Armeija CV:ssä - kyllä vai ei?

Armeija CV:ssä - kyllä vai ei?

Valtaosa suomalaisista miehistä on suorittanut asepalveluksen, joten on luonnollista, että se nousee joskus esille työnhaun yhteydessä. Työnantajalla voi olla hyvä syy kysyä varusmiespalvelusta, mutta tämä pätee pääasiassa vain suomalaisiin työnantajiin. Ulkomailla armeijan mainitseminen CV:ssä voi nimittäin ihmetyttää ja pahimmassa tapauksessa vaikeuttaa urakehitystä.

Varusmiespalvelu on edelleen osa suomalaisten miesten - ja monen naisenkin - aikuiseksi kasvua, ja näin on ollut useiden sukupolvien ajan. Eikä asepalvelus tarjoa vain käytännön opetusta maanpuolustuksen suhteen, vaan moni osallistuu armeijan yhteydessä puolustusvoimien johtajakoulutukseen esimerkiksi aliupseerin tai reservin upseerin koulutuksen muodossa. Viimeisin on tunnettu siitä, että moni elinkeinoelämän ja politiikan vaikuttaja on käynyt kyseisen koulutuksen, ja nämä verkostot ovat tärkeitä monelle. Mutta kuuluuko armeija ansioluetteloon ja jos kuuluu, milloin ja millä tapaa?

Asepalveluksen kesto ja suorituksen tavat

Suomalaisten miesten velvoite suorittaa asevelvollisuus perustuu asevelvollisuuslakiin ja siviilipalveluslakiin. Naisille asepalvelus on vapaaehtoinen, ja sitä suorittamaan haluavan naisen on erikseen haettava pääsyä asepalvelukseen.

Asepalveluksen kesto vaihtelee sen mukaan, millä tapaa palvelus suoritetaan ja kuuluuko siihen esimerkiksi koulutusta. Lyhimmillään varusmiespalvelus on 165 päivää, ja pisimmillään 347 päivää. Siviilipalvelus on aina 347 päivää. Siiviilipalvelukseen haluavan on haettava mahdollisuutta suorittaa asepalvelus siviilipalveluna.

Asepalveluksesta kokonaan kieltäytyminen on Suomessa laitonta. Käytännössä moni asepalveluksen välttänyt on saanut velvoitteesta vapautuksen esimerkiksi terveydellisten tai uskonnollisten syiden perusteella.

Työnantaja haluaa tietää onko asevelvollisuus suoritettu

Etenkin nuoren miespuolisen työntekijän yhteydessä työnantajalla voi olla perusteltu syy selvittää onko henkilö suorittanut armeijan tai siviilipalveluksen. Asevelvollisuus on suoritettava ennen 30 vuoden ikää, joten jos olet esimerkiksi aloittanut opinnot heti lukion jälkeen ja lykännnyt asepalveluksen suorittamista valmistumisen jälkeiseen aikaan, työnantaja todennäköisesti ymmärtää että saatat joutua poistumaan työelämästä vuodeksi velvollisuuttasi suorittamaan. Työnantajat ovat suhtautuneet tällaisiin tilanteisiin sen verran epäilevästi, että jopa Tasa-arvovaltuutettu on joutunut puuttumaan asiaan.

Suomessa on kuitenkin oikeuskäytännössä katsottu, että asepalvelusta suorittavalla on työsuhdeturva sen ajan, kun asevelvollisuuden suorittaminen estää tavallisen työnteon. Eli vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön työsuhde pysyy voimassa armeijan tai siviilipalveluksen ajan. Palkkaa tältä ajalta ei saa, mutta palatessaan henkilöllä on oikeus samaan tai vastaavaan työpaikkaan.

Armeijan mainitseminen CV:ssä

Jos olet alle 30-vuotias, voit halutessasi lisätä ansioluetteloosi lyhyen maininnan suoritetusta asepalveluksesta. Kun käytät Jobseeker CV-palvelua, voit tehdä näin lisäämällä henkilötietoihin uuden kentän ja nimetä sen “Asepalvelus”, ja todeta lyhyesti “suoritettu”. Jos asevelvollisuus puolestaan on suorittamatta, kannattaa tämä suosiolla jättää mainitsematta sillä se voidaan tulkita sinun kannaltasi epäedullisesti, vaikka armeijan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa onkin viime vuosina vähentynyt.

Joskus suoritettu armeija on vaatimus

On myös olemassa joukko ammatteja, joissa vaaditaan asevelvollisuuden suorittamista, mutta nämä ovat kuitenkin harvassa. Työsuojeluviranomaiset ovat ottaneet selkeästi kantaa siihen, että esimerkiksi autopesulassa työskentelevältä henkilöltä ei voida edellyttää asevelvollisuuden suorittamista. Rauhanturvaajaksi hakiessa sen sijaan asepalveluksen suorittaminen on käytännössä vaatimus.

Vinkki

Armeija, siviilipalvelus vai palveluksesta vapautettu? Jos olet suorittanut asevelvollisuutesi - olipa kyseessä armeija tai siviilipalvelus - työnantajalla ei pitäisi olla syytä kysyä tarkemmin kuinka velvollisuus on suoritettu. Voit tällöin kertoa, että asevelvollisuus on suoritettu. Jos sinut puolestaan on vapautettu palveluksesta, voit asiasta kysyttäessä sanoa, että asevelvollisuus on menneisyyteen kuuluva teema.

Reservin upseerin titteli CV:ssä

Puolustusvoimien johtajakoulutus on edelleen arvossaan Suomessa, vaikka armeijan rooli ja merkitys esimerkiksi työelämässä on selkeästi vähentynyt. Reserviupseerikoulutus (RUK) on nimenomaan johtajakoulutusta, ja puolustusvoimat on arvostettu koulutusinstituutio, joten on ymmärrettävää että tätä koulutusta tuodaan usein työnhaun yhteydessä ilmi.

Reserviupseerikoulutuksesta onkin elinkeinoelämässä selkeästi hyötyä, sillä Ylen vuonna 2019 tekemä kysely paljasti, että valtaosa suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on käynyt RUK:n. Jos haluat lisätä reserviupseerikoulutuksen ansioluetteloosi ja sinulla on jo jonkin verran työkokemusta, voit lisätä sen ansioluettelon loppuun seuraavalla tavalla:

Varusmiespalvelus

Reserviupseerikoulu, Hamina, 2010-2011

Sotilaspoliisi- ja tarkka-ampujakoulutus

Huomaa kuitenkin, että RUK:n suorittaminen ei välttämättä sovellu kulttuurillisesti joka yritykseen. Esimerkiksi kasvuyhtiöissä reserviupseerikoulutuksella puolestaan ei ole useimmiten merkitystä, ja tämän koulutuksen korostaminen voi pahimmassa tapauksessa herättää kysymyksen siitä, että soveltuuko johtajatyylisi dynaamiseen kasvuyritykseen. Tuo siis RUK-tausta esille harkinnan mukaan.

Armeija ja kansainvälinen ura

Maailmassa on vain noin 30 maata, joissa on pakollinen asevelvollisuus, ja vain harva näistä maista on eurooppalaisia. Suomalainen asevelvollisuuskulttuuri on siis verrattaen erikoinen, ja sen vuoksi siihen voi sisältyä joitakin mahdollisia kompastuskiviä jos olet suunnittelemassa työnhakua ulkomailta. Pääsääntönä voidaankin sanoa, että kaikki viittaukset asepalvelukseen tai vaikkapa reserviupseerin koulutukseen kannattaa suosiolla jättää pois jos olet hakemassa työpaikkaa muualta kuin Suomesta.

Tähän on olemassa muutama huomioon otettava syy:

  1. Ensinnäkin CV:n lukijalla ei välttämättä ole mitään käsitystä siitä, että Suomessa valtaosa suorittaa asepalveluksen ja se on pakollinen.
  2. CV:n lukija voi pelkän ansioluettelon perusteella tehdä päätelmän, että olet kiinnostunut maanpuolustuksesta, ja tällöin sinut voidaan helposti leimata. Muista, että on olemassa maita, joissa armeija käyttää taloudellista tai poliittista valtaa, ja jos CV:n lukija tulee tämän tyyppisestä kulttuurista, voi tiesi työnhaun suhteen tyssätä tähän negatiiviseen mielikuvaan. Näin on esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa.
  3. Armeijasta puhumisella voi myös olla se seuraus, että sinua pidetään armeijaintoilijana, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa maanpuolustuksen kanssa tekemisissä olleet henkilöt ovat usein aatteellisesti armeijamyönteisiä. Suomessa se on melko tavallinen asia, johon ei liity sen kummempaa aatteellista paloa tai elämäntapaa.

Jos kaikesta huolimatta haluat mainita asepalveluksen englanninkielisessä ansioluettelossa, voit tehdä sen esimerkiksi seuraavalla, asian taustoja hieman avaavalla tavalla:

Military service

Hamina, Finland, 2010-2011

Finland has general conscription, and I served in the Finnish Defence Forces for 347 days. During this time, I attended the Reserve Officer School’s training program which provided me knowledge of strategic leadership skills.

Muiden maiden käytäntöjä armeijan suhteen

Jos olet hakeutumassa ulkomaille töihin, voi olla eduksi tuntea kyseisen maan historia asevelvollisuuden näkökulmasta.

  • Ruotsissa asepalvelus lakkautettiin vuonna 2010, mutta otettiin uudestaan käyttöön vuonna 2017. Se koskee sekä miehiä että naisia. Vuosittain Ruotsissa palveluksen suorittaa ja puolustusvoimien koulutuksen saa noin 4000 asevelvollista. Suomessa vastaava luku on yli 20.000.
  • Norjassakin on asevelvollisuus, mutta vain pieni osa ikäluokasta kutsutaan suorittamaan asepalvelusta. Asevelvollisuus koskee sekä naisia että miehiä.
  • Lisäksi Virossa, Tanskassa, Itävallassa ja Sveitsissä on asevelvollisuus, mutta muutoin Euroopan mailla ei ole asevelvollisuutta.
  • Yhdysvalloissa armeija puolestaan perustuu vapaaehtoisuuteen, eli armeijassa olleet ovat usein erityisen kiinnostuneita maanpuolustuksesta. Tämä selittää miksi amerikkalaiset voivat tulkita suomalaisen asepalveluksen suorittamisen merkkinä henkilökohtaisesta valinnasta.

Asepalvelus CV:ssä vai ei?

On pitkälti itsestäsi ja tilanteesta kiinni, kannattaako armeija mainita ansioluettelossa. Jopa suomalaisten headhuntereiden mielipiteet tästä asiasta ovat jokseenkin jakautuneet: jotkut ovat sitä mieltä, että armeija ei kerta kaikkiaan kuulu ansioluetteloon, ja toisten mielestä se on tieto joka kannattaa mainita, etenkin jos asevelvollisuuden suorittamiseen on kuulunut reserviupseerin koulutus. Tämä kuitenkin pätee vain Suomen työmarkkinoita. Ulkomailta töitä hakiessa kaikki viittaukset puolustusvoimiin kannattaa useimmiten jättää suosiolla pois, sillä ne voivat herättää kysymyksiä ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa urasi.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä