CV på engelska - tips när du skriver engelskt CV!

CV på engelska - tips när du skriver engelskt CV!

Behöver du skriva cv på engelska för att söka jobb utanför Sveriges gränser eller på ett internationellt, engelskspråkigt företag? Eller söker du ett jobb där jobbannonsen uttalat ber om ett engelskt cv? Då är det rekommenderat att också göra det. Men det är inte så enkelt som att bara översätta ditt svenska cv rakt av. Vi går igenom skillnaderna mellan ett cv i Sverige och ett cv på engelska. Dessutom kommer vi med ett antal tips som kan vara bra att tänka på!

Det man aldrig får glömma är att varje lands arbetsmarknad är unik till sin natur och även om världen i sig är mer global idag finns det risker med att använda sig av samma struktur på sitt engelska cv som på det man använder i Sverige. Det är den typen av frågeställningar vi ska besvara i det här avsnittet.

Vad är skillnaden på ett cv på engelska och ett svenskt cv?

En del lockas att översätta sitt svenska cv direkt till engelska, men faktum är att det inte är så enkelt. Det finns ett par skillnader som är viktigt att känna till och som riskerar att försämra dina chanser att bli kallad till en intervju, om du inte anpassar ditt cv på engelska.

Senare i avsnittet går vi på ett mer detaljerat sätt igenom hur du komponerar ett engelskt cv och vad du ska tänka på när du söker ett internationellt jobb, men nedan listas också ett antal viktiga punkter att ta i beaktande redan från början när du sätter ihop ditt engelska cv.

  • Undvik att bifoga ett fotografi när du söker jobb i USA eller Storbritannien (om det inte efterfrågas)
  • Undvik att nämna personlig information som ålder, kön, religion, härkomst och sexuell läggning
  • Fokusera mer på vad du har åstadkommit och vad du har gjort för skillnad på tidigare arbetsplatser
  • Var inte rädd för att använda ett mer kraftfullt språk
  • Anpassa datum, formalia och struktur efter landet där du söker jobb

Det övergripande rådet handlar helt enkelt om att anpassa ditt cv efter det företag, det land eller den del av världen där du söker jobb. Det är självklart att kulturen på arbetsmarknaden ser annorlunda ut och för att stärka dina chanser att få jobbet du söker är det viktigt att ha koll på dessa.

En sådan sak är användandet av både foto och mer personlig, intim information om dig själv. I framför allt USA och Storbritannien finns det hårdare lagar kring diskriminering, varpå arbetsgivaren inte vill ta risken att påverkas i sin bedömning. Om det inte anges annat i jobbannonsen rekommenderas därför att inte bifoga den typen av information.

Annars ligger den kulturella skillnaden ofta i hur man beskriver själv och sina meriter. På engelska cv är ett kraftfullare språk, med fokus på prestationer och framsteg, vanligare än vad det är i Sverige.

CV engelska - struktur och innehåll

En liten skillnad när man skriver ett cv på engelska är strukturen, men i praktiken är det andra saker som är viktigare att förhålla sig till. Vår rekommendation för längden på ett svenskt cv brukar ligga på runt två A4-sidor och det är ett mått som är lämpligt även i internationella sammanhang. Däremot bör du försöka hålla amerikanska cv till max en A4-sida.

Ett engelskt cv är ofta omvänt kronologiskt och fokuserar primärt på meriterna som ligger närmast i tiden. När du skriver ditt engelska cv kan du börja med ett personligt avsnitt (Personal details) och sedan lyfta fram din personliga profil (Summary/Profile). Därefter är det dina meriter som ska hamna i fokus. Om du redan är en del av arbetsmarknaden är din arbetslivserfarenhet vanligtvis mest relevant (Work experience/Professional experience) men om du precis avslutat dina för arbetet relevanta studier är utbildning ett bra nästa avsnitt (Education) i ditt internationella cv.

Formalia skiljer sig i ett engelskt cv

Förutom det som redan nämnts ovan är den största skillnaden formalian i ett engelskt cv. Hur du skriver datum och hur du beskriver dina erfarenheter görs på ett annat sätt. Ett bra sätt är att helt enkelt googla landet i fråga för att se i vilken ordning man vanligtvis skriver dag, månad och år när man ska skriva datum.

Det är också viktigt att översätta utbildningar, utbildningsnivåer och titlar på ett korrekt sätt. På den svenska arbetsmarknaden är det numera vanligt med engelskspråkiga titlar, men vår rekommendation är att trots allt dubbelkolla för att se att titeln i fråga betyder samma sak i landet du söker jobb. Mer formella meriter som utbildningar, examen eller utbildningsnivå är extra viktigt. Ett bra tips är att höra med fakulteten där du har bedrivit dina studier. Numera är många utbildningar helt eller delvis på engelska redan, och informationen går därmed att finna på hemsidan.

Experttips

För högskolepoäng finns det en europeisk standard som heter ESCT som du bör använda dig av om du skriver ett cv för ett jobb i ett EU-land.

En annan faktor som lätt glöms bort är storleken på texten. Inte minst för den som söker ett jobb i USA är det viktigt att inte använda för stor storlek. 8 ½ x 11 inch är standardmåttet och blir extra viktigt om du ämnar skicka ditt cv som en PDF-bilaga för arbetsgivaren att skriva ut. Det kommer att se konstigt ut om storleken på texten är för stort.

Inkludera kurser, praktikplatser och fritidsaktiviteter

Utanför Sveriges gränser har obetalt arbete som volontärarbete, frivilligt arbete eller praktikplatser under utbildningen vara någonting som tolkas positivt av arbetsgivare. Om du har den typen av meriter är dessa bra att inkludera och kan benämnas under rubriker som extracurricular activities (fritidsaktiviteter), internship (praktikplatser) och volunteer work (volontärarbete).

Kurser (courses) och språk (languages) är andra meriterande meriter som kan vara viktiga att lyfta fram på ditt engelska cv. Däremot är hobbies inte fullt lika vanligt på internationella cv och för att det ska vara relevant att ta med behöver det vara någonting som stärker bilden av vad du kan bidra med.

6 bra tips när du skriver cv på engelska

Att skriva på ett cv på engelska är för många ovant och det är lätt hänt att man gör misstag. Därför är det extra viktigt att man är noggrann både inför att man skrivit sitt cv, men också efteråt. Finns allting som arbetsgivaren efterfrågar i annonsen med? Har jag inkluderat saker som inte är relevanta?

Vi går igenom ett antal punkter som är viktiga att få rätt på i sitt engelska cv.

Glöm inte att inkludera arbetstillstånd

Information om ditt arbetstillstånd och dina förutsättningar för att både få vistas och arbeta i landet är högst relevanta att ta med i ditt cv. I en del fall är det någonting som arbetsgivaren kan hjälpa dig med, men om du söker ett jobb utomlands på eget bevåg behöver du ha gjort researchen själv innan.

Professionell översättning - eller låt någon läsa igenom

För att ge ett bra intryck till arbetsgivaren är det viktigt att din engelska är korrekt och ett bra sätt att säkerställa det är att låta någon som har engelska som modersmål läsa igenom ditt cv, eller helt enkelt ta hjälp av en professionell översättare redan från början. Det finns också digitala alternativ som hjälper dig att korrekturläsa engelska texter, men undvik att använda Google Translate eller liknande tjänster för att översätta meningar rakt av. Det riskerar att leda till grammatiska fel.

Skapa ditt Europass-CV

Europass är en tjänst från EU som hjälper dig att sätta ihop jobbansökningar med cv och personligt brev till arbeten eller studier inom Europa. Om inte annat kan du hitta bra inspiration via deras hemsida för att se vad de belyser som viktiga saker att lyfta fram i respektive land.

Använd samma språk och termer som i annonsen

Internationellt är det vanligt med olika ATS-system som scannar jobbansökningar efter nyckelord för att sålla bland kandidater. Därför är det viktigt att se till att nyckelorden finns med i ditt cv. Ett bra sätt att säkerställa det är att använda dig av samma termer och ord som arbetsgivaren gör i jobbannonsen. Det brukar vara en ledtråd om vad som anses viktigt i deras ögon.

Du kan inkludera LinkedIn - men se till att den är översatt

Precis som rubriken lyder är det fullt legitimt att inkludera sin LinkedIn, som i praktiken är ett digital cv, när man söker jobb utomlands eller hos internationella företag. Men tänk på att din information är översatt till engelska. Om din profil är helt på svenska kommer den inte att vara läsbar för en engelskspråkig arbetsgivare.

Bestäm dig - amerikanska eller engelska!

Amerikansk engelska och brittisk engelska skiljer sig en hel del, inte minst i mer formella sammanhang. Det viktigaste är att du inte blandar mellan amerikansk engelska och brittisk engelska i ditt cv, och lämpligast är att använda den typen av engelska som är vanligast i landet eller företaget du söker jobb i.

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång