Sairasloma ja pitkäaikainen sairaus CV:ssä

Sairasloma ja pitkäaikainen sairaus CV:ssä

Vakava tai muu pitkäaikainen sairaus voi tulla eteen kenelle tahansa, mutta vaikka tuhannet suomalaiset ovat olleet työelämän ulkopuolella sairauden takia, on vaikea löytää vastausta kysymykseen pitääkö sairaus mainita CV:ssä. Pääsääntö on se, että sairauksista ei tarvitse CV:ssä mainita, ja terveydentila onkin Suomessa yleisin työelämässä esiintyvän syrjinnän syy. Kuinka sairaudet kannattaa huomioida ansioluettelossa vaihtelee paljonkin, ja kokosimme tähän artikkeliin yleisimmät tilanteet.

Terveyteen liittyvät syyt ovat selkeästi yleisin syy syrjintään työelämässä Suomessa, ja tämän vuoksi moni työnhakija ymmärrettävästi arastelee sairauksista kertomista työpaikalla tai työnhakutilanteessa. Pitkäaikainen, krooninen tai vakava sairaus - ei siis parin viikon influenssa tai murtunut käsi - voi jättää CV:een eli ansioluetteloon aukon, joka vaikuttaa työnhakutilanteessa. Sairaus voi viedä työelämän ulkopuolelle pitkäksikin aikaa, joten työelämään palatessa on tärkeää, että osaat käsitellä asian ansioluettelossa hyvällä tavalla.

Sairauksista kertominen CV:ssä ei ole pakollista

Olipa sairautesi syy ja sairauslomasi pituus millainen tahansa, on tärkeää muistaa että terveydentila on selkeästi kielletty syrjintäperuste. Terveyteen liittyvät tiedot ovat niin kutsuttuja arkaluontoisia henkilötietoja, joten niiden suojelu on huomioitu erityisesti lainsäädännössä. Työhaastattelussa ei siis saa kysyä terveydentilaan liittyviä kysymyksiä, olipa sairauslomaan viitteitä CV:ssä tai ei.

Jos sinulta kuitenkin kysytään sairauksista, voit kohteliaasti kysyä liittyykö työhön terveyteen liittyviä vaatimuksia, joista sinun pitäisi olla tietoinen. Haastattelutilanteessa voi olla kiusallista kieltäytyä vastaamasta kysymykseen, joten voit myös kääntää asian positiiviseksi toteamalla, että et olisi hakenut paikkaa jos et uskoisi pystyväsi suoriutumaan tehtävästä.

Terveystilanteen vaatimukset työlle kannattaa kertoa

Sinulta ei siis voida velvoittaa seikkaperäistä kertomusta pitkästä sairausjaksosta, mutta huomaa että on joukko työtehtäviä, joista selviytymiseksi voidaan edellyttää terveydeltä tiettyjä asioita, ja toisaalta on olemassa kroonisia vaivoja, jotka voivat vaatia työnantajalta erikoisjärjestelyjä. Esimerkiksi päiväkodissa työskenteleminen voisi käydä vaikeaksi, jos selkäsi ei kestä kumartelua tai nostelemista. Tällöin voi olla hyvä kääntyä Kelan tai TE-toimiston puoleen ennen työnhaun aloittamista, jotta voit joko saada kuntoutusta tai parhaassa tapauksessa tukea toiseen ammattiin opiskelemiseen. Toimistotyötä tekevä voi puolestaan selvitä vähemmällä ja esimerkiksi tarvita erikoistuolin, joka parantaa ergonomiaa, ja estää selkävaivoja.

Työnantaja suhtautuu todennäköisesti positiivisesti myös siihen, jos sinun on käytävä vaikkapa fysioterapiassa pari kertaa viikossa työajalla. Monessa tapauksessa krooniset vaivat on mahdollista kohdata ratkaisuin, joiden turvin voit olla mukana työlämässä täyspäiväisesti. Vaikka sairauksien ja vaivojen ei pidä koskaan varjostaa osaamistasi ja pätevyyttäsi, voi joissakin tapauksissa olla hyvä mainita tarpeistasi jos asia nousee työhaastattelussa esille.

Jätä sairaudet pois CV:stä

Ansioluettelon tarkoitus ei ole kertoa siitä, milloin olet sairastunut ja mikä diagnoosi sinulla on. Sairaus kannattaa mainita korkeintaan hyvin lyhyesti ja ympäripyöreästi, eikä sairauden syytä useimmiten ole syytä mainita lainkaan. Työnantajaa kiinnostaa enemmän työkokemuksesi, taitosi ja koulutuksesi kuin miksi ja milloin olet ollut sairauslomalla. Koska terveydentilaan liittyvä syrjintä on niin yleistä, on turhaa heikentää mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ottamalla sairaudet itse esille.

Vinkki

Älä koskaan itse ota sairauksia puheeksi työnhaun yhteydessä. Tämä saattaa laukaista kysymysten tulvan ja jättää osaamisesi varjoonsa. Mainitse asiasta lyhyesti vain jos sinulta siitä suoraan kysytään.

Lääkärintarkastus ennen työn vastaanottamista

On olemassa joukko ammatteja, joissa vaaditaan hyvää terveydentilaa. Esimerkiksi palomies, poliisi, lentäjä, erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin ammatit ja turvallisuusala edellyttävät monessa tapauksessa lääkärintodistusta. Henkilöt, jotka ovat kouluttautuneet ja hakeutumassa kyseisille aloille ovat tosin tietoisia näistä vaatimuksista ja työpaikkailmoituksissa mainitaan, että ennen työn vastaanottamista hakijan on läpäistävä lääkärintarkastus. Kielto kysyä terveydentilaan liittyvistä asioista ei koske näitä lääkärintarkastuksia, sillä on useita tilanteita joissa terveydentilaan liittyvät haasteet voivat tehdä ammatista jollekin vaarallisen.

Aukko CV:ssä sairauden vuoksi

Kynnys terveydentilan perusteella irtisanomiseksi on Suomessa korkea, ja moni on sairauden aikana sairauslomalla vakituisesta työsuhteesta, joten käytännössä puolen vuoden sairauslomakaan ei välttämättä jätä CV:een aukkoa, etenkään jos työsuhteesi on sen aikana voimassa. Joissakin tapauksissa on kuitenkin niin, että hakija on ollut pitkäaikaissairas ja kokonaan työelämän ulkopuolella, jolloin herää nopeasti kysymys kuinka tämä ajanjakso pitää mainita CV:ssä. Älä koskaan valehtele, vaan kerro totuus hyvin yleisellä tasolla. Voit samalla myös ottaa mukaan viitteen siitä, että sairaus on voitettu, jos näin todellakin on.

Esimerkiksi näin:

Tammikuu 2018 - Toukokuu 2019

Työelämän ulkopuolelle henkilökohtaisen syyn vuoksi.

On mahdollista, että työhaastattelussa sinulta kysytään tarkemmin syyn taustoja, mutta sinun ei ole pakko vastata kysymykseen kertomalla että olet ollut sairaana. Sinun kannattaa sen sijaan pohtia ja jopa harjoitella kysymykseen vastaamista siten, että vältät yksityiskohtiin menemisen. Sairausjaksosta puhuminen voi nostaa esille tunteita, joita on vaikea hillitä työhaastattelussa, joten usein on parasta todeta positiiviseen sävyyn todeten, että sinun oli otettava taukoa ja keskityttävä itsestäsi huolehtimiseen, ja että asia ei ole enää ajankohtainen.

Osaamispohjainen CV auttaa peittämään aukon

Mikäli olet ollut kokonaan työelämän ulkopuolella pidemmän aikaa, voi olla aiheellista harkita osaamispohjaista ansioluetteloa. Sen sijaan että se seuraisi tyypillistä aikajärjestystä jossa viimeisin työpaikka on ylimpänä, taitopohjainen CV keskittyy siihen mitä käytännössä osaat.

CV:n aukon peittämiseen sopii mainiosti osaamispohjainen CV, joka vie huomion siihen, mitä käytännössä voit tarjota työnantajalle, eli osaamiseesi.

Jos olet vaikkapa hakemassa vuoden sairausjakson jälkeen markkinoinnin työpaikkaa, voit keskittyä ansioluettelossa hakemasi työpaikan keskeisiin vaatimuksiin ja kertoa vaikkapa kuinka pitkä kokemus sinulla kaikkiaan on eri osaamisalueista ja mitkä ovat keskeisimmät saavutuksesi niiden osalta. Näin CV:n lukija näkee ensin esimerkiksi että sinulla on 5 vuoden kokemus sosiaalisen median markkinoinnista, kokemusta kolmesta Hubspot-asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoprojektista, sekä 6 vuoden kokemus sähköpostimarkkinoinnista. Kun taidot listataan CV:ssä ennen työpaikkoja, voi olla että kutsu haastatteluun tulee ennen kuin CV:n lukija ehtii pohtia missä olet ollut töissä viimeisen vuoden aikana.

Käännä sairauksien haasteet positiiviseksi

Sairaus, vaikka se olisi ollut kuinka vakava, ei aina tarvitse olla aina pelkästään synkkä asia. Moni vakavan sairauden selättänyt kertoo esimerkiksi kuinka ajanjakso:

  • opetti laittamaan asiat uuteen tärkeysjärjestykseen
  • huolehtimaan itsestä ja olemaan enemmän perheen kanssa
  • tai se on voinut antaa aikaa pohtia omia urahaaveita ja saada aikaan kipinän vaihtaa kokonaan uraa
  • sairaus on myös voinut opettaa stressinhallintataitoja kun oma elämä ei yllättäen noudatakaan suunnitelmia
  • toisaalta moni odottaa kovasti pääsevänsä elämässä eteenpäin ja takaisin arkeen

Voit hyvin mainita näitä asioita jos työhaastattelussa kysytään sairauksista. Kun sairaus on menneisyydessä ja olet saanut niin kutsutut terveen paperit, voit myös mainita tämän.

Kroonisen sairauden suhteen tilanne voi olla haastavampi, sillä sairausjaksoja voi tulla eteen jatkossakin. Tällöin on tärkeää viestittää potentiaaliselle työnantajalle, että pidät itsestäsi huolta siinä määrin kun se auttaa sairauden hillitsemisessä, esimerkiksi käymällä säännöllisesti hoidossa tai lääkärintarkastuksissa. Tämä viestittää työnantajalle että olet sinut asian kanssa ja toisaalta he voivat tukea sinua tarvittaessa. Uhrin asemaan asettuminen ei kannata, vaan näytä että pystyt ja haluat osallistua työelämään sairaudesta huolimatta.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä