CV espanjaksi

CV espanjaksi

Jos olet monen muun suomalaisen tavoin haaveilemassa Espanjan lämpöön muuttamista, on hyvä osata tehdä espanjalaisia käytäntöjä noudattava ansioluettelo, jotta pääset työelämään kiinni. Olitpa aikeissa hakea työharjoittelupaikkaa tai tavallista työpaikkaa, on hyvä tuntea ansioluetteloon liittyvä sanasto ja muut espanjalaisen CV:n erityispiirteet.

Espanja on monelle suomalaiselle tuttu ei ainoastaan lomakohteena, vaan toisena kotimaana. Pelkästään Aurinkorannikolla eli Costa del Solin alueella on arviolta 30.000 suomalaista, ja tähän joukkoon mahtuu suuri määrä työikäisiä suomalaisia. Joka vuosi tuhansittain suomalaisia suunnistaa lämpimämmän ilmaston perässä Espanjaan töihin, ja työnhaussa onnistumisessa onkin tärkeää hallita sekä kieli että espanjalaiset käytännöt esimerkiksi CV:n suhteen. Vaikka Espanjassa on paljon suomenkielisiä työpaikkoja, monen kielitaito riittää työnhakuun espanjaksi.

Onko CV:n oltava espanjaksi?

Espanjassa on joukko suomalaisia yrityksiä, jotka ilmoittavat työpaikkoja suomeksi. Tällöin on itsestäänselvää, että CV ja hakemus kirjoitetaan suomeksi. Poikkeuksena on luonnollisesti tilanteet, joissa asiakirjoja erityisesti pyydetään vaikkapa englanniksi. Valtaosa työpaikoista kuitenkin vaatii espanjankielen taitoa, ja jos työpaikkailmoitus on espanjaksi, on myös hakemus ja CV tehtävä espanjan kielellä. CV on espanjaksi el curriculum.

On hyvä muistaa, että espanja on maailman toiseksi puhutuin kieli, joten Espanjassa ei ole lainkaan tavatonta, että työpaikalla ei ole englanninkielen puhujia. Älä siis luota siihen, että kaikki osaavat englantia. Englanninkielisiin työpaikkailmoituksiin voit hyvin hakea englanniksi, ja tämä voikin olla fiksumpi valinta etenkin jos espanjankielen taitosi on puutteellinen. CV:n ja hakemuksen kirjoittaminen espanjaksi luo odotuksen siitä, että selviät myös työhaastattelusta espanjaksi.

Espanjankielisen CV:n muistilista

Kuten muidenkin kielten kanssa, CV:een liittyy usein oma erityinen sanastonsa, joten esimerkiksi Googlen kääntäjään ei kannata CV-sanaston suhteen luottaa. Tämä sanaston on tärkeää hallita, sillä se viestii työnantajalle että hallitset paikallisen kielen lisäksi paikalliset käytännöt. Lisäksi espanjassa CV:n sisältöön liittyy joitakin erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huomioon. Alla on muistilista, johon kannattaa perehtyä ennen kuin aloitat CV:n kirjoittamisen espanjaksi:

 • Espanjassa CV on käänteisesti kronologinen, eli tuorein työkokemus on aina ensin.
 • CV:ssä on tärkeää ilmoittaa NIE, eli ulkomaisten työntekijöiden henkilötunnus, tai passin numero jos sinulle ei NIE:tä vielä ole.
 • Henkiökohtainen tiivistelmä eli perfil profesional on melko tavallinen myös espanjalaisessa CV:ssä, ja jos olet vaihtamassa uraa tai vastavalmistunut, voit kertoa ammatillisista tavoitteistasi tiivistelmässä joka kulkee nimellä objetivo.
 • Espanjassa on tavallista, että CV:ssä on muitakin henkilökohtaisia tietoja, kuten kansallisuus.
 • Jos olet hakemassa työpaikkaa Suomesta käsin, muista kirjoittaa puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa, eli lisätä alkuun maatunnus +358.
 • Valokuvan lisääminen ansioluetteloon on suositeltavaa, mutta älä käytä mitä tahansa kuvaa vaan siistiä, neutraalia taustaa vasten otettua valokuvaa.
 • Liitteitä, kuten tutkintotodistuksia ei yleensä tarvitse lähettää liitteeksi, joten jätä ne pois jollei niitä erityisesti pyydetä.
 • Jos tutkintotodistuksia pyydetään ja koulutuksesi on Suomesta, käytä virallista kääntäjää kääntämään todistukset ja pyydä viranomaisia vahvistamaan ne aidoiksi.
 • Mikäli mahdollista, pyydä espanjaa äidinkielenään puhuvaa henkilöä oikolukemaan CV:si.
 • Moni Suomessa toimivista CV-vinkeistä pätee myös Espanjassa, joten lue läpi 10 parasta CV-vinkkiä.
 • Huolehdi siitä, että ansioluettelossasi on käytetty oikeaa espanjankielistä terminologiaa.
 • Vaikka Eurooppalaisia standardeja noudattava Europass CV on tunnettu myös Espanjassa, kannattaa mahdollisuuksien mukaan laatia normaali espanjalainen CV.

CV-sanasto Espanjaksi

Espanjassa on omat vakiintuneet sanansa CV:n eri osioille:

Henkilötiedot - Datos personales

Työkokemus - Experiencia profesional

Koulutus - Formación

Työharjoittelut - Prácticas

Kielet - Idiomas

Lisätiedot - Información adicional

Harrastukset - Hobbies y intereses

Taidot - Habilidades

Henkilökohtaiset vahvuudet - Competentias personales

Luottamustoimet - Actividades extracurriculares

Ajokortti - Permiso de conducir

Kurssit - Cursos

Sertifioinnnit - Certificados

Jos olet epävarma siitä, mikä on oikea sana tai termi, käänny mieluummin espanjaa paremmin puhuvan henkilön puoleen kysyäksesi sen sijaan, että käyttäisit käännöskoneita. Tietokoneohjelmien käännökset eivät nimittäin ota huomioon sanojen kontekstia, ja automaattiseen käännökseen luottaminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa noloon kömmähdykseen.

Luotettava tapa huolehtia espanjankielisen CV:n oikeista otsikoista on käyttää Jobseeker-palvelun CV-malleja, jotka mahdollistavat ansioluettelon eri osioiden otsikoiden muuttamisen muille kielille yhdellä klikkauksella. CV-mallit ovat äidinkielenään espanjaa puhuvien tarkistamat, joten voit olla varma siitä, että ansioluetteloosi ei jää sammakoita. Kun otsikot on käännetty palvelun avulla, voit itse keskittyä kirjoittamaan tekstit eri osioihin, kuten työkokemus.

Espanjankielisen CV:n järjestys

Tyypillisin tapa järjestellä CV:n sisältö on käänteisesti kronologinen, eli tuorein työkokemus ensin. CV:n osiot ovat tällöin seuraavassa, suomalaisesta CV:stä tutussa järjestyksessä:

 • Henkilötiedot
 • Työkokemus
 • Koulutus

Kuten Suomessakin, myös Espanjassa CV:een kannattaa poimia mukaan vain ne työkokemukset ja esimerkiksi kurssit, joilla on hakemasi työn kannata merkitystä. Ihan jokaista työpaikkaa ei siis tarvitse ottaa mukaan.

Henkilökohtaiset tiedot espanjalaisessa CV:ssä

Tämä on asia, jossa espanjalainen CV eroaa kenties eniten suomalaisesta CV:stä. Siinä missä Suomessa valtaosa jättää siviilisäädyn, syntymäajan ja kansalaisuuden ansioluettelosta pois, Espanjassa nämä ovat tavallisia. Huolehdi siis siitä, että ansioluettelosi sisältää riittävästi henkilökohtaisia tietoja, vaikka et tähän olisi tottunutkaan.

Espanjassa CV:n henkilötiedoissa (particulars) on seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero (muista maatunnus)
 • Kansalaisuus (suomalainen eli finlandesa)
 • Passin numero (número de pasaporte) tai vaihtoehtoisesti NIE, eli ulkomaisten työntekijöiden henkilötunnus.

Vinkki

Syrjintä esimerkiksi perhetilanteen perusteella on kielletty myös Espanjassa, joten työnantajilla ei ole oikeutta kysyä vaikkapa siviilisääytä. Käytännössä Espanjassa on kuitenkin tavallista, että työhaastattelussa kysytään myös perhetilanteesta eli siivilisääty ja esimerkiksi lasten määrä. On siis hyvä valmistautua vastaamaan näihin kysymyksiin Espanjassa, vaikka Suomessa niitä pidettäisikiin tungettelevina.

Valokuva kuuluu espanjalaiseen ansioluetteloon

Espanjalaiset työnantajat haluavat, että ansioluettelolla on “kasvot” eli CV:een on hyvä liittää valokuva. Pakollinen se ei tietenkään ole, mutta valokuvan liittäminen antaa viitteitä siitä, että tunnet paikallista kulttuuria paremmin. Selkeä ja siisti kuva, jossa kasvot näkyvät ja tausta on hillitty, sopii parhaiten CV:n valokuvaksi. Vältä kuvia, joissa on muita ihmisiä tai jotka ovat selkeästi otettu esimerkiksi lomalla, vaikka ne olisivat kuinka imartelevia. Voit halutessasi käydä ottamassa valokuvan ammattivalokuvaajalla.

Kielitaito espanjalaisessa CV:ssä

Kuten mainittu, espanjalaisten kielitaito rajoittuu usein äidinkieleen, joten monta kieltä taitavan suomalaisen kannattaa ehdottomasti tuoda omaa kielitaitoa esille. Näin etenkin jos olet hakemassa työpaikkaa kansainvälisesti toimivasta yrityksestä, tai matkailu- tai palvelualalta. Kielitaidon taso on myös tärkeää ilmoittaa selkeästi:

Kielet - idiomas

Äidinkieli - lengua materna

Vieraat kielet - lenguas extranjeras

Sujuva - fluido

Hyvä - fine

Auttava kielitaito - básico

Suomi - finlandés/finés

Ruotsi - sueco

Kansainväliset standardit kielitaidon tason määrittelemiseksi

Voit halutessasi ilmoittaa kielitaitosi tason myös yhteiseurooppalaisia standardeja noudattaen. CERF eli Common European Framework of Reference sisältää kolme eri päätasoa: A, B ja C, jossa A vastaa peruskielitaitoa ja C sujuvaa, kehittynyttä kielitaitoa. Nämä luokat jaetaan lisäksi kahteen eri tasoon seuraavan kaavan mukaisesti:

A-taso eli perustaso, eli Usuario básico

A1: Aloittelija eli Principiante

A2: Edistynyt aloittelija eli Elemental

B-taso eli itsenäinen kielenkäyttäjä eli Usuario independiente

B1: Toimiva peruskielitaito eli Intermedio

B2: Itsenäisen kielitaidon perustaso eli Inermedio Avanzado

C-taso eli taitava käyttäjä, eli Usuario competente

C1: Taitavan kielitaidon perustaso eli Avanzado

C2: Kehittynyt kielitaito eli Profesional

Oman kielitaidon suhteen kannattaa olla rehellinen, sillä vieraiden kielten osaamista testataan usein jo hakemusvaiheessa, tai viimeistään työhaastattelussa. Tutustu siis tarkemmin kielitaidon eri tasoihin, jotta osaat määritellä oman osaamisesi mahdollisimman totuudenmukaisella tavalla.

Muista viime hetken tarkistukset

CV:n tekeminen vieraalla kielellä voi olla voimat vievää puuhaa ja kun olet sen viimeinkin saanut valmiiksi, voi tulla houkutus lähettää ansioluettelo työnantajalle. Jos suinkin mahdollista, tarkistuta ansioluettelo jollakin joka osaa espanjaa sujuvasti, ja pyydä tätä henkilöä katsomaan läpi niin kielioppi, rakenne kuin keskeinen sanastokin. Viime hetken viilaukset voivat olla juuri se tekijä, joka erottaa sinut jatkoon pääsevien ja mappi Ö:hön joutuvien hakijoiden joukosta.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä