CV eksempel sykepleier
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 18. april 2024

CV eksempel sykepleier

Det er et stort behov for sykepleiere, men avhengig av hvor du foretrekker å jobbe, kan du møte på mye konkurranse når du søker jobb innen sykepleie. Derfor er det viktig å ha en velutformet CV. I rollen som sykepleier jobber du hovedsakelig på sykehus, klinikk, og sykehjem, og ansvarsområdene varierer ut fra hvor du jobber og hva slags spesialisering du har. Du jobber direkte med pasienter og vil blant annet administrere medisiner, utføre sårstell, gi råd og veiledning til pasienter og pårørende, og koordinerer pleie med andre helsepersonell. Les videre for å få tips og veiledning om hvordan du viser disse kvalifikasjonene på best mulig måte i vårt CV sykepleier eksempel.

Som en del av helsevesenet er det nødvendig for sykepleiere å ha fullført en godkjent sykepleierutdanning og få autorisasjon fra Helsedirektoratet. I tillegg til å ha evnen til å tilby utmerket pasientomsorg, er det avgjørende at du som sykepleier kan jobbe i samarbeid med et tverrfaglig team, og derfor er det også viktig å vise at du har sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner. Fordi det er viktig for sykepleiere å følge kliniske standarder og forbedre sine ferdigheter gjennom faglig utvikling, bør en godt utviklet CV for en sykepleier være oppdatert å fremheve sertifiseringer og videreutdanning som er relevant. En profesjonell CV er viktig for å konkurrere i dette dynamiske yrket. Bruk dette CV eksempelet for sykepleiere til å lage en profesjonell CV som demonstrerer dine kliniske ferdigheter og omsorgsfulle egenskaper!

Hvordan skrive CV for sykepleiere - med eksempel

Hensikten med CVen for en sykepleier er å demonstrere at du er en kvalifisert, erfaren og omsorgsfull helsepersonell som kan tilby trygg og effektiv pasientomsorg. For å utmerke deg og etterlate et sterkt inntrykk på din potensielle arbeidsgiver, bør du nøye gjennomgå stillingsbeskrivelsen for sykepleierjobben du søker på, og fremheve nøkkelkvalifikasjonene som er mest relevant i CVen din. Dersom du søker på en spesialisert sykepleierstilling, for eksempel innen akuttmottak eller psykiatri, må du huske å tilpasse CVen og vektlegge dine spesialiserte kvalifikasjoner. 

Gjør et varig inntrykk på din potensielle arbeidsgiver og vis at du er en perfekt match til stillingen du søker på ved å følge dette CV eksempelet for sykepleiere. Du kan henvende deg til eksempel som en guide for seksjonene som skal inkluderes i en sykepleier CV, samt innholdet som bør fylle hver enkelt seksjon. Disse seksjonene reflekterer også rekkefølgen de skal føres opp i CVen din.

Personalia 

Begynn din sykepleier-CV med å skrive opp kontaktinformasjonen din. Du kan starte med å føre opp navnet ditt i store bokstaver aller øverst og nedenfor dette, oppgi telefonnummer og e-postadresse. Du kan også inkludere adresse, fødselsdato og sivilstatus hvis du ønsker det. Når du søker på en sykepleierstilling kan du også legge til hva slags førerkort du har, dersom du har et sertifikat. I noen pleier-roller i helsevesenet, er det nødvendig å kunne kjøre pasienter. I tillegg, er det bra for en potensiell arbeidsgiver å vite at du er fleksibel når det gjelder vakter og har tilgjengelig transport til jobb. Denne informasjonen kan du inkludere under personalia. 

Kontaktinformasjon 

Navn: Frida Hansen 

E-postadresse: frida.h@gmail.com 

Telefonnummer: 815 94 733

Adresse: Langveien 82, 1010 Oslo

Førerkort: B

Profil

Profiloversikten er en gylden mulighet til å oppsummere CVen din og fremheve det du ønsker at din potensielle arbeidsgiver skal vite om deg. Her bør du legge vekt på relevant arbeidserfaring som underbygger din kliniske kompetanse. Har du spesialisering eller ønsker å søke på en spesialisert rolle som for eksempel intensivsykepleier, kan du bruke profil sammendraget til å demonstrere at du møter kravene for spesialiseringen. Skriv en konsis og profesjonell profiltekst som også viser frem dine relevante ferdigheter, som for eksempel intensivbehandling:

Profil 

Erfaren sykepleier med fokus på pasientvurdering, behandling og akuttprosedyrer. Kompetent i smertebehandling og samarbeider tett med leger og annet helsepersonell for å utvikle og implementere behandlingsplaner. Fullført kurs i akuttsykepleie og har solid forståelse for intensivbehandling. Er effektiv i stresshåndtering og beslutningstaking i pressede situasjoner. Sterke kommunikasjonsevner og omsorgsfull i møte med pasienter og pårørende.

Arbeidserfaring

Når du beskriver din ansettelseshistorikk som sykepleier i CVen din, er det viktig å fremheve de kliniske erfaringene du har opparbeidet deg. Som sykepleier kan du ha erfaring fra ulike medisinske felt, og det er viktig å være tydelig på hvilke stillinger du har hatt. Selv om du har opparbeidet deg mye kompetanse gjennom studiet, vil arbeidserfaringen din gi deg praktiske erfaringer som gir deg mulighet til å opparbeide nyttig kunnskap og utvikle deg som sykepleier. Dersom du er nyutdannet, kan du inkludere praksisperioder og sommervikariater som helsefagarbeider. Disse erfaringene kommer også godt med hvis du allerede har arbeidserfaring, siden de viser at du har variert erfaring med pasientomsorg. 

Les godt gjennom stillingsannonsen for den jobben du søker på. Her finner du relevante nøkkelord og informasjon om hva din potensielle arbeidsgiver er ute etter av erfaring. Deretter fører du opp stillingstitler, arbeidsgivere og ansettelsesdatoer for hver jobb. Start alltid med din siste arbeidserfaring og skriv bakover i tid, i motsatt kronologisk rekkefølge. Under hver stilling bør du også inkludere et par punkter som beskriver de ulike rollene og ansvarsområdene du har hatt i hver stilling. Dette kan inkludere oppgaver som pasientbehandling, medisinadministrasjon, koordinering av pleieplaner og annet relevant arbeid du har utført som sykepleier. Bruk gjerne punktlister for å gjøre beskrivelsene dine klare og oversiktlige.

I tillegg kan du inkludere en separat seksjon der du beskriver eventuelle utmerkelser eller priser du har mottatt i løpet av ansettelsesforholdet ditt. Dette kan være faglige utmerkelser, anerkjennelse for kvalitetsforbedringstiltak, eller andre prestasjoner som viser din kompetanse og dedikasjon til yrket. For hver utmerkelse, beskriv kort hva den gikk ut på, hvilken rolle du hadde i å oppnå den. Dette vil bidra til å ytterligere styrke din CV og vise potensielle arbeidsgivere at du er en dyktig sykepleier.

Arbeidserfaring 

Sep. 2019 - Dags dato, Sykepleier, Oslo Sykehus 

 • Oslo Utfører medisinske prosedyrer, inkludert intravenøs medisinadministrasjon og sårbehandling. 
 • Gir omfattende pleie og omsorg til pasienter og deres pårørende, og gir veiledning og støtte i ulike kliniske situasjoner. 
 • Samarbeider nært med leger, annet helsepersonell og pasientens familie for å utvikle og implementere behandlingsplaner.

Praksisplasser 

Sep. 2017 - jan. 2018 Medisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus

 • Utførte pasientvurdering og diagnostikk, medisinadministrasjon og sårbehandling under tilsyn av erfarne sykepleiere og leger. 

Jan. 2017 - juli 2017, Helsestasjonen for ungdom Oslo Kommune

 • Ga veiledning og råd til ungdom om seksuell helse, prevensjon og psykisk helse. 

Prestasjoner

Ledet en rask og effektiv respons på en akutt medisinsk situasjon på Oslo Sykehus, hvor jeg utførte livreddende førstehjelp, koordinerte kommunikasjonen med leger og annet helsepersonell, og bidro til å stabilisere pasientens tilstand før videre behandling. Min raske og rolig håndtering av situasjonen bidro til en vellykket utkomme for pasienten og ble anerkjent av teamet for min profesjonalisme.

Utdanning og sertifiseringer

Å inkludere en seksjon om utdanning på CVen din er spesielt viktig når man søker på en stilling som sykepleier, da arbeidsgivere vanligvis søker etter kandidater med en solid utdanningsbakgrunn og faglig kompetanse. I tillegg stilles det krav fra helsemyndigheter om autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere som sykepleier, så ikke glem å inkludere dette i din CV.

Når du oppgir utdanningsbakgrunnen din, må du inkludere sykepleierutdanning og eventuelle sertifiseringer som du har oppnådd. Før opp navn og nivå på studiet, navn på utdanningsinstitutt og årene du fulgte studiet. En sykepleierutdanning består vanligvis av en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk erfaring. Det er viktig å inkludere dette, da det viser din evne til å møte pasienter i alle aldersgrupper og arbeide innen ulike områder av sykepleie. Det er også viktig å nevne relevante kurs eller seminarer som du har deltatt på. Dette kan inkludere kurs i avansert hjerte- og lungeredning, ledelse og teamarbeid, eller andre spesialiserte ferdigheter som er relevant for stillingen du søker på. Dette viser arbeidsgivere at du er engasjert i faglig utvikling og har oppdatert kunnskap innenfor ditt fagområde. 

Utdanning 

Aug. 2015 - juni 2018, Bachelor i Sykepleie, Oslo Met

Sertifikater 

2018, Autorisasjon som sykepleier fra Helsedirektoratet 

Kurs

Okt. 2021, Avansert klinisk praksis i akuttsykepleie 

Arrangert av Høgskolen i Oslo og Akershus Fokus på avansert klinisk praksis i akuttsykepleie, inkludert vurdering, diagnostisering, behandling og oppfølging av akutt syke og skadde pasienter

Ferdigheter og egenskaper

Når du skriver en søknad som sykepleier, er det viktig å identifisere ferdighetene som er relevante innen sykepleiefaget og vise potensielle arbeidsgivere hva du er i stand til å gjøre i en klinisk setting. Ferdigheter og kompetanser som kan være relevante for en sykepleier kan inkludere pasientomsorg, smertebehandling, kommunikasjonsevner, og samarbeidsevner. Det er viktig å inkludere disse ferdighetene i din CV og fremheve hvordan du har utviklet eller brukt dem i tidligere erfaringer. Også når du har lite arbeidserfaring, forventes det at du har opparbeidet deg klinisk erfaring fra utdanning eller i praksis, så du må gi god plass til relevante ferdigheter som underbygger din kompetanse som sykepleier.

Ferdigheter 

 • Pasientvurdering 
 • Pasientbehandling 
 • Smertebehandling 
 • Intensivbehandling
 • Rapportering og dokumentasjon i elektroniske helsejournaler 
 • Utvikling av omsorgsplaner 
 • Livreddende førstehjelp 
 • Hjerte- og lungeredning 
 • Akuttprosedyrer 
 • Gode kummunikasjonsevner

Inkluder også en egen seksjon om personlige egenskaper i din sykepleier-CV. Egenskapene dine gir arbeidsgivere en bedre forståelse av deg som sykepleier og hvordan du passer inn i et klinisk miljø. Ikke minst er personlige egenskaper avgjørende i sykepleier-roller og sier mye om din evne til å håndtere pasienter og pårørende, gi omsorg og emosjonell støtte, ta raske beslutninger under press, og samarbeide med kolleger. Når du inkluderer personlige egenskaper i din sykepleier-CV, bør du fokusere på de som er relevante for nettopp den stillingen du søker på.

Egenskaper 

 • Omsorgsfull 
 • Ansvarsbevisst 
 • Stresshåndtering 
 • Effektiv beslutningstakning 
 • Kulturbevisst
 • Samarbeidsvillig

Referanser

Det er opp til deg om du ønsker å oppgi referanser i CVen din eller ikke. Dersom du ikke inkluderer en seksjon for referanser, må du nevne at referansene dine er tilgjengelig ved forespørsel. Du må alltid kontakte potensielle referanser på forhånd for å sørge for at de er villige til å stille opp som dine referanser. Siden sykepleieryrket er en svært ansvarsfull rolle, kan det også være lurt å på forhånd be en leder eller kollega om å skrive et referansebrev eller en attest som beskriver arbeidet ditt. At noen har brukt tid på å beskrive dine ansvarsområder, egenskaper og kompetanser gir et positivt inntrykk av deg til en potensiell arbeidsgiver. Velg referanser som kjenner deg godt og kan gi en positiv attest på dine ferdigheter og egenskaper.

Referanser 

Referanser oppgis på forespørsel

Format and design for en sykepleier-CV

Et godt format og design i en sykepleier CV er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til å skape profesjonell fremtoning, noe som er viktig i et yrke med mye ansvar. En CV med et ryddig og godt design kan også bidra til å fange oppmerksomheten til arbeidsgivere og gjøre CVen mer behagelig å lese. Formålet med CVen er å effektivt fremheve relevant utdanning, erfaring og ferdigheter på en tydelig måte, som demonstrerer kompetanse innen sykepleie. En oversiktlig CV kan gjøre det enklere for arbeidsgiver å finne de nødvendige opplysningene raskt og øke sjansene for å bli kalt inn til intervju. 

CV struktur for sykepleiere

Det er vanlig å strukturere CV for sykepleiere i omvendt kronologisk rekkefølge. Et kronologisk format innebærer å liste opp relevante opplysninger i motsatt kronologisk rekkefølge, med den nyeste informasjonen først. Dette formatet er ofte brukt innen tradisjonelle stillinger hvor det er vanlig å ha en jevn karriereprogresjon og en stabil arbeidshistorikk. Siden sykepleie er en yrkesbasert rolle med tydelige krav om utdanning, sertifisering, arbeidserfaring og klinisk kompetanse, er det naturlig å bruke den tradisjonelle kronologiske CVen i dette tilfellet.

Når du lager en sykepleier-CV, er det viktig å velge en lesbar skrifttype. Det anbefales gjerne å bruke sans serif fonter som Arial, Verdana eller Calibri som standard i CVer og jobbsøknader, med en skriftstørrelse mellom 9-12. Dersom du søker på en stilling med mer fokus på lederskap innenfor sykepleie, kan en klassisk serif font som Times New Roman være et godt alternativ. Bruk linjeavstand 1,15 og ha en marg på 2-2,5 cm. Dette gir CVen din en ryddig og leservennlig formatering. Punktlister kan også bidra til å organisere og presentere informasjon på en strukturert måte.

Fargevalg og design

Når det gjelder farger og design på en sykepleier CV, bør du velge farger som er enkle, ryddige og profesjonelle. Bruk helst nøytrale farger som grått eller beige, og unngå sterke eller skrikende farger. Du kan vurdere kontrastfarger for å fremheve viktig informasjon som overskrifter, navn og kontaktinformasjon. For eksempel kan du bruke en mørkere farge for overskrifter, og en lysere farge for brødtekst. Dette kan bidra til å skape en visuell hierarki og gjøre CV-en mer effektiv. Et pro-tips er alltid å bruke fargene til arbeidsgiveren du søker hos. 

Du behøver ikke mange designelementer i en jobbsøknad for sykepleiere, siden dette er en tradisjonell bransje. Gå heller for et profesjonelt eller enkelt design over en moderne CV-mal. En enkel, profesjonell CV-mal vil gi det riktige inntrykket når du søker på en sykepleier rolle og passer utmerket til å fremheve all din erfaring og ansettelseshistorikk. Av samme grunn, kan CVen din være opptil 2-3 sider lang, slik at du får plass til all relevant informasjon om din karriereprogresjon og klinisk kompetanse.  

Bilde på sykepleier-CV

Du velger selv om du ønsker å inkludere et bilde på CVen din. Fordelen med et bilde på CVen er at det bidrar til å gjøre søknaden din mer personlig og hjelper deg med å skille deg ut fra andre søkere. I en bransje som handler om omsorg og medmenneskelighet, kan personliggjøringen av søknaden din være et stort pluss. Dersom du har et høykvalitets bilde hvor du ser profesjonell og snill ut, kan dette være lurt å inkludere i CVen din. Det er frivillig å ha et bilde og det er helt greit å hoppe over, hvis du bekymrer deg for urettferdig behandling eller ikke ønsker å bli vurdert basert på utseende. 

Hold en konsistent formatering gjennom hele CVen og sørg for å bruke samme formatering i jobbsøknaden din og andre dokumenter du eventuelt sender i søknaden din for å skape en imponerende og profesjonell søknad!

Tips til sykepleier-CV

Det er avgjørende å ha en godt utformet og tilpasset CV når du søker på en jobb innen sykepleie. CVen er ditt første inntrykk på arbeidsgiveren og gir deg muligheten til å vise at du er den mest kompetente kandidaten for jobben. En velstrukturert og oversiktlig CV som tydelig presenterer din erfaring, utdanning, kliniske ferdigheter og relevante prestasjoner, er et nødvendig steg mot å lande drømmejobben. 

En sterk sykepleier-CV viser at du har de nødvendige ferdighetene og den kliniske kompetansen til å prestere i rollen du søker på. Ikke minst, må du effektivt demonstrere at du har gode kommunikasjonsevner og kan samarbeide i et tverrfaglig team. At du henter frem all relevant informasjon uten unødvendige detaljer, kan være den avgjørende faktoren som får deg innkalt til intervju. Du kan gjøre prosessen enklere ved å bruke en CV-mal som gir et profesjonelt inntrykk, og ikke glem å inkludere et følgebrev i søknaden din!

Her er noen tips for å forbedre din sykepleier CV:

 1. Les jobbannonsen grundig: Hvis du søker på en utlyst sykepleierstilling, bør du notere ned nøkkelord fra stillingsannonsen. Tilrettelegg CV-en din slik at du fremhever kompetanser som reflekterer kravene i utlysningen. Ordlegg deg på en måte som direkte svarer på forventningene arbeidsgiveren har til sykepleieren de vil ansette, ved å peke på de mest relevante ferdigheter og egenskaper. 
 2. Inkluder relevante kurs og sertifiseringer: Inkluder alle kurs og sertifiseringer du har tatt som er relevante for sykepleieryrket. Sjekk opp hvilke kvalifikasjoner stillingen krever og husk alltid å føre opp at du har fått autorisasjon fra Helsedirektoratet til å jobbe som sykepleier. I tillegg, inkluderer du kurs som viser arbeidsgiveren at du har holdt deg faglig oppdatert og har relevant klinisk kompetanse.
 3. Beskriv din erfaring med ulike pasientgrupper: Gi plass til eventuelle praksiserfaringer du har i CVen din, enten det er fra utdanningen din, eller annen praktisk erfaring innen sykepleie, som for eksempel fra sommervikariater. Dette viser at du har erfaring med pasienter i ulike aldre og med ulike helsetilstander. 
 4. Fokuser på mellommenneskelige egenskaper: Sykepleiere må ha gode mellommenneskelige egenskaper for å gi pleie og emosjonell støtte til pasienter og pårørende. I tillegg jobber du som sykepleier i tverrfaglige team, og det er viktig å ha god evne til å kommunisere på tvers av fagfelt. Fokuser derfor på disse egenskapene i CV-en din. 
 5. Tilpass CV-en din: Bruk en enkel og profesjonell CV-mal med tydelig struktur for å gjøre CV-en din lett å lese. Unngå unødvendige detaljer og hold deg til to-tre sider. Sørg for at du bruker samme formatering på CV og jobbsøknad. 

Har du fortsatt spørsmål og vil vite mer om hvordan du skriver en bra sykepleier-CV? Finn nyttig informasjon i våre CV-artikler. Er du klar for neste steg? Med Jobseeker kan du enkelt bygge en sterk CV og søknad som vil imponere din neste arbeidsgiver!

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang