Børn og familie på CV: hvornår er det relevant?

Børn og familie på CV: hvornår er det relevant?

Som forælder kan man ikke se livet uden sine børn, og de kan nemt snige sig ind i dit CV og ansøgning. Men det er ikke altid relevant. Hvis du søger arbejde inden for pleje- og omsorgssektoren for første gang, kan det selvfølgelig være en fordel at fortælle arbejdsgiveren, at du har børn. Skal du lave et CV, som skal bruges til en ansøgning om adoption, eller vil I være plejefamilie eller aflastningsfamilie? Så er det yderst relevant at skrive om dine omsorgskompetencer og dine børn i CV’et. Du må også gerne fortælle, at du nyder at bruge tid med din familie i CV-sektionen om dine fritidsinteresser, når du søger job. Arbejdsgivere betragter familiemennesker positivt. Men i de fleste tilfælde i forbindelse med jobsøgning er børn og familie på CV’et ikke relevant.

I denne artikel kigger vi på forskellige situationer, hvor information om dine børn og familie kan tilføje dit CV merværdi, og hvornår du bør undgå at nævne dem. Derudover ser vi på, hvor i CV’et du kan skrive om børn, og hvordan det er bedst at angive det.

Familie og børn på CV’et når du søger job

Som en tommelfingerregel skal man ikke skrive i sit CV, at man har børn. Det er nemlig yderst sjældent relevant for en arbejdsgiver. Et CV skal helst passe ind i 2 sider, og hvis du har noget erhvervserfaring og uddannelse, så har du sikkert ikke meget plads tilbage. Mange vælger at angive civilstand på CV’et og dermed skrive, at de har børn, eller flytte denne information til ansøgningen, men hvis du også vil gøre det, så husk den vigtigste CV-regel:

Et CV består hovedsageligt af påstande om dine kompetencer og beskrivelser, som beviser, at du besidder disse kompetencer.

Altså, alt det, du skriver i et CV, skal argumentere for de evner, som du hævder at besidde. Ellers skal det ikke være der. Det, at du har børn, er i sig selv ikke et bevis for, at du har nogle bestemte kompetencer. Først bør du skrive en kompetence (for eksempel, struktureret) i dit CV-resumé og i listen over dine personlige kompetencer. Derefter bør du beskrive, hvordan din kompetence kommer til udtryk, når du er sammen med dine børn. Din beskrivelse skal nemlig argumentere for, at du er struktureret, og det skaber en vis værdi. Du kan lave beskrivelser af din fritid med børn i afsnittet ”Fritidsinteresser”.

Eksempel

Kompetence: Lederskab

CV-sektion: Privat og fritid

Tekst: Jeg er i mit rette element, når jeg i min familie planlægger og arrangerer fritidsaktiviteter, der ryster os sammen som et team, giver os personlig udvikling, og vi lærer noget nyt. Det holder mine organisations- og lederskabsevner i gang, giver mig en udviklingsmæssig retningssans, og jeg får fornyet energi af at se mine børn og kæreste glade.

Kompetenceinspiration

Beskrivelser af din tid med familien kan bakke op om blandt andet følgende kompetencer:

 • Lederskab
 • Overblik
 • Ansvarsfuldhed
 • Teamwork
 • Organisering
 • Strukturering
 • Multitasking
 • Produktivitet
 • Effektivitet
 • Nærvær
 • Kundeservice
 • Pædagogiske evner
 • Konflikthåndtering eller -forebyggelse
 • Tålmodighed
 • Fleksibilitet
 • Omstillingsparathed
 • Hurtig reaktion

Børn på CV’et for plejefamilier og aflastningsfamilier

Hvis du vil være plejeforælder for et barn eller aflaste en anden forælder, er dit forhold til børn yderst vigtigt på CV’et. Her er hele formålet med dit CV at bevise, at dit liv er i orden, og at du er rigtig god til at opfylde børns fysiske og indre udviklingsmæssige behov.

Når du skal sende et CV sammen med ansøgningen om godkendelse til at blive pleje-, aflastnings- eller støttefamilie, kan du med fordel gøre meget ud af dit CV-afsnit om fritidsinteresser, og beskrive dine familiemæssige forhold. Beskriv, hvordan jeres hverdag ser ud med henblik på, hvordan det kan bidrage til et andet barns trivsel. Fremhæv, hvordan du er rollemodel i dine beskrivelser i afsnittet ”Erhvervserfaring” eller ”Frivilligt arbejde”. Tøv ikke med at fremhæve dine kompetencer som forælder, og fokusér gerne på følgende personlige kompetencer:

 • Overskud
 • Evne til at aflæse behov
 • Evne til at nedprioritere egne behov
 • Samarbejde
 • Ansvarsfuldhed
 • Omsorg
 • Overblik
 • Nærvær
 • Kommunikation
 • Evne til at lære fra sig
 • Struktur i hverdagen
 • Pædagogiske evner

Udarbejd et CV med fokus på børn

Når du skriver et CV for at komme til en jobsamtale, fokuserer du på at frame dine kompetencebeskrivelser sådan, så de passer bedst til arbejdsmarkedet. I tilfælde af, at du skal være støtte-, aflastnings- eller plejeforælder, er det næsten omvendt. Til at starte med, kom tilbage til dit brutto-CV, og måske for første gang, prøv at læse det som en forælder, der skal ansætte én til at passe sine børn. Omformulér dine jobbeskrivelser, så de fremhæver de kompetencer og bløde færdigheder, der er relevante for et barn i stedet for en arbejdsgiver. For at lette arbejdet kan du med fordel bruge en CV-generator som Jobseeker, hvor du kan klippe-klistre og omformulere dit brutto-CV og gemme en udgave af det, som er målrettet mod at være forælder.

Skal du adoptere?

I tilfælde af adoption er kravene for dit CV højere end i nogen andre situationer. Der skal der både være styr på din uddannelse, karriere, indtægter, familieforhold og endda helbred. Dit CV skal højst sandsynligt sendes til et andet land, og det indebærer, at du udover at have fokus på børn også skal fremhæve dine uddannelses- og karrieremæssige achievements, som argumenterer for din stabile status i samfundet. I adoptionssituationer bør du glemme alt om den lokale vane med at nedtone, hvad man kan, og hvad man har opnået. Andre samfund kan være betydeligt mere klasseopdelt, og der betyder status rigtigt meget. Når du udarbejder et CV i en adoptionssammenhæng, så undersøg værdierne i det samfund, du vil adoptere fra, og derefter målret dit CV, så det er relevant. Det kan nemlig være sådan, at du ikke skal bruge den dyrebare plads på CV’et på at fremhæve dine børnevenlige kompetencer, men skal i stedet fokusere på din succes på arbejdsmarkedet eller i akademiske sammenhænge.

Opsummering

Det er sjældent relevant at skrive om sine børn i et CV, hvis man er på jagt efter et job. Dog kan du altid beskrive din tid med familien eller børnene på en måde, som bakker op om dine personlige kompetencer, og som kan skabe værdi for en arbejdsgiver. Det modsatte gælder, hvis du skal udarbejde et CV til en ansøgning om at være en plejefamilie eller aflastningsfamilie. Der bør du ikke blot nævne dine børn og beskrive jeres fritid sammen, men også målrette dine beskrivelser af erhvervserfaring sådan, så du fremhæver dine børnevenlige kompetencer. I alle tilfælde bør du undgå at skrive noget, der ikke har en funktion i dit CV og blot fungerer som ekstra information. Skriv kun det, der er relevant for modtageren, og begrund dine påstande om kompetencer med eksempler fra dit arbejds- eller familieliv.

Held og lykke med dit CV!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang