Αντίστροφο χρονολογικό: το δημοφιλές βιογραφικό!
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 19 Απρίλιος 2024

Αντίστροφο χρονολογικό: το δημοφιλές βιογραφικό!

Η πιο κλασική αξία στα βιογραφικά. Το είδος του CV που επιλέγουν περισσότερο όσοι έχουν ήδη μια επαγγελματική πορεία να δείξουν (και να αναδείξουν) και που ταυτόχρονα έχουν συνηθίσει οι recruiters να λαμβάνουν. Θα σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να το φτιάξετε, αλλά θα σας προτείνουμε και τις κατάλληλες εναλλακτικές, αν η μορφή του δεν ενδείκνυται για την περίπτωσή σας.

Ο χρυσός κανόνας της δημιουργίας βιογραφικού είναι η τοποθέτηση των πιο σχετικών και σημαντικών πληροφοριών στην αρχή του. Το τι είναι πιο σημαντικό ή σχετικό, όμως, εξαρτάται από το σημείο ζωής στο οποίο βρίσκεται ο υποψήφιος / η υποψήφια. Ένας νέος απόφοιτος, που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, δεν δύναται να χτίσει το βιογραφικό του πάνω σε επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, κάποιος που έχει διανύσει μεγάλη περίοδο ανεργίας ή θέλει να κάνει στροφή στην καριέρα του δεν θα θέλει να τραβήξει την προσοχή του/της recruiter σε κενά στο βιογραφικό του ή σε μια άσχετη επαγγελματική πορεία.

Το χαρακτηριστικό του αντίστροφου χρονολογικού βιογραφικού σημειώματος είναι πως πυρήνα του αποτελεί η επαγγελματική πορεία του υποψήφιου / της υποψήφιας, η οποία, όπως δηλώνεται από το όνομά του, καταγράφεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά, από την πιο πρόσφατη θέση στην παλαιότερη. Την ίδια αντίστροφη χρονική καταγραφή ακολουθούν και οι άλλες πληροφορίες που επιλέγονται να ενταχθούν στο βιογραφικό, όπου αυτό έχει εφαρμογή, όπως στην ενότητα της εκπαίδευσης.

Χάρη στη δομή του, στα λίγα δευτερόλεπτα που αφιερώνουν οι recruiters προκειμένου να αντιληφθούν αν είστε κατάλληλοι υποψήφιοι, το μάτι τους εντοπίζει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζονται. Εν προκειμένω, διακρίνουν τις εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες που έχετε αποκτήσει στο πλαίσιο της μέχρι τώρα καριέρας σας και οι οποίες στηρίζουν την αίτησή σας.

Αν έχετε να επιδείξετε μια συνεπή επαγγελματική εμπειρία, που είναι συναφής με τη θέση που διεκδικείτε, τότε το αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό είναι το ιδανικό για εσάς!

Πώς να φτιάξετε αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, ξεκινούν με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, από τα οποία δεν πρέπει να λείπουν -πέρα, φυσικά, από το ευδιάκριτο ονοματεπώνυμο, σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά- η διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail). Εδώ μπορείτε να εντάξετε και ένα headline που θα δηλώνει την επαγγελματική σας ιδιότητα, όπως και φωτογραφία σας, αν το επιθυμείτε ή αν κρίνεται απαραίτητο λόγω του αντικειμένου ή επειδή το ζητάει η αγγελία.

Έπειτα ακολουθούν κατά σειρά:

  • Το προσωπικό προφίλ ή personal statement. Σε ένα κειμενάκι περίπου πέντε σειρών θα «συστηθείτε», κάνοντας μία περίληψη των δυνατών σας σημείων, από δεξιότητες έως επαγγελματικά επιτεύγματα.
  • Η ενότητα της επαγγελματικής εμπειρίας. Θα καταγράψετε με αντίστροφη χρονολογική σειρά τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε έως τώρα, από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Κάθε εγγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εταιρεία όπου εργαστήκατε, τον χρόνο εκκίνησης και λήξης της δουλειάς σας εκεί, καθώς και τη θέση που κατείχατε. Κάτω από κάθε μία θα σημειώσετε με bullets τα πιο «δυνατά» στοιχεία της εμπειρίας σας, δηλαδή τους τρόπους που εξελιχθήκατε ή διαπρέψατε, αντί να καταγράψετε απλώς τα καθήκοντά σας.

Expert tip:

Αν η καριέρα σας αριθμεί πολλά χρόνια και αρκετές αλλαγές εταιρειών, προκειμένου να κρατήσετε το βιογραφικό σας περιεκτικό αλλά και συνοπτικό, καθώς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες Α4, αναφερθείτε μόνο στα τελευταία 10-15 χρόνια της εμπειρίας σας. Επίσης, αν σε αυτά τα χρόνια κάνετε δύο ή και περισσότερες δουλειές ταυτόχρονα, επιλέξτε εκείνες που είναι πιο σχετικές με τη θέση που διεκδικείτε τώρα, αντί να τις σημειώσετε όλες.

  • Η ενότητα της εκπαίδευσης. Πάλι με αντίστροφη χρονολογική σειρά θα παρουσιάσετε τις σπουδές σας, σημειώνοντας το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον τόπο, τον χρόνο σπουδών και το πτυχίο σας. Δεδομένου ότι η έμφαση στο αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό δίνεται στην επαγγελματική εμπειρία, δεν χρειάζεται να αναλύσετε περισσότερο τις σπουδές σας, εκτός αν υπάρχει κάποιο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από τα χρόνια της εκπαίδευσής σας που έχει στενή σχέση με τη θέση εργασίας που τώρα διεκδικείτε.
  • Η ενότητα με τις δεξιότητες και τις προσωπικές ποιότητές σας. Ανάλογα με το πρότυπο του βιογραφικού που θα χρησιμοποιήσετε, αυτή μπορεί να βρίσκεται εναλλακτικά σε μία ξεχωριστή στήλη στην πρώτη σελίδα του βιογραφικού. Όπου και αν την εντάξετε, φροντίστε να καταγράψετε εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τη θέση όπου στοχεύετε. Θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε κάποιες αυτές η περιγραφή των προαπαιτούμενων στην αγγελία εργασίας - μελετήστε τη καλά!
  • Προαιρετικές ενότητες, τις οποίες θα εντάξετε ανάλογα με το αν έχει μείνει χώρος στο βιογραφικό σας και αν βοηθούν στο να ξεχωρίσετε περαιτέρω. Σε αυτές συγκαταλέγονται η εθελοντική εργασία και κοινωνική δράση, η συμμετοχή σε συνέδρια, οι δημοσιεύσεις, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάτε πως ό,τι έχει χρονικό προσδιορισμό πρέπει να καταγραφεί με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
  • Τελευταίες εμφανίζονται οι συστάσεις, εάν η αγγελία εργασίας ζητά την ύπαρξή τους.

Πότε δεν ενδείκνυται το αντίστροφο χρονολογικό CV

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες υποψηφίων που δεν ευνοούνται από το αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό και γι’ αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγουν.

Φοιτητές και νέοι υποψήφιοι

Αν δεν διαθέτετε ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία ή, πολύ περισσότερο, δεν έχετε καθόλου εμπειρία, καλύτερη επιλογή για εσάς είναι το χρονολογικό βιογραφικό. Η δομή του, σε σχέση με το αντίστροφο χρονολογικό, διαφοροποιείται σε δύο σημεία: η ενότητα της εκπαίδευσης προηγείται εκείνης της επαγγελματικής εμπειρίας (η οποία μπορεί να λείπει εντελώς) και οι πληροφορίες καταγράφονται ναι μεν πάλι με χρονική σειρά, αλλά σε αυτή την περίπτωση ακολουθούν την πορεία της ζωής σας, άρα από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη.

Με το χρονολογικό βιογραφικό οι «προβολείς» πέφτουν στις γνώσεις που αποκομίσατε από την εκπαίδευσή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να εστιάσετε στις δεξιότητές σας, προτιμώντας να φτιάξετε ένα λειτουργικό βιογραφικό.

Άνεργοι ή επιθυμούντες αλλαγή καριέρας

Ένα βιογραφικό σημείωμα με κενά στην πορεία του υποψηφίου υπάρχει περίπτωση να μη δώσει καλή εντύπωση στους recruiters. Το ίδιο, αν αντιληφθούν πως η τελευταία δουλειά σας ήταν, π.χ., τρία χρόνια πριν. Ο καλύτερος τρόπος για δώσετε καλή εντύπωση με το βιογραφικό σας σε αυτή την περίπτωση είναι να συντάξετε ένα λειτουργικό CV. Σε αυτό το είδος βιογραφικού «πρωταγωνιστές» είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητές σας, καθώς αποτελούν την κεντρική ενότητα στη δομή του, με κάποια (τα πιο σημαντικά) στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας να ακολουθούν, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη ανάλυση.

Ο ίδιος τύπος βιογραφικού είναι ιδανικός και για όσους θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας, καθώς η μέχρι τώρα επαγγελματική πορεία σας δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή σας για την καινούργια θέση. Οπότε οι δεξιότητες και οι ποιότητες που έχετε εξελίξει μέσα στα χρόνια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να διακριθείτε ως υποψήφιοι.

Επιπλέον tips για τη δημιουργία βιογραφικού

Σας δίνουμε κάποιες ακόμα συμβουλές προκειμένου να φτιάξετε ένα βιογραφικό που θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας σας!

  1. Πάντα να μελετάτε καλά την αγγελία εργασίας όπου απαντάτε, προκειμένου να αντλήσετε λέξεις-κλειδιά που χρειάζεται να εμφανίζονται για να τραβήξουν την προσοχή του πιθανού εργοδότη. Είναι σημαντικό το να προσαρμόζετε κάθε φορά το βιογραφικό σας, ώστε να είναι στοχευμένο στη θέση που διεκδικείτε.
  2. Αν φτιάξετε πρώτα ένα βασικό βιογραφικό, θα σας είναι πιο εύκολο και γρήγορο το να προσαρμόζετε το CV σας όποτε χρειάζεται.
  3. Να είστε ειλικρινείς στις πληροφορίες που δίνετε. Τυχόν ψέματα στο βιογραφικό, προκειμένου να βελτιώσετε την εικόνα σας, πιο πιθανό είναι να σας βλάψουν αργά ή γρήγορα παρά να σας ευνοήσουν.
  4. Το βιογραφικό σας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ευπαρουσίαστο. Προσέξτε τη σύνταξη των πληροφοριών, ώστε να είναι σύντομες και σαφείς. Δεν πρέπει να υπάρχουν ορθογραφικά λάθη. Οι ενότητες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες και μορφοποιημένες με συνέπεια (παντού το ίδιο μέγεθος γραμμάτων και τυχόν μορφοποίηση για το ίδιο είδος πληροφοριών). Όσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο του βιογραφικού σας, άλλο τόσο είναι και η εικόνα του, καθώς αυτή θα δώσει την πρώτη εντύπωση στους recruiters - και θέλετε να είναι καλή αυτή η εντύπωση!

Ειδικά σε αυτό το τελευταίο, αλλά και συνολικά, θα σας βοηθήσει αν χρησιμοποιήσετε ένα online εργαλείο, όπως τον CV maker του Jobseeker, για τη δημιουργία του βιογραφικού σας. Με τον CV maker του Jobseeker θα μπορέσετε να το φτιάξετε σε λίγα μόλις βήματα και μετά να το τροποποιείτε εύκολα και γρήγορα, κάνοντας ό,τι αλλαγές χρειάζεται για να είναι σωστά στοχευμένο. Επιπλέον, θα επιλέξετε το πρότυπο που σας ταιριάζει από τη συλλογή του και έτσι θα είστε σίγουροι πως το βιογραφικό σας θα είναι πάντα όμορφο και ευπαρουσίαστο, για να ξεχωρίσει εξαρχής!

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα