskaksi, jollei työpaikkailmoituksessa erityisesti mainita, että hakemus tulee lähettää esimerkiksi englanniksi.

Ranskalaisen CV:n tyyli ja keskeinen sanasto

Ranskalaista ansioluetteloa kirjoittaessa on hyvä pidättäytyä rönsyilevästä kielestä, ja pitää kieli sen sijaan selkeänä ja asian ytimeen keskittyvänä. Ranskan kielessä on oma ansioluetteloon liittyvä sanastonsa, jonka tunteminen on tärkeää.

Kun olet kirjoittamassa tai kääntämässä ansioluetteloasi ranskaksi, kiinnitä huomiota seuraaviin keskeisiin ilmaisuihin:

Henkilötiedot = Coordonnées / Information personnelle

Hakemasi työtehtävän nimike = Emploi recherché

Työkokemus = Expériences professionnelles

Koulutus = Formation / éducation et formation

Osaaminen = Compétences

Kielitaito ​​= Langues

Kurssit= Cours

Luottamustoimet = Activités extra- professionnelles

Harrastukset = Centers d'intérêt

Ansioluettelossa käytettävien muiden ilmaisujen kääntämistä suomesta ranskaksi kannattaa välttää, etenkin käännösohjelmien avulla, ja sen sijaan etsiä oikeita ilmaisuja esimerkiksi verkossa olevista ranskankielisistä CV-malleista tai viralliselta kääntäjältä. Jobseeker on helppokäyttöinen CV-ohjelma, joka mahdollistaa ansioluettelon osioiden nimien vaihtamisen ranskaksi yhdellä klikkauksella. Voit tällöin olla varma, että sanasto on oikein, ja keskittyä kirjoittamaan itse CV:n sisällön ranskaksi.

Otsikko kuuluu ranskalaiseen ansioluetteloon

Ranskassa on tapana lisätä CV:een otsikko. Otsikon paikka on ansioluettelon yläreunassa, missä Suomessa on tapana kirjoittaa koruttomasti CV. Otsikon tarkoitus on herättää huomiota ja toisaalta se auttaa rekrytointijärjestelmiä löytämään ansioluettelosi helpommin.

Otsikko on lyhyt, mutta sisältää mieluiten muutakin kun vain työnimikkeen eli tittelin.

Esimerkki: Kielitaitoinen myyntiassistentti eli Assistante commerciale trilingue.

Otsikko voi myös antaa vihjeen siitä, mihin toimialaan olet erikoistunut, eli esimerkiksi kiinteistöala. Vältä kuitenkin mitäänsanomattomia tai liian yleisiä otsikoita, kuten pelkästään «myyntisihteeri». Jos sinusta tuntuu vaikealta keksiä, millainen otsikko kuvaisi sinua parhaiten, voit kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Millainen myyntisihteeri olet? Löydät tähän varmasti adjektiivin, joka tekee otsikosta persoonallisemman ja nostaa esille vahvuuksiasi. Vastaus kysymykseen voi olla esimerkiksi ‘asiakaspalvelutaitoinen’ tai ‘verkkokaupan osaava’.
  • Onko sinulla erityisosaamista tai paljon kokemusta tietyltä alalta, joka liittyy hakemaasi työpaikkaan? Voit tällöin kertoa olemasi vaikkapa ‘kokenut autoalan myyntiassistentti‘.

Henkilökohtaiset tiedot

Yksi keskeisimmistä asioista, joissa ranskalainen ja suomalainen CV eroavat toisistaan, on ranskalaisen ansioluettelon sisältämät henkilökohtaiset tiedot. Suomessa esimerkiksi ikä, perhetilanne, kansalaisuus tai syntymäpaikka eivät useimmiten ole mukana ansioluettelossa, mutta Ranskassa nämä tiedot ovat varsin tavallisia, vaikka eivät sielläkään pakollisia. Lisäksi Ranska on Suomen lisäksi yksi niistä harvoista maista, joissa on tapana kertoa asepalveluksen suorittamisesta. Ranskassa on myös yleistä liittää ansioluetteloon valokuva, ja on tärkeää että se on laadultaan hyvä.

Vinkki

Muista, että ranskalaiset kirjoittavat sukunimen ensin. Lisäksi Ranskassa on tapana kirjoittaa sukunimi kokonaan isoilla kirjaimilla. Nämä ovat pieniä kulttuurin tuntemiseen viittaavia asioita, jotka on hyvä hallita kun olet hakemassa työpaikkaa Ranskassa.

Ranskalaisen CV:n järjestys ja pituus

Sekä kronologinen ja käänteisesti kronologinen CV ovat käytössä Ranskassa, ja voit itse päättää kumpi sopii paremmin tilanteeseesi. Käänteisesti kronologinen CV on tyypillisin CV:n rakenne Suomessa ja useimmille tuttu, eli siinä tuorein työkokemus tai koulutus sijoitetaan ensin, ja vanhemmat työkokemukset ja koulutukset tämän jälkeen. Huomaa, että Ranskassakin CV on räätälöitävä jokaista työpaikkaa varten, joten valikoi mukaan ne vain työkokemukset, jotka ovat hakemasi työn kannalta relevantteja.

Ranskassa tunnetaan myös osaamispohjainen CV, eli ansioluettelo joka keskittyy osaamiseesi sen sijaan, että se noudattaisi perinteisiä aikajanoja. Koska ranskalaiset kiinnittävät paljon huomiota hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, on osaamispohjainen CV hyvä tapa tuoda esille omia taitoja ja vahvuuksia.

Mikä on ranskalaisessa CV:ssä tärkeää

Toisin kuin Suomessa, missä koulutus ja muodollinen pätevyys ovat usein tärkeitä, ranskalaiset painottavat työnhakijan motivaatiota haettuun työhön, joten tämä on tuotava esille CV:ssä. Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä antaa tähän hyvän mahdollisuuden, ja voit tuoda siinä lyhyellä ja napakalla tavalla tuoda esille erilaisia asioita, jotka ovat myyntivalttejasi kyseistä työtä ajatellen. Tämän lisäksi Ranskalaisessa CV:ssä on erityinen urasuunnitelmiin liittyvä osio nimeltä Projet professionnel, joka tiivistää sen, miten näet urasi kehittyvän.

Projet professionnel eli uratavoitteet

Projet professionnel ja henkilökohtainen tiivistelmä voivat ensi näkemällä muistuttaa toisiaan kovastikin, mutta niillä on kuitenkin omat tarkoituksensa. Siinä missä henkilökohtainen tiivistelmä on lyhyt myyntipuhe, Projet professionnel keskittyy uratavoitteisiisi, muun muassa siihen mikä sinua motivoi hakemaan juuri kyseistä työpaikkaa, millä tapaa näet urasi kehittyvän, mihin osaamisen alueisiin haluat panostaa, ja esimerkiksi millaisessa organisaatiossa tai roolissa näet itsesi tulevaisuudessa.

Kielitaito ranskankielisessä CV:ssä

Ranskassa on tavallista, että ranskan lisäksi kielitaito on rajoitettu. Tämän vuoksi monta kieltä taitavan suomalaisen kannattaa tuoda esille kielitaitoa CV:ssä. Suomen, englannin ja ranskan lisäksi moni suomalainen osaa ruotsia, ja myös saksan ja espanjan kielen osaajia Suomessa on paljon. Nosta nämä kielet siis ansioluettelossa esille, sillä ne ovat osaamista, josta Ranskassa ei ole ylitarjontaa.

Kielitaidon tason kuvaaminen CV:ssä

Oman kielitaidon tasoa voi olla vaikea kuvailla, joten tähän kannattaa etenkin työnhaun yhteydessä käyttää kansainvälisiä standardeja. Eurooppalainen kielitaidon tason viitekehys (CEFR) käyttää kolmea tasoa kuvaamaan kielitaitoa: A, B ja C. Taso A viittaa perustasoon ja C puolestaan kehittyneeseen tasoon. Näiden kirjainten lisäksi käytetään numeroita kuvaamaan tarkemmin osaamista. Tasot erottuvat toisistaan alla olevan mukaisesti:

A-taso eli perustaso eli Utilisateur débutant

A1: Aloittelija eli Niveau introductif ou de découverte

A2: Edistynyt aloittelija eli Niveau intermédiaire ou usuel

B-taso eli itsenäinen kielenkäyttäjä eli Utilisateur indépendant

B1: Toimiva peruskielitaito eli Niveau seuil

B2: Itsenäisen kielitaidon perustaso eli Niveau avancé ou indépendant

C-taso eli taitava käyttäjä eli Utilisateur expérimenté

C1: Taitavan kielitaidon perustaso eli Niveau autonome

C2: Kehittynyt kielitaito eli Niveau maîtrise

Voit ilmaista kielitaitosi myös arkisempaa tapaa hyödyntäen seuraavien sanojen perusteella:

Alkeet - Débutant(e)

Auttava kielitaito - Intermédiaire

Hyvä - Bien

Erittäin hyvä - Très bien

Sujuva - Courant(e)

Vinkki

Valtaosa suomalaisista opiskelee ruotsia peruskoulussa ja lukiossa. Koska tämä on toinen kotimainen kieli, ei sen tasoon välttämättä kiinnitetä huomiota. Ruotsia peruskoulussa ja lukiossa opiskelleen kielitaso vastaa B1-tasoa.

Huolehdi oikeinkirjoituksesta

Ansioluettelon kirjoittaminen vieraalla kielellä voi olla aikaa vievää puuhaa, joten kun olet saanut CV:n viimein valmiiksi, voi tulla houkutus lähettää se työnantajalle saman tien, etenkin jos hakuaika on umpeutumassa. On kuitenkin tärkeää huolehtia kieliopista ja muista yksityiskohdista, joten jos suinkin mahdollista, pyydä ranskaa äidinkielenään puhuvan henkilön lukemaan ansioluettelosi läpi, tai käytä tarvittaessa virallista kääntäjää tarkistamaan kielioppi ja terminologia. Tämä yleensä kannattaa.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä