Referanser på CV-en – slik skrives de

Referanser på CV-en – slik skrives de

Referanser er vanligvis ikke oppført på en standard CV. Etter et jobbintervju, eller i en stillingsutlysning, vil det kunne stå oppført at arbeidsgiver ønsker at du skriver ned referanser. I disse tilfellene kan du føre opp referanser på CV-en din i et separat avsnitt. Men hva er egentlig referanser og hva er den beste måten å oppføre dem på CV-en din? Hva skriver du om referansene og hvem spør du om å være din referanse?

En referanse er et vitnesbyrd om hvordan du har arbeidet hos en tidligere arbeidsgiver. En arbeidsgiver som vurderer å ansette deg til en stilling, kan sjekke referansene dine. På denne måten vil han forstå hva slags person du er på arbeid, og hvordan du fungerer som ansatt i en av dine tidligere stillinger.

Hva er en referanse?

Referansene dine er personer som kan vitne om din karakter, dine ferdigheter og egenskaper overfor potensielle arbeidsgivere. Du kan se på referansene dine som personlige talsmenn eller ambassadører. Arbeidsgiveren eller rekrutterer kan ringe dem, eller be om skriftlig informasjon fra dem om dine profesjonelle manerer.

Det kan være en fordel for en fremtidig arbeidsgiver å høre fra andre enn deg selv hva dine styrker og svakheter er. For eksempel kan en referanse være en tidligere arbeidsgiver, en tidligere overordnet leder eller en kollega du har hatt. En referanse kan sende informasjon om deg skriftlig, men det er mer vanlig å gjøre dette per telefon.

Slik skriver du referanser på CV-en

Dersom stillingsutlysningen ber deg om å inkludere referanser på CV-en, kan du plassere dem i et eget avsnitt under overskriften du kan kalle «Referanser» på CV-en din. Deretter oppgir du bedrift, navn på referansen, telefonnummer og e-postadresse for hver enkelt referanse. Du kan også ta med stillingstittelen på referansen din. Informasjonen du oppgir må være oppdatert, og personen du oppgir som referanse må være klar over dette og ha gitt tillatelse.

Hvem kan være min referanse?

Når du er i en jobbsøkerfase, kan det være lurt å informere referansene dine om dette. Men det er ikke hvem som helst som kan brukes som en referanse.

Det anbefales å oppgi minst to referanser på CV-en. En av referansene dine bør være din nåværende eller tidligere arbeidsgiver, og den andre referansen kan være enhver person som kjenner deg godt. Blant dem du kan bruke som referanse er:

 • Nåværende arbeidsgiver
 • Tidligere arbeidsgiver
 • Sjef
 • Veileder
 • Lærer
 • Kollega
 • Personlig trener
 • Trener for laget du spiller på (om du driver med sport el.l.)

Du må være veldig forsiktig med hvem du velger som referanser. Det er ikke alle som kjenner deg like godt. Og det er ikke alle som ønsker å være en som skal gå god for deg. Derfor bør du velge en som vet å snakke deg frem.

En referanse bør kunne snakke tydelig, være vennlig og engasjerende i omtalen sin om deg. I tillegg kan det være en fordel om referansen din er autoritativ og profesjonell.

Hvordan skrive referanser jobb?

 • Be om tillatelse til å inkludere referansen på CV-en din.
 • Oppgi referansens fulle navn og stillingstittel.
 • Inkluder referansens firma og arbeidsadresse.
 • Oppgi referansens telefonnummer og e-post.
 • Gi en kort beskrivelse av forholdet ditt.

Her skriver du referanser på CV-en

Du plasserer vanligvis ikke referanser helt på toppen av CV-en når du sender den første søknaden. I Norge er det like vanlig som uvanlig å inkludere referanser på CV-en. Og du trenger kun å oppgi referansene dine på CV-en hvis en arbeidsgiver uttrykkelig ber om dette i stillingsteksten.

Arbeidsgivere ber ofte bare om referanser dersom de har hatt deg inne på et jobbintervju. Så de pleier ikke å ta stilling til referanser under den første utvelgelsen. Du kan skrive at du har referanser, og at du kan «oppgi referanser på forespørsel». Dette bør være tilstrekkelig på den første kontakten du har med en arbeidsgiver eller rekrutterer. Hvis du ikke har referanser og ikke blir bedt om å inkludere dette, så kan du utelate denne delen fra CV-en.

Skriv aldri referanser på Linked-In profilen din

Hvis du publiserer CV-en din på nettet, for eksempel på en profesjonell og sosial plattform som LinkedIn, skal du aldri inkludere referanser her. Hvis du gjør det, vil du ikke ha noen kontroll over hva som skjer med informasjonen du publiserer.

Du ønsker ikke at tidligere kolleger skal bli oppringt for at arbeidsgivere vil sjekke arbeidshistorikken din. På LinkedIn kan du bruke funksjonen for anbefalinger. En tidligere kollega kan anbefale deg, fortelle noe om samarbeidet med deg og skrive litt om hvilken type medarbeider du er. Arbeidsgivere sjekker ofte opp hvem du er ved å se på profilene dine i sosiale medier.

Sjekk av referanser er kun lov med din tillatelse

Potensielle arbeidsgivere bør ikke henvende seg til en eller flere av dine tidligere arbeidsgivere uten din viten. Og de har ikke lov å spørre om hvordan du er eller var som arbeidstaker hos dem uten at du har samtykket til dette.

Du trenger kun å oppgi referanser når du blir bedt om det. Og på denne måten kan du selv bestemme hvem som kan fortelle noe om dine prestasjoner i tidligere jobber. Selvfølgelig må du også velge ut personer som kan legge inn et godt ord for deg.

Spør først denne personen om han eller hun vil være referansen din. Når du har fått det bekreftet kan du sjekke om alle detaljene i informasjonsdelen fortsatt stemmer: jobber han/hun fortsatt på samme sted, er telefonnummeret og e-postadressen fortsatt riktig?

Om du har søkt på stilling i en bank eller annen finansinstitusjoner er de forpliktet til å sjekke kandidatene for integritet og pålitelighet i en kredittsjekk. Noen arbeidsgivere vil også kunne kontrollere om vitnemålene dine er juridisk gyldige, mens hos andre må levere en vandelsattest.

I Norge har er det ikke mange instanser eller arbeidsplasser som har lov til å kreve en politiattest. Du kan lese mer om vandelsattest og hvor lenge lovbrudd vil være synlig på rullebladet ditt hos ung.no

Spørsmål du kan stille referansen

Hvis en arbeidsgiver eller rekrutterer sjekker referansene dine, prøver han å få et inntrykk av deg som person gjennom en tredjepart. Men hva spør en arbeidsgiver eller rekrutterer om deg? Eksempler på spørsmål som stilles under en referansesjekk er:

 • Når ble kandidaten ansatt hos deg og i hvilken stilling?
 • Hvilken jobbrolle/relasjon hadde dere?
 • Hvor lenge har dere jobbet sammen og hvordan var dette samarbeidet?
 • Hvilke oppgaver hadde kandidaten og hvordan utførte han/hun dem?
 • Hvordan var kvaliteten på arbeidet hans/hennes?
 • Hva er kandidatens kompetanseområder?
 • Ville du ansatt kandidaten igjen?
 • Hva slags bedrift eller organisasjon passer kandidaten inn i?

Under en referansesjekk sjekker arbeidsgivere eller rekrutterer om du har vært ærlig med det du har skrevet på CV-en din, og om bildet de har av deg er riktig. For eksempel vil en arbeidsgiver være nysgjerrig på hvordan du presterer under press, om du tar ansvar for oppgavene du blir tildelt og hvordan du behandler kollegene dine.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.