Elektriker CV Exempel

Elektriker CV-exempel

Som elektriker installerar, kontrollerar och reparerar du olika typer av elektronik i hem, på företag industri och i offentliga byggnader. Som jobbsökande kvalificerad elektriker behöver du ett genomtänkt CV som hjälper dig sticka ut i konkurrensen. I den här artikeln visar vi hur du skriver ett effektivt elektriker-CV som lyfter fram rätt kunskaper, kvalifikationer och erfarenheter som hjälper dig landa elektrikerjobbet.

Viktiga avsnitt i ett elektriker-CV

Ett CV är en betydande del av en jobbansökan och det gäller givetvis även för dig som elektriker. Som behörig elektriker är det avgörande att kunna bevisa sin kompetens på ett tydligt och strukturerat sätt, vilket gör ett professionellt CV viktigt. För att såväl utbildning som arbetserfarenheter samt licenser och certifieringar ska framgå tydligt krävs ett genomtänkt format, vilket tydligt framgår i vårt CV-exempel.Förslag på avsnitt och struktur för ett heltäckande CV som elektriker:

Rubrik och kontaktuppgifter i elektriker-CV  

Utöver att ditt fullständiga namn ska framgå tydligt kan du inledningsvis addera en kort rubrik som ringar in dig i rollen som projektledare. Det är en mycket kort definition som meriter i ditt CV som därefter styrker. Därefter ska din kontaktinformation presenteras: mobilnummer, e-postadress, bostadsort och gärna länk till din profil på LinkedIn.

Första avsnittet i ditt elektriker-CV är rubriken som innehåller ditt namn (gärna i fet stil eller större teckenstorlek), en kort rubrik som placerar dig i ditt yrke samt dina kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress samt din adress eller ort. Du kan om du vill även placera ett foto i ditt CV-huvud men det är inte obligatoriskt.

Exempel på rubrikavsnitt:

Niklas Ström
Behörig elektriker med expertis inom solcellsinstallation.
niklas@exempel.se
0700 00 00 00
Stockholm
[Länk till LinkedIn-profil]

Profiltext i CV för elektriker

En profiltext är din chans att fånga uppmärksamheten från arbetsgivare och rekryterare. Det är en kort sammanfattning, en definition av dig på två till tre meningar som beskriver dina färdigheter, kvalifikationer och erfarenhet. Du kan också använda din profiltext för att förklara dina skäl till att du söker denna elektrikertjänst. Allt från att du vill nischa dig till att du medvetet söker dig till ett företag med särskilt gott rykte. En effektiv profiltext är alltid anpassad till den specifika elektrikertjänsten. 

Exempel på profiltext:

Profil

Erfaren elektriker med specialinriktning på solcellsinstallation. Tre år med solenergiprojekt har gett mig bred expertis inom planering, installation och underhåll av solcellspaneler. Nu söker jag en ny professionell utmaning där jag kan utnyttja min specialistkompetens för att främja hållbar utveckling och energieffektivitet.

Arbetslivserfarenhet i CV för elektriker

För alla som redan arbetar som elektriker är nästa avsnitt i ditt CV vanligtvis din arbetserfarenhet. Och även om du är nyutbildad så kan din praktikerfarenhet räknas som arbetslivserfarenhet. Lista dina anställningar i omvänd kronologisk ordning så att din nuvarande tjänst syns först. 

Du presenterar din yrkestitel, namnet på din arbetsgivare, ort och tidsperiod. Under varje tjänst kan du inkludera några punkter som förklarar arbetsuppgifter, ansvar och prestationer.

Tänk på att gärna matcha dina jobbprestationer med kraven i platsannonsens arbetsbeskrivning för att tydligt svara upp mot dem. Finns det möjlighet att kvantifiera dina prestationer och på så sätt ge tydliga exempel på din kompetens så är det perfekt att göra det här.

Nedan finns ett exempel på ett avsnitt med arbetserfarenhet för en elektriker: 

Arbetslivserfarenhet

Elektriker, SolEnergi Solutions AB, Stockholm Januari 2021 – Pågående

 • Leder och genomför framgångsrika solenergiprojekt, med fokus på planering, installation och underhåll av solcellspaneler.
 • Ansvarig för att säkerställa hög kvalitet och överensstämmelse med gällande säkerhetsstandarder inom solenergiinstallationer.
 • Utvecklade och implementerade effektiva strategier för energieffektivitet, vilket resulterade i en snittminskning på 20 % av kundernas energikostnader.

Eltekniker, Green Power Innovations, Malmö 2020 – December 2021

 • Ansvarig för installation och underhåll av solcellssystem för olika kunder och projekt. • Genomförde omfattande felsökning och reparationer för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet för solenergisystem.
 • Samverkade med arkitekter och ingenjörer för att integrera solenergilösningar i byggnadsprojekt och infrastrukturarbeten.

Serviceelektriker, Electrical Services, Göteborg 2018 – 2020

 • Service och installationer av el- och teleanläggningar för privatkunder 
 • Årets medarbetare 2019 för bäst service och god effektivitet vid leverans.

Utbildning i CV för projektledare 

Avsnittet om utbildning är en viktig del av ditt elektriker-CV. I ditt yrke är det helt garanterat att arbetsgivaren kommer att informera sig om att du har nödvändig utbildning och de certifieringar som tjänsten kräver. Lista dina utbildningar och börja med dina senaste eller mest relevanta med detaljer om skola, examen och årtal tillsammans med andra relevanta certifikat eller licenser som är viktiga för elektrikerjobbet du söker. Allt som kan stärka din profil och lyfta fram din kompetens inom el eller ärendehantering ska du ta med. 

Exempel på utbildningsavsnitt:

El-/teletekniskt program, Stockholms gymnasium, Stockholm 2017 - 2020

 • Kvalificerad yrkesutbildning
 • Licensierad för att självständigt utföra elinstallationsarbete 

Fortbildning och Certifikat: 

Certifikat i Solcellsteknik och Installation, Solcellsproffsen, 2021

 • Specialiserad kurs och examination inom solcellsteknik och installationspraxis.

ECY-certifikat, Elnämnden, 2020 

Hårda färdigheter i elektriker-CV 

Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram konkreta färdigheter som är kopplade till de arbetsuppgifter du utför i ditt jobb som elektriker. Som elektriker är det nödvändigt att ha bred och teknisk kompetens inom elsystem, kretsar och komponenter. Detta för att förstå och  kunna utföra installationer och göra felsökning på ett professionellt och säkert sätt. Även här kan du titta närmare på kraven som ställs i arbetsbeskrivningen och matcha dem i din lista.

Exempel på hårda färdigheter:

 • Kan effektivt genomföra felsökning för att säkerställa optimal prestanda av elektriska system, inklusive solcellsanläggningar. 
 • God kunskap om energieffektivitet och hållbarhetsprinciper för att optimera solenergisystem och minimera miljöpåverkan.
 • Gedigen kunskap om och efterlevnad av elsäkerhetsföreskrifter och regelverk.
 • Kan tolka tekniska ritningar och scheman för att genomföra korrekta installationer och anpassningar.  

Mjuka färdigheter i CV för elektriker

Utöver hårda färdigheter spelar även dina personliga egenskaper en avgörande för att landa jobbet som elektriker. Arbetsgivare söker personer som de bedömer som effektiva, pålitliga och som kan samarbeta med kollegor och kommunicera med uppdragsgivare.

Exempel på mjuka färdigheter: 

 • Noggrann och detaljorienterad.
 • Kommunikativ med förmåga att samarbeta med kollegor och kunder.
 • Dedikerad till att uppnå kvalitetsresultat. 

Kompletterande avsnitt i CV för elektriker 

Det finns också möjlighet att lägga till valfria avsnitt om det behövs. Det kan exempelvis handla om språkkunskaper som kan ses som en värdefull tillgång om tjänsten involverar samarbete med internationella team. Bedömer du att språk du talar kan öppna dörrar så tar du med det i ditt CV, men absolut inte som utfyllnad. Ett CV bör alltid hållas kort och vanligtvis räcker en sida.

Språkkunskaper

Engelska : Utmärkt
Tyska: Bra 

Fler tips för ditt elektriker-CV  

Ett CV ska alltid struktureras utifrån din aktuella situation och jobba för att lyfta dig och dina kompetenser på bästa sätt.  Här är fler bra tips när du skriver ditt CV som projektledare:

Här är några ytterligare tips när du skriver ditt CV som elektriker och som hjälper dig att väcka intresse hos potentiella arbetsgivare:

 1. Skräddarsy ditt CV till aktuell elektrikertjänst: Istället för ett generiskt CV ska du anpassa det för att spegla kraven som ställs för det specifika jobb du söker. 
 2. Lyft fram kvantifierbara resultat: Försök att inkludera konkreta resultat och prestationer du har uppnått i tidigare tjänster som elektriker. 
 3. Betona säkerhetsmedvetenhet: Säkerhet är avgörande i en elektrikers arbete. Visa att du tar säkerheten på allvar. Lyft fram din medvetenhet och kunskap gällande föreskrifter och bästa praxis.
 4. Välj en effektiv CV-struktur: För en elektriker med erfarenhet är din arbetslivserfarenhet/praktik ett givet fokus och då är det omvända kronologiska CV-formatet mest lämpligt. Bland Jobseekers CV-mallar och CV-exempel hittar du givetvis detta format.
 5. Använd en professionell layout: Ta hjälp av en genomtänkt CV-mall med professionella designelement som säkrar ett seriöst CV. Se din ansökan som en helhet så för ditt personliga brev finns även våra användbara mallar för personligt brev. Inte minst vårt skräddarsydda exempel på personligt brev för elektriker.

Sammanfattning: så skapar du ett CV för elektriker

Ditt CV är en avgörande del av din jobbansökan för att visa upp din kompetens som elektriker och manifestera din erfarenhet. I denna artikel har vi inte bara lyft ett CV-exempel utan gett en rad insikter i hur du kan skräddarsy det för den elektrikertjänst du söker. Vi har diskuterat hur en bra profiltext kan se ut. Att du ska fånga upp det som efterfrågas i jobbannonsen och matcha det i det CV. Du ska vidare bara ta med meriter som är relevanta – för det gäller att hålla sitt CV kort och undvika onödig utfyllnad. Vi har lyft att ett omvänt kronologiskt CV-format oftast fungerar bäst om du har viss arbetserfarenhet och att du gärna ska kvantifiera dina prestationer. Rekryteraren ska vid en snabb genomläsning förstå att du är en relevant kandidat och intressant för anställning. Till din hjälp finns Jobseekers olika verktyg som hjälper dig att skapa ett perfekt elektriker-CV.

Skapa ditt CV som elektriker idag – och lycka till med dina ansökningar!

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.