CV-eksempel lærer og gymnasielærer
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 18. april 2024

CV-eksempel: Lærer og gymnasielærer

Er du uddannet lærer, eller har du gennemført en lang videregående uddannelse i et fag, som du nu gerne vil undervise i? Lærere over hele landet har vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, så deres CV’er kan være virkelig svære at afkode for arbejdsgiverne.

Hvis du vil arbejde på en folkeskole eller en efterskole, så kræver det oftest, at du har gennemført læreruddannelsen med minimum to linjefag. Vil du være gymnasielærer, så skal du have en kandidatgrad i pædagogik med en overbygning i et fag, eller en kandidatgrad i et af undervisningsfagene, for eksempel i matematik eller fysik. Disse uddannelser er blot nogle få eksempler – lærernes CV’er varierer rigtig meget. Og netop derfor er det vigtigt, at dit lærer-CV er tydeligt. Det skal være klart for arbejdsgiveren, hvor du kommer fra rent fagligt, hvilke kompetencer du har, og hvad du brænder for.

I denne guide ser vi på, hvordan man kan gøre en lærers CV klart og tydeligt for en arbejdsgiver. Vi gennemgår eksempler på forskellige CV-afsnit med henblik på at finde den bedste måde at præsentere dine lærerkompetencer på.

CV-profiltekst: En oversigt over dine lærerkompetencer

Et CV-resumé (også kaldet den faglige profil eller den personlige profil) skrives i toppen af dit CV, under din CV-titel. Formålet med dette afsnit er at give en kort introduktion i, hvad man skal lægge mærke til, når man læser dit CV: Dine kernekompetencer, erfaring, uddannelse – ja, det, der er vigtigst at vide om dig. Som lærer er det vigtigt at nævne, at du er ansvarsfuld, nærværende, samarbejdende og metodisk. Nævn også, hvis du har specialiseret erfaring inden for undervisning af særlige borgergrupper eller elever med særlige behov.

Profil

Metodisk klasselærer med integritet

Erfaren og metodisk klasseleder, der arbejder med klassedynamik og bevarer roen i undervisningssituationerne. Med gode relationelle kompetencer og uddannelse som AKT-/Inklusionsvejleder kan jeg støtte børn med særlige behov og skabe et flow i samarbejde mellem skolen, familien og samarbejdspartnere. Jeg underviser i matematik, dansk, engelsk og historie og vil videreudvikle mig fagligt på en større skole, hvor jeg kan bidrage med at løse udfordringerne med klassedynamikker og inklusion.

TIP

Når du skriver et CV-resumé, så tag udgangspunkt i den stillingsannonce, der har inspireret dig til at søge job. Markér de lærerkompetencer eller erfaring, som arbejdsgiveren efterspørger, og se om du kan bruge de samme ord i din profiltekst (så længe det ikke er løgn). Hvis du har undervisningserfaring med to af de fire fag, som arbejdsgiveren nævner, så sørg for at skrive om dem i profilteksten. Hvis arbejdsgiveren sætter fokus på det bureaukratiske i en lærers arbejde, så fremhæv din erfaring med rapporter og møder. På den måde viser du, at der er et match mellem dine kompetencer og deres præferencer.

Erhvervserfaring på lærer-CV’et

Praktisk erfaring er det vigtigste i en lærers CV, så den skal beskrives lige under CV-resuméet. Den bedste måde at gøre det på er at angive dine stillinger i en omvendt-kronologisk rækkefølge. Det vil sige med den sidste stilling i toppen og den første i bunden af listen. Lav punktopstillinger under hver stilling, og udpeg noget af følgende:

 • Hvilken aldersgruppe du har arbejdet med, og hvor mange de var i en klasse
 • Om der var noget særligt ved dem, du underviste
 • Om der var noget særligt ved pædagogikken det sted, du arbejdede som lærer
 • Hvad var dine ansvarsområder
 • Hvilke af dine kompetencer, der kom i spil (vis det med et repræsentativt eksempel)
 • Hvilke kompetencer du har udviklet, hvad du har lært
 • Hvilke projekter du har deltaget i eller stået for
 • Hvad du har haft et særligt fokus på

Den foretrukne CV-længde er 1,5 side, og hvis du har mange års erfaring, så behøver du ikke at angive det hele. Har du arbejdet få steder i lang tid, så beskriv dine sidste 3-5 stillinger i CV’et. Har du skiftet jobs, så angiv det, der svarer til de sidste 10 års erfaring. Når det kommer til listepunkter, så er 3 – 8 punkter pr. stilling passende.

Erhvervserfaring

2017 - nu Lærer, Aalborg Lokalskole, Aalborg

Fastansættelse efter vikariat

Klasselærer på mellemtrinnet

AKT-/Inklusionsvejleder

2016 – 2017 Lærervikar, Aalborg Lokalskole, Aalborg

Undervisning og undervisningsplanlægning i:

Dansk, engelsk, matematik og historie for 0. - 1. klasse

Dansk, matematik, historie, idræt for 2. - 4. klasse

Dansk og engelsk for 5. klasse

TIP

Har du for nyligt gennemført din læreruddannelse, så har du sikkert haft tre praktikpladser og måske et traineeforløb, et studiejob eller et frivilligt job. I tilfælde af at du mangler den officielle erhvervserfaring, kan du ændre overskriften ”Erhvervserfaring” til ”Praktisk erfaring” og angive alt det pædagogiske arbejde, du har lavet. For lærere er det oftest en bedre løsning end at skrive et kompetence-CV.

Læreruddannelsen på CV’et

Uddannelse på en lærers CV er det næstvigtigste efter de kompetencer, du har tilegnet dig gennem erfaring. Som uddannet folkeskolelærer bør du angive din uddannelse som en professionsbachelor eller en bachelor og skrive de linjefag eller undervisningsfag, du har studeret.

Det er ikke her, du skriver dine praktikforløb. Er du nyuddannet, så skriv dem under din erfaring, og har du meget erhvervserfaring, så behøver du ikke at angive nogen praktikforløb på CV’et. Hvis du ligger midt imellem, så kan du lave et afsnit for sig, der hedder ”Praktik” og udfylde det tomme rum i CV’et på den måde.

Gymnasielæreruddannelse på CV’et

Søger du job som gymnasielærer (adjunkt eller lektor), så har du sikkert både en bachelor, en kandidat og en overbygning i pædagogikum eller et undervisningsfag. Listen er lang, men du bør ikke fjerne nogen af dine højere uddannelser fra den. Angiv dem alle sammen på dit lærer-CV, og hvis din ansættelseshistorik er kort, så lav punktopstillinger under dine uddannelser, hvor du fremhæver dine kompetencer.

Hvis du er cand.pæd. med en postgraduat i et undervisningsfag, så beskriv dine styrker inden for pædagogik, men sæt samtidigt fokus på det fag, du vil undervise i. Tænk på, at arbejdsgiveren vil sammenligne dit lærer-CV med cand.mag.er og cand.scient.ers CV’er. Med din uddannelse er det klart, at du ved meget om undervisningsmetoder, men man kan være i tvivl om, hvor stærk du er i dit undervisningsfag.

Omvendt, hvis du er cand.mag. eller cand.scient. med en postgraduat i pædagogik, så er det klart, at du er rigtigt god til dit undervisningsfag, men kan du undervise? Sæt derfor fokus på didaktik og pædagogik, når du beskriver dit uddannelsesforløb.

Uddannelse

2011 – 2015 Læreruddannelsen Aarhus Lærerseminarium, Aarhus

Linjefag: dansk, engelsk, matematik, historie

Andre vigtige afsnit på CV’et for lærere

Uanset, om du vil arbejde på en efterskole, en privatskole eller et gymnasium, eller måske du vil undervise på læreruddannelsen – dit CV skal fremhæve dine kompetencer. De skal kunne skinne igennem i dine fritidsaktiviteter, dine praktikforløb og de kurser, du skriver på CV’et.

 • Derudover er det vigtigt at angive følgende:
 • Hårde færdigheder (IT-systemer og software, for eksempel Aula, MS Teams, osv.)
 • Personlige egenskaber (hav fokus på dine kollegaer og ikke kun eleverne)
 • Sprogkundskaber
 • Kørekort (hvis dette er relevant)

Husk også at skrive, at du kan fremsende referencer på opfordring. Angiv ikke referencerne på CV’et på egen hånd – det har med persondatasikkerhed at gøre.

CV-skabeloner for lærere

Dit CV-design er afgørende for, at CV’et ser velstruktureret ud og er nemt at læse. Vælg derfor en CV-skabelon, der deler informationen op i klare afsnit ved brug af linjer, bokse og andre grafiske elementer. Den må gerne have ikoner til dine personlige oplysninger, skalaer til at vise dit kompetenceniveau vedrørende færdigheder og sprogkundskaber, samt plads til dit CV-foto. Du skal kunne gemme og sende dit lærer-CV i PDF-format, så filen er stabil og præsentabel, når din drømmearbejdsgiver åbner den. Lige præcis den type CV-skabeloner for lærere kan du finde her, på Jobseeker.

Start med dit nye lærer-CV nu!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang