Tavoitteet CV:ssä

Tavoitteet CV:ssä

Ansioluettelo antaa yleensä käsityksen menneisyydestäsi, eli koulutuksestasi, kartoittamista taidoista, työkokemuksestasi ja niin edelleen. Monessa tapauksessa myös tavoitteiden kertominen voi kertoa työnantajalle paljon siitä, millainen henkilö olet, joten ne kannattaa myös ottaa CV:een mukaan.

Tavoitteet kertovat siitä, mihin suuntaan näet urasi kehittyvän, joten se tarjoaa rekrytoijalle arvokasta tietoa, joka voi myös olla sinulle eduksi työnhaussa. Me suomalaiset ovat usein turhankin vaatimattomia, mutta tavoitteiden ja urahaaveiden suhteen kannattaa olla rehellinen - niin itseäsi kohtaan kuin tulevaa työnantajaakin kohtaan.

Tavoitteet CV:ssä - huomioi nämä asiat

Urahaaveiden on luonnollisesti tärkeä liittyä jollakin tapaa hakemaasi työhön. Näin viestität rekrytoijalle, että todellakin näet itsesi hakemassasi työpaikassa, ja että se on linjassa haaveittesi kanssa.

 • Harkitse huolellisesti missä kohtaa tuot uratavoitteesi esille, ja kuinka paljon omistat niille tilaa. Et halua vaikuttaa tavoitteettomalta, mutta toisaalta et halua antaa itsestäsi kuvaa taivaanrannan maalarina.
 • On tärkeää, että hakemasi työpaikka joko helpposelitteisesti liittyy haaveisiisi, ja jos näiden yhteys ei ole ihan ilmeinen, osaat lyhyesti kertoa kuinka ne liittyvät toisiinsa.
 • Jos haluat kertoa haaveistasi, on tavoitteiden oltava selkeästi ilmaistavissa. Muista, että tavoitteet eivät ole pakollinen tieto CV:ssä, joten sen voi aina halutessa jättää pois.

Kuinka tavoitteet sitten kannattaa ilmaista ansioluettelossa eli CV:ssä? Keräsimme parhaat vinkit tavoitteiden kertomiseen.

Mitä tavoitteilla oikein tarkoitetaan?

Urahaaveet ovat ehkä helpompi käsite ymmärtää kuin tavoitteet, mutta käytännössä ne tarkoittavat samaa asiaa. Tavoitteet on lisäksi asia, joka nousee usein esille myös työhaastatteluissa, joten voit halutessasi valottaa omia urahaaveitasi jo CV:ssä, antaaksesi rekrytoijalle jo etukäteen vinkkejä siitä missä näet itsesi vaikkapa sen kuuluisan viiden vuoden kuluttua.

Tavoitteet kertovat miten haluat ja näet urasi kehittyvän. Ne voivat kertoa vaikkapa toiveistasi erikoistua, ottaa esimiesvastuuta tai yksinkertaisesti kehittyä entistä paremmaksi juuri siinä tehtävässä, jota olet hakemassa ja jota olet ehkä jo tehnyt muutaman vuoden. Nämä kaikki ovat erilaisia tavoitteita uran suhteen.

Toiveiden ja tavoitteiden on hyvä tukea toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toiveet ovat se polku, jonka kautta haluat saavuttaa haluamasi tavoitteen.

Esimerkki: Olet vastavalmistunut tietotekniikka-alan insinööri, jonka tavoitteena on kehittyä ohjelmistoarkkitehdiksi. Se vaatii kuitenkin ohjelmoinnin kokemusta, joten toivot voivasi työskennellä jonkin aikaa monipuolisesti erilaisten järjestelmien parissa kehittääksesi taitoja, joita arkkitehdilta vaaditaan.

Miksi tavoitteet kannattaa mainita CV:ssä

Suunnitelmista ja urahaaveista kertomisella voi olla enemmän hyötyä kuin aluksi tulee ajatelleeksi.

 • Jokainen joskus työhaastattelussa ollut tietää, että esille nousee usein kysymys “miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?”. Tavoitteista kertomalla voit jo osittain valottaa kuinka työpaikka sopii tulevaisuudensuunnitelmiisi, ja samalla ehdit jo miettiä kuinka vastaisit kysymykseen haastattelutilanteessa.
 • Se antaa kuvan siitä, että olet todella kiinnostunut työpaikasta.
 • Siitä välittyy kuva siitä, että olet tavoitteellinen ihminen ja myös pohtinut polkua tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Rekrytoijilla on usein käsitys organisaation pitkän tähtäimen suunnitelmista, joten he voivat tänään rekrytoida henkilöitä, jotka ovat muutaman vuoden tähtäimellä kiinnostuneet kasvamaan rooliin, johon organisaatio haluaa rekrytoida sisäisesti. Rekrytoija voi siis arvioida hakijoita myös tulevaisuutta silmälläpitäen.
 • Ammatillisen kehittymisen näkökulmasta tavoitteet ovat positiivinen asia, ja niistä kertominen voi jopa mahdollistaa sen, että kiinni työhön josta sinulla ei ole pitkää kokemusta, mutta selkeä tavoite kehittyä siihen suuntaan.

Missä tavoitteet kannattaa mainita CV:ssä?

Tavoitteista kertomiselle on tärkeä löytää luonteva paikka ansioluettelossa. Muutoin on vaarana se, että ne saavat joko liikaa huomiota tai liian vähän - puhumattakaan siitä, mitä CV:n lukija ajattelee. Koska CV on katsaus menneisyyteesi, ei ole ihme että moni pitää tavoitteiden kertomista ansioluettelossa hankalana.

Luontevin paikka tavoitteille on henkilökohtainen profiili, sillä se tiivistää myös sen kuinka hakemasi työpaikka sopii tulevaisuudensuunnitelmiisi. Henkilökohtaiset tiedot, koulutus ja työhistoria eivät ole oikea paikka tavoitteista kertomiseen.

Rakenna yhteys tavoitteiden ja hakemasi työpaikan välille

On luonnollista, että kun unelmatyö tulee vastaan työpaikkailmoituksessa, on varsin helppoa kertoa kuinka työ sopii tavoitteisiisi. Tällöin urahaaveesi vahvistavat kuvaa siitä, että olet sopiva hakija, ja tavoitteista kertominen on sinulle eduksi.

Muista, että CV:ssä ei kannata mainita asioita, jotka eivät ole sinulle eduksi. Jos olet siis hakemassa työpaikkaa joka ei varsinaisesti vastaa uratoiveitasi, voit hyvällä omallatunnolla jättää tavoitteista kertomisen väliin. Uratavoitteista kertominen voi sen sijaan olla sinulle hyvinkin eduksi kun olet hakemassa työpaikkaa, joka on linjassa toiveiden tai tavoitteiden kanssa. Sinun ei kannata valehdella ja kertoa, että olet aina haaveillut pankin asiakaspalvelutyöstä, jos todellisuudessa et viihdy ihmisten kanssa ja haaveilet urasta analyytikkona.

Vältä näitä kompastuskiviä

On tilanteita, joissa uratoiveista kertominen voi kääntyä sinua vastaan.

 • Kukapa ei arvostasi työntekijää, joka pyrkii eteenpäin tai kehittymään? Poikkeuksena on tilanteet, jossa tavoitteet ovat epärealistiset ja epäsopusuhtaiset vaikkapa koulutuksesi ja kokemuksesi suhteen. Mieti siis huolella läpi miltä tavoitteesi näyttävät taustaasi vastaan ja rekrytoijan näkökulmasta.
 • Joissakin tilanteissa voi myös olla niin, että jos tavoitteesi ovat hyvinkin korkealla ja haet aloittelijatason työpaikkaa, rekrytoija voi ajatella että et ole motivoitunut juuri sitä hakemaasi työtä varten, ja heidän on lyhyen ajan kuluttua aloitettava haku uudestaan jos siirryt eteenpän haasteellisempien tehtävien perässä.

Molemmissa tilanteissa voi olla hyvä jättää tavoitteet mainitsematta, mutta on kuitenkin hyvä pitää mielessä että tulevaisuudensuunnitelmat nousevat usein esille haastattelussa.

Näin kerrot tavoitteista CV:ssä

Kun olet pohtinut läpi millä tapaa työpaikka sopii tavoitteisiisi, on tärkeä tuoda urahaaveesi esille hyvällä tapaa. Henkilökohtainen profiili on kaikkein luontevin paikka tavoitteista kertomiseen, mutta kiinnitä huomiota siihen kuinka kerrot unelmistasi.

Mitä konkreettisempi olet, sitä parempi. Älä siis kuvaile itseäsi kunnianhimoiseksi, vaan kerro tarkemmin mitä tavoitteita sinulla on.

 • Jos olet esimerkiksi markkinoinnin yleisosaaja, voit kertoa että tavoitteesi on kehittyä huikean hyväksi digitaalisen markkinoinnin ammattilaiseksi ja sen kautta suoraan vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan kasvuun. CV:n lukija saa tällöin hyvän kuvan siitä, että tavoitteesi ovat linjassa yrityksen suunnitelmien kanssa, ja millaisia tuloksia haluat tehtävässä saavuttaa.
 • Jos puolestaan haet asiakasneuvojan työpaikkaa vaikkapa pankista, voit kertoa pitkän tähtäimen tavoitteesi olevan yritysten rahoituspalvelujen myynti, ja että tämän vuoksi haluat ensin kerryttää kokemusta erilaisten asiakkaiden ratkaisukeskeisestä palvelusta ja oppia tuntemaan pankin tuotevalikoima perinpohjaisesti. Tämä antaa kuvan siitä, että haluat sitoutua tehtävään ja organisaatioon pitkällä tähtäimellä, ja että olet motivoitunut hakemaasi työhön, vaikka tavoitteesi ovatkin korkeammalla.

Myytti: Tavoitteet kuuluvat vain työhakemukseen

Ehkä johtuen siitä, että tavoitteille ei ole ilmeistä paikkaa CV:ssä, moni ajattelee että niistä kertominen kuuluu työhakemukseen, jonka rakenne voi olla hieman vapaampi. Jos kuitenkin kerrot tavoitteistasi vain hakemuksessa, voi käydä niin, ettei kukaan pääse lukemaan niitä: moni rekrytoija nimittäin lukee ensin CV:n ja vasta sen jälkeen hakemuksen niiltä kandidaateilta, jotka vaikuttavat sopivimmalta. Pahimmassa tapauksessa tärkeät viestit urahaaveistasi ja niiden soveltuvuudesta tehtävään menevät kokonaan hukkaan, jos et ota niitä mukaan ansioluetteloon.

Nosta siis tavoitteet kunniaan henkilökohtaisessa profiilissa ja tee rekrytoijaan vaikutus sillä, kuinka hyvin hakemasi tehtävä vastaa urahaaveitasi ja mitä haluat itse tehtävässä saavuttaa.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä