Hvordan skrive verv og frivillig arbeid på CV?

Hvordan skrive verv og frivillig arbeid på CV?

At en tydelig og oversiktlig CV gir et godt førsteinntrykk for rekrutterer og arbeidsgiver, er ikke til å stikke under en stol. Men det er like viktig at innholdet på CV-en er verdifullt og relevant for jobben du søker på. Og om du ønsker å skille deg ut på en positiv måte, er det en meget stor fordel å skrive ned frivillig arbeid på CV-en. Har du også påtatt deg ulike verv, vil du også kunne skilte med mer enn den gjennomsnittlige søkeren.

Om du har ulike verv eller har utført frivillig arbeid i tillegg til at du har en aktiv karriere, så vil du stå sterkt hos mange arbeidsgivere. Det viser engasjement og en pågangsvilje til å gi tilbake; egenskaper som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Nedenfor kan du finne ut hvor på CV-en du skriver om ditt frivillige arbeid samt vervene dine, og hvordan du best fremhever dem.

Øk mulighetene dine med frivillig arbeid på CV-en

Å arbeide som frivillig er muligheten din til å gjøre noe fint for samfunnet. I tillegg til å gi deg mange gode følelser av å hjelpe andre, vil det også kunne ha stor innvirkning i søken din etter arbeid, samt påvirke det profesjonelle omdømmet ditt. Her er de forskjellige egenskaper du kan vise til ved å arbeide som frivillig:

Det gir deg ikke bare et fortrinn i arbeidslivet å ha frivillig arbeid oppført på CV-en, men forskning viser også at de som jobber frivillig også er lykkeligere og finner mer mening i livet.

Dersom du for eksempel skal søke jobb som markedsføringskonsulent, så kan du jobbe frivillig for en organisasjon som trenger hjelp til å poste innlegg på sosiale medier. Dette vil være meget relevant for stillingen du skal søke for, og vil raskt kunne gi deg et positivt fortrinn blant de andre kandidatene.

Eksempel på frivillig arbeid

Som frivillig arbeid finnes det flere alternativer å velge mellom. Og for at det skal kunne være en fordel å vise til på CV-en, så kan det være lurt at arbeidet er relevant for jobben du ønsker å søke på. Men med tanke på egenskapene du kan vise til ved å ha frivillig arbeid på CV-en, så vil det uansett gjøre et godt inntrykk hos arbeidsgiver å jobbe som frivillig.

Her er noen eksempler på frivillig arbeid du kan gjøre:

  • På frivillig.no vil du finne oversikt over ulike oppdrag du kan gjøre ulike steder i landet. Her kan du velge blant aktiviteter som å besøke eldre, være frivillig på en musikk-festival, hjelpe en frivillig organisasjon med å poste på sosiale medier.
  • Det finnes mange ulike frivilligsentraler rundt i Norge, på frivilligsentral.no kan du finne oversikt over hvilke frivilligsentraler som finnes i ditt område. For eksempel kan du bidra med å tilby gratis svømmeopplæring til barn. Dette er en svært fin erfaring å skaffe seg dersom du skal søke jobb som livredder.
  • Andre organisasjoner som tar inn frivillige er Amnesty International, festivaler, Frelsesarmeen, idrettslag, Kirkens bymisjon, Kreftforeningen, Røde Kors, Redd Barna, ungdomshus/fritidsklubber, velforeninger og frilufts-foreninger. Dersom du skal søke jobb som gymlærer, så vil du virkelig skille deg ut dersom du har stilt opp som frivillig på ulike frilufts-arrangement.
  • Apper som Goodify og Nabohjelp kan du også benytte for å finne frivillig arbeid

Søk på høyere stillinger med verv på CV-en

De aller beste CV-ene viser til kvalifikasjoner som lokker arbeidsgivere til å ville vite mer om kandidaten. Å være medlem i et styre, viser at du har kompetanse og lederegenskaper for å gi betydelige bidrag til en organisasjon. Hvis du sitter i styret i en veldedig organisasjon eller i en ideell organisasjon, kan du tydeliggjøre erfaringen din når du søker på jobber.

Under jobbsøkingsprosessen kan det å vise til faglige eller personlige forpliktelser og verv fortelle at du er en pålitelig leder. Og med den egenskapen vil det også kunne hjelpe deg med å sikre intervjuer og jobbtilbud. Her er ulike egenskaper og erfaringer du kan skilte med når du har utført ulike verv:

  • Du viser lederegenskaper
  • Du viser engasjement utover det den gjennomsnittlige kandidaten gjør
  • Du viser at du har forretningskunnskaper
  • Du forsterker ekspertisen din og at du kan bidra på flere områder

Dersom du skal søke på stilling som daglig leder i en industriell bedrift, vil du stille sterkt som kandidat dersom du kan vise til et styreverv.

Betalt eller frivillig verv?

Å være medlem av et styre viser at du har kompetanse og lederegenskaper for å gi betydelige bidrag til en organisasjon. Hvis du sitter i styret i et ideelt selskap eller en ideell organisasjon, for eksempel en veldedig organisasjon, kan du ha fordeler av å gå gjennom den beste måten å markere din erfaring når du søker på jobber. Her forklarer vi viktigheten av å nevne styremedlemskap på CV-en din.

Et styreverv krever betydelige forpliktelser. Hvis du så langt har klart å balansere vervet i styret med andre faglige forpliktelser, vet arbeidsgivere at du er en dedikert bidragsyter til teamene du jobber med og organisasjonene du leder. Spesielt hvis du sitter i styret for en ideell organisasjon hvor du får liten eller ingen kompensasjon, vil engasjementet ditt vise at du er en sjenerøs person som bryr seg om andre mennesker og viktige saker.

Eksempel på ikke-betalte verv

Ikke-betalte verv kan være representant i FAU, passive verv i et styre og andre frivillige verv. Her er noen eksempler på hvordan du kan integrere den frivillige jobben som en del av CV-en, dersom du er frivillig leder for en veldedig organisasjon:

Mai 2016 – nåtid Lederskap verv, Styremedlem | Røde Kors

Overvåket fordelingen av den ideelle organisasjonens stipendpenger til studenter med dårlig råd og få muligheter. Intervjuet og bekreftet kandidater til lederstillinger

August 2020 - juni 2021 Nestleder/Sekretær | FAU Byråden barneskole

Registrerte referater på ukentlige FAU-møter. Utarbeidet og distribuerte notater til foreldre på tvers av alle klassetrinn.

April 2018 - juni 2020 Frivillig | Kirkens Bymisjon

Koordinerte frivillige skift for daglig matlaging og levering. Planlagte innsamlings-arrangementer.

Eksempel på betalte verv

Her er et eksempel på en kandidat som til tross for at han har en styrerolle, dedikerer en del av CV -en til den fordi de søker om en annen:

Februar 2017 – nåtid Styremedlemskap, Styremedlem | Stord International

Iverksatte utbedring av budsjettprosessen for å legge til rette for større økonomisk kompetanse og lønnsomhet i hele selskapet. Ledet aksjonær-kommunikasjonsarbeidet ved å arrangere kvartalsvise investorsamtaler. Samarbeidet med ledelsen for å etablere kortsiktige og langsiktige mål som forbedret konkurranseevnen og inntjeningspotensialet til selskapet.

Januar 2012 – februar 2013 Styreleder – Boligbyggelaget TOBB

Holdt generalforsamling og årsmøte med fokus på å opprettholde avtaler med juridisk, teknisk og juridisk avdeling. Grundig gjennomgang av medlemsbetingelser og regler samt videreføre et godt samarbeid med samarbeidspartnere i landets boligbyggelag.

Ikke kombiner verv som konkurrerer med jobben du søker

En siste bemerkning som er viktig å ta med seg videre er at du ikke må påta deg et verv som krysser bedriftens interesser. Du bør altså ikke ha et verv i en bedrift som er konkurrent av jobben du søker på. Og dersom du har det, vil det være naturlig å nevne under intervjuet at du vil si fra deg det konkurrerende vervet dersom de ønsker å ansette deg.

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang