CV’de gönüllülük projeleri nasıl yazılır
Yazan Jobseeker, Editör Ekibi • Son güncelleme tarihi 17 Nisan 2024

CV’de gönüllülük projeleri nasıl yazılır

CV’nizin en önemli bölümleri “İş Deneyimi” ve “Eğitim” olsa da kendinizi öne çıkarabileceğiniz bölümler bunlardan ibaret değildir. Beceri ve yeteneklerinizin dışında işe alım uzmanın veya iş verenin gözünde parlayabileceğiniz diğer bir bölüm de yer aldığınız gönüllük projelerinden bahsedebileceğiniz gönüllü çalışmalar bölümüdür. Bu bölümde yer alan üye olduğunuz kuruluşlar ve bu kuruşlar bünyesinde üstlendiğiniz sorumluluklar, katıldığınız faaliyetler ve yer aldığınız sosyal sorumluluk projeleri kişiliğiniz hakkında çok şey anlatır ve CV’nizin öne çıkmasını sağlar.

Gönüllülük çalışmaları, bir CV’nin olmazsa olmazı değildir fakat yazıldığında iş verenlerin dikkatini çekecek bir bölümdür. Bunun sebebi, bu çerçevede yapacağınız faaliyetlerin etkili iletişim, liderlik, uyumlu takım çalışması, sorumluluk alabilme, problem analizi ve çözüm üretme gibi becerilerinizi geliştirebilecek olmasıdır.

Gönüllülük çalışmaları nelerdir

Gönüllülük, herhangi bir maddi karşılık veya çıkar beklemeden toplum yararına olduğu düşünülen bir amaç için bir proje veya kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetlere destek olmak olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetler kâr amacı gütmeye sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülür. AKUT (Arama ve Kurtarma Derneği)’u, DSD (Down Sendromu Derneği)’yi veya TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)’yı sivil toplum kuruşlarına örnek olarak verebiliriz.

Herhangi bir beklenti gütmeden yapılsalar da gönüllü çalışmalar sayesinde bireyler manevi bazı kazanımlar elde eder. Bu kazanımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Karşılık beklemeden topluma faydalı olmanın ve bir fark yaratmanın sağlayacağı manevi tatmin
 • Yeni sosyal çevreler edinme
 • Özgüven kazanma
 • Ekip içinde uyumlu çalışmayı öğrenme
 • İletişim ve liderlik becerilerinin gelişmesi
 • Girişimci ruhun öne çıkması
 • Empati, hoşgörü ve saygı duyma

Gönüllülük temelli çalışmalar, yukarı saydığımız becerilerin gelişimine katkı sağladığı için şirketlerin CV’nizde görmek isteyeceği bölümlerdendir. Özellikle sosyal becerilerin öne çıktığı işlerde bu özelliklere sahip olmak daha önemli bir rol oynar.

Gönüllü işler CV’de nereye nasıl yazılır?

CV’nizde gönüllü olarak yaptığınız çalışmaları 3 farklı şekilde yazabilirsiniz:

 1. Üye olunan kuruluşlar başlığı altında, mesleki ve sivil üyeliklerinizin tamamını yazabilir, gönüllü işlerinizi sivil üyeliklerinize dahil edebilirsiniz.
 2. Doğrudan gönüllülük çalışmaları başlığı ile öz geçmişinizde ayrı bir bölüm oluşturabilirsiniz.
 3. Gönüllü projeleriniz başvuracağınız pozisyon ile ilgiliyse iş deneyimi bölümü altında bu çalışmalarınıza yer verebilirsiniz.

1. Üye olunan kuruluşlar başlığı altında: Üye olduğunuz ve faaliyet gösterdiğiniz kurum ve kuruşlar sadece mesleki, sadece sivil veya hem mesleki hem de sivil olabilir. Üyeliklerinizi genel anlamda Mesleki ve Sivil olarak iki kategoride ele alabilir ve gönüllü çalışmalarınızı Sivil Üyelikleriniz bünyesinde değerlendirebilirsiniz.

 • Mesleki üyelikler: Mesleğinizle ilgili üye olduğunuz profesyonel kuruluşlar veya ticari odalardır. Örneğin bir çevirmen olarak TÜÇED’e yani Türkiye Çevirmenler Derneği’ne veya bir yazar olarak Türkiye Yazarlar Derneği’ne üye olabilirsiniz. Bu üyeliklere CV’de yer verilebilir.
 • Sivil üyelikler: Gönüllülük esasına dayalı çalıştığınız, kâr amacı gütmeyen kuruşlara olan üyeliklerdir.

Üyelikleriniz doğrultusunda bu bölümü aşağıdaki şekilde adlandırabilirsiniz:

 • Üye olunan kuruluşlar
 • Üye olunan kurum ve kuruşlar
 • Üye olunan dernek ve kulüpler
 • Mesleki dernekler
 • Mesleki ve sivil dernekler
 • Mesleki dernekler ve kuruluşlar
 • Mesleki kurum ve kuruluşlar
 • Mesleki dernekler ve üyelikler

Başlığınızı belirledikten sonra üye olduğunuz kuruluşları ters kronolojik bir sırayla yazın. Yani en üstte en son üye olduğunuz kuruluş yer alsın. Örneğin;

TEGV (Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı) – Eğitmen Gönüllüsü

Ocak 2020 – Devam ediyor

ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) – Deneyimsel Öğrenme Proje Yönetimi

Eylül 2019 – Kasım 2019

TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) – Üyelik

Mart 2018 – Devam ediyor

2. Gönüllülük çalışmaları başlığı altında: Gönüllülük çalışmaları için ayrı bir başlık atabilir ve yukarıda madde madde sıraladığımız gibi gönüllü olarak yaptığınız çalışmaları belirtebilirsiniz. İş deneyiminiz azsa aldığınız sorumlulukları başlıklar altında detaylandırabilir, bu sorumlulukları yerine getirirken edindiğiniz becerileri buraya yazabilirsiniz. Bu hem beceri ve yetenekler bölümü için destekleyici olacak hem de az olan iş deneyiminizi kapatma imkânı sağlayacaktır. Bu bölüm için aşağıdaki başlık alternatiflerinden birini seçebilirsiniz:

 • Gönüllülük çalışmaları
 • Gönüllülük projeleri
 • Gönüllü çalışmalar
 • Sosyal sorumluluk projeleri

3. İş deneyimi bölümü altında: Gönüllü olarak yer aldığınız projeleri, iş deneyimi bölümüne dahil edebilirsiniz fakat burada dikkat etmeniz gereken bir husus bulunuyor: Gönüllü çalışmalarınızın başvuracağınız pozisyonla ilgili olması. Başvuracağınız iş ile yer aldığınız gönüllülük projeleri yakından ilgiliyse bu projeleri iş deneyiminize dahil edin ve yaptığınız işin gönüllü bir çalışma olduğunu muhakkak belirtin.

Uzman Tüyosu

Doğrudan gönüllülük temelli çalışmalar yapan bir kuruluşa iş başvurusunda bulunuyor olabilirsiniz. Bu durumda da gönüllü çalışmalarınızı iş deneyimi bölümünüze dahil edebilir, bu çalışmalar kapsamında üstlendiğiniz sorumlulukları ve sağladığınız başarıları detaylandırabilirsiniz.

Gönüllü çalışmaları CV’de nereye eklenir?

Gönüllü çalışmalar ve üyelikleriniz CV’de genellikle ayrı bir başlık altında listelenir ve CV’nin alt kısmında yer alır. Kişisel bilgiler, cv özeti, iş deneyimi, eğitim ve beceriler bölümlerinden sonra üye olduğunuz kurum ve kuruluşları veya gönüllülük çalışmalarınızı yazabilirsiniz. İş deneyiminiz azsa üye olduğunuz kuruşları, bu kuruşlar bünyesinde üstlendiğiniz sorumlulukları ve de sosyal sorumluluk projelerinizi iş deneyimi bölümünden hemen sonra da yazabilir, faaliyetlerinizi detaylandırabilirsiniz. Ayrıca iş başvurusunda bulunduğunuz şirket sosyal sorumluluk odaklı bir şirketse üyelikleriniz ve gönüllülük projeleriniz daha önemli bir faktör olarak öne çıkacaktır. Bu durumda da yine iş deneyiminden sonra gönüllü çalışmalarınıza yer verebilirsiniz.

Gönüllü çalışmalarınızın CV’nize katkısı

Sivil toplum kuruluşlarına üyeliğiniz, işverenlerin sizi daha yakından tanımalarını ve sosyal becerileriniz hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar. Sosyal sorumluluk projeleri ile çevremize ve yaşadığınız topluma katkı sağlamayı hedefleriz. Gönüllü olarak çalışırken maddi bir karşılık beklemeyiz veya herhangi bir çıkar gütmeyiz. Öte yandan gönüllülük çalışmalarının katkısı maddi olmasa da manevi olarak oldukça büyüktür.

Gönüllü olarak yer aldığımız projeler, bize farkındalık ve duyarlılık kazandırır; çevremizi, yaşadığınız ülkeyi ve genel anlamda dünyayı daha iyi tanımamızı sağlar. Bir fark yaratabilmek ve katkı sağlayabilmek için aldığımız sorumluluk sayesinde kişisel anlamda gelişir, yeni beceriler kazanır, kendimizi başarılı ve mutlu hissederiz. Örneğin, yurt dışında katıldığınız gönüllülük projelerinde, farklı kültürleri keşfetme ve dil becerilerinizi geliştirme şansı elde edersiniz. Ayrıca dayanışmanın ve hoşgörünün önemini öğrenirsiniz. Edindiğiniz tüm bu kazanımlar iş hayatınıza da yansır.

İş verenler mesleki ve sivil üyeliklerinizin ve de gönüllülük çalışmalarınızın size kazandırabileceği özellik ve becerilerin farkındadır. Bu sebeple gönüllü çalışmalar, CV’nizde dikkati çeken bölümlerden biri olacaktır. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapalım. Din, politika, etnik veya ırk kökenli kuruluşlara üyeyseniz bu üyeliklerinizi CV’nize dahil etmemek daha iyidir. Bu tarz üyelikler, iş verenin önyargılarına bağlı olarak dikkat dağıtıcı olabilir.

Özetle

Üye olduğunuz kuruluşlar varsa ve bu kuruluşların düzenlediği gönüllülük projelerine katıldıysanız bunu CV’nize ekleyebilirsiniz, iş verenler bu bölüme muhakkak dikkat edecektir. Bu bölüm için ayrı bir başlık oluşturmayı unutmayın. Gönüllü çalışmalarınız veya üye olduğunuz kurumlarda aldığınız sorumluluklar başvuracağınız iş ile doğrudan ilişkiliyse bu bölümü, iş deneyimi bölümünüzün hemen altına ekleyebilirsiniz. Özellikle iş deneyiminiz azsa gönüllü projelerdeki başarılarınıza odaklanın. Bir proje de liderlik mi yaptınız? Bir konferans organizasyonunu mu yönettiniz? Edindiğiniz becerilerle birlikte bunlara değinin.

İçeriği paylaş:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Editör Ekibi
Jobseeker ekibimiz iş arayan adayların kariyer yolculuklarında başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla uzman tavsiyeleri, ipuçları ve sektöre özgü pratik bilgiler içeren CV ve ön yazı kılavuzları sunmaktadır.

Rekabette öne geçin

İş başvurularınız diğer adaylar arasında göze çarpsın.

Başlayın