CV-eksempel pædagog
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 17. april 2024

Pædagog: CV-eksempel og -skabelon for pædagoger

Pædagoguddannelsen har i en lang årrække været den mest søgte uddannelse i Danmark. En glædelig tendens for samfundet, men det tyder også på, at konkurrencen om arbejdspladser inden for pædagogik bliver større. Og i takt med det skal dit CV som pædagog blive skarpere. Uanset, om du er nyuddannet pædagog med praktik fra en daginstitution eller en SFO som den eneste erfaring? Eller er du ungdomspædagog med meget erfaring fra en døgninstitution eller et behandlingshjem? Uanset, hvilken pædagogprofil du er, så kan du finjustere dit CV sådan, så du får dit næste drømmejob.

I denne artikel ser vi på, hvordan du optimerer dit CV, så det er klart for en potentiel arbejdsgiver, der skal ansætte f.eks. en vuggestue-, voksen- eller en socialpædagog. Se vores eksempel på et pædagog-CV længere nede, og hent inspiration til, hvad du selv kan skrive, når du søger job på det pædagogiske område. Hvis du leder efter en god CV-skabelon, der passer til pædagoger og pædagogmedhjælpere, så kig på vores udvalg længere nede på siden.

Forstå din pædagogiske leders udgangspunkt

Ikke alle er klare over, hvor mange forskellige pædagogiske retninger der findes, og hvor meget det kræver af arbejdsgivere at forstå, hvilken type pædagogs CV de har at gøre med. Men du kan hjælpe dem med at vælge dig. Med den høje grad af uddannelsesprofilering på pædagogikfaget skal dit pædagog-CV højst sandsynlig opdateres med nye termer og erfaringsbeskrivelser, der følger tidens tendenser.

Pædagoguddannelsen på CV’et

Siden de tidligere pædagogseminarier blev lukket, og uddannelsen blev standardiseret som en professionsbachelor, er der tre studieretninger, som man kan vælge under pædagoguddannelsen:

 • Dagtilbudspædagogik (0 – 5 år)
 • Skole- og fritidspædagogik (6 – 18 år)
 • Social- og specialpædagogik

Skriv din pædagogiske profil i dit CV, eller angiv dit bachelorprojekt, hvis du har taget en ældre pædagoguddannelse.

Pædagogmedhjælperuddannelsen på CV’et

Erhvervsuddannelsen pædagogisk assistent (PAU) svarer til stillingen ”pædagogmedhjælper”. Her lærer man at ”planlægge, udføre, dokumentere og evaluere aktiviteter, der understøtter læring og udvikling med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner” (Kilde: FOA). Man bliver skarp til fire hovedemner:

 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis

Har du haft det som en del af din pædagoguddannelse, den gang du studerede? Skriv det på dit CV.

Akademisk uddannet pædagogs CV

På universitetet kan du studere pædagogik (bachelor, kandidat og phD), hvis du vil arbejde som pædagogisk generalist eller voksenpædagog med det formål at uddanne andre pædagoger og undervisere. Derudover kan du tage en overbygning kaldt ”Pædagogikum” for at blive gymnasielærer. Er det den akademiske pædagoguddannelse, du har taget? Gør det klart i dit CV lige fra starten.

Opskriften på en skarp CV-titel som pædagog

Brug CV-titlen til at sætte ord på din profil som pædagog. I stedet for at skrive ”CV”, angiv med det samme, hvilken borgergruppe du arbejder med, for eksempel ”Daginstitutionspædagog”, ”Specialpædagog” eller ”Voksenpædagog”. Sådan gør du dit CV relevant fra starten og hjælper arbejdsgiveren med at afkode, hvilken type pædagog du er.

Find derefter et beskrivende ord, og placér det foran din profilbeskrivelse. For eksempel, ”erfaren”, ”empatisk” eller ”flersproget”.

Find derefter kvaliteter eller kvalifikationer, som du kan afslutte din titel med. Det kan være ”med fokus på sprogudvikling”, ”med speciale i ADHD-pædagogik” eller ”med baggrund i fængselsarbejde”. Hold din CV-titel så kort og informativ som muligt.

Pædagog-CV’ets faglige profil

En faglig profil eller et resumé hjælper arbejdsgiveren med at forstå det vigtigste om dig. I CV’ets resumé opsummerer du din erfaring, opnåede resultater og spidskompetencer og beskriver, hvordan du vil bruge dem som pædagog på den nye skole eller institution.

Profil

”Ansvarsfuld, arabisktalende daginstitutionspædagog med 10+ års erfaring inden for tværkulturel pædagogik og flersprogede børn i alderen 4-6 år. Min supplerende uddannelse i konflikthåndtering og girafsprog har gjort det muligt for børn, pædagoger og forældre at afklare og imødekomme hinandens behov uden konflikter i de 12 stuer, som jeg har arbejdet i. I jeres asylbørnehave vil jeg gerne fordybe min faglighed og støtte op omkring integrationen af asylcenterets beboere.”

TIP

Brug tal i din faglige profil og senere i beskrivelser af din erhvervserfaring. Tænk over, hvad der kan omsættes til tal, og nævn for eksempel, hvor mange børn eller borgere du har haft ansvar for, hvor mange projekter du har startet op, hvilke målbare resultater du har opnået, osv. Tal giver dit pædagog-CV de detaljer, der gør det mere levende og formidler på konkret vis, hvad du kan, hvad du gør, og at du har et kritisk blik på din faglighed.

Ansættelseshistorik på CV’et som pædagog

Da dit CV skal fylde maks. 2 sider, er det vigtigt, at du i din ansættelseshistorik beskriver din arbejdserfaring fra de sidste 10 år og ikke mere. Nævn institutioner du har arbejdet i, antal borgere, pædagoger og pædagogmedhjælpere eller anden personale, samt hvilken baggrund borgerne havde.

Brug tal, projektnavne og andre konkrete detaljer, hvor du kan, så din læser bedre kan forestille sig, hvor du kommer fra. Vil du beskrive et større pædagogisk projekt, uden at dit CV bliver for langt? Du behøver ikke at formidle alle detaljer og sikre dig, at læseren forstår det hele. Beskrivelserne skal indeholde faglige nøgleord og vække nysgerrighed, så arbejdsgiveren indkalder dig til en samtale. Der kan I afklare alle de spørgsmål, vedkommende måtte have.

Erhvervserfaring

2019 – nu Storegruppepædagog, Københavns Kommune, København

 • Idrætsinstitutionen Lille Arena, 5-6-årige børn
 • Skabte lege- og læringsmiljøer med fokus på fællesskab på tværs af kulturer
 • Organiserede storegruppeaktiviteter for 60 børn
 • Koordinerede og samarbejdede med andre teams og varetog dokumentation
 • Lærte, hvilke aktiviteter der er acceptabelt og uacceptabelt for børn fra forskellige kulturer

TIP TIL DEN NYUDLÆRTE PÆDAGOGS CV

Som nyuddannet kan du kalde afsnittet om erhvervserfaringen ”Erfaring”. Der kan du angive praktikforløb og frivilligt pædagogisk arbejde med beskrivelser udformet efter de samme principper, som man gør med jobbeskrivelser. Har du kun haft ét job udover din anden erfaring, så gør dit pædagog-CV kortere og angiv det hele samlet i samme erfaringsafsnit.

Uddannelse: Eksempler til pædagog-CV’et

I dit CV som pædagog bør du opdatere navnet på din pædagoguddannelse, hvis det har ændret sig, for eksempel: professionsbachelor, bachelor, kandidat. Har din skole skiftet navn fra f.eks. pædagogseminarium, så skriv det nye navn i parentes. Husk at angive, hvilken pædagogisk studieretning du tog, hvis der var nogen den gang, du tog uddannelsen. Desuden kan det anbefales at skrive, hvad dit afslutningsprojekt handlede om, eller hvilke områder du har specialiseret dig i.

Uddannelse

2008 - 2012 Pædagog, Dagtilbudspædgogik 0-5 år, Københavns Professionshøjskole, København

Praktik i Stenurten, Hellerup; Ryumgård, Taarnby; Enghave Kirkes Børnehave.

2009 - 2012 Arabisk, Arabisk sprogcenter, København

Irakisk dialekt, niveau A - B2

Hvis du har flere højere eller overbygningsuddannelser, som for eksempel akademiuddannelsen i ungdomspædagogik eller voksenpædagogik, så angiv dem på dit pædagog-CV. Har du kun én pædagoguddannelse, så behøver du ikke at skrive din folkeskole og gymnasium. Det er bedre at udvide afsnittet om din uddannelse med de relevante kurser, du har taget.

Kurser relevante for pædagogisk arbejde

I pædagogfaget er det oftest kurser og ekstra uddannelser, der former din profil og virkelig kan få dit pædagog-CV til at skille sig ud. Da kurser som regel har beskrivende titler, fylder de heller ikke meget på et CV som pædagog. Tilføj relevante kurser, såsom førstehjælp, minoritetssprog, eller specialpædagogik i forbindelse med for eksempel, flygtninge, ældre eller borgere med forskellige diagnoser.

Layout og CV-skabelon for pædagoger

For pædagoger er det mest relevant at bruge det omvendt-kronologiske CV-format, men er du nyuddannet, så kan du også benytte dig af kompetence-CV’et for pædagoger. Længden af et pædagog-CV kan være op til 2 sider, men mange arbejdsgivere foretrækker én sides CV’er. Hvis du vælger at lave dit pædagog-CV så kort, så husk at sætte ord på det i din ansøgning. Så er arbejdsgiveren klar over, at du har mere at tilbyde end det, der står på den ene side.

I en CV-skabelon kan du placere afsnittet om din uddannelse over eller under erhvervserfaringen. Det kommer an på, om din drømmearbejdsgiver lægger meget vægt på din uddannelse i deres annoncetekst eller ej. Det, de lægger mest vægt på, bør skrives øverst.

Når det kommer til CV-design og skrifttype, kan du vælge en CV-skabelon med mulighed for at angive information i margenen. Denne skabelontype kan rumme mest information på én side, og informationen bliver velstruktureret med listepunkter og visuelle elementer, der viser niveauet af f.eks. dine sproglige færdigheder.

Afslutningsvis

Når du som pædagog skriver CV, bør du ikke glemme at beskrive dine hårde færdigheder (IT og certifikater), bløde færdigheder (personlige egenskaber), sprog og evt. fritidsaktiviteter og/eller frivilligt arbejde. Tag udgangspunkt i, hvilke kompetencer og kvaliteter der bliver nævnt i dit stillingsopslag, og flet dem ind i dit CV sådan, så de bliver synlige for din drømmearbejdsgiver. Du kan nemt gøre dem iøjnefaldende med en CV-skabelon for pædagoger hos Jobseeker.

Start med dit nye pædagog-CV nu!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang