CV exempel lärare

CV exempel lärare

Ska du söka en lärartjänst så är ett välskrivet CV för lärare givetvis viktigt. Det ska, som alla genomtänkta CV:s, vara tydligt och strukturerat men även få dig att sticka ut bland de sökande. Prioriteten i ett CV för lärare är att lyfta fram relevanta utbildningar men även andra meriter som styrker din yrkeskompetens: att du är god pedagog och har bra hand med människor. I denna artikel ger vi tips på hur du enkelt skriver ett CV när du söker lärarjobb. Vi visar bra CV-strukturer samt användbara CV-exempel, baserade på våra CV-mallar för lärare med målet att lyfta dina meriter.

Som lärare undervisar du barn, ungdomar men även vuxna. Inom läraryrket finns flera inriktningar att välja bland och som påverkar var du jobbar. Du kan exempelvis jobba som förskollärare, grundskolelärare, gymnasielärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare samt lärare inom vuxenskolan.

Lärare – ett pedagogyrke som kräver legitimation

Som lärare undervisar du vanligen i ett antal ämnen som kan vara såväl teoretiska som praktiska, lite beroende på din personliga inriktning samt utbildning. I läraryrket arbetar du alltid efter att följa de mål som anges i läroplanen och du ska ge dina elever de bästa förutsättningarna för att leva upp till dessa mål. Ett karriärsteg för dig som är lärare är att bli anställd som förstelärare, vilket betyder ett större ansvar samt ett lönekliv via ett statligt finansierat lönetillägg. Som lärare kan du ha rollen som mentor, eller klasslärare som det tidigare benämndes. Att vara mentor är ett ansvar där du har hand om handledning av elever samt ansvarar för utvecklingssamtal ett par gånger per termin – och där även kontakten med föräldrar är en viktig del. Bra att veta är att läraryrket, som är ett pedagogyrke, endast får utövas av den har lärarlegitimation från Skolverket. Det gör dig behörig för att bedriva undervisningen samt för att sätta betyg. Du som ska söka lärarjobb behöver utöver legitimation även ett välskrivet CV som är rätt anpassat för lärare. Det ger har du chans att betona det som är viktigast för lärarjobbet du söker.

Vägledning för att skriva ett lärar-CV

Ett CV är som bekant en överskådlig beskrivning över dina meriter. En god hjälp att hitta rätt CV-struktur som är till din fördel som lärare är att skapa ett CV på Jobseeker. I ett CV för lärarjobb ska du precis som vanligt lista såväl utbildning som anställningar, men även relevanta fritidsintressen och ideella engagemang kan få stor betydelse. Det vill säga om dessa färdigheter är meriterande för just den lärartjänsten du söker. Känner du dig osäker på vad som är viktigast i ditt CV som lärare alternativt CV för förskollärare? Se dessa punkter som en inledande vägledning och som ditt CV tidigt ska svarar upp mot.

1. Behörighet

Vilka ämnen är du behörig lärare i?

2. Erfarenhet

Hur ser din arbetserfarenhet som lärare ut? Vilka ämnen har du undervisat i och vilka skolor eller förskolor har du varit anställd på?

3. Färdigheter och specialkunskaper

Det finns också egenskaper, färdigheter eller specialkunskaper som är bra att lyfta fram för att styrka de egenskaper som ger dig fördelar som lärare. Det kan vara exempel på din förmåga att kommunicera och kunna samarbete. Detta för att du som lärare ofta arbetar i ett arbetslag och behöver kunna fungera väl i ett team. Det kan även vara språkkunskaper som kan vara till nytta i den skolmiljö du ska verka i. Det kan vara kunskaper inom konst, teater eller musik om det är en skola med estetisk profil.

Vilka är de tongivande sektionerna i ett CV för lärare?

På ett sätt skiljer sig inte CV för lärare till ett CV för andra yrken. En bra CV-mall är därför grunden, något som Jobseeker är specialiserade på. Här kan du hitta en genomtänkt mall som genererar ett bra CV och där du givetvis listar relevant arbetserfarenhet. Planerar du att söka lärartjänst finns det finns givetvis fler specifika delar i ditt CV som kan vara extra viktigt att vässa lite extra. Dessa kommer vi därför att lyfta fram här – samt visa exempel på. I ett CV för lärare vill vi särskilt lyfta fram vikten av bra innehåll i Sammanfattning, Utbildning och Färdigheter.

Profiltext – fokus i CV för lärare

Ett CV ska alltid skräddarsys för exakt den tjänst du söker, och i ditt fall lyfta dig som lärare. Du bör därför sätta tonen direkt i inledningen i ditt CV, det vill säga i din profiltext, din sammanfattning. Denna ska du ska se som din snabba pitch och något som ska hjälpa dig att väcka intresse direkt. Är du exempelvis lärare med lång erfarenhet inom yrket ska detta självfallet nämnas i CV-sammanfattningen. Du bör direkt definiera dig inom det ämne som du söker lärartjänst inom.

Profil

Kreativ bildlärare med franska som andraämne samt digital profil. Som pedagog med mer än 12 års erfarenhet vill jag fortsätta att utveckla och inspirera elever att göra framsteg, både inom traditionella bildtekniker men även inom digital art. Jag vill vara med och skapa morgondagens konstnärer och försöker vara en förebild, som konstnär på min fritid med flera dokumenterade utställningar. För att utvecklas söker jag nu nya utmaningar, med stor nyfiken på att jobba som lärare inom friskola och där bidra med min erfarenhet och yrkeskompetens.

Utbildning & Kurser – fokus i CV för lärare

Sektionen om utbildning med uppnådd examen samt meriterande kurser är givetvis avgörande i ditt CV när du söker en lärartjänst. Detta är något som alla arbetsgivare inom skolväsendet bedömer som allra viktigast. Glöm inte kortare kurser eller specialistutbildningar som kan stärka dina meriter för lärartjänsten. Är du i slutfasen av din utbildning och saknar uppnådd examen? Då bör du istället ange datum för beräknad examen så att den som läser ditt CV får svar på denna fråga direkt.

Utbildning

01/2005 – 12/2009 Ämneslärarutbildning inriktning årskurs 7-9, Bild och Franska, Göteborgs Universitet

Ämneslärarexamen (240hp) med behörighet i bild och franska från årskurs 1-9. Medverkade i uppmärksammad examensutställning under ledning av konstprofessor Anna Lindén. Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp (VFU) som bildlärare på Franska skolan, Göteborg.

Kurser

Digitala verktyg för visuell kommunikation, steg 1 OCH 2, HDK Valand, 2019-2020

Gestaltande animation, HDK Valand, 2016

Färdigheter – fokus i CV för lärare

Hur kan du göra så att ditt lärar-CV ska sticka ut bland andra sökanden som kan ha i princip samma utbildning och motsvarande erfarenhet? En god idé kan vara att belysa dina färdigheter och ta med ett eget avsnitt där du listar och ger exempel på saker du är bra på. Ibland skiljer man hårda färdigheter, som är mer tekniska eller faktamässiga, och mjuka färdigheter, som är mer sociala. En färdighet behöver inte heller vara något du tillskansat dig i arbetslivet generellt utan kan vara något du har som hobby. Frågan du måste ställa dig är vilka kunskaper som betyder fördelar för jobbet som lärare och hur du kan matcha det med exempel från dina erfarenheter.

Exempel på hårda färdigheter att inkludera på ditt lärar-CV:

  • Digital fotografering samt redigering i Photoshop

Leder kurser för Folkuniversitetet på min fritid

  • Sociala medier – planering & publicering

SoMe-ansvarig sedan 2017 för idrottsklubben Aspen BK i Lerum.

  • Wordpress webbpublicering

Sköter innehåll och uppdateringar av hemsidan för konstklubben Artes

Exempel på mjuka färdigheter att inkludera på ditt lärar-CV:

  • Tidsplanering
  • Klassrumshantering
  • Konfliktlösning

EXPERTRÅD

Många skolor och därmed arbetsgivare förväntar sig att de anställda lärarna ska ha goda digitala kunskaper och färdigheter. Inte minst eleverna ser detta som något självklart. Att lista dina it-kunskaper på ditt lärar-CV kan därmed vara till fördel och öka dina chanser att få jobbet du söker.

Rätt CV-struktur – i CV för lärare

Med rätt val av CV-struktur blir din kompetens som lärare mer överskådlig och ger dig chans att betona dina viktigaste delar. De två vanligaste är omvänt Kronologiskt CV samt Tematiskt CV även kallat Funktionellt CV. Båda har fördelar och du väljer det som passar dig och din situation.

Lärar-CV med omvänd kronologisk ordning

Ett omvänt kronologiskt format är perfekt för alla som har jobbat ett tag som lärare och har viss arbetserfarenhet att visa upp. I det här formatet fokuserar du på din tidigare arbetslivserfarenhet och börjar med den senaste. Ett bra tips är att lyfta fram alla roller och resultat i dina tidigare anställningar. Kort sagt: det du har åstadkommit. Ett bra CV belyser resultaten snarare än detaljerade arbetsuppgifter. Du manifesterar ansvar och resultat genom att nämna de utmaningar du stött på och som du övervunnit. Även om det kronologiska formatet är enkelt och överskådligt men kan vara problematiskt och du har luckor i ditt CV som du inte villa sätta fokus på.

Tematiskt lärar-CV – även kallat Funktionellt CV

Om du nyligen tagit din lärarexamen och har liten erfarenhet så kan ett Funktionellt CV vara utmärkt alternativ. Här sorterar du dina meriter i valda teman eller rubriker istället för att placera dem längs en tidslinje. Detta är ett bra CV-upplägg som kan göra din karriär mindre spretig om du exempelvis har bred yrkeserfarenhet. Det kan ge ett snabbare sätt att förtydliga din kompetens för rekryteraren. Fokus i ett tematiskt lärar-CV ligger på vad du kan och inte när du gjort vad. Vilka teman eller rubriker väljer du själv bara de är funktionella för din kompetens och känns naturliga för dig, exempelvis Pedagogik, Utredning, Strategiskt arbete, Marknadsföring, Ledarskap eller IT. I denna CV-struktur kan du blanda utbildning, arbeten, projekt och kompetenser under samma rubrik, utan hänsyn till om de skett under olika perioder i ditt liv.

EXPERTRÅD

Upplägget av ditt CV beror på situationen du befinner dig. Detta avgör ditt val av CV-struktur. Tumregeln för strukturen på ditt CV är att lista den viktigaste informationen först. CV i omvänd kronologisk ordning är det absolut vanligaste upplägget för CV för lärare samt är välbekant för rekryteraren. I denna CV-typ gör du en omvänd tidslinje över din karriär och vad du åstadkommit, med det senaste först och där utbildning och arbetserfarenhet listas i omvänd kronologisk ordning.

Skapa CV för lärare som lyfter dina fördelar på en sida

Rekryterare har som bekant inte så mycket tid att utvärdera varje sökandes CV. Tänk därför på att begränsa längden på ditt lärar-CV till en sida eller max två. Det senare om du har många års erfarenhet. Punktlistor är en bra metod för att minska innehållet och gör också texten scannbar. Hämta inspiration från Jobseekers CV-exempel och från våra informativa artiklar som lyfter detaljer i varje steg. Du anpassar sedan ditt CV så det matchar den lärartjänst du söker.

Skapa ditt CV som lärare nu!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång