CV eksempel student

CV eksempel student

Som student er det å søke jobb en spennende, men også utfordrende oppgave. Du har antagelig ikke opparbeidet deg mye arbeidserfaring enda, og konkurransen er ofte tøff, siden arbeidsgivere mottar et stort antall søknader fra andre dyktige studenter. Derfor er det viktig å ha en CV som skiller seg ut fra mengden og får arbeidsgiveren til å legge merke til deg. CVen din er et av de viktigste verktøyene du har når du søker jobb som student. En godt skrevet og strukturert CV kan være nøkkelen til å imponere potensielle arbeidsgivere og få en fot inn døren.

Det kan være mye å tenke på når du skriver en CV som student, men med de riktige verktøyene kan du skille deg ut fra mengden og overbevise arbeidsgiver om at du er den riktige personen for jobben du søker på. Les mer om hvordan du skriver en god CV som student i denne artikkelen. Du vil få tips og råd om hva som fungerer, og se konkrete eksempler på et CV eksempel for studenter. Slik kan du øke sjansene dine for å lande drømmejobben.

Hva er en CV og hvorfor er det viktig for studenter

En CV, eller curriculum vitae, er en skriftlig oppsummering av dine utdannings- og arbeidserfaringer, ferdigheter, egenskaper, og eventuelle andre relevante erfaringer, slik som deltidsjobber eller frivillig arbeid. CVen er en viktig del av jobbsøkerprosessen og gir arbeidsgivere en oversikt over dine profesjonelle evner og egenskaper. Informasjonen du velger å fremheve i CVen vil variere avhengig av stillingen du søker på, så husk å lese stillingsannonsen grundig. Du tilpasser CVen din til hver enkelt jobb for å vise dine mest relevante erfaringer og kvalifikasjoner opp mot nøkkelordene som er beskrevet i utlysningen. 

Når du som student skal skrive CV for en jobbsøknad, er det viktig å ta høyde for at du sannsynligvis har mindre arbeidserfaring enn en mer erfaren jobbsøker. Heldigvis vil arbeidsgivere som ansetter studenter ha forståelse for dette, men det er opp til deg å effektivt demonstrere hva som gjør deg til en kvalifisert kandidat. Derfor er det ekstra viktig å fremheve relevant utdanning, ferdigheter og personlige egenskaper i CVen din. Ikke vær redd for å inkludere fritidsaktiviteter også, når det er relevant. Du kan blant annet nevne prosjekter du har jobbet med eller verv du har hatt i studentorganisasjoner. 

Hvordan skrive en god CV som student?

Det kan være flere grunner til å bli usikker på hvor du skal starte når du skal lage en CV når du er student. Hva skal du kan fylle en CV med når du ikke har mye arbeidserfaring? Hvordan skal du markedsføre deg når du ikke er helt sikker på hva dine karrieremål er enda? Bruk en enkel og klar struktur for CVen din. Start med kontaktinformasjon, en kort introduksjon, etterfulgt av en seksjon om utdanning, deretter en seksjon om arbeidserfaring, ferdigheter og personlige egenskaper, og til slutt referanser. Ved å følge denne strukturen, vil arbeidsgivere enkelt kunne finne relevant informasjon om deg og dine kvalifikasjoner. Her kan du følge et student CV eksempel for å se hvordan en god student CV bør se ut for å presentere deg selv på en profesjonell måte. Finn ut av hvilke avsnitt du bør ha med og hva som skal fylle hver seksjon.  

Personalia

Det er viktig å starte CVen din med riktig personopplysninger og kontaktinformasjon. Før opp navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Har du sertifikat kan du velge å inkludere dette også, avhengig av hva slags jobb du søker på. Dersom du har en oppdatert LinkedIn profil eller en nettside, er dette også noe du kan føre inn i denne delen av CVen din. 

Personalia 

Navn: Mari Johansen 

E-post: mari.j@gmail.com 

Tlf: 914 97 644  

Adresse: Storveien 15 1010 Oslo

Profil

Som student kan det være en stor fordel å inkludere en personlig profil i CVen din. Profilteksten gir arbeidsgiveren en rask oversikt over hvem du er og hva du kan tilby og er som regel det første de ser på når de får inn søknaden din. Spesielt som student med lite erfaring, kan profilteksten være et flott verktøy for å markedsføre deg og sikre deg et intervju. Når du skriver en profiltekst bør du inkludere informasjon om hva du studerer og hva slags jobber du ønsker å søke på. Beskriv også kort dine erfaringer og ferdigheter som kan være nyttige for arbeidsgiveren. Fokuser gjerne på hva du kan bidra med i stillingen du søker på og hva som gjør deg unik som søker. En god profiltekst bør være kort og konsis.

Profil

Motivert student som har en lidenskap for teknologi. Har en sterk akademisk bakgrunn fra studier og har brukt denne faglige kunnskapen som studentassistent, samt opparbeidet meg praktisk erfaring som IT konsulent for Røde Kors. Er en analytisk og kreativ person, med gode datakunnskaper og kommunikasjonsevner. Trives med å jobbe med andre og løse problemer.

Utdanning

Utdanningsseksjonen i en student-CV er en viktig del av søknaden din og føres opp før arbeidserfaring-seksjonen. Her bør du inkludere navnet på institusjonen du studerer ved, graden du følger, og eventuelle relevante emner du tar. Dersom du har et høyt karaktersnitt eller har mottatt utmerkelser i løpet av utdanningen din, bør du også nevne dette her. Det som gjør dette avsnittet unikt i student-CV er at utdanningen din vil ofte være det viktigste fokuset for arbeidsgivere når de ansetter studenter. Alt i alt er utdanningsseksjonen i en student-CV en god mulighet til å vise hva du har gjort gjennom utdanningen din og hvordan disse erfaringene gjør deg til en utmerket kandidat. 

Utdanning 

Aug. 2022 - Dags dato, Master i informatikk, Universitetet i Oslo

 • Spesialisering i maskinlæring og kunstig intelligens 
 • Emne i programutvikling

Aug. 2019 - juni 2022, Bachelor i informatikk, Universitetet i Oslo 

 • Spesialisering i algoritmer og datastrukturer 
 • Bacheloroppgave: "Optimizing the Performance of a Network Routing Algorithm Using Parallel Computing Techniques"

Du kan også styrke din student-CV ved å inkludere relevante kurs og opplæring. Dette kan være alt fra fagkurs du har tatt på skolen til sertifiseringer og du har deltatt på utenfor skolen. Inkludering av relevant opplæring kan være spesielt nyttig hvis du søker en jobb innenfor et bestemt felt, fordi det viser at du har kunnskap og ferdigheter som er relevante for stillingen du søker på. Sørg for å inkludere navnet på kurset eller sertifiseringen, utstedelsesdato, og eventuelle detaljer som kan være relevante for arbeidsgiveren.

Sertifikater 

Nov. 2022, Microsoft Office Specialist (MOS) 

 • Spesialisert i Microsoft Office-programvare, inkludert Word, Excel, PowerPoint og Outlook

Arbeidserfaring

Tradisjonelt, skal arbeidserfaring-seksjonen i CVen inneholde en liste over dine tidligere jobber. Oppføringene er som regel i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste arbeidserfaringen øverst. Når du fyller inn tidligere jobber du har hatt, er det er viktig å inkludere navnet på arbeidsgiveren, jobbtittel, ansettelsesdatoer, og en kort beskrivelse av ansvarsområdene og oppnådde resultater. 

Ved å fokusere på relevant erfaring og ferdigheter som du har opparbeidet deg, kan du fremdeles skrive en overbevisende CV selv om du er en student uten mye arbeidserfaring. Du kan inkludere deltidsjobber, frivillig arbeid, og andre relevante aktiviteter som du har deltatt i. Dersom du har jobbet frivillig eller hatt et verv i en studentorganisasjon, kan du for eksempel beskrive hva du gjorde og oppnådde. 

Arbeidserfaring 

Jan. 2023 - Dags dato, Studentassistent, Universitetet i Oslo 

 • Veiledet studenter i kurs i algoritmer og datastrukturer 
 • Bidro til å utvikle og evaluere kursmateriale 

Jan. 2021 - juli 2022, Frivillig IT-konsulent, Røde Kors, Oslo 

 • Hjulpet organisasjonen med å utvikle en online donasjonsplattform 

Ferdigheter 

Ferdigheter er en viktig del av en student CV og føres opp i et eget avsnitt i CVen din. Vær konkret og tydelig om hva du kan gjøre når du fører opp ferdigheter. Dersom du ikke har mye erfaring innenfor arbeidsmarkedet, kan du inkludere ferdigheter du har opparbeidet deg gjennom skolearbeid og andre aktiviteter. For eksempel, hvis du har tatt kurs i et relevant emne, kan du føre opp dette som en ferdighet. Reflekter språket i jobbannonsen og bruk uttrykk som viser at du forstår arbeidsgiverens behov. Når det gjelder datakunnskaper, kan du liste opp ulike programmer eller verktøy som du er kjent med. Ved å inkludere relevante datakunnskaper, kan du vise at du har ferdigheter som er nyttige i dagens digitale verden.

Ferdigheter 

 • Sterk kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig 
 • Programmeringsspråk: Python, Java, C++, R 
 • Microsoft Office Maskinlæring: TensorFlow, Keras, PyTorch 

Egenskaper

Etter ferdigheter er det viktig å fremheve dine personlige egenskaper i et eget avsnitt i CVen din. Som student er egenskapene dine ofte den beste indikasjonen for en potensiell arbeidsgiver om du vil passe inn i rollen de ansetter for, siden du ikke har mye profesjonell erfaring enda. Personlige egenskaper viser hvordan du samarbeider med andre og utfører oppgaver på arbeidsplassen. Derfor bør du inkludere en seksjon om personlige egenskaper i din student CV. Når du fører opp personlige egenskaper, bør du fokusere på de egenskapene som er mest relevante for den stillingen du søker på, og vær ærlig og konkret. 

Egenskaper 

 • Analytisk 
 • Kreativ 
 • Lærevillig 
 • Organisert

Språk 

Det kan være lurt å inkludere språk i en egen seksjon i CVen, for å oppnå en tydelig og organisert søknad. Å inkludere språk i en student CV kan være et verdifullt element i søknaden din for å gjøre et godt inntrykk av dine ferdigheter og kommunikasjonsevner. Når du inkluderer språkferdigheter i CVen din, bør du angi nivået for hvert språk du har kjennskap til. Det kan også være lurt å nevne språkkurs eller språksertifiseringer som du har tatt. Husk at når du inkluderer språkkunnskaper, bør du alltid være ærlig og nøyaktig om ditt nivå av kompetanse. Dersom du feilrepresenterer ditt kunnskapsnivå, kan dette føre til problemer hvis du blir ansatt og forventes å utføre oppgaver du ikke er i stand til å gjennomføre.

Språkkunnskaper 

Norsk: Flytende

Engelsk: God

Referanser

Det er opp til deg om du ønsker å legge til referanser på CVen din. I mange tilfeller er det nok å nevne at referanser oppgis på forespørsel. Referansene bør være personer som kjenner deg godt og kan gi en positiv vurdering av dine evner. Dette kan inkludere tidligere arbeidsgivere, lærere eller veiledere som du har hatt god kontakt med. Husk å kontakte referansene dine på forhånd og be om tillatelse til å dele kontaktinformasjonen deres med en potensiell arbeidsgiver. 

Referanser 

Referanser oppgis på forespørsel.

Format og layout

En sterk CV trenger riktig format og layout for å skape et godt førsteinntrykk. Derfor er det avgjørende at CVen din er visuelt behagelig og lett å lese for potensielle arbeidsgivere, samtidig som den gir all relevant informasjon om dine ferdigheter og erfaringer på en strukturert og oversiktlig måte. 

Oppsett på student CV

Det er to CV oppsett som kan passe for en student CV: kronologisk og funksjonell. Begge variantene har fordeler og ulemper, så du må tenke på hva som passer best for deg og din erfaring. Det er verdt å merke seg at mange arbeidsgivere foretrekker den klassiske, kronologiske CVen. I en kronologisk CV er utdanning og arbeidserfaring oppført i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste utdanningen øverst. Slik får du fremhevet utdanningen din. Dette gjør den kronologiske CVen til et flott valg for studenter. En funksjonell CV fokuserer i stedet på ferdigheter og erfaring, og organiserer dem i henhold til relevans. Dersom du søker en jobb innen et spesifikt felt, og vil vise at du har kompetanse og erfaring innen dette feltet, kan du det hende den funksjonelle CVen er et godt alternativ for deg. 

Det er viktig å velge riktig skrifts- og dokumentelementer for å gjøre CVen lesbar og presentabel. De vanligste fontene som brukes i CVer er sans serif stiler som Arial, Verdana eller Calibri, med en skriftstørrelse på 9-12 punkter. Det anbefales å bruke en linjeavstand på 1,15 eller 1,5 for å gjøre teksten mer behagelig å lese. Margene bør være på 2,5 cm, for å gi litt rom og struktur til CVen din. En CV for studenter bør vanligvis ikke være mer enn 1-2 sider. Ved å holde CVen kort, kan du gjøre det lettere for arbeidsgiveren å få et raskt inntrykk av dine ferdigheter og kvalifikasjoner. Det er viktig å være selektiv når du velger hva du skal inkludere, og sørge for at du bare inkluderer informasjon som er relevant.

Bilde på CV for studenter

Det er ingen standard for om du bør inkludere et bilde på CVen din eller ikke, og dette kan variere avhengig av bransje og arbeidsgiverens preferanser. For eksempel kan det være mer vanlig å inkludere et bilde på en CV hvis du søker jobb innenfor mote- eller skjønnhetsbransjen, mens det kanskje ikke er like vanlig i andre bransjer. Når det gjelder studenter, kan et bilde gi arbeidsgiveren et inntrykk av din personlighet. På denne måten kan du skille seg ut fra andre kandidater som ikke inkluderer et bilde. Imidlertid bør du alltid vurdere fordeler og ulemper nøye før du bestemmer deg for å inkludere et bilde på din student CV. 

Konklusjon og tips

Å skrive en sterk CV er en sentral del av å få en jobb som student. En velstrukturert CV som fokuserer på dine ferdigheter, erfaringer og personlige egenskaper, kan skille deg ut fra mengden av søkere. For å gjøre prosessen enklere kan du følge dette relevante CV eksempelet for studenter for å få en idé om hvordan du kan utforme og organisere CVen din. Ved å se hvordan en student CV bør se ut, kan du lettere skape en CV som imponerer arbeidsgiveren og gir deg sjansen til å bli invitert til et intervju. Se også gjennom CV maler som kan passe din søknad for å utforme en flott CV! 

Når det kommer til stykket, er CVen din en av de første tingene arbeidsgiveren ser fra deg. Med disse tipsene i bakhodet kan du skrive en overbevisende CV og forberede deg til et intervju for å lande drømmejobben som student: 

 1. Gjør en grundig bakgrunnssjekk: Les om selskapet du har søkt på. Lær om selskapets historie, misjon, og kultur. Vær klar over de siste utviklingene og nyhetene om selskapet og hvilke verdier de jobber etter. 
 2. Kjenn deg selv: Vær tydelig på dine egne mål og ambisjoner og hvordan de passer med selskapet du søker på.
 3. Vær kortfattet og konkret: Arbeidsgivere får mange søknader og har ofte begrenset tid til å lese dem. Sørg for å være kortfattet og tydelig i beskrivelsene dine. Unngå unødvendige detaljer og bruk klare og konkrete eksempler på dine ferdigheter og erfaringer.
 4. Vis hva du kan tilby arbeidsgiveren:  Les nøye gjennom stillingsutlysningen og tilpass CVen din til stillingen du søker på. Reflektere språket i utlysningen for å vise hva du kan bidra med.
 5. Øv deg godt: Øv på vanlige spørsmål som stilles i jobbintervjuer. For eksempel kan du øve på spørsmål om tidligere erfaring, ferdigheter og styrker og svakheter.

Ønsker du flere gode råd om å skrive en sterk CV? Les gjennom våre CV-artikler for alt du kunne lure på om jobbsøknaden din! Er du en student som ønsker å lande en flott jobbmulighet? La Jobseeker hjelpe deg med å lage en CV og jobbsøknad på 1-2-3!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang