Mikä on oikea CV:n järjestys?
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 27. toukokuuta 2024

Mikä on oikea CV:n järjestys?

Ansioluettelon järjestykseen on olemassa eri vaihtoehtoja, ja mikä niistä sopii sinulle riippuu pitkälti tilanteestasi. CV voi kertoa asiat tuoreimmasta vanhimpaan, kronologisessa aikajärjestyksessä tai sitten voit tehdä ansioluettelon, jossa osaamisesi ja taidot ovat keskeisimmässä asemassa aikajärjestyksestä riippumatta. Tyypillinen CV, jossa uusimmat asiat on kerrottu ensin, ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikkiin tilanteisiin. Kerromme tässä artikkelissa milloin mitäkin CV-tyyppiä kannattaa hyödyntää.

Vaikka olet jo lukioikäisestä asti kuullut, että CV:ssä viimeisin työkokemus ja koulutus tulee aina ensin, on CV-tyyppejä itse asiassa kolme:

  • käänteisen kronologisen järjestyksen CV, eli tuorein tulee ensin
  • kronologinen CV, eli aikajärjestyksessä ensimmäinen koulutus tai työkokemus tulee ensin
  • taito- ja osaamispohjainen CV, joka ei ole tarkkaan sidottu aikajanoihin

Näihin CV-tyyppeihin liittyy omat plussat ja miinukset, jotka on hyvä tiedostaa ennen kuin alat tekemään ansioluetteloasi. Käänteinen kronologinen CV on kaikkein yleisin, ja siinä esimerkiksi työkokemus ja koulutukset on kerrottu aina uusin ylimpänä. Kronologinen CV puolestaan on rakennettu siten, että aikajärjestyksessä ensimmäinen - olipa kyseessä tutkinto tai työpaikka - on aina ylimpänä, ja tällöin tuorein työkokemus on alimpana. Osaamis- ja taitopohjainen CV puolestaan ei ota lähtökohdaksi aikajärjestystä suuntaan tai toiseen, vaan nimensä mukaisesti rakennetaan sen ympärille, mitä osaat.

Pääsääntö: tärkeimmät asiat ensin

Olipa ansioluettelotyyppi mikä tahansa yllä mainituista kolmesta tyypistä, on ensiarvoisen tärkeää että se korostaa parhaalla mahdollisella tavalla - eli ensin - asioita, jotka ovat tärkeimpiä. Tämä on hyvä pitää mielessä jo senkin takia, että rekrytoijat ja HR-ammattilaiset lukevat jopa satoja ansioluetteloita jokaiseen työpaikkaan, joten ikävä tosiasia on se, että he eivät välttämättä pysty käyttämään monta sekuntia yhden CV:n silmäilyyn ennen kuin he päättävät pääseekö hakija jatkoon vai ei. Työnhaussa menestyminen riippuu siis jossakin määrin siitä, että CV tuo esille jo heti alussa ne asiat, jotka tekevät sinusta vahvan kandidaatin tehtävää varten. Monessa tapauksessa se on työkokemuksesi, mutta se voi yhtä hyvin olla tietty osaaminen ja taidot. Tämän vuoksi on tärkeää, että tunnistat mitkä tiedot työhistoriastasi ja koulutuksestasi ovat tehtävän kannalta eduksi ja että CV:si on aina räätälöity hakemaasi työpaikkaa varten.

Näin määrittelet CV:n oikean järjestyksen

Entä kuinka sitten määritellään, mikä on tärkein tieto eli mikä CV:ssä pitäisi tulla esille ensimmäiseksi? Tämä riippuu muutamasta eri asiasta ja tilanteestasi työtä hakiessa.

Vastavalmistunut tai opiskelija

Kun sinulla ei ole ollenkaan tai korkeintaan vähän työkokemusta, kannattaa keskittyä tuomaan ansioluettelossa esille koulutukseen liittyviä asioita ennen työkokemusta. Oikea järjestys CV:n sisällölle on tällöin henkilötiedot (osoite, puhelinnumero ja niin edelleen), henkilökohtainen profiili, koulutus, työkokemus ja mikäli sinulla on takana työharjoitteluja, nämä tulevat tämän jälkeen,.

Usean vuoden työkokemus

Kun olet ollut työelämässä jo muutamia vuosia, rekrytoijat ovat useimmiten enemmän kiinnostuneita työkokemuksistasi ja saavutuksistasi työn puitteissa kuin yksityiskohtaisista tiedoista koulutukseesi liittyen. Tällöin on luontevaa, että rakennat ansioluettelosi käänteiseen kronologiseen järjestykseen, eli tuorein työkokemus ensin. CV:si rakenne tulisi tällöin olla siis seuraava: henkilötiedot, henkilökohtainen profiili, työkokemus ja koulutus.

Uranvaihtaja

Moni on viime vuosina vaihtanut alaa joko olosuhteiden johdosta tai omasta aloitteestaan, ja tällöin on tärkeää huomioida tämä CV:ssä oikealla tavalla. Jos olet esimerkiksi kouluttautumassa uudelle alalle kokopäivätyön ohella, tai muutoin tietoisesti vaihtamassa urasi suuntaa, sinun kannattaa kertoa osaamisestasi osaamis- ja taitokeskeisessä ansioluettelossa. Tämä CV-tyyppi nostaa taitosi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi ja vahvuutesi esille ennen työkokemusta tai koulutusta. CV:n rakenne on tällöin seuraava: henkilötiedot, henkilökohtainen profiili, taidot ja vahvuudet, saavutukset, työkokemus, koulutus ja tavoitteet. Koska osaaminen on tällöin avainasemassa, on tärkeää että keskityt juuri niihin taitoihin jotka ovat tehtävän kannalta tärkeimmät, eli sinun on luettava työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja tunnistettava ne osaamisalueet, jotka ovat tehtävän kannalta tärkeimmät, ja jotka osuvat hyvin yhteen oman osaamisesi kanssa.

Kun haluat erottua joukosta

Kuinka CV kannattaa sitten muotoilla, jos yksinkertaisesti haluat erottua hakijajoukosta? Tällöin osaamis- ja taitopohjainen CV on hyvä valinta. Ensinnäkin, tämä CV-tyyppi on harvinaisempi ja soveltuu mainiosti erilaisiin asiantuntijatehtäviin korostamaan osaamisesi ainutlaatuisuutta. Koska rekrytoijat törmäävät tämän tyyppisiin ansioluetteloihin harvemmin, antaa se hyvän mahdollisuuden erottua taitojesi eli kompetenssiesi kautta. Lisäksi se antaa CV:n lukijalle selkeän kuvan siitä, että tiedostat hyvin millä tapaa osaamisesi on ainutlaatuista. Muista, että voit erottua joukosta myös harkitulla CV:n fontin valinnalla, tai valitsemalla erottuvan mallipohjan.

Usein työpaikkaa vaihtanut

Jos olet vaihtanut työpaikkaa useita kertoja viimeisten vuosien aikana, on todennäköistä että CV:n lukija kiinnittää tähän huomiota ansioluetteloa lukiessaan. Tällöin voi olla hyvä että valitset osaamis- ja taitopohjaisen CV:n korostamaan asiantuntevuuttasi sen sijaan, että CV:ssä tulisi ensin esille usea lyhyeksi jäänyt työsuhde. Voit tällöin rakentaa koko CV:si taitojesi ja osaamisesi varaan ja karsia tiettyjä yksityiskohtia työsuhteista, kuten tarkat päivämäärät. Kun keskityt osaamisesi ja saavutuksiisi, muut yksityiskohdat jäävät vähemmälle huomiolle.

Aukko CV:ssä

Perhevapaat, työttömyys, opiskelu tai muu työelämän ulkopuolella oleminen voi jättää CV:een aukon. On luonnollista, että et halua ansioluettelon lukijan kiinnittävän aukkoon tai aukkoihin huomiota ensimmäiseksi, joten taito- ja osaamispohjainen CV on tällöin hyvä valinta. Tämä siirtää huomion työsuhteiden kestosta siihen lisäarvoon, joka voisit työpaikkaan tuoda, eli osaamiseesi. Muista, että aukko CV:ssä ei sinänsä ole huono asia, mutta ansioluettelossa on tärkeämpää keskittyä kertomaan taidoista, osaamisesta ja saavutuksista, joista on työssä hyötyä.

Muista räätälöidä CV joka työpaikkaa varten

Yksi tärkeimmistä asioista, jotka työnhakijana kannattaa muistaa, on ansioluettelon räätälöinti jokaista työpaikkaa varten. Tämä kuulostaa tietysti melko vaativalta jos olet vailla työtä ja haet useita työpaikkoja viikossa, mutta jopa sadat muut ihmiset voivat hakea samaa työpaikkaa, joten on erittäin tärkeää erottua joukosta ja kirjoittaa aina CV juuri kyseistä työpaikkaa varten. Työpaikat ovat erilaisia, työpaikkailmoituksissa mainittavat vaatimukset eroavat kovastikin toisistaan ja vahvuutesi eri työpaikkoja hakiessa ovat erilaiset - älä siis mene sieltä missä aita on matalin, vaan panosta jokaiseen ansioluetteloon. Yhteen työpaikkaan hakiessa voi työkokemuksesi olla täydellinen match, kun taas toiseen koulutuksesi ja jopa lopputyösi voi olla juuri toiveiden mukainen. Arvioi siis huolella aina jokaisen työpaikan yhteydessä millainen CV korostaa parhaiten vahvuuksiasi. CV:n räätälöintiä auttaa paljon kun sinulla on käytössä kattava perus-CV jossa on jo kattavasti kaikki perustiedot, kuten työhistoria, koulutus ja taidot, ja josta voit kopioida mukaan tietoja tarpeen mukaan.

Korosta CV-tyyppiä visuaalisilla kikoilla

Huolimatta siitä, minkä tyyppistä CV:tä olet kirjoittamassa, muista käyttää muotoiluja, jotka tekevät ansioluettelosta helppolukuisen ja nopeuttavat erilaisten tietojen löytämistä. Huolehdi, että otsikot ja väliotsikot ovat helposti löydettävissä, ja hyödynnä tarpeen mukaan muitakin muotoiluja, kuten harkittua lihavointia, ranskalaisia viivoja tai bullet pointseja. Pienet yksityiskohdat vaikuttavat siihen, millaisen ensivaikutelman ansioluettelosi sinusta antaa, jo ennen kuin lukija on perehtynyt sen sisältöön.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä