CV eksempel barnehageassistent

CV eksempel barnehageassistent

Barnehageassistenter spiller en veldig viktig rolle i barnehagesektoren og er en av de mest populære yrkene innen utdanningssektoren i Norge. Barnehageassistenter arbeider tett med barnehagebarn og bidrar med å skape et trygt og stimulerende læringsmiljø. Ansvarsområder inkluderer å hjelpe barna med deres daglige behov, inkludert å gi dem mat, hjelpe dem med toalettbesøk og bidra til å opprettholde en ren og organisert barnehage. De spiller også en viktig rolle i å planlegge og gjennomføre kreative og pedagogiske aktiviteter for barna. Ved å følge et CV eksempel for barnehageassistenter, kan du få en bedre forståelse av hva arbeidsgiveren ser etter, og hva du kan gjøre for å lande barnehagejobben.

For å lykkes som barnehageassistent er det viktig å ha sterke mellommenneskelige ferdigheter, empati, tålmodighet og evnen til å arbeide effektivt i team. Barnehageassistenter bør også ha en grunnleggende forståelse av barneutvikling og pedagogisk praksis. Siden det er stor konkurranse er det avgjørende å skrive en god CV som viser frem dine personlige egenskaper og relevant erfaring på en klar og tydelig måte. Vet du ikke helt hvor du skal starte? I denne artikkelen kan du se på et eksempel på CV for barnehageassistenter og få skreddersydde tips og råd for å få den beste sjansen til å få en jobb i barnehage. 

Hva en god CV for barnehageassistent bør inneholde

En god CV for en barnehageassistent bør inneholde relevante nøkkelkvalifikasjoner som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere. Først og fremst må du vise frem all relevant utdanning og erfaring innenfor barnehageområdet. Dette kan inkludere formell utdanning som barnehagelærer eller fagarbeider, eller erfaring fra tidligere jobber i barnehager. Det er også viktig å få frem personlige egenskaper som egner seg godt til å jobbe med barn, som tålmodighet, kreativitet og empati. I tillegg bør du trekke frem all tidligere jobberfaring med barn. I CV for en barnehageassistent skal det fremkomme at du er en tillitsfull person med positive erfaringer med barn. 

Det er viktig å tydelig vise hva du kan tilby arbeidsgiveren ved å fremheve dine sterkeste sider i CVen din. Når du søker jobb som barnehageassistent er det viktig å skrive en søknad som viser din interesse for jobben og barnehage som arbeidsfelt. En god søknad bør også inneholde konkrete eksempler på hva du kan bidra med, og hvordan du vil gjøre en forskjell for barna i barnehagen. Ved å fremheve disse kvalifikasjonene i CVen din på en strukturert og oversiktlig måte, har du en høy sjanse for å få en spennende stilling som barnehageassistent. Bruk tid på å skrive en søknad som gir en god fremstilling av deg selv og dine personlige egenskaper og kompetanse.

Hvordan skrive en god CV som barnehageassistent

Når du skal skrive en søknad for jobben som barnehageassistent, er det viktig å først gjøre deg kjent med stillingsutlysningen. Dette gir deg muligheten til å tilpasse søknaden din til den spesifikke jobben og vise arbeidsgiveren at du har satt deg inn i hva jobben innebærer. En sterk CV vil være skreddersydd for stillingen du søker på og får frem dine kvalifikasjoner på en relevant måte. Når du skriver en CV for en jobb som barnehageassistent, er det viktig å ikke bare liste opp dine ferdigheter og erfaringer, men også dine personlige egenskaper som gjør deg egnet for jobben. For eksempel kan du inkludere egenskaper som kreativitet, fleksibilitet, omsorgsfullhet, positivitet og evnen til å samarbeide.

Beskriv også din erfaring med å jobbe med barn, enten fra tidligere jobber i barnehagen eller andre relevante arbeidserfaring. Husk å få frem hva du har lært av erfaringen din, og hvordan det gjør deg til en bedre barnehageassistent. Det er også viktig å vise at du har gjort deg kjent med barnehagen du søker hos, og hvorfor du ønsker å jobbe der. Beskriv hva du kan bidra med til teamet, og hvordan du vil passe inn i miljøet. En god måte å gjøre dette på er å nevne spesifikke ting du har lagt merke til ved barnehagen, for eksempel en bestemt pedagogisk tilnærming eller et spesielt fokus på læring gjennom lek. 

En barnehageassistent CV bør inneholde en rekke forskjellige seksjoner, inkludert profiltekst, arbeidserfaring, utdanning, ferdigheter og personlige egenskaper. Det er også viktig å sørge for at CVen din er oversiktlig, lett å lese og godt strukturert, slik at arbeidsgiveren raskt og enkelt kan finne den informasjonen de trenger. For å lage en god barnehageassistent CV, kan du hente nyttig inspirasjon fra dette CV eksemplet. Ved å følge disse eksemplene, får du en enkel oversikt over alt som bør inkluderes i en barnehageassistent CV og hvordan du fremhever dine beste sider i søknaden din.

Personalia

Først må du sørge for å inkludere kontaktinformasjonen din, slik at arbeidsgivere kan følge opp med deg om søknaden din. Dobbeltsjekk at alle kontaktopplysningene dine er oppdaterte og nøyaktige. Når du inkluderer kontaktinformasjon i CVen din oppgir du fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er også viktig å kontrollere at e-postadressen du bruker er profesjonell og ikke inneholder noen upassende ord eller tallkombinasjoner. Sørg for at kontaktopplysningene dine er tydelige og godt synlige i CVen din og at de er plassert på en logisk måte som gjør det enkelt for arbeidsgivere å finne og bruke dem. 

Kontaktinformasjon

Navn: Lars Helge

E-post: lars.h@gmail.com 

Tlf: 914 93 543 

Adresse: Tullinløkka 2, 1010 Oslo

Profil

Profilen din er et profesjonelt sammendraget i CVen din er en viktig del av søknaden. Sammendraget gir en rask oversikt over dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper som gjør deg til en god kandidat for stillingen som barnehageassistent. Det er en av de første tingene en arbeidsgiver leser når de vurderer CVen din, og det kan være avgjørende for å skille seg ut fra andre søkere. Profilteksten bør være et kort avsnitt på 2-3 setninger, hvor du fremhever nøkkelkvalifikasjonene du har som er relevante for stillingen. Det kan også være en god idé å inkludere noen ord om din personlighet, for eksempel at du er positiv, engasjert og har en lidenskap for å jobbe med barn. Ved å få frem dine personlige egenskaper og relevant erfaring i sammendraget ditt, kan du øke sjansene for å bli invitert til intervju og vise arbeidsgiveren at du er en god match for stillingen som barnehageassistent.

Profil 

Engasjert barnehageassistent med tre års erfaring. Jeg har jobbet i ulike barnehager i Oslo-området, og har erfaring med å ta vare på barn i alderen 0-6 år. Jeg er en kreativ person som elsker å jobbe med barn, og har stor glede av å se dem utvikle seg og vokse.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring er en viktig del av enhver CV, og dette gjelder spesielt for barnehageassistenter, hvor du må demonstrere at du er pålitelig med barn. Når du skriver opp arbeidserfaringen din i CV, er det viktig å inkludere relevant informasjon som stillingstittel, navn på arbeidsgiver, og datoer for ansettelse. Du bør også inkludere en beskrivelse av oppgavene du hadde. Husk å gjør dette på måte som viser hvordan du har jobbet med barn og hva du har lært av det. Du kan for eksempel nevne at du har organisert aktiviteter, håndtert konflikter mellom barna, og kommunisert med foreldrene. Hvis du har hatt flere jobber tidligere, bør du sortere dem i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at den mest nylige jobben kommer øverst. 

I tillegg til jobberfaring du har fra barnehage, bør du fremheve all relevant erfaring du har med barn. Dette kan inkludere jobber som lærerassistent eller som frivillig i en organisasjon som jobber med barn. Dette viser at du er engasjert i å jobbe med barn og har tatt initiativ for å få relevant erfaring. Å inkludere arbeidserfaringen din på en god måte i CVen kan gjøre det lettere for arbeidsgivere å se hva du har å tilby og hvorfor du er en god kandidat for stillingen som barnehageassistent.

Arbeidserfaring 

2021 - Dags dato Barnehageassistent, Solstrålen Barnehage, Oslo 

 • Skapte et trygt og støttende miljø for barna, og samarbeidet med andre ansatte for å tilby en positiv læringserfaring for alle barn. 
 • Planla og ledet aktiviteter for barna i alderen 1-5 år, inkludert kreative prosjekter og utendørsaktiviteter. 
 • Vurderte barnas utvikling og rapporterte til lederne for å sikre at de får riktig oppfølging og støtte.

2020 - 2021 Barnehageassistent, Småtroll Barnehage, Oslo 

 • Bidro til å skape en trygg og støttende atmosfære for barna, og ga omsorg og støtte til barna i alderen 1-3 år. 
 • Planla og ledet kreative prosjekter og aktiviteter, og tilpasset undervisningen til hvert enkelt barns behov og utvikling. 
 • Samarbeidet med andre ansatte for å sikre at alle barna fikk den støtten og omsorgen de trengte. 

Utdanning

Utdanningsbakgrunn i en CV for barnehageassistenter er også en viktig del av søknaden. Arbeidsgivere vil se at du har relevant utdanning som gjør deg egnet for stillingen. I utdanningsavsnittet viser du at du har tilegnet deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å jobbe med barn i barnehagesammenheng. Du bør oppgi utdanningsinstitusjonen du har studert ved, graden du har oppnådd og utdanningsprogrammet du har fullført. Oppgi også datoene for når du begynte og avsluttet studiene dine, og om du har fått noen spesielle utmerkelser eller priser i løpet av utdannelsen. Har du ikke fullført utdanning enda, kan du vurdere å føre opp hvilken videregående skole du har gått på. Det kan også være nyttig å nevne relevante kurs og sertifiseringer innen barnehagelærerutdanning eller kurs innen førstehjelp og pedagogikk. Alt dette kan hjelpe arbeidsgiveren med å forstå din kompetanse og din relevans for stillingen.

Utdanning

2019 - 2022 Bachelor i Pedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo 

 • Spesialisert i tidlig barneutvikling og pedagogiske teknikker for småbarn. 
 • Gjennomførte praksis i barnehager med fokus på interaksjon mellom barn og voksne.

Kurs 

Kurs i førstehjelp for barn, Røde Kors, 2020 

Ferdigheter

Formålet med å inkludere ferdigheter i en CV for barnehageassistenter er å gi arbeidsgiveren en rask og tydelig oversikt over din kompetanse for jobben som barnehageassistent. Dette kan hjelpe arbeidsgiveren med å vurdere om du er en god kandidat til stillingen og om du vil være i stand til å utføre oppgavene som kreves på en effektiv måte. Det viktig å inkludere relevante ferdigheter som vil hjelpe deg med å jobbe effektivt og positivt med barn i barnehagealder. Dette kan inkludere ting som evnen til å kommunisere tydelig og på en måte som er forståelig for barn og evnen til å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner på en hensiktsmessig måte. Du kan også nevne konkrete pedagogiske metoder du kjenner, som for eksempel Montessori. Ved å liste opp relevante ferdigheter som reflekterer stillingsutlysningen, viser du også at du har forberedt deg grundig og at du er seriøs med å søke om jobben. 

Ferdigheter 

 • Sterke kommunikasjonsferdigheter 
 • Kunnskap om helse, sikkerhet og ernæring for små barn 
 • Kjennskap til pedagogisk teori og praksis innen barnehagepedagogikk 
 • Evne til å håndtere utfordrende situasjoner på en rolig og profesjonell måte 

Egenskaper

Når det gjelder personlige egenskaper, kan du nevne egenskaper som evnen til å være tålmodig, omsorgsfull, ansvarlig, empatisk og fleksibel. Personlige egenskaper sier potensielt mye om hvem du er som person og hvordan du vil passe inn i jobben som barnehageassistent. Å fremheve relevante egenskaper for barnehageassistenter kan hjelpe deg å skille deg ut fra andre søkere som kanskje ikke har like tydelige personlige egenskaper, men likevel har relevant erfaring og utdannelse. Husk å beskrive konkrete eksempler på hvordan dine personlige egenskaper har hjulpet deg i tidligere arbeidssituasjoner og hvordan de vil bringe verdi for barnehage-teamet. 

Egenskaper 

 • Ansvarlig og pålitelig 
 • Empatisk og omsorgsfull 
 • Tålmodig og fleksibel 
 • Kreativ Samarbeidsvillig

Format og CV-design 

Innholdet du har skrevet i CVen din må vises på en flott måte for å gjøre et inntrykk. En velstrukturert og tydelig CV kan hjelpe deg med å fremheve din erfaring og personlige egenskaper som passer for denne stillingen, og øke sjansene for å bli kalt inn til intervju. Derfor er format og design en viktig del av å skape en god CV som barnehageassistent. Et enkelt oppsett med overskrifter og punkter kan være en god måte å organisere informasjonen på i denne profesjonen. 

Når det gjelder font stil, er det best å gå for en standard sans serif font som er behagelig å lese, som for eksempel Arial eller Calibri. Bruk en skriftstørrelse på mellom 9 og 12, slik at teksten er lesbar uten å være for stor eller for liten. Velg en passende linjeavstand for å sikre at teksten er godt lesbar. En linjeavstand på 1,15 eller 1,25 er ofte det beste valget. Når det gjelder marger, bør du sørge for at du har nok hvit plass rundt teksten, slik at det er uproblematisk å navigere gjennom CVen. En marg på 2,5 cm på alle sider kan være et godt utgangspunkt.

Design og CV-mal for barnehageassistenter

Bruk av designelementer og farger kan være en fin måte å skille seg ut på, men det er viktig å ikke overdrive. Enkle grafiske elementer, som for eksempel linjer eller enkle ikoner, kan hjelpe med å organisere informasjonen på en oversiktlig måte. Når det gjelder farger, kan det være lurt å begrense bruken til noen enkle farger som ikke er forstyrrende. En passende fargepalett kan være gråtoner eller blåtoner som gir en følelse av ro og profesjonalitet.

Det kan være lurt å bruke en CV-mal for å sikre at du får med all nødvendig informasjon på en ryddig og oversiktlig måte. Hvilket alternativ som er best egnet for din søknad som barnehageassistent, avhenger av barnehagen du søker på, samt din erfaring og utdanning. Generelt sett anbefales det å velge et enkelt og oversiktlig oppsett som gir arbeidsgiveren en rask oversikt over dine kvalifikasjoner og erfaringer.

Bilde på barnehageassistent CV

Du kan gjerne inkludere et bilde på CV for barnehageassistenter. Fordelen med et bilde er at det gir arbeidsgiveren et ansikt å knytte til navnet og kvalifikasjonene i CVen. Dette kan gjøre det enklere for arbeidsgiveren å huske søknaden din og skille deg fra andre søkere. I tillegg kan et profesjonelt bilde bidra til å skape et positivt førsteinntrykk, og gi arbeidsgiveren en indikasjon på din utstråling og hvordan du vil passe inn i arbeidsmiljøet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er nødvendig å inkludere bilde på en CV, og det er opp til deg om du ønsker å legge til dette i CVen din. 

Tips til din barnehageassistent CV

Ved å gå gjennom en annen barnehageassistent CV og tilpasse det til din egen erfaring og kvalifikasjoner, kan du øke sjansene dine for å imponere arbeidsgiveren og lande jobben du ønsker. Uansett hvilket utgangspunkt du har, bør du vurdere å ta i bruk en enkel CV og jobbsøknad-mal, for å gi deg selv den beste sjansen til å være vellykket i jobbsøket ditt. Husk at et godt førsteinntrykk kan være avgjørende for å sikre drømmejobben. 

Før du setter i gang med å skrive søknaden din, ta en titt på disse gode tipsene for din barnehageassistent CV:

 1. Inkluder et bilde: Å legge ved et bilde av deg selv kan gjøre det lettere for arbeidsgiveren å huske deg, spesielt hvis de møter mange søkere i løpet av ansettelsesprosessen.
 2. Skriv godt og tydelig: Det er viktig å sørge for at CVen og jobbsøknaden din er lett å lese og forstå. Bruk enkelt oppsett med et profesjonelt utseende på dokumentene og sørg for at du skriver tydelig og klart.
 3. Kjenn deg selv: Det er viktig å være klar på hva du ønsker å formidle i søknaden, og unngå å skrive for mye eller for lite. Fokuser på dine viktigste kvalifikasjoner og erfaringer som passer til stillingen og fremhev relevante egenskaper.
 4. Få tilbakemeldinger: Det kan være lurt å få hjelp fra andre til å lese over søknaden før du sender den inn. Slik sikrer du at eventuelle skrivefeil eller grammatiske feil blir fanget opp. Med et ekstra par øyne kan du også få nyttige tips til hvordan du kan forbedre søknaden din, som du ikke har tenkt på selv. 

Er du fortsatt litt usikker på søknaden din som barnehageassistent? Les gjennom disse CV-artiklene om alt du trenger å vite for å lykkes i søknadsprosessen! Ikke la sjansen til å lande drømmejobben gå fra deg - kom i gang i dag og lag en flott CV med Jobseeker!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang