CV eksempel elektriker

CV eksempel elektriker

En CV er en betydelig del av jobbsøkerprosessen, og dette gjelder også for elektrikere. Som elektriker er det viktig å kunne vise frem din kompetanse på en klar og strukturert måte. Elektrikeryrket er en essensiell del av bygge- og vedlikeholdsbransjen. Elektrikere er spesialister som er ansvarlige for å installere, reparere og vedlikeholde elektriske systemer og utstyr. De jobber i ulike sektorer som boliger, bedrifter, industrielle anlegg og offentlige bygninger. Elektrikere kan også være involvert i installasjon av alternative energikilder som solcellepaneler og vindturbiner.

Som nyutdannet elektriker begynner man som lærling eller assistent for å få praktisk erfaring og lære fra erfarne fagfolk. Etter å ha fullført læretiden og fått fagbrevet, kan en elektriker begynne å jobbe som selvstendig næringsdrivende, eller i ulike roller som elektriker i bedrifter, entreprenørselskaper eller offentlige institusjoner. Karrieremulighetene for elektrikere er generelt sett gode, ettersom etterspørselen etter kvalifiserte elektrikere er konstant i ulike sektorer. En grundig og profesjonell CV vil hjelpe deg med å presentere deg selv som en kvalifisert elektriker og øke sjansene dine for å bli valgt til den nye stillingen du søker på. I denne artikkelen kan du følge et CV eksempel for elektrikere og lære alt du trenger å vite om å bygge en overbevisende CV som elektriker.

Hvordan skrive CV for elektriker - eksempel

En elektriker CV er en oversikt over din relevante erfaring og ferdigheter innenfor elektrikerfaget. Dette kan inkludere informasjon om hvilke typer elektriske systemer du har jobbet med, hvilke typer prosjekter du har vært involvert i, og eventuelle spesialiseringer du har. Annen relevante opplysninger som bør tas med er dine sertifiseringer og lisenser som elektriker. Videre, må du alltid sørge for at CVen din er velstrukturert. Ved å strukturere CVen din på en oversiktlig måte vil du kunne presentere din erfaring og kompetanse på en overbevisende måte. En grundig og velformulert CV vil hjelpe deg med å skille deg ut blant andre søkere og legge grunnlaget for en vellykket karriere som elektriker.  

Å bruke et CV eksempel som er spesifikt rettet mot elektrikeryrket, kan være svært nyttig når du søker jobb som elektriker. Eksempelet i denne artikkelen kan gi deg en oversikt over god struktur og veilede deg om hva slags informasjon du må ha med i CVen din. Dra inspirasjon om hvordan du best presenterer din erfaring og ferdigheter på en klar og effektiv måte, og identifiser de mest relevante nøkkelkvalifikasjonene som arbeidsgivere innenfor elektrikerbransjen ser etter! 

Personalia 

Start med å oppgi ditt fulle navn og sørg for at både fornavnet og etternavnet er godt synlige.

Før deretter opp all nødvendig kontaktinformasjon for å gjøre det enkelt for arbeidsgivere å komme i kontakt med deg. Oppgi ditt nåværende telefonnummer og profesjonell e-postadresse. Dobbeltsjekk at alle opplysningene er oppdaterte og korrekte, slik at arbeidsgivere kan nå deg uten problemer. Dersom du søker stillinger innenfor et spesifikt geografisk område kan det også være lurt å inkludere adressen din, for å vise at du er tilgjengelig til å reise dit. Hvis du har relevante profesjonelle nettverk, som en LinkedIn-profil, kan du inkludere lenker til disse. Dette gir arbeidsgivere en mulighet til å få en bedre forståelse av din profesjonelle bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Navn: Harald Kjære 

E-post: harald.k@gmail.com 

Tlf: 926 70 312 

Adr: Mortenrudsveien 3, 1010 Oslo

Profil

En personlig profil er en kort, men kraftig del av en elektriker CV som gir en rask oversikt over dine ferdigheter, erfaring og profesjonelle mål. Det er viktig å skrive en profil som er informativ og engasjerende, samtidig som den er kortfattet og oppsummerende. Når du skriver din personlige profil, bør du fokusere på å fremheve det som gjør deg til en dyktig elektriker. Vær spesifikk og målrettet når du nevner de spesialiserte områdene du er kompetent innenfor, for eksempel installasjon av elektriske systemer, feilsøking eller vedlikehold av elektrisk utstyr. Nevn dine personlige egenskaper og arbeidsstil i profilen, som for eksempel nøyaktighet, pålitelighet, eller god problemløsningsevne. Dette gir et helhetlig bilde av deg som en dedikert elektriker. Husk at målet med din personlige profil er å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet og gjøre det klart hva du kan tilby. Vær nøye med å tilpasse profilen til hver stilling du søker på.

Profil

En dyktig og sertifisert elektriker med omfattende erfaring innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske systemer. Sterk teknisk kunnskap og evne til å løse problemer effektivt. Dedikert til å opprettholde høy kvalitet og sikkerhet i alt arbeid. Søker etter mulighet for å bidra til effektiv drift og suksess for elektriske prosjekter. 

Arbeidserfaring

Arbeidserfaringen din gir arbeidsgivere innsikt i hva du har gjort og hva slags kompetanse du har tilegnet deg innen elektriske systemer og vedlikehold. Når du presenterer denne informasjonen i CVen din, må du organisere den på en måte som gir en effektiv og ryddig oversikt. Begynn med å liste opp tidligere arbeidsgivere i omvendt kronologisk rekkefølge, med den mest nylige jobben først. Dette gir en klar tidsramme og viser din mest oppdaterte erfaring. Når du beskriver hver jobb, formidler du også dine oppgaver og ansvar som er relevante. Det er også viktig å inkludere resultater og prestasjoner. Har du forbedret effektiviteten i en tidligere jobb? Da bør du nevne prosentvis økning i produktivitet eller kostnadsbesparelser som et resultat av dine tiltak. Dette viser arbeidsgivere at du er en handlekraftig og resultatorientert elektriker. Arbeidserfaring-seksjonen skal være fokusert på relevante oppgaver og ansvar, så unngå for mye generell informasjon som ikke er spesifikk for elektrikerfaget. 

Arbeidserfaring

2018 - Dags dato, Elektriker Elektro AS, Oslo

 • Utførte installasjoner, reparasjoner og vedlikehold av elektriske systemer i både boliger og kommersielle bygninger i Oslo-området. 
 • Utførte effektive løsninger for å sikre optimal funksjonalitet og sikkerhet. 
 • Samarbeidet tett med kunder og teammedlemmer for å oppnå prosjektmål 

2015 - 2019, Elektriker Elsikkerhet AS, Oslo 

 • Ansvarlig for installasjon og vedlikehold av elektriske systemer i ulike byggeprosjekter i Oslo-området. 
 • Gjennomførte feilsøking og reparasjoner for å sikre kontinuerlig drift og overholdelse av forskrifter.

Utdanning

Siden det stilles konkrete, faglige krav innen elektrikeryrket, er utdanningen din en sentral del av CVen din. I dette avsnittet fører du opp all relevant informasjon som gir arbeidsgivere et klart bilde av din faglige bakgrunn. Begynn med å oppgi navnet på utdanningsinstitusjonen du har deltatt på, enten det er en yrkesskole, fagskole eller universitet. Hvis du har gjennomført flere utdanninger, bør du inkludere alle. Du kan kort beskrive de viktigste fagene eller kursene du har tatt under utdanningen, og fokusere på emner som er direkte knyttet til elektrisk arbeid. Ved å nevne spesifikke fagområder viser du din spesialiserte kunnskap og ferdigheter som elektriker. I tillegg bør du føre opp relevante sertifiseringer du har oppnådd. Dette viser at du har den nødvendige formelle opplæringen og kompetansen for å utføre elektrisk arbeid på en profesjonell og trygg måte. 

Utdanning 

2012 - 2015, Bachelorgrad i Elektroingeniørfag, Oslo Teknisk Universitet

 • Fokus på elektriske systemer og energiteknologi. 
 • Studert relevante emner som elektriske kretser, elektrisk kraft og kontrollsystemer. 

2008 - 2011, VGS Elektrolinjen Bjørnholt, Oslo 

 • Fullført videregående utdanning med spesialisering i elektrofaget. 
 • Fikk grundig opplæring i grunnleggende elektriske prinsipper, installasjoner og vedlikehold.

Sertifikater 

Sertifisering i elektroteknikk, Elektronikk- og elektroinstallatørfaget, Oslo 

 • Fullført et sertifiseringskurs som dekket avanserte emner innen elektroteknikk og installasjoner. 

Ferdigheter

Ferdigheter er direkte knyttet til jobbutførelse, produktivitet og pålitelighet. Som elektriker er det nødvendig å ha en bred og teknisk ekspertise innen elektriske systemer, kretser og komponenter. Dette gjør det mulig å utføre installasjoner, reparasjoner, feilsøking og vedlikehold på en profesjonell og effektiv måte. Gode ferdigheter sikrer også at elektriske systemer er trygge, pålitelige og i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder. Evnen til å lese og tolke tekniske tegninger og å håndtere komplekse problemer er også svært verdifullt. Når du lister opp ferdigheter i CVen, er det best å være konkret og spesifikk. Ved å bruke presise beskrivelser, kan du formidle din ekspertise på en overbevisende måte. Du bør tilpasse ferdighetene til den spesifikke jobben eller bransjen du søker i. Å tilpasse ferdigheter med arbeidsgiverens krav vil øke sjansene for å bli lagt merke til og kalt inn til intervju, men pass på at du alltid kan vise til erfaringer som underbygger ferdighetene du fremhever i CVen. 

Ferdigheter 

 • Dyptgående kunnskap om elektriske systemer, komponenter og kretser 
 • Erfaring med bruk av elektriske verktøy, instrumenter og testutstyr 
 • Evne til å lese og tolke tekniske tegninger og diagrammer 
 • God forståelse av elektriske forskrifter og sikkerhetsstandarde

Personlige egenskaper

I tillegg til tekniske ferdigheter er personlige egenskaper avgjørende for å lykkes som elektriker. Arbeidsgivere innen elektrikerbransjen ser etter kandidater som har en kombinasjon av profesjonelle og personlige egenskaper som vil gjøre dem effektive, pålitelige og i stand til å takle utfordringene som oppstår i yrket. Egenskaper som kan være spesielt relevante for en elektriker er detaljorientert, kommunikasjonsevner, analytisk tilnærming, strukturert og organisatorisk. Positiv holdning er også en attraktiv egenskap for arbeidsgivere. Beskriv personlige egenskaper på en positiv og konkret måte for å gjøre CVen din mer engasjerende og relevant for elektrikerbransjen. Husk å tilpasse beskrivelsene av egenskapene dine til de spesifikke kravene i stillingsannonsen. Ved å vise at du besitter de riktige personlige egenskapene, vil du kunne skille deg ut som en kandidat som er godt egnet for stillingen.

Egenskaper 

 • Nøyaktig og detaljorientert, sikrer grundig utførelse av arbeidsoppgaver. 
 • Utmerket kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ulike interessenter. 
 • Sterke problemløsningsferdigheter og evne til å finne effektive løsninger. 
 • Høy arbeidsmoral, pålitelig og dedikert til oppnåelse av kvalitetsresultater. 

Språk

Du kan også nevne eventuelle språkkunnskaper i et eget avsnitt i CVen din. Elektrikerbransjen har blitt stadig mer internasjonal, og mange prosjekter involverer samarbeid med internasjonale team, leverandører eller kunder. Å ha gode engelskkunnskaper kan være en verdifull ressurs som gjør det mulig å kommunisere effektivt og jobbe sømløst på tvers av språklige barrierer. Når du beskriver språkferdigheter i CVen, er det viktig å være presis og ærlig. Arbeidsgivere verdsetter ofte ansatte som har gode språkkunnskaper siden dette kan åpne dører for internasjonale prosjekter.

Språkkunnskaper

 • Norsk: Flytende
 • Engelsk: Utmerket

Referanser

Referanser skal bekrefte dine kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper når du søker på en ny stilling. Som regel behøver du ikke å føre opp referansene din på CVen, men nevner et sted i dokumentet at referanser vil bli oppgitt på forespørsel. Dette kan være plassert på slutten av CVen, etter at du har presentert informasjon om dine ferdigheter, utdanning og arbeidserfaring. Velg passende referanser som kan gi en objektiv og positiv vurdering av din arbeidsytelse. Før du deler referansene dine med en potensiell arbeidsgiver, er det viktig å kontakte dem på forhånd for å be om deres samtykke. Gi dem også informasjon om den aktuelle stillingen du søker på, slik at de er forberedt på å gi en mer målrettet tilbakemelding.

Referanser 

Referanser oppgis på forespørsel

Format og layout

Hvordan du formaterer CVen din påvirker din evne til å presentere informasjonen på en klar og tydelig måte i CVen. Det er viktig å huske at en arbeidsgiver ønsker en rask og enkel oversikt over din bakgrunn og kvalifikasjoner, og struktur, fargebruk og andre aspekter ved utseendet til CVen er et viktig komponent i søknaden din. Bruk en ryddig og oversiktlig layout, som gir en organisert struktur til din CV. Bruk tydelige overskrifter for å skille forskjellige deler av CVen, og i stedet for å skrive lange avsnitt, kan du føre opp informasjon i punkter for å fremheve informasjon. Dette gjør det lettere for arbeidsgiveren å få en rask oversikt over hva du tilbyr. Følg en kronologisk struktur for elektriker CV og start med din nåværende eller mest nylige erfaring, jobb deg bakover i tid. 

Vær konsekvent med formatering gjennom hele CVen for å gjøre et profesjonelt inntrykk. Velg en lettleselig skrifttype og en passende skriftstørrelse. Sans serif-skrifttyper er vanligvis å foretrekke fordi de har et rent og moderne utseende uten dekorative tillegg. Dette gjør dem enklere å lese på skjerm og i utskrifter. Noen vanlige sans serif-skrifter som er egnet for CVer inkluderer Arial, Calibri, og Open Sans. Disse skrifttypene er godt egnet for å presentere informasjonen din på en tydelig og lesbar måte. Bruk en skriftstørrelse på rundt 9-12 poeng for hovedteksten og bruk større skriftstørrelse for overskrifter og seksjoner for å skape visuell hierarki og tydelighet. Sørg også for linjeavstand mellom 1,15 og 1,5, samt en marg på 2,5 cm for å gi pusterom i dokumentet. 

En moderne, profesjonell eller enkel CV-mal kan alle være passende for å presentere din erfaring og ferdigheter på en strukturert måte. Disse er ofte designet med tanke på lesbarhet og visuell appell, og kan hjelpe deg med å presentere informasjonen din på en attraktiv måte. Vær litt forsiktig med å velge farger som er for dominerende eller distraherende, og vurder heller subtile aksenter eller linjer i farger som er assosiert med elektriske elementer, for eksempel blått eller grått. Dette kan bidra til å skape en visuell sammenheng med bransjen du jobber i, samtidig som det opprettholder en profesjonell og nøytral tone. Det kan være en fordel å bruke en CV-mal som er godt egnet for elektrikere. Et profesjonelt oppsett vil veilede deg gjennom de nødvendige seksjonene og hjelpe deg med å fokusere på det som er viktigst. 

Elektriker CV Eksempel: Oppsummert

Å skape en imponerende elektriker CV handler om å presentere din erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner på en engasjerende og relevant måte. CV eksempelet for elektrikere tilbyr veiledning og tips for din CV om hvordan du strukturerer og organiserer informasjonen din på en ryddig og profesjonell måte. Fordi eksemplet inneholder relevante nøkkelord og setninger spesifikt for elektrikerbransjen, får du nyttig innsikt i hvordan du kan beskrive din erfaring på en engasjerende måte. Ved å følge dette CV eksempelet for elektrikere, kan du tilpasse informasjonen etter dine egne behov for å presentere deg selv på en profesjonell måte. Sammen med en flott CV og jobbsøknad-mal, har du garantert et forsprang over andre jobbsøkere! 

Her er noen ekstra tips for å hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og imponere potensielle arbeidsgivere:

 1. Tilpass CVen til stillingen: Gjør nødvendige endringer og tilpasninger i CVen din for å gjenspeile kravene og forventningene til den spesifikke jobben du søker på.
 2. Bruk kvantifiserbare resultater: Prøv å inkludere konkrete resultater og prestasjoner du har oppnådd i tidligere roller.
 3. Vektlegg sikkerhetsbevissthet: Sikkerhet er en viktig del av elektrikerens arbeid. Sørg for å fremheve din bevissthet og praksis når det gjelder sikkerhetsprotokoller, forskrifter og beste praksis. Dette viser arbeidsgivere at du tar sikkerhet på alvor.

Finn mange flere tips i CV-artiklene våre! Ønsker du å sette i gang? Start i dag! Med Jobseeker er det enklere enn noen gang å skrive din elektriker CV og jobbsøknad, med flotte maler og nyttige forslag som hjelper deg hele veien!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang