CV:ssä valehtelu - tyypillisimmät tilanteet
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 17. huhtikuuta 2024

CV:ssä valehtelu - tyypillisimmät tilanteet

Vanha sanonta toteaa, että valheella on lyhyet jäljet. Tämä pätee myös työnhakuun ja etenkin ansioluetteloon. Kun kiinnostavista työpaikoista on kova kilpailu ja on keksittävä keinoja erottua joukosta, voi totuuden vääristeleminen joissakin tapauksessa käydä mielessä. Valheesta jää kuitenkin todennäköisesti kiinni, ja seurauksena voi olla työpaikan menettäminen ja jopa oman maineen pilaaminen pitkäksi aikaa.

Vaikka suomalaiset ovat tunnetusti rehellistä kansaa, ei työhakemuksessa tai CV:ssä valehtelu ole harvinaista. Tämä on osittain ymmärrettävää, sillä hyviin työpaikkoihin on aina suuri joukko hakijoita, ja on tärkeää huolehtia siitä, että oma ansioluettelo antaa mahdollisimman hyvän vaikutelman. Tällöin voi tulla houkutus muokata esimerkiksi omaa työhistoriaa siten, että tehtävänimikkeet, vastuualueet tai saavutukset näyttävät vaikuttavammilta. Ehkä olet jopa nähnyt jonkun tuttusi koristaneen ansioluetteloaan Linkedinissä tehtävillä, joiden tiedät olevan totuuden rajojen venyttämistä - tällöin voi tulla tunne, että kaikki muutkin valehtelevat, joten miksipä en minäkin. Älä kuitenkaan koskaan käytä tätä perusteena sille, että myös sinun kannattaisi valehdella CV:ssä.

Työsuhteen on perustuttava luottamukseen

Työsuhde ei sinänsä eroa ystävyys-, pari- tai perhesuhteessa siinä mielessä, että odotat luonnollisesti kaikkien olevan sinulle rehellisiä. Jos saat tietää, että joku on valehdellut sinulle, voi asia jäädä vaivaamaan pitkäksi aikaa ja vaikuttaa keskinäiseen vuorovaikutukseen ja suhteeseen tuhoisasti. Vaikka suhde omaan esimieheen tai työnantajaan on aina muodollisempi kuin vaikkapa ystävyyssuhteet, sama perussääntö pätee täälläkin: rehellisyys on toimivan suhteen perusta.

CV:ssä valehtelemisen seuraukset

Ansioluettelossa valehtelemisesta voi jäädä nopeasti kiinni jo työnhakuvaiheessa, ja voit tällöin olla varma, että mahdollisuutesi saada työpaikka katoavat saman tien. Suomi on pieni maa ja piirit ovat pienet, eikä ole lainkaan tavatonta, että CV:si lukee henkilö, joka tuntee jonkun joka on työskennellyt aiemmin kanssasi, tai verkostonne kohtaavat jollakin muulla tapaa. Valehtelemisesta kiinni jääminen ei kosketa vain työnhakutilannetta, sillä samalla tapaa siitä voi narahtaa jo sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai työsuhteen aikana. Seuraukset voivat olla ikävät.

Tyypillisimmät asiat, joista valehdellaan CV:ssä

Valehtelun hyväksyvät työnantajat ovat harvassa, joten sinun ei kannata satsata sen varaan, että jos tietoisesti annat vääriä tietoja CV:ssäsi ja jäät siitä myöhemmin kiinni, työnantaja antaa sinulle anteeksi ilman seuraamuksia. Tyypillisimmät ansioluetteloissa esiintyvät valheet ovat pienehköjä, mutta joissakin tapauksissa rekrytointipäätöksen kannalta ratkaisevia asioita. Alla yleisimmät pikkuvalheet:

  • Vastuun ja titteleiden liioittelu

Esimerkiksi talousassistentti tai kirjanpitäjä, joka hakee talouspäällikön töitä, ja ilmoittaa tittelikseen talouspäällikkö, jolla ei ole ollut alaisia tai kokonaisvastuuta taloushallinnosta.

  • Työkokemuksen paisuttelu

Esimerkiksi valmistumisen jälkeen useita vuosia toisella alalla työskennellyt kertoo CV:ssä omaavansa kymmenen vuoden työkokemuksen alalta, jolle on hakeutumassa, vaikka kokemusta kyseiseltä alalta tai tehtävistä olisi todellisuudessa vain pari vuotta.

  • Työsuhteen kesto

Jos CV:ssä on aukkoja, voi tulla houkutus meikata aukot piiloon venyttämällä työsuhteiden väliin jääneitä ajanjaksoja, olipa niiden syynä työttömyys, sairaus, kotona oleminen lasten kanssa tai muu syy.

Vaikka yllä olevat seikat voivat vaikuttaa mitättömiltä asioilta, voi niiden paljastuminen vaikuttaa arvaamattomalla tavalla siihen, kuinka sinuun työpaikalla suhtaudutaan. Entä kuvittelepa sitä tilannetta, että esimiehesi tulee yllättäen kysymään olisiko sinulla hetki aikaa ja saat sitten kuulla, että hänen tietoonsa on tullut, että CV:si ei pidäkään paikkansa? Vaikka keskustelu etenisi hyvässä hengessä, voi olla vaikeaa korjata luottamuspulan jättämää tyhjiötä.

Entä ne tyypillisimmät isommat valheet?

Työsuhteen päättymisen syy

Jos sinut irtisanotaan henkilökohtaisten syiden perusteella, eli olet esimerkiksi toistuvasti rikkonut työpaikan sääntöjä tai jatkuvasti epäonnistunut tehtävissäsi, älä väitä CV:ssä, että sinut irtisanottiin taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella, tai että yrityksessä oli yt-neuvottelut. Tämä on nimittäin yksi yleisemmistä isommista valheista. Moni henkilökohtaisten syiden perusteella irtisanottu kertoo myös työsuhteen olleen määräaikainen, jolloin työsuhteen loppumisen syitä ei juurikaan kysellä. Työsuhteen loppumisen syystä kannattaa olla rehellinen.

  • Koulutuksen liioittelu

Esimerkiksi tradenomin koulutuksen omaava voi tuntea houkutusta kertoa omaavansa kauppatieteiden maisterin paperit jos se työpaikkailmoituksessa ilmoitetaan selkeänä vaatimuksena. Muutaman kurssin suorittaminen avoimen yliopiston kautta ei myöskään ole yliopistokoulutus, vaikka ei ole tavatonta, että tätäkin ansioluetteloissa esiintyy.

  • Tutkintotodistusten väärentäminen

Tämä ei enää ole valehtelemista, vaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Asiakirjan väärentämisellä voi siis olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka voivat vaikeuttaa uran lisäksi muitakin elämän osa-alueita.

  • Kaveri suosittelijana

Kaverin toimiminen suosittelijana ei todellakaan ole fiksua, sillä rekrytoinnin ammattilaiset tunnistavat helposti tilanteet, jolloin suosittelija ei aidosti pysty arvioimaan suoriutumistasi työtehtävistä, työyhteisön osana tai kertoa selkeästi mitkä esimerkiksi vastuualueesi ovat olleet. Koska suosittelijoille soitetaan yleensä rekrytointiprosessin loppuvaiheissa, on tässä asiassa valehteleminen erityisen harmillista, sillä todennäköisesti työnantaja on muutoin arvioinut sinun olevan vahva kandidaatti.

Työnhaku voi tyssätä taustaselvitykseen

Moni työnantaja hyödyntää nykyisin rekrytointiprosesseissa taustaselvityksiä, joita tekevät näihin palveluihin erikoistuneet yritykset. Taustaselvitystä ei koskaan saa tehdä ilman lupaasi, mutta moni työnantaja kertoo avoimesti jo työpaikkailmoituksessa jos yritys teettää taustaselvityksen kandidaatista, jolle työpaikkaa halutaan tarjota. Taustaselvitykseen kuuluu esimerkiksi ansioluettelossa annettujen koulutus- ja työsuhdetietojen oikeellisuuden varmistaminen. Riippuen tehtävästä, siihen voi kuulua myös muita asioita, kuten luottotietojen tarkistus kun siihen on pätevä syy.

Taustaselvityksiä tekevät siis kaupalliset toimijat, ja näitä palveluja voi käytännössä tilata käyttöönsä kaikki yritykset ja yhteisöt. Selvityksen kohteena olevalta henkilöltä tosin vaaditaan aina kirjallinen suostumus, joten taustaselvityksen tekeminen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä.

Turvallisuusselvitys tärkeisiin virkoihin

Kaupallisten toimijoiden tarjoaman taustaselvityksen ohella Suojelupoliisin eli Supon tekemä turvallisuusselvitys on tuttu prosessi kaikille, jotka ovat hakeneet työpaikkaa esimerkiksi Puolustusvoimien tai muiden maan turvallisuuteen tai puolustukseen liittyvien organisaatioiden palveluksesta. Turvallisuusselvityksiin liittyvistä asioista on säädelty turvallisuusselvityslaissa. Se eroaa taustaselvityksestä siten, että Supolla on huomattavasti laajemmat oikeudet selvittää työnhakijan taustoja, kuten esimerkiksi korkean turvallisuusluokituksen vaativiin tehtäviin liittyvä perheenjäsenten taustojen tarkistaminen, esimerkiksi rikosrekisterin tai taloudellisten siteiden osalta. Turvallisuusselvityksiä tehdään etenkin maanpuolustukseen liittyvien organisaatioiden työntekijöistä, olipa kyseessä siivooja tai johtavassa roolissa oleva henkilö. Myös tietotekniikka-alalla turvallisuusselvityksiä tehdään usein. Myös yrityksillä on mahdollisuus pyytää Supoa tekemään turvallisuusselvitys hakijasta, mutta tällöin selvityksen nimi on yritysturvallisuussselvitys.

Myös turvallisuusselvityksen tekemisestä on kuitenkin aina kerrottava hakijalle selkeästi etukäteen, ja tältä on annettava selvityksen tekemiselle kirjallinen hyväksyntä.

Jos olet aikeissa hakea työpaikkaa yrityksestä, joka kertoo käyttävänsä rekrytoinnin apuna tausta- tai turvallisuusselvitystä, pidä huoli siitä, että CV:si tiedot ovat todenmukaisia, sillä voit olla melko varma siitä, että jäät valehtelusta kiinni.

Näin erotut joukosta valehtelematta

Vääristelyn tai suoranaisen valehtelun sijaan on monta eri keinoa, joiden avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun.

  • Käytä CV:n tekemiseen CV-palvelua kuten Jobseeker, joka tarjoaa erilaisia ammattimaisia asiakirjapohjia, joista voit valita omaan tyyliisi ja yrityksen profiiliin sopivan.
  • Huolehdi, että ansioluettelosi on viimeisen päälle räätälöity vastaamaan työpaikkailmoitusta: asettaudu CV:n vastaanottajan asemaan ja keskity vain asioihin, jotka ovat relevantteja heidän kannaltaan.
  • Mieti, mitä vastaisit työhaastattelussa kysymykseen “miksi juuri sinut pitäisi palkata tehtävään?” ja käytä tätä vastausta pohjana henkilökohtaisessa profiilissasi. Et todennäköisesti vastaisi kysymykseen mitään latteaa ja ympäripyöreää, joten miksi profiilisikaan pitäisi olla mitäänsanomaton?
  • Huolehdi, että CV:si antaa kuvan tekemisestä ja tuloksista, eikä ainoastaan muodollisista vastuista ja tehtävistä. On eri asia kertoa vaikkapa myyntituloksista kuin pelkästään kertoa, että olet toiminut myyntipäällikkönä yrityksessä X, joka toimittaa ohjelmistoratkaisuja vaikkapa kaupan alan logistiikkaketjujen hallintaan. Tai että olet asiakaspalvelutyössä vähentänyt tilauksen lopettaneiden asiakkaiden määrää ja kasvattanut lisämyyntiä sen sijaan, että tyytyisit kertomaan työskennelleesi asiakaspalveluneuvojana mobiilioperaattorin palveluksessa.

Rehellisyys kannattaa aina

Vaikka työnhaku tuntuisi takkuavan, on tärkeää että vastustat kiusausta venyttää totuuden rajoja ansioluettelossasi. Omien vahvuuksien ja osaamisen korostaminen on ensiarvoisen tärkeää, joten käytä mieluummin hieman lisää aikaa CV:n hiomiseen kuin että muuntelisit totuutta. Esimerkiksi napakka ja mieleenpainuva henkilökohtainen profiili on hyvä keino erottua joukosta.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä