Resume ja CV - mikä on niiden ero?

Resume ja CV - mikä on niiden ero?

Jos olet joskus sattunut lukemaan CV-vinkkejä englanniksi, olet ehkä törmännyt siihen että etenkin Yhdysvalloissa CV ja resume eroavat toisistaan. Meillä Suomessa CV ja ansioluettelo tarkoittavat samaa, mutta Yhdysvalloissa ja Kanadassa CV:n ja resumen sisällöt ovat hieman erilaisia.

Suomessa ja Euroopassa CV tarkoittaa samaa asiaa, ja jopa siinä määrin että Euroopassa on vakiintunut standardoitu CV-malli nimeltä Europass CV. s CV:tä eli curriculum vitaeta käytetään synonyymina sanalle ansioluettelo, eli meillä ei tehdä eroa CV:n ja ansioluettelon välillä. Atlantin toisella puolella asia on kuitenkin toisin: Yhdysvalloissa ja Kanadassa CV ja resume nimittäin eroavat toisistaan. Jos olet hakemassa Pohjois-Amerikassa työpaikkaa akatemian parista, sinun odotetaan lähettävän CV. Kaikkiin muihin työpaikkoihin, siis liike-elämään tai julkiselle sektorille, lähetetään resume.

Amerikkalainen resume on myyntiesite

Suomessa CV ja ansioluettelo eli CV kulkevat useimmiten käsi kädessä, ja työpaikkailmoituksissa pyydetään usein lähettämään molemmat. Yhdysvalloissa on kuitenkin jonkin aikaa jo keskusteltu työhakemuksen tarpeellisuudesta, eikä siellä ole lainkaan tavatonta, että hakijoita pyydetään lähettämään ainoastaan resume. Resumelle on tyypillistä, että tehtävien sijaan kerrotaan saavutuksista, ja saavutuksista kerrottaessa käytetään ympäripyöreiden ilmaisujen sijaan numeroita, vaikkapa seuraavalla tavalla:

“Vastasin 25 asiakaspalveluagentin johtamisesta ja 20 eri työtehtävän jakamisesta osaamistason mukaisesti. Asiakastyytyväisyys parani aikanani 30 % ja lisäksi työssä viihtyminen asiakaspalveluagenttien keskuudessa lisääntyi 12 kuukauden aikana lähes 50 %.”

Tyypillinen suomalainen CV olisi ilmaissut saman asian esimerkiksi seuraavalla tavalla:

“Olin asiakaspalvelun tiiminvetäjä ja vastuullani oli työtehtävien jakaminen tiimin kesken ja esimiestyö. Tiimi paransi asiakastyytyväisyyttä merkittävästi ja lisäksi asiakaspalvelun työntekijät kertoiva selkeästi lisääntyneestä työssä viihtymisestä.”

Tiesitkö tämän resumesta?

Tiesitkö, että resume on Yhdysvalloissa niin tärkeä työkalu työnhakijallle, että on olemassa iso joukko ammattimaisia resumen kirjoittajia, joilta resumen kirjoittamisen voi ostaa palveluna.

CV Iso-Britanniassa, Irlannissa, Uudessa Seelannissa ja Euroopassa

Yhdysvaltojen lisäksi maailmassa on muita englanninkielisiä maita, kuten Iso-Britannia. Jos olet hakemassa työpaikkaa näistä maista tai mistä tahansa Euroopassa, odotetaan sinun lähettävän asiakirja, joka on lähimpänä resume:ta.

Milloin käytetään amerikkalaista CV:tä?

Amerikkalaistyyppinen CV on käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa akatemian, läähetieteen tai koulutuksen parissa. Jos olet esimerkiksi hakemassa tutkijan paikkaa yliopistosta, on tätä varten tehtävä amerikkalaistyyppinen CV. Se eroaa suomalaisesta CV:stä erityisesti sen suhteen, kuinka yksityiskohtaisesti se kertoo osaamisestasi ja vaikkapa koulutuksestasi.

Milloin käytetään resume:ta?

Resume tulee käyttöön yllä mainittuja tilanteita lukuunottamatta kaikissa muissa tilanteissa, eli hakiessa työpaikkaa yksityisen elinkeinoelämän parissa, järjestössä tai julkisella sektorilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Sitä käytetään usein myös hakiessa työtä Euroopassa toimivasta amerikkalaisesta tai kanadalaisesta yrityksestä. Näin kannattaa tehdä, sillä monessa tapauksessa on niin, että vaikka itse työpaikka sijaitsisi Euroopassa, henkilöstöhallinto voi olla Atlantin toisella puolella ja CV:n - tai siis tarkkaan ottaen resumen - lukija voi olla tottunut lukemaan amerikkalaistyyppisiä resumeita työhakemuksen liitteinä.

Mitä amerikkalaiseen CV:een sisältyy?

Olet varmasti kuullut termiin CV, mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tulee latinalaisesta termistä curriculum vitae, joka tarkoittaa elämänpolkua. Ja käytännössä tämä onkin hyvin tarkka määritelmä siitä, mitä amerikkalaistyyppisessä CV:ssä on oltava mukana: yksityiskohtainen kertomus urastasi. Tätä CV:tä ei räätälöidä työpaikkaa varten, vaan se lähetetään samanlaisena jokaiseen työpaikkaan.

Siihen sisältyy seuraavat osiot:

Amerikkalaistyyppinen CV voi olla pidempi kuin eurooppalaisittain standardiksi muodostunut kaksi A4-arkkia, etenkin jos kyseessä on henkilö jolla on jo jonkin verran kokemusta.

Akateemista tehtävää hakiessa CV:n lisäksi pyydetään lähettämään työhakemus. Koska CV:tä ei muokata työpaikkaa varten, on tärkeää että hakemus on räätälöity ja tuo selkeästi esille hakijan motivaation ja muut asiat, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti hakuprosessiin.

Mikä on resume?

Siinä missä ansioluettelon  juuret juontavat latinaan, resume tulee ranskankielisestä sanasta résumé, joka tarkoittaa tiivistettyä. Se on nimensä mukaan napakka yleiskatsaus uraasi. Resume muistuttaa siis tältä osin meillä perinteistä CV:tä. Resume on aina räätälöitävä työpaikkaa varten, ja siinä on keskityttävä tarkasti niihin kokemuksiin, osaamiseen ja muihin seikkoihin, jotka ovat juuri hakemasi työpaikan kannalta relevantteja. Se on ikään kuin myyntiesite, jonka on tarkoituksena herättää kiinnostus nostamalla esille tarkkaan harkittuja asioita.

Resume koostuu seuraavista osioista:

  • Henkilökohtaiset tiedot
  • Henkilökohtainen tiivistelmä
  • Tavoitteesi
  • Työkokemuksesi
  • Saavutukset ja työn tulokset
  • Koulutus ja kurssit
  • Henkilökohtaiset vahvuudet ja osaaminen

Resumen tarkoitus on siis nostaa selkeästi esille ei ainoastaan se mitä olet tehnyt, vaan myös työsi tuloksia. Se on standardi hakiessa ei-akateemisia työpaikkoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Resumen pituus on useimmiten yksi A4-arkki, joten se edellyttää omien vahvuuksien tuntemista ja kovaa priorisoimista. Resumessa ei siis usein ole tilaa yksityiselämän puolelle meneville asioille, kuten perhetilanteelle tai harrastuksille. Työkokemuksen ei tarvitse olla aikajärjestyksessä, vaan voit nostaa esille työpaikan kannalta tärkeimpiä kokemuksia oman harkintasi mukaan.

Amerikkalaisen resumen pituus on 1 sivu tai korkeintaan 2, mikäli sivulla on yli 10 vuoden työkokemus.

Resumen ja CV:n erot

Amerikkalaisen CV:n ja resumen eroavaisuudet voi tiivistää seuraavasti:

  • Asiakirjan pituus
  • Asiakirjan muotoilu
  • Asiakirjan käyttötarkoitus

Siinä missä resume tiivistää osaamisesi ja työkokemuksesi korkeintaan kahdelle sivulle, amerikkalainen CV on yksityiskohtaisempi ja usein pidempi kuin kaksi A4-arkkia. CV myös noudattaa tarkasti aikajärjestystä esimerkiksi työkokemuksen osalta, kun taas resume on pitkälti räätälöity jokaista työpaikkaa varten. Amerikkalaistyyppinen resume on siis melko staattinen dokumentti, joka ei juurikaan heijasta hakemasi työpaikan vaatimuksia.

Koska CV:n on tarkoitus olla nimenomaan kattava kertomus urastasi ja opinnoistasi, siitä ei myöskään jätetä mitään pois. Tämä on siis voimakas vastakohta sille, että resume nostaa esille vain tärkeimmät, tarkkaan harkitut asiat.

Amerikkalainen CV: seikkaperäinen, pitkä ja kaiken kattava asiakirja, jonka muotoilu on aina sama.

Amerikkalainen resume: lyhyt ja napakka, myyviin asioihin keskittyvä ja pitkälti räätälöity asiakirja.

Kansainvälinen työnhaku

Huomaa, että yllä kuvatut amerikkalaistyyppiset CV ja resume ovat käytännössä relevantteja ainoastaan Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Jos olet hakemassa työpaikkaa muualta päin maailmaa, on tärkeää että tutustut kyseisen maan käytäntöihin ansioluettelon suhteen. Esimerkiksi Englannissa on omat käytäntönsä CV:n suhteen. Etenkin Euroopassa CV:n rakenne on pitkälti sama kuin Suomessa. Suomalainen CV muistuttaa pitkälti amerikkalaista resumeta.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä