CV englanniksi

CV englanniksi

CV eli curriculum vitae on tehtävä englanninkielisenä, jos sitä nimenomaisesti pyydetään työpaikkailmoituksessa, olet hakemassa työtä kansainvälisesti toimivasta suomalaisesta yrityksestä tai työpaikkaa ulkomailta. Englanninkielinen ansioluettelo kuitenkin eroaa joissakin asioissa perinteisestä suomalaista joissakin asioissa, se esimerkiksi pitää sisällään vähemmän henkilökohtaisia tietoja.

Ennen kuin alat kääntämään tai kirjoittamaan ansioluetteloasi englanniksi, on hyvä tietää että englanninkielinen CV eroaa suomalaista jonkin verran, joten sinun on tehtävä myös rakenteellisia muutoksia. Missä määrin muutoksia on hyvä tehdä riippuu siitä, minne olet ansioluettelon lähettämässä: selvitä siis ensin onko yritys kansainvälistynyt suomalainen yritys, jolloin CV:n lukijoilla on sama kulttuuritausta kuin sinulla, vai onko yritys ulkomaalainen, jolloin ansioluettelon saattaa lukea henkilö, joka ei ole koskaan Suomessa käynytkään. Älä lähetä ansioluetteloa suomeksi, jos sitä pyydetään englanniksi. Myös englanninkieliseen työpaikkailmoitukseen on turvallisinta lähettää englanninkielinen CV, vaikka kielitoivomusta ei erikseen mainittaisikaan.

Etenkin kun lähetät CV:n yritykseen, joka on lähtöisin ulkomailta, on sinun oltava tarkkana kulttuurierojen suhteen. Jos haet työpaikkaa esimerkiksi Englannista, ota selvää mitä Englannissa on tapana ottaa mukaan ansioluetteloon ja räätälöi CV sen mukaan. Voit halutessasi käyttää englanninkielisen CV:n mallina Europass CV -mallipohjaa, joka on standardoitu eurooppalainen ansioluettelomalli.

CV:n kääntäminen englanniksi

Ensimmäiseksi muutama varoituksen sana sinulle, joka pohdit CV:n kääntämistä. Oletko joskus nähnyt kansainvälisten yritysten bannerimainoksia, tai tarjoussähköposteja, joiden kieli ei kerta kaikkiaan kuulosta luontevalta? Nämä ovat usein suoria käännöksiä toisesta kielestä. Näin käy todennäköisesti myös ansioluettelollesi, jos yrität kääntää sen suoraan suomesta englanniksi. Ja vielä vähemmän, jos käytät siihen automaattista käännösohjelmaa, kuten Google Translatea.

Suomi ja englanti ovat rakenteeltaan niin erilaisia, että lopputuloksesta tuskin tulee kovin sujuvaa, joten parhaan lopputulokseen saavuttamiseksi sinun kannattaa kääntää korkeintaan CV:n väliotsikoita. Muun sisällön suhteen kannattaa kirjoittaa ansioluettelo tyhjästä - lupaamme, että se kannattaa. CV:n tarkoituksena on antaa sinusta hyvä ensivaikutelma, joten älä yritä ryömiä sieltä missä aita on matalin. Voit käännättää CV:n myös virallisella kääntäjällä, mutta muista että kääntäjä ei ole luova kirjoittaja, vaan noudattaa tarkasti alkuperäistä tekstiä, jolloin myös lopputulos voi vielä kaivata hiomista.

Jobseeker mahdollistaa jo olemassa CV:n osioiden nimien muuttamisen suomesta englanniksi yhdellä klikkauksella ilman, että sinun on aloitettava kirjoittamista alusta alkaen, ja lisäksi se tarjoaa useita erilaisia CV-pohjia, jotka soveltuvat hyvin myös englanninkielisen curriculum vitaen tekemiseen.

Englanninkielisen ansioluettelon rakenne

Suomenkielisen ja englanninkielisen ansioluettelon rakenne on pääasiassa samanlainen, molemmissa tapauksissa ihanteellinen CV:n pituus on kaksi sivua. Tästä huolimatta englanninkielisessä CV:ssä on usein sivunumerointi.

Amerikkalaiset yritykset ovat poikkeus ja näihin on hyvä tiivistää ansioluettelo yhteen sivuun. Yhdysvalloissa on tavallista kutsua ansioluetteloa nimellä resume, joka on siis tiiviimpi kuin ansioluettelo. Vaikka sivuja olisi yksi, ei se välttämättä tarkoita, että sen tekeminen olisi puolet helpompaa - päinvastoin. Tällöin sinun on nimittäin osattava karsia ansioluettelostasi kaikki turha ja todellakin keskityttävä vain olennaiseen.

Englanninkielinen CV voi olla joko kronologinen eli aikajärjestyksessä oleva tai osaamispohjainen (functional CV). Verkossa on useita CV:n englanninkielisiä mallipohjia.

Suomalaisen ja englanninkielisen CV:n erot

Otsikko - CV:n ja sinun

Suomenkielinen otsikoidaan karun yksinkertaisesti nimeämällä se asiakirjan tyypin mukaan, eli CV tai ansioluettelo. Näin on myös englanninkielisen CV:n kanssa, eli asiakirjan voi nimetä CV:ksi. Tämän lisäksi englanninkieliseen CV:een kuuluu otsikko, eli parin sanan luonnehdinta sinusta ammattilaisena. Vaikkapa “B2B sales manager in hospitality industry”. Tämä sijoitetaan ennen henkilökohtaista profiilia.

Yhteystiedot kansainvälisessä muodossa

Yhteystiedot on hyvä esittää kansainvälisessä muodossa, eli puhelinnumeron eteen maakoodi +358 jos käytössäsi on suomalainen numero ja osoitteen loppuun maa.

Muista päivämäärän muotoilu

Englanninkielisessä CV:ssä on mahdollista valita millaista päivämäärien muotoilua haluat käyttää. On kuitenkin tärkeää, että noudatat samaa muotoilua koko ansioluettelon läpi. Saman aikajakson voi esittää seuraavilla tavoilla:

  • January 2009 - June 2016
  • 01/2009 - 06/2016
  • 1 January 2009 - 30 June 2016
  • 1st January 2009 - 30th June 2026

Vinkki

Koska myös oikeinkirjoituksella on väliä, muista että englanninkielessä kuukaudet kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla, ei pienillä kuten suomessa.

Henkilökohtaiset tiedot

Tässä osiossa suomalainen ja englanninkielinen CV eroavat toisistaan ehkä eniten. Siinä missä suomalaisessa ansioluettelossa on tavallista kertoa syntymäaika, syntymäpaikka, siviilisääty, lasten määrä ja ehkä iätkin, englanninkieliseen CV:een nämä eivät kuulu. Valokuva ei myöskään kuulu ansioluetteloon etenkään englanninkielisissä maissa. Henkilökohtaisten tietojen pois jättäminen liittyy tietosuojaan ja toisaalta myös kulttuuriin: näin voidaan minimoida syrjinnän riskiä työmarkkinoilla. Kun henkilökohtaiset tiedot on jätetty minimiin, työnantaja tekee arvionsa jatkoon pääsevistä hakijoista pääasiassa pätevyyden perusteella. Myös harrastukset kuuluvat tietoihin, joita englanninkieliseen ansioluetteloon ei useimmiten kannata lisätä.

Profiili

Henkilökohtainen profiili (Personal profile tai Summary) on nopeasti yleistynyt myös Suomessa, mutta englanninkielisessä CV:ssä se on jo standardi. Profiili on hyvin tiivis myyntipuhe, joka kertoo 3-5 rivillä kuka olet, mikä on ydinosaamisesi, tavoitteesi ja millaista työtä olet etsimässä. Profiili on kenties CV:n hankalin osuus, sillä se vaatii kykyä tuoda esille vain se, mikä on eduksi juuri tiettyä työpaikkaa varten relevanttia. Se pitää siis räätälöidä joka työpaikkaa varten erikseen, ja on hyvä pitää sisällään avainsanoja, jotka rekrytoija tai ATS-järjestelmä (application tracking system) osaavat yhdistää avoimeen tehtävään.

Työkokemus

Samalla tapaa kuin suomenkielisessä CV:ssä, englanninkielinen ansioluettelo on usein rakennettu siten, että viimeisin työsuhde on viimeisimpänä. Englanninkielisissä maissa on kuitenkin yleisempää, että työsuhteissa korostetaan tehtävien sijaan saavutuksia, eli sen sijaan, että sanoisit “I have managed a team of 15 customer service agents”, saatat kirjoittaa “Recruited and trained a team of 15 customer service agents, and reduced the response time to incoming inquiries from 1 day and 4 hours to 17 hours in 6 months.”

Suosittelijat

Suomessa suosittelijoita (References) kysytään usein, mutta etenkin jos olet hakeutumassa ensimmäistä kertaa ulkomaille töihin, suosittelijat ovat erittäin tärkeitä. Nämä kannattaa siis mainita CV:ssä. Sen lisäksi, että kirjoitat henkilön nimen (jos haluat näyttää olevasi kansainvälinen henkilö, voit kirjoittaa nimen eteen Mr/Mrs/Miss/Ms), roolin ja yhteystiedot, kerro lyhyesti myös siitä, missä yhteydessä olette työskennelleet yhdessä, esimerkiksi näin: “Mr. Miettinen managed a team of Sales Executives that was focused on selling the product line I was managing, and we had a close feedback loop focusing on aligning product development roadmap and market feedback.” Jos et halua ilmoittaa suosittelijoiden nimiä ja yhteystietoja, voit kirjoittaa “References upon request” viestittääksesi CV:n lukijalle, että sinulla on suosittelijoita, ja antaa heidän yhteystietonsa jos pääset prosessissa jatkoon.

Koulutus

Useimmissa maissa korkeakoulutus on jaettu kandidaatti- ja maisteritutkintoihin (Bachelor ja Masters), ja esimerkiksi Englannissa näitä tutkintoja (Degree) tarjoavat oppilaitokset kulkevat usein nimellä University, huolimatta tutkinnon tasosta. Suomalainen jako yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä ei siis välttämättä aukea ulkomailla, ja siksi on tärkeää että käytät oppilaitoksestasi englanninkielistä nimeä, AMK:n kohdalla University of Applied Sciences. Monella AMK-tutkinnolla on olemassa englanninkielinen vastine, joka on Bachelor-tason nimike. Etenkin Yhdysvalloissa on yleisempää, että CV:ssä mainitaan keskiarvosana. Jos mainitset myös lukiotutkinnon, muista että Yhdysvalloissa se kulkee nimellä High School, kun taas Englannissa se on Upper Secondary School.

Kurssit, taidot ja kielet

Erilaiset kurssit (Courses) on hyvä mainita englanninkielisessä CV:ssä, tosin ole tarkka että ne ovat relevantteja hakemasi tehtävän kannalta. Jotkin kurssit voivat olla melko yleispäteviä, vaikkapa GDPR-kurssi. Taidot (Skills) ovat tärkeä mainita ansioluettelossa, vaikka niitä ei välttämättä suomenkielisessä CV:ssä usein näkisikään. Kielten maininta on eduksi, mutta keskity vain kieliin joita oikeasti hallitset riittävän hyvin voidaksesi käyttää sitä työyhteydessä. Voit halutessasi kertoa myös kuinka hyvin hallitset kieltä (Proficiency). Esimerkiksi Linkedin käyttää tähän tarkoitukseen tasoja Native or Bilingual eli äidinkieli tai kaksikielinen, Full professional proficiency (täysi ammattiin liittyvä kielitaito), Professional Working Proficiency (ammattiin liittyvä kielitaito) ja Limited Working Proficiency (rajoitettu ammattiin liittyvä kielitaito).

Armeija

Suomalainen erikoisuus eli asepalvelus on Suomessa vielä joissakin piireissä arvossaan, etenkin jos olet suorittanut RUK:n. Ulkomailla asepalveluksen suorittamista ei kannata mainostaa, sillä se ei useimmiten ole osa kulttuuria samalla tapaa kuin Suomessa, ja on jopa vaarana, että sinut leimataan maanpuolustusintoilijaksi. CV:n lukija ei nimittäin välttämättä tiedä, että armeija on Suomessa pakollinen, eikä osoitus kiinnostuksenkohteistasi. Eli vaikka olisit saanut Suomessa arvossaan olevaa johtajakoulutusta RUK:n kautta, sitä ei kannata mainita englanninkielisessä ansioluettelossa, etenkään jos olet lähettämässä CV:n ulkomaille.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä