Yleinen CV - malli ja vinkit

Yleinen CV

Yleinen ansioluettelo vastaa käyttötarkoitukseltaan jossakin määrin avointa työhakemusta, eli sen sijaan että yleinen CV olisi kirjoitettu tiettyä avointa työpaikkaa varten, on sen tehtävä antaa sinusta yleiskuva kun lähetät CV:n kiinnostavaan yritykseen tai jaat CV:n suuremmalle yleisölle vaikkapa Linkedinissä. Esimerkiksi uraansa aloittavat tai työelämän ulkopuolella olevat voivat hyötyä yleisen CV:n käyttämisestä työnhaussa, sillä on olemassa paljon avoimia työpaikkoja joita ei koskaan julkaista missään.

Milloin yleinen CV on paikallaan

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että CV on aina tärkeää räätälöidä hakemaasi työpaikkaa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että CV:ssä on korostettava sitä osaamista ja ominaisuuksia, jotka liittyvät työpaikkailmoitukseen. Tavoitteena on siis keskittyä hakemasi työpaikan kannalta tärkeisiin asioihin. Yleinen CV puolestaan on kuin avoin työhakemus, ja se keskittyy omiin vahvuuksiisi ilman, että sillä haettaisiin tiettyä työpaikkaa. 

 • Erilaiset rekrytointitapahtumat, kuten korkeakoulujen työpaikkamessut ovat tyypillinen tilanne, jolloin vielä opiskelujaan suorittava tai pian valmistuva voi tarvita yleistä CV:tä. Mikäli olet osallistumassa rekrytointitapahtumaan, voit luoda itsellesi yleisen CV:n ennen itse tapahtumaa, jotta voit lähettää sen kiinnostaville työnantajalle rekrytointitapahtuman aikana tai sen jälkeen. Kun tapaat rekrytointitapahtuman yhteydessä potentiaalisia työnantajia, on tärkeää liittää ansioluetteloon valokuva, jotta lukija, joka on saattanut tavata sinut tapahtumassa, voi yhdistää CV:n tuttuihin kasvoihin. 
 • Mikäli olet hiljattain valmistunut, voit käyttää yleistä CV:tä samalla tapaa kuin moni muukin oman alansa ensimmäistä työpaikkaa hakeva, eli lähettää sen kiinnostaville työnantajille suoraan. Monella työnantajalla on verkkosivuilla maininta siitä, että he etsivät ajoittain työntekijöitä ja samassa yhteydessä kerrotaan useimmiten myös kuinka voit lähettää heille ansioluettelosi. Voit tällöin luoda yleisen CV:n, joka nostaa esiin esimerkiksi oman alasi mahdollista työkokemusta tai opintoihisi liittyviä saavutuksia, tai miksipä ei lopputyösi aihetta mikäli se liittyy jollakin tapaa toimialaan. 
 • Sosiaalisen median ja etenkin LinkedIn rooli työnhaussa on viime vuosina kasvanut. Sen lisäksi, että Linkedinissä on oma osionsa avoimille työpaikoille, hyödyntää moni työnhakija palvelua siten, että jakaa omassa päivityksessään tietoa omasta työnhausta ja osaamista, jota voisi työnantajille tarjota. Tämän lisäksi päivityksessä voi jakaa asiakirjoja, kuten ansioluettelon, joka toimii hyvänä päivitystä täydentävänä liitteenä. 

Yleisen CV:n tärkeimmät osiot

Koska yleinen CV ei vastaa tiettyyn avoinna olevaan työpaikkailmoitukseen, on sen sisältö luotava siten, että se antaa sinusta kattavan kuvan useasta eri näkökulmasta. 

Henkilö- ja yhteystiedot 

Omat tietosi on aina tärkeää olla yleisessä CV:ssä. Näin on myös silloin kun CV pyydetään täyttämään työnantajan käyttämässä rekrytointiportaalissa. Eli nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on ainakin hyvä olla mukana. Syntymäaikaa ja perhetilannetta ei nykyisin enää suositella otettavaksi mukaan ansioluetteloon, sillä tämä voi avata oven syrjinnälle. 

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä

Profiili on lyhyt myyntipuhe, jonka tehtävänä on houkutella lukija tutustumaan ansioluetteloosi tarkemmin. Profiilissa tiivistyy vahvimmat myyntivalttisi, motivaatiosi, taustasi ja lisäksi voit nostaa siinä esille myös persoonallisuuttasi ja saavutuksiasikin. Tiivistelmän pituus on 3-5 riviä, ja etenkin yleisessä CV:ssä se voi olla hyvä keino herättää työnantajan kiinnostus. Valtaosa rekrytoijista ei nimittäin käytä muutamaa sekuntia enempää CV:n silmäilyyn ennen kuin päättää kannattaako siihen tutustua tarkemmin, joten hyvin kirjoitettu tiivistelmä toimii mainiona avauksena ja antaa sinusta kiinnostavan ensivaikutelman. 

Työkokemus

Työnantajaa kiinnostaa luonnollisesti mitä olet aiemmin tehnyt työksesi. Nosta työsuhteistasi esille tittelisi, työnantajan nimi, työsuhteen kesto, keskeisimmät työtehtäväsi sekä pari-kolme saavutusta, vaikkapa vastuu jostakin projektista tai mikäli työsi tuloksia voi mitata numeroin, esimerkiksi pari lukua jotka kertovat kuinka olet työstäsi suoriutunut. 

Koulutus

Koulutus on luonnollisesti yksi CV:n tärkeimpiä osioita, joten ota CV:een mukaan koulutuksesi. Mikäli sinulla on korkeakoulututkinto ja lisäksi jonkin verran työkokemusta, voit jättää lukion pois ja mainita vain tutkintoon johtavan koulutuksen. Tutkinnon nimen lisäksi koulutuksesta on hyvä kertoa oppilaitoksen nimi, ajankohta jolloin olet tutkinnon suorittanut ja lisäksi perustiedot siitä, mitä tutkinto pitää sisällään. Voit halutessasi myös mainita vaikkapa lopputyösi aiheen tai arvosanan, mikäli nämä ovat tietoja joista uskot olevan hyötyä työnhaussa. 

Osaaminen

Työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi työnantajaa kiinnostaa takuulla osaamisesi, jonka voit nostaa halutessasi esille omana osionaan. Osaamisella tarkoitetaan niin kutsuttuja kovia taitoja, joita moni on kartuttanut etenkin työelämässä, ja jotka ovat siirrettäviä taitoja toisen työnantajan palveluksessa. Esimerkkejä kovista taidoista on vaikkapa tietyn CRM-järjestelmän käyttäminen. Osaamisen suhteen voit halutessasi mainita yleisessä CV:ssä 3-5 keskeistä osaamisaluetta. 

Henkilökohtaiset vahvuudet

Henkilökohtaisia vahvuuksia kutsutaan joskus pehmeiksi taidoiksi, ja tällä tarkoitetaan vahvuuksia jotka liittyvät usein henkilön persoonaan ja kykyyn esimerkiksi viestiä tai toimia osana tiimiä. Pehmeät taidot ovat korostuneet viime aikoina työmarkkinoilla, ja työnantajat peräänkuuluttavat esimerkiksi joustavuutta, hyviä tiimityöskentelytaitoja ja kykyä viestiä sekä oppia uutta. Yleisessä CV:ssä voi mainita 3-5 keskeisintä vahvuutta. 

Sertifioinnit ja kurssit

Kovatkin taidot voivat usein kehittyä siten, että niitä ei välttämättä opita kurssien ja koulutuksen kautta, mutta mikäli sinulla on erilaisia sertifiointeja tai kursseja, nämä kannattaa mainita omana osionaan. Työnantajat arvostavat työntekijöitä, jotka pitävät oman osaamisensa ajan tasalla, joten etenkin jo jonkin aikaa työmarkkinoilla olleiden työnhakijoiden kannattaa mainita viime aikoina suoritettuja kursseja tai sertifiointeja, sillä tämä viestittää työnantajalle että osaamisesi on ajan tasalla, vaikka olisitkin suorittanut koulutuksesi useita vuosia sitten. 

Näin kirjoitat mahtavan yleisen CV:n

Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, joten vaikka olisit aikeissa lähettää yleisen ansioluettelosi kymmeniin eri yrityksiin tai jakaa sen Linkedinissä, on tärkeää että noudatat hyväksi koettuja sääntöjä ja huomioit parhaat käytännöt. 

 • Pidä CV lyhyenä. Tämä voi kuulostaa helpolta, mutta yllättävän moni käsittää yleisen CV:n kaiken kattavana CV:nä, mikä ei missään tapauksessa ole tarkoitus. CV:n maksimipituus on kaksi A4-arkkia, eikä tätä pituutta kannata missään tapauksessa ylittää. On nimittäin hyvin epätodennäköistä, että kukaan lukee sisältöä kahden ensimmäisen sivun jälkeen. Mikäli sinun on tiivistettävä CV:tä, kannattaa aloittaa karsimalla esimerkiksi tiedot harrastuksista ja perhetilanteesta, jotka ovat edelleen melko useassa suomalaisessa CV:ssä. Harrastuksilla ja perhetilanteella ei useimmiten ole asiaa CV:een. 
 • Mikäli haluat kertoa omasta taustastasi enemmän liitteenä lähetettävän CV:n lisäksi, ot ansioluetteloon mukaan linkki vaikkapa LinkedIn-profiiliisi, missä voit kertoa enemmän saavutuksistasi, ottaa mukaan kaikki taitosi ja vaikkapa kertoa tarkemmin mitä erilaisia tehtäviä vastuullasi on ollut. Linkedin-profiilin pituus ei ole rajoitettu, joten voit hyödyntää sitä ansioluetteloa täydentävänä kanavana. 
 • Jos puolestaan teet yleisen CV:n käyttääksesi sitä Linkedinissä, hyödynnä avainsanoja eli aihetunnisteita mikäli mahdollista. 
 • LinkedIn-profiilin lisäksi voit liittää yleiseen ansioluetteloon linkin videoon, joka voi omalta osaltaan toimia CV:tä täydentävänä. Tällöin kannattaa ladata video vaikkapa Youtubeen. Muista valita videon näkyvyysasetukset sen mukaan, haluatko sen näkyvän vain niille, joilla on linkki suoraan videoon vai onko video yleisesti löydettävissä. Jälkimmäisessä tapauksessa kannattaa optimalisoida videon otsikko ja kuvaus siten, että mukana on tärkeitä avainsanoja, jotka auttavat rekrytoijia ja potentiaalisia työnantajia löytämään videosi. 
 • Siisti ja hyvin jäsennelty rakenne auttaa lukijaa löytämään tiedot nopeasti. Kun CV on selkeästi jäsennelty, lukija löytää haluamansa tiedot nopeasti, mikä antaa sinusta positiivisen ensivaikutelman. Vältä siis väliotsikoita, jotka hukkuvat tekstin joukkoon. Vältä myös liian tiivistä sisältöä, ja sen sijaan hyödynnä osioiden välissä tyhjää tilaa, mikä omalta osaltaan helpottaa sisällön lukemista. 
 • Nosta oma osaamisesi kärkeen luomalla oma osio osaamiselle, eli taidoille jotka ovat siirrettävissä työpaikasta toiseen. Mikäli sinulla on lisäksi sertifiointeja, saavutuksia tai kursseja näihin osaamisen alueisiin liittyen, mainitse myös ne. 
 • Hyödynnä henkilökohtaista profiilia kertomaan millaisista työpaikoista voisit olla kiinnostunut ja mikä sinua motivoi. CV kertoo työnantajalle mikä koulutuksesi, työkokemuksesi ja osaamisesi on, mutta lisäksi voit nostaa motivaation ja miksipä ei myös uratoiveet esille tiivistelmässä. 
“Yleinen CV ei tarkoita sitä, että CV pitää sisällään joka ikisen faktan sinusta. On tärkeää osata keskittyä tärkeimpiin myyntivaltteihin, kuten keskeisimpään osaamiseesi ja työkokemukseen.”

Yleisen CV:n plussat ja miinukset

Etenkin työttömän työnhakijan kohdalla yleinen CV voi kuulostaa houkuttelevalta tavalta hakea mahdollisimman monta työpaikkaa samaan aikaan, mutta todellisuudessa yleinen CV toimii parhaiten vain tietyissä tilanteissa. Yleisellä CV:llä on omat selkeät plussat ja miinukset. 

Plussat:

 • Mahdollisuus saada paljon näkyvyyttä omalle osaamiselle, etenkin mikäli höydynnät yleistä CV:tä rekrytointitapahtumien yhteydessä tai Linkedinissä. 
 • Mahdollisuus napata työpaikka, jota ei ole koskaan laitettu julkiseen hakuun. On tunnettu tosiasia, että niin kutsuttujen piilotyöpaikkojen määrä on suuri, ja tällöin on hyvä olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Moni työnantaja etsii ennen työpaikkailmoituksen julkaisua oman tietokantansa, jossa on esimerkiksi työnantajan käyttämään rekrytointijärjestelmään oman ansioluettelonsa ladanneet hakijat. Esimerkiksi lähitulevaisuudessa alkavat äitiyslomat ja muut perhevapaat ovat tyypillisiä tilanteita, joissa työnantaja tietää etukäteen tarpeesta palkata sijainen, ja tällöin voi olla nopeampaa ja helpompaa käyttää olemassa olevaa verkostoa kandidaattien etsimiseen kuin julkaista työpaikkailmoitus, johon voi tulla satoja vastauksia.
 • Vastavalmistuneelle yleinen CV voi olla hyvä keino päästä työmarkkinoille, sillä yleinen CV voi avata ovia monenlaiseen koulutukseen liittyvään työpaikkaan. Voi olla, että työnantajan tiedossa on tulevaisuuden suunnitelmat palkata uusia henkilöitä ja haluaa aloittaa rekrytoinnin hyvissä ajoin. Toisaalta yrityksessä voi myös olla pian aukeamassa työpaikka harjoittelijalle tai trainee-ohjelma, johon voi päästä myös mukaan olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Miinukset:

 • Mikäli sinulla on jo jonkin verran työkokemusta, erilaisia kursseja ja kattava osaaminen, voi olla vaikeaa keskittyä olennaiseen. Korostamalla esimerkiksi vain osaa omasta osaamista voit jäädä paitsi mahdollisuuksista, joissa vaaditaan juuri sitä osaamista, joka ei tule CV:ssäsi esille. 
 • Työnantajat eivät pidä yleisistä ansioluetteloista kun käytät sitä hakiessasi tiettyä avointa työpaikkaa. Vaikka olisit käyttänyt tuntikausia yleisen CV:n tekemiseen, on tärkeää että räätälöit ansioluettelosi sisällön kun haet avointa työpaikkaa, etenkin kun siihen liittyy työpaikkailmoitus. Rekrytoijat näkevät heti että kyseessä on yleinen CV, jonka olisit voinut lähettää mihin yritykseen tahansa, eikä tämä tuo sinulle plussapisteitä - päinvastoin.

Koska yleistä CV:tä ei voi räätälöidä tiettyä työpaikkaa varten, voi lopputulos olla turhankin yleinen, eikä sen avulla pysty tällöin erottumaan. Tämän vuoksi kannattaa panostaa CV:n ulkoasuun ja luoda CV:stä tyylikäs ja mahdollisimman ammattimaisen näköinen valmiin CV-mallipohjan avulla. Esimerkiksi Jobseeker on kehittänyt joukon CV-mallipohjia, joiden joukosta löydät varmasti omaan tyyliisi sopivan.

VINKKI

Yleinen CV voi auttaa sinua nappaamaan niin kutsutun piilotyöpaikan, joita avautuu esimerkiksi kun joku muu vaihtaa työpaikkaa, yrityksen organisaatiorakenne muuttuu, joku jää pitkälle vapaalle tai työntekijälle etsitään sijaista. Monessa tapauksessa työnantaja ei halua käyttää aikaa työpaikkailmoituksen tekoon ja hakemusten läpikäyntiin, vaan etsii päteviä kandidaatteja omien verkostojen kautta. Ilmaise siis ansioluettelossasi millaisista tehtävistä voisit olla kiinnostunut.

Lisää inspiraatiota yleisen CV:n tekemiseen

Hyvin tehty ja tyylikäs yleinen CV voi antaa paljon potkua työnhakuun. Se mahdollistaa työnhaun sosiaalisen median kautta ja myös työpaikoista, joissa ei ole ilmoitettu avoimista työpaikoista. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, joten yleisen CV:n sisältöön ja ulkoasuun on tärkeää panostaa. CV-mallipohjien lisäksi Jobseeker tarjoaa CV-esimerkit tuomaan inspiraatiota sisällön suhteen, ja lisäksi CV-artikkelit vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin ansioluetteloon liittyen. 

Useimmiten CV:n kaverina on työhakemus, jonka luomiseen löydät lisävinkkejä Jobsekerin esimerkkityöhakemuksista. Työhakemuksen tekoon puolestaan on tarjolla tyylikkäät työhakemuspohjat, joiden käyttäminen on helppoa ja nopeaa. 

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä