CV eksempel lærer

CV eksempel lærer

Som lærer trenger du en god CV når du søker etter en ny jobb. En lærer CV bør gi arbeidsgiveren din en tydelig oversikt over din utdanning, relevant arbeidserfaring og ferdigheter, samt din personlige profil. Å skrive en CV som fanger oppmerksomheten til arbeidsgivere og viser dine relevante kompetanser på en klar og effektiv måte, kan imidlertid være utfordrende. Lær hvordan du kan utforme en CV som viser frem dine beste sider med et CV eksempel for lærere.

En lærer er en person som underviser og veileder elever i ulike fag og emner på forskjellige utdanningsnivåer, som grunnskole og videregående. Lærere har en viktig rolle i å utdanne og veilede elevene, og bidrar til å utvikle deres kunnskaper og ferdigheter i en rekke fag og områder. Som lærer er det også viktig å kunne tilby omsorg og støtte til elevene sine, samt ha sterke kommunikasjonsferdigheter og evne til ansvarlig lederskap. Med et eksempel på CV for lærere, kan du enkelt få oversikt over hvordan du tilpasser din lærer CV for å fremheve disse ferdighetene på en ryddig og effektiv måte.

Hvordan skrive en lærer CV - eksempel

En overbevisende lærer CV kommer til å vise deg som en erfaren og dyktig pedagog med de riktige kvalifikasjonene og ferdighetene som trengs for å undervise elever på en effektiv måte. For å imponere arbeidsgiveren din og skille deg ut fra andre søkere, bør du først og fremst lese nøye gjennom stillingsutlysningen for den lærerjobben du søker på, og tilpasse CVen din etter denne utlysningen. Her kan du finne klar indikasjon på hva arbeidsgiveren er ute etter og hvilke nøkkelkvalifikasjoner som er mest relevante. 

Når du skriver en lærer CV, er det viktig å ha en klar oversikt over hva som må inkluderes. Les videre for å få en bedre forståelse for avsnittene og informasjonen en lærer CV bør inneholde og følg konkrete eksempler fra CV eksempelet for lærere. Husk at en godt skrevet lærer CV kan være avgjørende for å lande et intervju, så bruk god tid på å skrive den på en ryddig og oversiktlig måte. Bruk klare og tydelige uttrykk og sørg for at all informasjon er lett tilgjengelig.

Personalia

Det første du alltid må ha med i CVen din er din personlige informasjon, som navn, adresse og kontaktinformasjon. Her kan du også føre opp LinkedIn profil eller nettside, dersom du ønsker. Du velger også selv om du ønsker å ha med førerkort på CVen din. For lærere er det sjeldent avgjørende å kunne kjøre, men dersom du bor langt fra skolen du søker på, kan det være fint å vise din potensielle arbeidsgiver at denne avstanden ikke vil bli et problem for å komme presist på jobb.

Personalia

Navn: Johannes Svendsen 

E-post: johannes.s@gmail.com 

Tlf: 914 97 644  

Adresse: Mosebakken 1, 1010 Oslo 

Profil

Det er nyttig å inkludere en kort profil som oppsummerer dine sterke sider og hva du kan bidra med som lærer. En profiltekst på CVen din gir en kort oppsummering av dine viktigste ferdigheter og kvalifikasjoner som lærer, og er ofte det første arbeidsgivere ser på når de vurderer søkere. Her kan du nevne din undervisningsfilosofi og eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt som du ønsker å fremheve. Med profilsammendraget har du mulighet til å gjøre et sterkt førsteinntrykk på en potensiell arbeidsgiver. Pass på å bruke et språk som er klart og tydelig, og unngå overflødige detaljer.

Profil 

En engasjert lærer med over ti års erfaring i å undervise historie ved videregående skole. Har en lidenskap for å inspirere elevene til å forstå og sette pris på historiens betydning og dens relevans for dagens samfunn. Min pedagogiske filosofi er å skape et inkluderende og støttende læringsmiljø der elevene oppmuntres til å utforske og utfordre sine egne tanker og ideer.

Arbeidserfaring

Du fører opp arbeidserfaringer med nyeste eller nåværende stilling først, i omvendt kronologisk rekkefølge. List opp tittelen din, navnet på arbeidsgiver og start- og sluttdato for hver jobb du har hatt. Beskriv i korte trekk hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt i tidligere stillinger som vil være relevante for en ny lærerstilling punktvis under hver arbeidserfaring du fører opp. Her kan du også nevne eventuelle prestasjoner du har oppnådd i stillingene. Pass på at det er en sammenheng mellom det du beskriver under arbeidserfaring og ferdighetene du fører opp i eget avsnitt i CVen din. 

Det er også lurt å nevne hvilke typer elever du har jobbet med tidligere, på hvilke nivå du har undervist. For å gjøre CVen enda mer imponerende, kan du inkludere eksempler på hvordan du har tilpasset undervisningen din for å møte behovene til elevene dine og hvordan du har utviklet læreplaner basert på utdanningskrav og standarder.

Arbeidserfaring 

2016 - Dags dato Historielærer, Oslo VGS, Oslo 

 • Skaper engasjerende undervisningsøkter ved bruk av varierte undervisningsmetoder og aktiviteter 
 • Utvikler læreplaner og undervisningsopplegg i tråd med utdanningskrav og standarder 
 • Tilpasser undervisning for å møte behovene til elevene, slik at de oppnår læringsmålene 
 • Evaluering og retting av elevoppgaver og prøver 
 • Mentor for nye lærere og veiledning av lærerstudenter 
 • Ledet skolens historieklubb og organiserte ekstra undervisningsaktiviteter for elevene 
 • Reviderte og forbedret skolens historiepensum, som resulterte i høyere karaktergjennomsnitt for elevene 

2013 - 2016 Historielærer, Bergen VGS, Bergen 

 • Undervisning i ulike historieemner for elever i alderen 16-19 år 
 • Utvikling av undervisningsopplegg og tilhørende læremidler 
 • Evaluering av studentenes faglige utvikling 
 • Bidro til å etablere en ny historieklubb på skolen og organiserte historiereiser for elevene 
 • Planla og ledet skolens deltakelse i en nasjonal historiekonkurranse, som resulterte i en tredjeplass

Utdanning

Fordi det stilles konkrete krav til utdanning i læreryrket, er det gjennom utdanningen din at du demonstrerer ditt kunnskapsområde og relevante kvalifikasjoner. Dette utgjør grunnlaget for at du kan jobbe som lærer. Når du fører utdanningen din i CVen din, må du sørge for å inkludere både din faglige bakgrunn og pedagogiske kompetanse i CVen din, slik at arbeidsgiveren får en klar og tydelig oversikt over hva du kan bidra med til skolen eller institusjonen du søker stilling hos. Videre bør du også inkludere eventuelle spesialiseringer du har tatt og vise din pedagogiske bakgrunn, som blant annet kurs eller andre sertifiseringer innen pedagogikk eller utdanning.

Utdanning 

2010 - 2012 Mastergrad i Historie, UiO, Oslo 

2007 - 2010 Bachelor i Historie, UiO, Oslo

2012 - 2013 Årsstudium i Pedagogikk for Historie, UiO, Oslo

Kurs 

Digital kompetanse i historieundervisning, Høgskolen i Østfold, okt. 2021 

 • lærte om integrering av digitale verktøy i undervisning og bruk av digitale ressurser til å engasjere elevene og øke deres læring

Ferdigheter og egenskaper

Når du skriver en CV som lærer, er det viktig å fremheve dine ferdigheter og kompetanse på en måte som gjør at arbeidsgiveren kan se din verdi som lærer. Dette kan inkludere dine pedagogiske evner, fagkunnskap, lederskapsferdigheter, organisasjonsferdigheter, kommunikasjonsevner og teknologisk kompetanse. Dersom du har erfaring med å bruke digitale verktøy i undervisning, bør du også inkludere dette på CV-en din, siden dette er etterspurt i moderne lærerstillinger. Gjennom å vise dine pedagogiske ferdigheter og kompetanse på CV-en din, vil du øke sjansene dine for å bli lagt merke til av arbeidsgivere og sikre deg en relevant lærerjobb. 

Ferdigheter 

 • Sterk i klasseromsledelse og i stand til å tilpasse undervisningsmetoder til forskjellige elever og lærestiler 
 • God til å kommunisere med elever, kollegaer og foresatte på en klar og effektiv måte 
 • Erfaring med bruk av digitale læremidler og verktøy 
 • Kunnskap i å utvikle og implementere pedagogiske strategier for å forbedre læringen til elevene

I tillegg til dine faglige og pedagogiske ferdigheter, er det viktig å inkludere personlige egenskaper på din lærer-CV for å vise at du er en helhetlig og egnet kandidat. Dette kan inkludere egenskaper som tålmodighet, empati, kreativitet, organiseringsevne og samarbeidsevne. Du må også være i stand til å kommunisere klart og tydelig både med elevene og kollegaer, og å tilpasse din undervisningsstil for å imøtekomme forskjellige læringsbehov. Dine mellommenneskelige ferdigheter vil også spille en stor rolle i din evne til å håndtere konflikter og problemer i klasserommet, og til å etablere og opprettholde gode relasjoner med elevene dine. 

Egenskaper 

 • Empatisk og imøtekommende 
 • Kreativ 
 • Tålmodig 
 • Samarbeidsvillig 
 • Organisert og strukturert

Interesser og andre relevante opplysninger

I tillegg til faglig bakgrunn og erfaring, kan du også vurdere å inkludere interesser som kan være relevante for jobben som lærer. For eksempel kan du nevne din lidenskap for å jobbe med barn eller ungdommer, din evne til å kommunisere tydelig og effektivt eller din kreativitet når det gjelder å utvikle undervisningsmetoder. Dette kan gi arbeidsgiveren et bedre inntrykk av deg som person. Kanskje du har utført frivillig arbeid som er faglig relevant, eller hvor du har jobbet med barn. Da kan dette være et stort pluss i CVen din som lærer!

Frivillig Aktivitet

2018 - Dags dato Styresmedlem, Norsk historikerforening, Oslo

Interesser 

 • Lesing av historisk litteratur og forskning 
 • Følge med på nyheter og utviklingen av historiske saker og debatter

Format og layout på lærer CV

Når du skriver en lærer CV, er det en god idé å organisere informasjonen din i omvendt kronologisk rekkefølge. Dette innebærer å starte med din nåværende eller siste stilling og føre opp erfaringer bakover i tid. Ved å gjøre dette, vil arbeidsgiveren kunne forstå dine mest relevante erfaringer og ferdigheter på en klar og tydelig måte. Dette er en effektiv måte å presentere din arbeidserfaring i mer tradisjonelle yrker innen utdanningssektoren.

Lengden på en lærer CV kan variere avhengig av erfaring, utdanning og antall jobber man ønsker å inkludere. En generell tommelfingerregel er imidlertid å holde CV-en kort og konsis. Som en guide kan en CV for en lærer som søker sin første jobb etter fullført utdanning være på omtrent én side. Hvis man har mer erfaring eller flere jobber man ønsker å inkludere, kan CV-en være opp til to sider. Det er viktig å merke seg at kvalitet og relevans av informasjonen på CV-en er viktigere enn lengden på dokumentet.

Når det gjelder font stil, fontstørrelse, linjeavstand og marg i en CV for lærer, er det viktig å velge en font som er leselig og profesjonell. Standarden for CV maler er sans serif stiler som Arial, Verdana eller Calibri, som gir et ryddig utseende og god lesbarhet. Serif fonter som Times New Roman kan også være et godt alternativ, dersom du ønsker å fremheve lederskap og autoritet. Font størrelsen skal være mellom 9-12 punkter for hovedteksten, mens overskriftene kan være litt større for å skille dem fra resten av teksten. Linjeavstanden bør være 1,5 for å gi en romslig oversikt. Videre bør du bruke standardmarger på 2,5 cm. Dette gir nok plass til å presentere informasjonen din på en ryddig og oversiktlig måte.

En god lærer CV oppsummert

En god CV er avgjørende når du søker etter en lærerjobb. Den bør gi arbeidsgiveren din en oversikt over utdanningen din, arbeidserfaringen din og ferdighetene dine. Det er viktig å tilpasse CVen din etter stillingsutlysningen for den jobben du søker på, slik at du viser arbeidsgiveren at du har de kvalifikasjonene som er nødvendige. En typisk lærer CV vil inneholde personlig informasjon, en kort profil, arbeidserfaringer, utdanning, fagkunnskaper og personlige egenskaper. Å skrive en god lærer CV kan hjelpe deg med å få drømmejobben din og bli innkalt til intervju, og det er viktig å bruke klare og tydelige uttrykk og presentere all informasjon på en ryddig og oversiktlig måte.

Tips for å skrive en god lærer CV

Her har vi samlet noen nyttige tips for å hjelpe deg å skrive en vellykket CV som vil fremheve dine kvalifikasjoner.

 1. Bruk klare og enkle setninger: Når du skriver en lærer-CV, er det viktig å gjøre informasjonen lett forståelig for arbeidsgiveren din. Det beste er å bruke klare og enkle setninger på norsk. Dette vil gjøre at CV-en din blir mer oversiktlig og leservennlig. I tillegg vil det vise at du har god formidlingsevne, noe som er en viktig egenskap for en lærer.
 2. Omvendt kronologisk rekkefølge: Du starter med din nyeste jobb og arbeider deg bakover i tid. Dette er en vanlig måte å presentere arbeidserfaring på, og det gjør det lettere for arbeidsgiveren å se din nåværende og relevante erfaring. Ved å gjøre dette vil arbeidsgiveren din også kunne danne seg et raskt inntrykk av hvor lenge du har jobbet på hvert sted.
 3. Fokus på relevante ferdigheter og erfaringer: Som lærer er det spesielt viktig å fremheve dine pedagogiske ferdigheter og tidligere erfaringer med undervisning. Det kan være nyttig å nevne spesielle kurs du har deltatt på, eller utmerkelser du har mottatt som er relevante for undervisning. Dette vil vise arbeidsgiveren din at du har kvalifikasjonene de leter etter.
 4. Beskriv din pedagogiske filosofi og stil: Dette kan inkludere din tilnærming til læring, din metodikk for å undervise ulike emner, og hvordan du forholder deg til forskjellige læringsstiler.
 5. Tilpass CVen til jobben du søker på: Fokuser nøkkelkvalifikasjoner fra stillingsutlysningen for å tilrettelegge CVen din til lærerjobben du søker på.

Sjekk ut våre CV-artikler for flere nyttige tips om hvordan du skriver en effektiv CV som imponerer! Klar for å lande din drømmejobb som lærer? Med Jobseeker kan du enkelt sette kunnskapen din ut i praksis ved å lage en profesjonell CV og søknad. Kom i gang i dag og ta det første steget mot din karrieresuksess!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang