CV på engelsk: Hvordan skrive god engelsk CV
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

CV på engelsk: Hvordan skrive god engelsk CV

Skal du søke jobb i utlandet eller i et internasjonalt selskap? Eller søker du på en stilling der stillingsbeskrivelsen er skrevet på engelsk? Da må du sørge for at CV-en du skriver er på engelsk. Å skrive CV på engelsk trenger ikke være komplisert, og den er ikke så forskjellig fra en norsk CV når det kommer til struktur. Her finner du ut hvordan du enkelt kan skrive CV på engelsk.

På en engelsk CV må du også inkludere en profesjonell oppsummering, som kalles enten 'Personal Statement' eller 'Personal Profile'. Det er viktig å skrive dette sammendraget på en engasjerende og målrettet måte for å fremheve dine ferdigheter og erfaringer.

Å skrive en engelsk CV trenger ikke å gjøres mye vanskeligere enn når du skriver en norsk CV. Selvfølgelig må du sette av nok tid til at din engelske CV skal se perfekt ut og være riktig oversatt, men det er ikke så vanskelig som du kanskje tror.

Strukturen på en engelsk CV

En engelsk CV er det samme som en norsk CV, med to A4-sider. På en engelsk CV er det vanlig å nummerere sidene. Om du skal skrive en CV på engelsk til et amerikansk selskap, så bør ikke CV-en din være lenger enn ett A4-ark.

Strukturen på en engelsk CV er vanligvis omvendt kronologisk, hvor du begynner med dine personalia og avslutter med yrkeserfaring. Og i denne rekkefølgen:

 1. Personalia - Dette er personlige detaljer og personlig informasjon som på engelsk heter personal details, og gjelder detaljer som navn, adresse, e-post og telefonnummer.
 2. Personlig profil - En personlig profil kalles for profile på en engelsk CV. Her fyller du ut dine nøkkelkvalifikasjoner og selger deg selv ved å skrive om de egenskaper du har som gjør at du best passer til stillingen. Om du skal søke på en stilling i USA, så hjelper det ikke å være beskjeden. Skriv alt det positive du finner om deg selv!
 3. ArbeidserfaringWork experience er tredje segment på strukturen. Dette er det samme som vi kaller arbeidserfaring og du skal føre opp den nyeste arbeidserfaringen først, akkurat som på din norske CV.
 4. Utdannelse - Så skal du fylle ut utdannelsen din, som i en engelsk CV oversettes til education. Her må du benytte riktige uttrykk for hva vi kaller de ulike skolene. For ungdomsskolen skal du skrive middle school, for videregående skole skal du skrive high school og for videregående opplæring kalles det på engelsk GSCE.
 5. Ferdigheter og kompetanse på engelsk betyr skills. Her skiller de mellom soft skills og hard skills hvorav soft skills gjelder dine personlige egenskaper som går på hvor god du er på for eksempel kommunikasjon og samarbeid. Hard skills gjelder kompetansen du har på konkrete områder og programvarekunnskap. Altså målbare ferdigheter.
 6. Språk - Liste opp de språkene du er god i, hvor du kan skille mellom god, ekspert eller tospråklig. Språk på engelsk heter languages, og du skal ikke liste opp tysk eller annet språk dersom du ikke husker hvordan du skriver grammatisk korrekte setninger på det språket.
 7. Frivillige verv, kurs og sertifikater - Avslutningsvis kan du liste opp alle verv, attester og sertifikater du har. På engelsk heter dette licenses, certificates, courses og awards. Denne paragrafen er valgfri, og trenger kun å legges til om du føler du har noe å skilte med.
 8. Hobbyer - Hobbies er lurt å skrive opp dersom du tenker at det kan være relevant til stillingsutlysningen, og for å vise at det finnes annet til deg enn kun dine ferdigheter og din kompetanse.
 9. ReferanserReferances trenger du kun å nevne dersom arbeidsgiver gir uttrykk for dette i stillingsannonsen. Dersom det ikke er noe de ber om, kan du skrive at referanser oppgis ved forespørsel.
Skal du søke stilling i Storbritannia, Irland eller New Zealand, så heter det CV. Om du skal sende søknaden til USA eller Canada så kalles det resume.

Likheter på engelsk CV og norsk CV

Det finnes flere likheter enn du skulle tro på en engelsk CV og på en norsk CV. En av likhetene er at du ikke må lage beskrivelsene for lange. Da vil arbeidsgiver kjede seg og legge fra seg CV-en din før hen har kommet i gang. Standard lengde på en CV er to A4-sider, og slik er det både i Norge og i England. Men om du derimot skal søke på å bli tatt opp på et prestisjefylt utenlandsk universitet, så kan det lønne seg å bruke mer enn to sider. Bare pass på at det ikke blir for mye unødvendige ord som benyttes. Hold deg til det som er relevant.

Profesjonell oversettelse av cv på engelsk

Du kan velge å få sjekket den engelske CV-en din av en profesjonell oversetter eller en oversetter som har engelsk som morsmål. Hos Jobseeker vil overskriftene automatisk oversettes, men du må selv ta ansvar for å renskrive CV-en din på engelsk.

Det er ekstra viktig at personbeskrivelsen og kunnskapene dine beskrives korrekt på en engelsk CV. Grammatikken skal være god og setningene skal flyte godt. Om du anser at du er ekspert på feltet, og tilnærmet tospråklig, så vil du ikke ha behov for denne ekstra-tjenesten. Men det kan være godt at den finnes. Særlig om stillingen du skal søke er ekstra viktig for deg. Det er veldig viktig at du kvalitetssjekker, er benevnelsen på utdanningen og kursene som er veldig forskjellig på engelsk og norsk.

Eksperttips

Bruk et elektronisk verktøy som Grammarly for å forsikre deg om at teksten din er skrevet helt uten grammatiske feil, eller vurder å spørre en som har engelsk som sitt morsmål. Du kan også leien en leie en profesjonell oversetter for å dobbeltsjekke din engelske CV.

Hvordan skrive engelsk CV - Kort oppsummert

Å skrive en profesjonell og overbevisende CV på engelsk er en enkel jobb om du følger disse enkle trinnene:

 • Først på CV-en skal det stå kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon og nøkkelegenskaper står som nummer to
 • Utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Arbeidserfaringen din, hvor du gjerne kan fremheve hvilke språk du har brukt, IT-systemer, prestasjoner og andre kompetanser du har tillært deg på den konkrete arbeidsplassen
 • Hobbyer. Om du ikke har konkrete hobbyer eller interesser, kan du legge til hva du liker å gjøre på fritiden så lenge det kan vise en positiv side i forbindelse med stillingen du søker på.
 • Andre kvalifikasjoner som kurs, frivillige verv og sertifikater. Det er viktig at du legger inn hvilket år du utførte kursene dine slik at du viser at læringen din ikke er utdatert.
Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang