CV eksempel helsefagarbeider
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

CV eksempel helsefagarbeider

Helsefagarbeidere er essensielle kontaktpersoner for pasienter i helsevesenet og tilbyr omsorg, pleie, sykepleie og miljøarbeid til personer i alle aldre. Som helsefagarbeider kan du jobbe med en variasjon av sårbare grupper og derfor er det avgjørende at du har empati, har gode kommunikasjonsevner, samtidig som du kan holde hodet kaldt i utfordrende og pressende situasjoner. Derfor er det særdeles nyttig for en helsefagarbeider å ha god oversikt over hvordan man presenterer sine ferdigheter og personlige egenskaper i en CV. Potensielle arbeidsgivere må kunne stole på at du har kompetansen til å jobbe med sårbare mennesker på en ansvarlig måte og et godt utformet CV er verktøyet ditt for å overbevise om at du har god erfaring med omsorg og mennesker.

Ansvarsområdene til en helsefagarbeider vil inkludere omsorg, pleie, elektronisk dokumentasjon, og oppfølging, men hva hvilke oppgaver som spesifikt skal utføres vil avhenge av hver enkelt rolle og arbeidsplass. Som helsefagarbeider kan du blant annet jobbe på psykiatrisk avdeling, sykehus, skole, og stillinger innen ernæring. Du kan jobbe som sykepleier på sykehus eller aldershjem, og du kan jobbe som miljøarbeider. Uansett hvilken rolle du har, må du ha gode med-menneskelige evner. Siden du jobber med mennesker med komplekse utfordringer, må du også være tilpasningsdyktig og forstå hvordan du tilrettelegger omsorgen du gir til hver enkelt pasient. 

Å bruke et CV eksempel som referansepunkt er en stor fordel når du søker jobb innen helsefag. Eksempelet gir deg et innblikk i hvordan du kan kommunisere disse essensielle evnene som arbeidsgivere ser etter hos sine helsefagarbeidere. I denne artikkelen vil du finne tips som du kan bruke basert på et CV eksempel for helsefagarbeidere. Les videre for en full gjennomgang av hva du trenger å tenke på for å skille deg ut blant andre søkere!

Eksempel på CV for helsefagarbeidere

Som helsefagarbeider påtar du deg et stort ansvarsområde og det kan være vanskelig å vite hvordan du skriver en god CV for å reflektere dine mest relevante erfaringer og ferdigheter. Fordelen med å følge en helsefagarbeider CV er at du ser hvordan du utformer CVen din på en måte som er tilrettelagt for nettopp dette yrket. Det er avgjørende å fremheve alle aspektene ved profilen din som tydelig viser at du har erfaringer hvor du har kunne utvikle viktige ferdigheter innen helsefagarbeideryrket. For å skrive en sterk CV, er det nyttig å være målrettet med hva du ønsker oppnå med den. Eksemplene nedenfor kan hjelpe deg med å sette disse målene for hva du bør kommunisere og hvordan. 

I tillegg til å presentere relevant utdanning og erfaring innen helsehjelp og omsorg som sosialt arbeid, ernæring eller sykepleie, bør du føre alle arbeidserfaringene du har hatt hvor du har jobbet med mennesker, spesielt sårbare grupper. Dette kan også være gjennom praksisplasser og frivillig arbeid hvor du har jobbet med barn, flyktninger, eller eldre, for å nevne noen eksempler. Jo mer du kan peke på, jo bedre, siden dette er en rolle som krever mye ansvar og empati. I tillegg til å vise ferdigheter du har, bør du nevne personlige egenskaper som sier noe om din evne til å ta vare på andre. Videre vil du få en detaljert gjennomgang av hver del du bør inkludere i en helsefagarbeider CV, med et fokus på innhold, etterfulgt av eksempler som du kan referere til for å bedre forstå hvordan du bruker denne informasjonen i praksis. 

Personalia

Det første du må tenke på når du skriver CVen din er at du fører opp riktig kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, og e-postadresse. Uten denne informasjonen kan ikke potensielle arbeidsgivere nå ut til deg dersom de ønsker å vite mer om deg eller vil invitere deg til et intervju. Dobbeltsjekk alltid at all personopplysning du skriver er oppdatert. I tillegg bør du sørge for at e-postadressen du deler er profesjonell og ikke har noe upassende sammensetning. Du velger selv om du fører opp adressen din. Dette kan være lurt hvis du bor i området du søker i og kan vise at du er tilgjengelig for ulike vakter som nattskift. I noen roller, som miljøarbeider, er det også krav om at du har førerkort, og det kan du nevne i denne delen av CVen din. 

Kontaktinformasjon

Navn: Frida Olsen 

E-post: frida.olsen@gmail.com 

Tlf: 913 26 052 

Adresse: Parkveien 14, Oslo 

Førerkort: Klasse B

Profil

Den beste og mest effektive måten å gjøre et sterkt førsteinntrykk på den som leser CVen din er å skrive en sterk profiltekst. Dette er en kort og konsis oppsummering av din profesjonelle profil og dine viktigste ferdigheter og erfaringer som helsefagarbeider. Sammendraget bør ikke være mer enn et par setninger, men er likevel en sjanse til å markedsføre deg selv med en engasjerende tekst. Samtidig er profilteksten en gylden mulighet til å trekke frem det du ønsker å fremheve i CVen din. Her kan du for eksempel nevne din arbeidstittel, tidligere prestasjoner, ferdigheter som mellommenneskelige evner, og egenskaper som empati og ansvarsbevissthet, for å overbevise arbeidsgiveren om at du er den beste kandidaten for jobben du søker på som helsefararbeider. 

Profil 

En dedikert og erfaren helsefagarbeider med spesialisering innen sosialt arbeid og miljøterapi. Har omfattende kunnskap innen omsorg og pleie, samt evnen til å skape et støttende og terapeutisk miljø for pasienter. Erfaring med arbeid på sykehjem og fokus på å gi høykvalitets omsorg til eldre og sårbare personer.

Arbeidserfaring 

Din arbeidshistorikk er spesielt viktig for en arbeidsgiver som ønsker å ansette innen helsehjelp. Ved å se på relevante erfaringer, vil den potensielle arbeidsgiveren få bedre forståelse for dine kvalifikasjoner og hvilken verdi du bringer både til menneskene du vil støtte og teamet du skal jobbe i. Derfor er det avgjørende å føre arbeidserfaringen din på en effektiv måte i CVen din. Den tradisjonelle måten å strukturere erfaringene dine er i omvendt kronologisk rekkefølge, som betyr at du starter med den nyeste eller nåværende stillingen din og jobber deg bakover i tid. Fyll inn ansettelsesdato, arbeidstittel, og arbeidsplass. 

Videre bør du beskrive ansvarsområder og oppgaver du hadde i punkter under, og inkluder gjerne prestasjoner og bemerkelser også. For å gjøre det enkelt for arbeidsgiveren å forstå hva du har gjort, er det alltid best å bruke konkrete eksempler på prosjekter du deltok på eller mål du oppnådde. Beskriv hvordan du har håndtert utfordrende situasjoner og oppnådd positive resultater. Vær kort og tydelig og bruk gjerne aktive setninger. Har du flere relevante erfaringer med å gi helsehjelp og omsorg gjennom praksisplasser som sykepleiepraksis eller utført frivillig arbeid, bør du også føre opp dette. Ikke glem at du bare skal vise til relevant erfaring, så bruk mer tid på å gi nyttig informasjon om hver relevant ansettelse, enn å føre opp alle stedene du har jobbet som ikke er relevant for helsefagarbeidere. 

Arbeidserfaring 

2018 - Dags dato, Helsefagarbeider, Sykehjemmet Solgløtt, Oslo 

 • Utvikler og implementerer individuelle omsorgsplaner med fokus på sosialt arbeid og miljøterapi for pasienter på sykehjemmet. 
 • Planlegger og gjennomfører gruppeaktiviteter som fremmer sosial interaksjon, mental stimulering og trivsel blant beboerne. 
 • Tilrettelegger og veileder pasienter i ulike terapeutiske aktiviteter 
 • Utfører daglige pleieoppgaver og assisterer pasienter med personlig hygiene, medisinhåndtering og ernæring i henhold til omsorgsplaner 

2015 - 2018, Helsefagarbeider, Hjemmetjenesten, Oslo 

 • Utførte hjemmebasert pleie og omsorg for eldre og sårbare personer i Oslo-området. 
 • Gjennomførte grundige behovsvurderinger og utarbeidet individuelle omsorgsplaner for hver pasient. 
 • Tilbød støtte og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme selvstendighet og livskvalitet.

Frivillig Aktivitet

2019 - 2021, Frivillig støtteperson, Røde Kors, Oslo 

 • Ga ekstra støtte og selskap til ensomme eldre pasienter gjennom individuell besøksvenn-tjeneste.

Utdanning

Etter arbeidserfaringen din fører du inn utdanningen din som helsefagarbeider. Du fortsetter i motsatt rekkefølge, og inkluderer studiested, perioden du studerte, samt tidspunktet for fullført grad. På samme måte som i ansettelseshistorikken din, bør du ta med relevante prosjekter eller utmerkelser fra studietiden din, som du kan beskrive i punkter under hver studieerfaring. Du bør også fremheve eventuelle spesialiseringer du har gjort og videreutdanning, kurs og relevante sertifiseringer. Dette viser både at du har lidenskap for helsefag og er motivert til å utvikle deg som helsefagarbeider, samtidig som det kan gjelde grunnleggende kunnskap innen noen områder av helsehjelp som førstehjelp. Selv om du som helsefagarbeider skal vise faglig kompetanse rettet mot omsorg og pleie, er også disse jobbene påvirket av den digitale verden. Dersom du har tatt kurs i håndtering av digitale verktøy som er relevante innenfor helsehjelp bør du derfor absolutt markere dette også. 

Utdanning 

2014 - 2016, Helsefagarbeiderutdanning, Oslo Fagskole, Oslo 

 • Aktiv deltakelse i studentrådet for helsefagarbeiderstudenter 
 • Gjennomført prosjekt om miljøterapi i eldreomsorgen, vurdert som beste prosjekt i kullet

Kurs 

Grunnleggende livredningskurs, Røde Kors 2017 

Kurs i demensomsorg, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2019

Ferdigheter

I dette avsnittet skal du beskrive ferdighetene du har opparbeidet deg gjennom erfaringer fra tidligere jobb, praksis, utdanning og kursing. Bruk god tid på å formulere de mest relevante ferdighetene som er tilpasset stillingen du søker på innen helsefag. Dette kan inkludere omsorg for pasienter, ferdigheter innen medisinske prosedyrer, samt kommunikasjonsevner og samarbeidsevner. Husk at det skal være en logisk sammenheng mellom erfaringer og ferdigheter, så vær ærlig og vær konkret. At du klarer å formulere ferdighetene dine på en overbevisende måte kan være forskjellen på å bli innkalt til intervju og ikke høre noe tilbake fra arbeidsgiveren. Hvilke ferdigheter du velger å fremheve og hvordan du beskriver dem, vil si mye om din innsikt i hva jobben du søker på krever og hvilke forventninger som stilles. 

Ferdigheter 

 • Grundig kjennskap til prinsippene for sosialt arbeid og miljøterapi, med evnen til å implementere disse i omsorgsplaner og terapeutiske aktiviteter 
 • Erfaring med å utføre daglige pleieoppgaver og assistere pasienter med personlig hygiene, medisinhåndtering og ernæring 
 • God kommunikasjonsevne og evnen til å etablere tillitsfulle relasjoner med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Erfaring med bruk av ulike programvare og applikasjoner relatert til helsefagarbeid, for eksempel elektroniske medisindispensere og helserelaterte mobilapplikasjoner

Personlige egenskaper

I et eget avsnitt, bør du vise frem dine personlige egenskaper som gjør deg egnet for stillingen som helsefagarbeider. Dette kan for eksempel være egenskaper som empati, tålmodighet, og evnen til å arbeide under press. I motsetning til ferdigheter som du trenes opp til, er egenskapene dine iboende trekk. Når du jobber med mennesker og i helsefagene er det ekstra viktig å trekke frem egenskaper som demonstrerer at du passer i en slik rolle. Inkluder konkrete eksempler på situasjoner der du har brukt dine egenskaper effektivt i tidligere stillinger. Slik kan en potensiell arbeidsgiver forstå overførbarheten av dine personlige egenskaper til din profesjonelle kapasitet som helsefagarbeider. 

Egenskaper 

 • Empatisk og omsorgsfull, med evnen til å sette seg i pasientens sted og tilby støtte og trøst 
 • Tålmodig og rolig i stressende situasjoner, med evnen til å opprettholde roen og behandle pasienter med respekt og verdighet 
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig, med evnen til å håndtere endringer og ulike behov hos pasienter 

Format og design

Det er ikke bare innholdet i CVen din som gir inntrykk, men hvordan du fremstiller innholdet på en strukturert og ryddig måte er vel så viktig for å lande drømmejobben innen helsefag. Å ha evnen til å produsere et dokument som er logisk bygget opp, lett å lese, og profesjonelt kan ha stor påvirkning på dine sjanser i en søknad. I et konkurransepreget arbeidsmarked, der mange søker med velstrukturerte CVer og jobbsøknader, er det avgjørende at CVen din følger standardene og skiller seg ut av mengden på en positiv måte. I tillegg er evnen til å lage en ryddig og leservennlig CV en faktor i å fremstille dine kommunikasjonsferdigheter. Ved å følge disse rådene og se hvordan en profesjonell helsefagarbeider CV ser ut, sikrer du at CVen din alltid er i tråd med forventningene på arbeidsmarkedet. 

Når du strukturerer CVen din bør du følge et kronologisk oppsett i omvendt rekkefølge. Før inn erfaringer med den siste erfaringen din øverst og først i dokumentet, for så å liste opp erfaringer bakover i tid, med den eldste erfaringen din sist. Denne tradisjonelle CV-strukturen gjør det lett for arbeidsgivere å få en rask oversikt over hva du har gjort, samtidig som det demonstrerer din karriereprogresjon og dedikasjon til helsefaget. 

Som tommelfingerregler, er sans serif fonter som Arial, Verdana og Calibri, de beste alternativene for CVer. Med mindre du søker på en lederstilling innen helsefag, hvor du kan vurdere å bruke en mer arkaisk serif skrifttype som Times New Roman, er det trygt å gå for sans serif varianten i en digital CV som du sender i PDF format. Disse fontene er behagelige å lese og lettere å tilpasse til hver enkelt søknad. Du kan bruke en fontstørrelse mellom 9 og 12 punkter, avhengig av hvor mye plass du bruker. Bare sørg for at skriften ikke er så liten at leseren må anstrenge seg for å skumme gjennom. Du bør også bruke en linjeavstand på 1,15 eller 1,25 og en margstørrelse på 2,5 cm, for å gi luft i dokumentet. 

Farger og oppsett

Når det gjelder farger og designelementer i CVen til helsefag-søknaden din, er det tryggest å være tilbakeholdende. Du kan gjerne bruke farger så lenge du er målrettet, men unngå sterke farger og distraherende designelementer. Målet med utseende til CVen din er at den danner et logisk hierarki for hvilken informasjon som er mest viktig og gjør det enkelt å oppsummere kompetansen din på en intuitiv måte. Bruk derfor behagelige farger for å oppnå en god balanse i din helsefagarbeider CV. Et pro tips er å reflektere fargene som er brukt av arbeidsplassen du søker på. For eksempel, hvis du søker en stilling på Oslo Universitetssykehus, kan du bruke blåtoner i søknaden din som gjenspeiler logoen deres. 

CV-maler er en nyttig ressurs for å kvalitetssikre CVen din når du søker på en jobb som helsefagarbeider. Ved å ta i bruk et oppsett som allerede er utbygd med tanke på profesjonalitet og god standard, er det enda lettere å fullføre søknaden din med suksess. Du kan velge mellom et utvalg profesjonelle, moderne og enkle CV-maler som egner seg utmerket for en søknad innen helsehjelp. Slike oppsett tar utgangspunkt i din faglige og profesjonelle utvikling og vektlegger ferdighetene du har utviklet som er relevante for jobben du søker på. I motsetning til kreative oppsett, er disse alternativene mer passende for tradisjonelle yrker innen helse og omsorg. 

CV helsefagarbeider oppsummert

Når du skal skrive en CV for en jobb som helsefagarbeider er det avgjørende å kommunisere at du er en erfaren helsearbeider med et godt grunnlag for å jobbe med sårbare grupper. Hvordan du fremhever dette i en CV på en effektiv og tydelig måte kan være litt utfordrende, men med tipsene fra dette eksempelet er du langt på vei med å lage en flott søknad. Bruk god tid på å utforme CVen din på en ærlig måte, for å overbevise en potensiell arbeidsgiver om at du er den rette kandidaten for jobben. Konkretiser erfaringer du har opparbeidet deg og vær gjennomtenkt med informasjonen du fremlegger slik at det går en rød tråd gjennom erfaring, utdanning, ferdigheter og egenskaper. 

Husk at dette eksempelet kan gi deg en idé om hvordan du lager CVen din, men hver søknad må skreddersys til både stillingen du søker på og din unike erfaring og kompetanse. Det finnes mange variasjoner av helsefagarbeid, så sørg for at du setter deg ordentlig inn i kravene for stillingen du søker på. Særlig i en så bred yrkesbeskrivelse, er det nødvendig å fremheve eventuelle spesialiseringer som setter deg et skritt foran andre søkere i hver søknad. Vurder også å ta i bruk en CV og jobbsøknad mal som du kan tilpasse til hver enkelt søknad for å øke sjansene dine i jobbsøkerprosessen.

Topp tips til din søknad innen helsefag 

Ta i bruk tipsene og eksemplene i denne artikkelen for å skape en imponerende CV. Husk å tilrettelegge CVen din til hver søknad og sett av god tid til å kvalitetssikre en profesjonell CV som kommer til å vinne deg et intervju. Her kan du finne en oppsummering av de beste tipsene for deg når du skal sette i gang med å skrive din helsefagarbeider CV:

 1. Les stillingsannonsen nøye: Før du setter i gang med noe som helst, bør du gå nøye gjennom jobbutlysningen. Identifiser hvilke nøkkelkvalifikasjoner de ser etter og hvordan arbeidsmiljøet fremstilles.
 2. Skreddersy søknaden din: Tilpass søknaden din etter stillingsutlysningen og med egne ord, gjenspeil språket og nøkkelordene som fremkommer. Vær obs på at du likevel gir en ærlig representasjon av deg selv i CVen.
 3. Bruk konkrete eksempler: I stedet for å bruke vage og generelle beskrivelser, kan du vise mye mer gjennom å konkretisere erfaringer, ferdigheter og egenskaper. Bruk punkter til å gjøre dette på en ryddig måte.
 4. Korrekturles CVen: Det kan ofte være fristende å gjøre seg ferdig og sende avgårde søknaden din så fort som mulig, men ikke hopp over dette steget. Sett av tid til å lese gjennom CVen din for sjekke språket og eventuelle feil. 
 5. Last ned i PDF: Med mindre noe annet er oppgitt, bør du alltid laste ned og lagre CVen din og jobbsøknaden din i en PDF-fil. Dette formatet sikrer at oppsettet du har jobbet med blir bevart i dokumentet når den åpnes på en annen datamaskin eller printes ut. 

Start å lage din helsefagarbeider CV med Jobseeker for å skille deg ut og lande drømmejobben din!

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang