CV - kannattaako lapset mainita?
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 18. huhtikuuta 2024

CV - kannattaako lapset mainita?

Lapset ovat monelle elämän tärkein asia, joten on ymmärrettävää että ne halutaan mainita myös CV:ssä. Mutta ennen kuin lisäät ansioluetteloosi lasten määrän ja ehkäpä myös syntymävuodet, voi olla hyvä pohtia onko se tarpeellista. Perhetilanne on kuitenkin hyvin henkilökohtainen tieto, josta ei tarkkaan ottaen ole lupa edes kysyä. CV:n onkin hyvä keskittyä ammatillisiin asioihin, kuten työkokemukseen ja osaamiseen. Mikään ei kuitenkaan estä sinua kertomasta montako lasta sinulla on, jos näin tosiaan haluat tehdä.

Jos sinulla on lapsia, vaikutta se luonnollisesti elämääsi monella tapaa. Perhetilanne voi heijastua monessa tapauksessa vapaa-ajan vieton lisäksi myös työelämään, esimerkiksi silloin kun sinun on ajoitettava lomasi samaan aikaan koulujen lomien aikaan, lapsi sairastuu tai kun sinun on työtilanteesta huolimatta haettava lapsi päivähoidosta tai koulusta tiettyyn aikaan. Osa-aikatyö on Suomessa eurooppalaisittain harvinaista, joten työnantajat usein pohtivat läpi työnhakijoiden perhetilanteen, sillä etenkin pienten lasten vanhempien työnantajilta edellytetään joustoa.

Lapset voivatkin olla työnhaussa kaksipiippuinen juttu: toisaalta niitä ei kannata mainita, mutta toisaalta perheellinen voi toivoa sillä tapaa löytävänsä työnantajan, jolta riittää joustoa perheellisen arkeen. Ei siis ihme, että moni on epävarma siitä, kannattaako lapset mainita CV:ssä vai ei.

Pääsääntö: lapset eivät kuulu CV:een

Vaikka yllättävän moni suomalainen kertoo perhetilanteestaan ja etenkin lapsistaan CV:ssään, lähtökohtana voidaan pitää sitä, että lapsia ei kannata tai tarvitse mainita ansioluettelossa. Koska kyse on yksityisestä tiedosta eikä yhdenvertaisuuslain mukaan ketään saa syrjiä perhetilanteen perusteella, voit hyvillä mielin jättää tiedon pois CV:stä. Mitä lisäarvoa vaikkapa lasten määrän ja syntymävuosien kertominen antaisi ansioluettelolle?

Asiaan liittyviin kysymyksiin ei itse asiassa tarvitse vastata edes työhaastattelussa. Yhdenvertaisuuslaki sanoo yksiselitteisesti, että ketään ei saa syrjiä perhetilanteen vuoksi. Toisaalta työnantajalla on harvoin painava syy edes kysyä lapsista. Pitäydy siis ansioluettelossasi työhön liittyvissä asioissa ja säästä arvokas tila jotakin kiinnostavampaa varten, kuten saavutuksia, luottamustoimia tai kursseja.

Perheystävälliset työnantajat

Vastuu lasten hoidosta on Suomessa edelleen pääasiassa naisten vastuulla, joten on ymmärrettävää että lapsista voidaan kysyä etenkin naispuolisen työnhakijan kohdalla. Aina tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnantaja aikoo käyttää perhetilannetta valintaperusteena - tai jopa syrjintäperusteena - vaan taustalla voi olla halu tietää haluatko tai tarvitsetko esimerkiksi kiinteät työajat voidaksesi hakea lapset päiväkodista tai muuta joustoa perheen arjen pyörittämiseksi. Moni on kokenut hyödylliseksi osa-aikaisen hoitovapaan, mutta tämä liittyy yleensä tilanteisiin, kun perhevapailla ollut äiti on palaamassa takaisin työpaikkaansa, ei niinkään työpaikan vaihtoon.

Muista, että on myös olemassa perheystävällisiä työnantajia, jotka mielellään antavat työntekijöiden tehdä töitä kotoa käsin ja haluavat sitouttaa perheellisiä työntekijöitä. Työnantajat, jotka haluavat olla erityisen perheystävällisiä, usein mainitsevat tästä jo työpaikkailmoituksessa, mutta jos näet kiinnostavan työpaikkailmoituksen eikä siinä mainita millä tapaa työnantaja tukee esimerkiksi pienten lasten vanhempia, voit ottaa yhteyttä yritykseen ja kysyä tästä ennen kuin lähetät ansioluettelosi.

Kun lapset kannattaa mainita ansioluettelossa

On olemassa joukko ammatteja, joissa lapsista voi olla hyötyäkin, ja ne kannattaa siksi mainita CV:ssä. Näihin ammatteihin kuuluvat etenkin sellaiset joiden puitteissa ollaan lasten kanssa tekemisissä, eli opettajat, nuorisotyöntekijät, monet sosiaalialan työpaikat sekä lasten terveydenhuollon parissa työskentelevät henkilöt. Näissä ammateissa on selkeästi hyötyä siitä, että tunnet lasten eri kehitysvaiheet ja osaat luontevasti olla lasten kanssa tekemisissä erilaisissa tilanteissa. Tämän tyyppisiin ammatteihin hakiessa kannattaa useimmiten mainita jos sinulla on lapsia, sillä se voi olla vahvuus lapsettomiin hakijoihin nähden.

Vinkki

Kun haet työpaikkaa, jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa, voit kertoa taidoista joita lasten kanssa oleminen on sinulle opettanut. Esimerkiksi kärsivällisyys, luovuus ja järjestelmällisyys ovat ominaisuuksia, joista on hyötyä työssäkin.

Näin mainitset lapset CV:ssä

Jos olet päättänyt, että haluat mainita lapsesi ansioluettelossasi, koska kokemuksesta lasten kanssa on työssä hyötyä, kannattaa se tehdä melko lyhyesti. Alla on muutama esimerkki erilaisista tavoista mainita lapset CV:ssä.

Esimerkki 1:

Lisäät yhteystietojen alle osion “Perhetilanne”, jossa yhdellä rivillä kerrot mikä oma tilanteesi on, vaikkapa näin:

Perhetilanne: Puoliso ja 3 lasta.

Esimerkki 2:

Lisäät yhteystietojen alle osion “Perhetilanne”, jossa kerrot yllä olevien tietojen lisäksi lasten syntymävuodet tuodaksesi hienovaraisesti, mutta paremmin esille perheen arjen tarpeita:

Perhetilanne: Avopuoliso ja 2 alle kouluikäistä lasta.

Esimerkki 3:

Lisäät yhteystietojen alle osion “Perhetilanne” ja haluat ilmaista, että olet kahden lapsen yksinhuoltaja.

Perhetilanne: 2 kouluikäistä lasta.

Jos hakemasi työ edellyttää vahvaa kokemusta lasten kanssa olemisesta ja kehittymisestä, voit ottaa lapsesi esille myös kertoessasi osaamisestasi, esimerkiksi näin:

Erityisosaaminen: Minulla on pitkä kokemus oppilaiden kasvua ja kehitystä tukevasta ohjauksesta monikulttuurisessa ympäristössä, sekä ammatinvalintaan liittyvästä ohjauksesta oppilaiden lisäksi omien jo yliopisto-opintojaan suorittavien lasteni kanssa. Tämä kokemus on opettanut minulle pitkäjänteisyyttä, kykyä keskustella nuorten kanssa heille sopivalla tavalla ja kykyä tuoda esille nuorten omaa motivaatiota.

Vanhemmuuteen liittyy usein myös erilaisia luottamustoimia tai vapaaehtoistyötä, jonka mainitseminen CV:ssä voi olla hyvinkin arvokasta. Esimerkiksi urheiluseuran pelimatkojen koordinaattorin tehtävä voi antaa työnantajan silmissä arvokasta ja positiivista kokemusta, vaikka sinulle itsellesi se olisi lapsesi harrastuksessa tukemista.

Pitkät hoitovapaat ja aukko CV:ssä

Moni suomalaisäiti on lapsensa kanssa kotona siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta, joten tällöin työelämään tulee väistämättäkin pitkä tauko. Moni onkin epävarma millä tapaa hoitovapaat pitää tai kannattaa ansioluettelossa mainita. Käytännössä jos sinulla on ollut työsuhde voimassa äitiysloman ja hoitovapaan ajan ja olet lisäksi palannut saman työnantajan palvelukseen hoitovapaan jälkeen, ei sinun tarvitse tehdä vapaista erikseen numeroa CV:ssä. Sinulle ei siis hoitovapaiden vuoksi tule ansioluetteloon aukkoa.

Jos puolestaan olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa tai työsuhteesi on muutoin päättynyt äitiyslomasi tai hoitovapaan aikana, ilmoitat luonnollisesti työsuhteen keston sen mukaan kun se virallisesti on ollut. Jos olet sen jälkeen ollut kotona lasten kanssa, voit ilmoittaa tämän jakson CV:ssä, jotta ansioluetteloon ei jää aukkoa.

Esimerkki:

Olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa, joka on päättynyt aloittaessasi äitiysloman. Olet äitiysloman jälkeen jäänyt hoitovapaalle, ja palaamassa nyt takaisin työmarkkinoille.

Äitiysloma ja hoitovapaa

Heinäkuu 2017 – Huhtikuu 2021 (arvio)

Olen ollut kotona vuonna 2017 ja 2019 syntyneiden lasteni kanssa, jotka ovat aloittamassa päivähoidon huhtikuussa 2021 tai aiemmin saatuani työpaikan.

Virtanen Konsulttitoimisto Oy, Asiakaspalvelupäällikkö

Lokakuu 2016 - Kesäkuu 2017, määräaikainen työsuhde (sijaisuus)

Kuvaus keskeisistä työtehtävistä.

Lapsihaaveet ja CV

Valtaosa työnantajista ymmärtää, että suunnitelmat perheen perustamisesta ovat erittäin yksityinen asia, eikä niistä ole lupa kysellä. Tästä huolimatta työnantaja voi kysyä aikomuksista hankkia lapsia, tai epäsuorasti omasta perhetilanteesta. Koska Suomessa on tavallista, että äidit ovat pitkään poissa työelämästä, voi olla että työnantaja haluaa suosia hakijoita, joilla on jo lapsia tai jotka elävät yksin, vasta naimisiin menneiden tai avoliitossa elävien sijaan. Tämä voi täyttää syrjinnän merkit, mutta käytännössä työnantaja voi haluta varmistaa että heidän ei tarvitse pian rekrytoida sijaista pitkäksi aikaa. Työnhakijan näkökulmasta voi olla hyvinkin kiusallinen tilanne jos asia otetaan työhaastattelussa esille, sillä kysymykseen vastaamisesta kieltäytyminen voi vaikuttaa haastattelutilanteen tunnelmaan. Jos sinulla ei ole lapsia, mutta aikeistasi kysellään työhaastattelussa, voit esimerkiksi vastata esittämällä vastakysymyksen ja kysymällä millä tapaa lapset vaikuttaisivat työtehtäviin. Joku voi puolestaan kokea aiheellisena huomauttaa, että he haluavat keskittyä haastattelussa ammatilliseen puoleen, sillä lasten hankinta ei vaikuta kykyyn suoriutua työtehtävistä. Suunnitelmia lasten hankkimisen suhteen ei koskaan tule mainita ansioluettelossa, ja asiasta ei myöskään pitäisi koskaan keskustella työhaastattelussa.

Raskaus ja työnhaku

Tilastojen valossa raskaus on yksi yleisimmistä syistä työsyrjinnän taustalla. Syrjintä voi ilmentyä esimerkiksi siten, että raskaana oleva hakija ei tule valituksi hakemaansa tehtävään vaikka olisi siihen pätevä, jollei jopa pätevin. Ja toisaalta raskaus on usein taustalla siihen, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa. Työnantajat maksavat vakituisille työntekijöille äitiysloman ajalta palkkaa, joten äitiyslomalle jäävä työntekijä tuottaa työnantajalle kustannuksia. Tämän lisäksi äitiyslomalle jääneelle henkilölle palkkaa. Vanhempainvapaiden kustannusten jakaminen on jo pitkään ollut Suomessa päätöksentekijöiden kiivaiden keskustelujen kohde, ja suunta on positiivinen siinä mielessä että kustannuksia halutaan jakaa tasaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että äitiyslomiin liittyviä kustannuksia voidaan tulevaisuudessa jakaa tasaisemmin, jolloin kulut eivät jää vain vapailla olevan työnantajan maksettavaksi. Tämän seurauksena työnantaja voi haluta palkata työpaikkaan henkilön, joka pystyy aloittamaan työssä normaalisti ilman, että työsuhteeseen tulee taukoa perhevapaiden muodossa.

Raskaudesta ei kuitenkaan tarvitse mainita ansioluettelossa, ja tilanteet, joissa sen mainitsemisesta olisi hyötyä, ovatkin hyvin harvassa. Raskautta koskeviin kysymyksiin ei myöskään tarvitse vastata edes työhaastattelussa.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä