Opbygning af CV: lær om den rette CV-opstilling
Written by Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Last updated on 27. maj 2024

Opbygning af CV: Find den bedste CV-opstilling og struktur

Der findes flere måder at opbygge et CV på, men de mest populære CV-modeller er omvendt-kronologisk og kompetencestyret CV. Ifølge rekrutteringsanalyser (1) foretrækker arbejdsgivere omvendt-kronologiske CV’er: De er hurtige at læse, fordi formatet er kendt. I denne artikel kigger vi på den bedste CV-opbygning til forskellige karrieresituationer og giver dig en vejledning til CV’ets opsætning.

Hvilke CV-typer findes der?

Der findes hovedsageligt to CV-typer: kronologisk og kompetencestyret (funktionelt). Det kronologiske CV-format er den traditionelle måde at opbygge et CV på, men det anbefales at bruge en omvendt-kronologisk rækkefølge i dine datoangivelser. På den måde kan arbejdsgiveren se de mest aktuelle oplysninger øverst og selv vælge, hvor meget de vil læse. Den kompetencestyrede CV-opsætning tager ikke højde for kronologien i samme grad.

Hvilken CV-opstilling skal man vælge? 

Vælg den CV-opstilling, der passer til din karrieresituation. Det omvendt-kronologiske CV er bedst for de arbejdssøgende, der har relevant joberfaring eller en længere ansættelseshistorik. Den funktionelle CV-opbygning fremhæver kompetencer og nedtoner vigtigheden af tidslinjen for dit arbejdsliv. Således er den bedst at vælge, når du ikke har meget erhvervserfaring, eller når du har større huller i CV’et.

Begge CV-strukturer begynder med personlige oplysninger øverst i midten eller i sidekolonnen, og det er anbefalet at skrive en titel og et resumé (profiltekst) øverst på CV’et. Derefter må du vurdere, hvad der er vigtigst at skrive øverst: Erhvervserfaring eller uddannelse, hvis du laver et kronologisk CV, eller kompetencer og erfaring i ét afsnit, hvis du laver et kompetencestyret CV.

Et CV for dig, der er ny på arbejdsmarkedet

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet og mangler erfaring, kan både den omvendt-kronologiske og den kompetencebaserede CV-opbygning være en mulighed for dig. For eksempel som ungarbejder forventes du ikke at have det lange CV, hvor kronologien spiller en vigtig rolle.

Der kan du med fordel skrive en god CV-titel og en profiltekst øverst på CV’et. Fremhæv dine stærke sider og motivation ved at nævne, hvad du drømmer om at opnå i dit første job. Beskriv, hvad du gerne vil blive god til, og hvorfor. Derefter kan du strukturere CV’et efter dine kompetencer eller lave et afsnit, der hedder ”Erfaring”, og præsentere dine praktikforløb, frivillige aktiviteter og evt. fritidsjob i en omvendt-kronologisk CV-opstilling. 

Den bedste CV-opbygning for nyuddannede

Som studerende eller nyuddannet har du sikkert haft noget praktik, et studiejob eller et sommerjob. I tilfælde af, at din erfaring er relevant for dit fag, kan du med fordel vælge den omvendt-kronologiske CV-opstilling og angive dine spidskompetencer i sidekolonnen. Placér CV-afsnittet om din uddannelse under din ansættelseshistorik.

Har du ikke været så heldig med fagrelevante jobs og praktikpladser? I så fald kan du skrive din uddannelse oven over ansættelseshistorikken eller vælge at opbygge dit CV efter kompetencer. Rul ned for at se, hvordan en kompetencestyret CV-opsætning ser ud.

CV-opbygning til dig, der skifter karriereretningen

Ved karriereskift kan du gå fra specialist til generalist eller omvendt, eller skifte din jobfunktion i samme branche. I denne situation kan du med fordel justere beskrivelserne af din erhvervserfaring i dit kronologiske CV. Tænk over de kompetencer, der er vigtigst i din drømmestilling, og redigér dine erfaringsbeskrivelser sådan, så du fremhæver dem. Hvis din uddannelse eller efteruddannelse har relevans for jobbet, kan du overveje at placere uddannelsessektionen oven over din erhvervserfaring. Udover det kan du følge den omvendt-kronologiske CV-opbygning, som beskrevet længere ned på siden.

CV-opstilling til brancheskifteren

At skifte branche er næsten som at komme ud på arbejdsmarkedet for første gang. Selvom du har et langt CV, så er der ikke mange tidligere stillinger, der virker direkte relevante for dit kommende job. Men du kan helt sikkert bruge de kompetencer, du har udviklet i dine tidligere stillinger.

Som brancheskifter kan du med fordel gå med den kompetencestyrede CV-opsætning, hvor du præsenterer dine overførbare kompetencer, og hvor du tilpasser dit ordvalg i forhold til din ønskede branche. Skriv din uddannelse øverst, hvis den er relevant for dit drømmejob.

Den bedste CV-opstilling til den erfarne specialist

Har du masser af erhvervserfaring inden for dit fag? I det tilfælde er en omvendt-kronologisk CV-opsætning en oplagt mulighed for dig. Det eneste, du bør være opmærksom på, er at du bør tilpasse dit CV til hver stilling og arbejdsgiver, du sender det til.

Hvis du har mere end 15 års erfaring, kan du sortere de ældste eller de mindst relevante stillinger fra. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal slettes fra CV’et, men blot at du angiver dine gamle stillinger som enkelte linjer uden yderligere beskrivelser. På den måde gør du CV’et kortere og mere relevant for arbejdsgiveren.

CV-opbygningen for den langtidsledige

Har du været ledig i en lang periode? I så fald kan både den omvendt-kronologiske og den kompetencestyrede CV-opbygning bruges, men det er vigtigt at optimere CV’ets indhold. Vælger du den kompetencestyrede CV-opsætning, prøv da at få dine styrker og relevant arbejdserfaring til at fylde mere, end det faktum, at du var uden for arbejdsmarkedet.

Vælger du den kronologiske CV-opsætning, sørg da for at give din ledighedsperiode en titel, der viser din hovedaktivitet, f.eks. ”fuldtidsmor” eller ”aktiv jobsøgende”. Angiv de virksomhedspraktikker og kurser, du har gennemført. Nævn dit frivillige job, bestyrelsesarbejde, eller beskriv det, du lavede, med fokus på de kompetencer, du har udviklet. 

Den bedste CV-opstilling til dig med mange korte ansættelser

Har du haft mange korttidsansættelser, projektansættelser eller praktikforløb? I så fald er det oplagt at gå med den kompetencestyrede CV-opsætning, hvor der er plads til at opsummere det hele. Det eneste, du skal tage stilling til, er om du vil placere din uddannelse oven over sektionen med dine kompetencer og erfaring. Det bør du nemlig gøre, hvis det er uddannelsen, der binder alle de erfaringer sammen og giver din faglige profil en retning.

Skriv også gerne en CV-titel og et resumé, hvor du sætter fokus på, hvilke resultater du kan skabe med de mange erfaringer, du har. Et eksempel kunne være, at du er god til at sætte dig ind i nye systemer, omstillingsparat osv. Dette vil hjælpe din læser med at tolke dit CV og din faglige profil.

Hvis din uddannelse eller efteruddannelse har relevans for jobbet, kan du overveje at placere uddannelsessektionen oven over din erhvervserfaring.

Hvad skal der stå i et CV?

Uanset hvilken CV-opstilling du vælger, er der visse oplysninger, der altid skal inkluderes i CV’et, mens andre er valgfri.

Obligatorisk

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Erhvervserfaring
 • Faglige kvalifikationer
 • Uddannelse og kurser
 • Personlige kompetencer

Valgfrit og anbefalet

 • Overskrift
 • CV-resumé (profiltekst)
 • Teksten ”Referencer sendes på opfordring”
 • Sprogkundskaber
 • IT-kompetencer

Angiv, hvis relevant

 • Et professionelt foto
 • Frivilligt arbejde
 • Fritidsinteresser
 • Links til relevante onlineprofiler

Frarådes

 • Alder
 • Kønsidentitet
 • Civilstand
 • Etnicitet
 • Nationalitet
 • Helbredsmæssige oplysninger
 • Politiske og religiøse overbevisninger
 • CPR-nummer

Kronologisk CV-opbygning

Den kronologiske CV-opbygning fokuserer på at præsentere arbejdserfaringer og uddannelser i en kronologisk rækkefølge. Som tidligere nævnt foretrækker arbejdsgivere den omvendt-kronologiske rækkefølge, hvor dine arbejdserfaringer og uddannelser er angivet med de seneste øverst. I denne CV-model opstilles indholdet i følgende rækkefølge:

 • Personlige oplysninger (evt. i sidekolonnen)
 • CV-foto (valgfrit)
 • Overskrift
 • Profiltekst
 • Erhvervserfaring
 • Frivilligt arbejde (valgfrit; kan angives som fritidsinteresser)
 • Uddannelse
 • Efteruddannelse, kurser og certifikater
 • Sprogkundskaber
 • IT-kompetencer
 • Fritidsinteresser

Udover disse CV-sektioner er det anbefalet at lave særskilte afsnit i sidekolonnen, hvor du præsenterer dine:

 • Faglige og personlige kompetencer
 • Relevante hårde færdigheder
 • Relevante bløde færdigheder

Funktionel CV-opbygning (kompetence-CV)

Kompetencebaseret eller funktionsopdelt CV-opbygning er bedst for dig, der er nyuddannet og ikke har særligt meget erhvervserfaring, eller dig, der søger job på tværs af brancher. Denne type CV præsenterer dig med udgangspunkt i dine personlige og faglige kompetencer.

I den funktionelle CV-opsætning er det yderst vigtigt at skrive en stærk titel og et relevant resumé. Opbygningen er følgende:

 • Titel
 • Foto
 • Personlige oplysninger
 • Profiltekst
 • 3-8 relevante kompetencer (i venstre side eller som overskrifter)
 • Erfaring, hvor disse kompetencer kom i spil eller blev til. Lav 3-5 punkter med eksempler fra din erfaring, som beviser dine kompetencer. Eksemplerne kan være fra dit arbejde, uddannelse, kurser og andre aktiviteter. Skriv dine punkter i højre side eller under overskrifterne.
 • Uddannelser, kurser mm. med henblik på kompetenceudvikling
 • Sprog
 • IT-færdigheder
 • Relevante fritidsinteresser

Vis dine kompetencer med erfaringsbeskrivelser

Hvis du vælger den kompetencestyrede CV-opbygning, kan du angive kompetencer i venstre side og eksempler på erfaringer i højre side. En anden måde at strukturere det på er at angive kompetencerne som overskrifter og beskrive din erfaring under dem. I begge modeller er det bedst at bruge bullets og angive din erhvervserfaring med følgende information:

 • Stilling, ansvarsområde, projekt eller hovedaktivitet
 • Navnet på virksomheden, skolen, frivilligorganisationen, mm.
 • Start- og slutdato
 • De opgaver, der udviklede eller styrkede den kompetence, du refererer til
 • Dine resultater

Tommelfingerreglen på tværs af CV-opstillinger

Uanset hvilken CV-opstilling du vælger, så skal den mest relevante information præsenteres øverst. Udarbejd en stærk CV-titel og en god profiltekst, og angiv din erfaring og uddannelse i den rækkefølge, der er mest relevant for din potentielle arbejdsgiver.

Hvis arbejdsgiveren efterlyser kandidater med en bestemt uddannelse, som du har taget, kan det være en fordel at angive dette øverst. Hvis dine sprogkundskaber eller IT-færdigheder er vigtige for dit drømmejob, kan du nævne dem i resuméet og præsentere dem med niveauskalaer i sidekolonnen på din CV-skabelon.

Opsummering – Sådan opbygger du et CV

Der findes hovedsageligt to måder at opbygge et CV på: omvendt-kronologisk og funktionsopdelt (kompetencestyret). I forskellige livssituationer kan det være fornuftigt at lave om på CV’ets opstilling, så du har flere chancer for at komme til en jobsamtale. Skriv altid det vigtigste først, og placér de mest relevante informationer øverst på CV’et.

Er du i tvivl om, hvilken CV-opbygning du skal vælge? Opret et professionelt CV hos Jobseeker, og start med at indtaste dine CV-informationer uafhængigt af en bestemt skabelon. Du kan nemlig altid vælge layoutet og ændre CV-opsætningen efterfølgende.

Når dit CV er klar, kan du vælge en matchende ansøgningsskabelon med eksempler på sætninger, der hjælper til at skrive hurtigt og effektivt.

Held og lykke med dit CV!

Kilder

(1) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2017

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang