CV esimerkki opiskelija ja parhaat vinkit
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 27. toukokuuta 2024

CV esimerkki opiskelija

Olipa alasi mikä tahansa, on CV eli ansioluettelo keskeinen osa työnhakuprosessia kun haet kesätyötä, osa-aikatyötä tai työharjoittelupaikkaa. Työnantajat odottavat työnhakijoilta työhakemuksen lisäksi ansioluetteloa, joten on tärkeää opetella CV:n tekeminen jo opintojen aikana. Opiskelijan on mahdollista luoda hyvä ja myyvä CV keskittymällä osaamiseen, taitoihin, opintoihin ja esimerkiksi vapaaehtois- ja harrastustoimintaan, sekä oppimalla kirjoittamaan hyvä henkilökohtainen tiivistelmä eli profiili.

CV:n tärkeimmät osiot

Toisin kuin usein melko vapaamuotoinen työhakemus, CV on rakenteensa puolesta ennalta arvattava asiakirja, eli ansioluettelon lukija odottaa löytävänsä siitä tietyt osiot ja tiedot, ja vieläpä tietyssä järjestyksessä. Tämän vuoksi on tärkeää tietää mitä osioita CV:ssä on hyvä olla mukana. 

Asiakirjan nimi ja otsikko

Sen lisäksi, että itse asiakirjalla on nimi eli CV tai ansioluettelo - voit itse päättää kumpaa nimeä käytät - on CV:llä hyvä olla sinua kuvaava otsikko. Otsikko on muutaman sanan mittainen kuvaus, joka kertoo kuka olet ja mieluiten myös heijastaa hakemaasi työpaikkaa tai urahaaveitasi.

Esimerkki: 

Rahoitusalasta kiinnostunut ja asiakaspalvelutaitoinen lukio-opiskelija

Yhteystiedot

Moni työnantaja on siirtynyt käyttämään rekrytoinnissa rekrytointijärjestelmää, mikä tarkoittaa että hakemuksia ja ansioluetteloita ei enää lähetetä sähköpostilla liitteenä, vaan hakijat täyttävät tietonsa rekrytointiportaalissa. Vaikka täyttäisitkin tietosi rekrytointiportaalin kaavakkeessa, on tärkeää että yhteystietosi löytyvät selkeästi myös itse CV:stä, joka pyydetään usein lataamaan portaaliin liitteenä. Yhteystiedoista mukana on oltava nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Esimerkki: 

Henrik Helle
Porvoonkatu 123
06500 Porvoo
henrik.helle@sahkoposti.fi
040 12 34 567

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä 

Tiivistelmä eli profiiliteksti on napakka ja lyhyt kuvaus sinusta, ja sen tarkoitus on houkutella lukija tutustumaan ansioluetteloosi tarkemmin. Kyseessä on 3-5 rivin mittainen teksti, joka opiskelijan kohdalla on hyvä keskittyä motivaatioon, urahaaveisiin ja osaamisen korostamiseen. 

Esimerkki: 

Kaupallisesti suuntautunut abiturientti, jonka tavoitteena on jatkaa opintoja kauppakorkeakoulussa ja hankkia työkokemusta rahoitusalalta jo opintojen aikana. Olen kielitaitoinen ja hyvät viestintätaidot omaava, vastuuntuntoinen opiskelija ja oppilaskunnan rahastonhoitaja, joka oppii mielellään uutta ja unelmoi työuran aloittamisesta pankin asiakaspalvelussa. 

Koulutus

Opiskelijalle koulutus on kenties tärkein osio ansioluettelossa, ja ennen ammatillista koulutusta työnantajia kiinnostaa etenkin mikäli olet opintojesi puitteissa ottanut valinnaisia kursseja tai muutoin suuntautunut tiettyyn alaan, joka voi olla hyödyllinen hakemasi työn näkökulmasta. Mikäli puolestaan olet jo ammatillisessa koulutuksessa, voit korostaa ansioluettelossasi jo suorittamiasi opintoja ja valmiuksia, joita olet opintojesi puitteissa kartuttanut. Myös mahdolliset opintoihin liittyvät isommat projektityöt tai valinnaiset opinnot ovat työnhakutilanteessa kiinnostavia, etenkin mikäli ne kertovat motivaatiostasi tiettyyn suuntautumiseen ja liittyvät hakemaasi työhön. Voit halutessasi kertoa myös opintojesi tuloksista, vaikkapa mainitsemalla opintojesi keskiarvon. 

Esimerkki: 

Lukio-opinnot
Porvoon lukio
Elokuu 2022 - 

Olen kolmannen vuoden lukio-opiskelija Porvoon lukiossa ja valinnut opintoihin kaupallisia aineita opintoihin liittyviksi valinnaisiksi aineiksi. Lukion pakollisten opintojen lisäksi olen valinnut kuusi eri kurssia kattavat business-opinnot, joiden joukkoon kuuluu muun muassa kurssit rahoituksen perusteista, markkinointiviestintä ja sijoittamisen perusteista. Opintojeni keskiarvo on 4,3. 

Työkokemus 

Mikäli olet lukio-opiskelija, on mahdollista että sinulla ei vielä ole työkokemusta tai sitten työkokemus on esimerkiksi kesätyö mansikoita poimiessa, lukion työelämään tutustumisjaksolta tai mainosten jakamista. Kaikki tämä kokemus on kuitenkin työnantajan silmissä arvokasta, joten tuo kaikki työkokemus esille CV:ssäsi, vaikka kokemusta olisi kuinka vähän. Työkokemuksen osalta tärkeät tiedot ovat tehtävänimike, työnantajan nimi, työsuhteen kesto ja lyhyt kuvaus keskeisistä työtehtävistä. Muista, että vaikka ainoa kokemuksesi olisi kesätyö mansikoiden poimijana, liittyy tähänkin työhön työelämätaitoja, joita olet kartuttanut ja joita seuraava työnantaja varmasti arvostaa.

Esimerkki:

Marjanpoimija, kesätyö
Porvoon laatumarja
Heinäkuu 2023 - Elokuu 2023

Työskentelin kesällä 2023 marjanpoimijana Porvoon suurimman marjantuottajan Porvoon laatumarjan palveluksessa. Työssä oli tärkeää täyttää vaatimukset sekä poimittujen marjojen määrän että laadun suhteen, ja useimpina päivinä ylitinkin marjojen määrälle asetetut tavoitteet noudattaen marjoille asetettuja laatuvaatimuksia. Työskentelin koko marjasesongin ajan ilman poissaoloja ja sain työstäni kiitettävän työtodistuksen. 

Henkilökohtaiset vahvuudet

On tavallista, että työnantajat toivovat hakijoita tietynlaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia eli vahvuuksia, ja tällöin on hyvä että nostat esille vahvuuksia, jotka sopivat hakemasi työpaikan luonteeseen. Mainitse CV:ssä mielellään 2-4 henkilökohtaista vahvuutta, kuten positiivinen asenne, halu oppia uutta, joustavuus tai luotettavuus. Mikäli voit lisäksi mainita missä yhteydessä vahvuutesi tulevat ilmi, tämä on vielä parempi, sillä konkreettisuus tuo CV:een aina enemmän uskottavuutta. 

Esimerkki: 

  • Huolellisuus: Olen oppilaskunnan rahastonhoitaja, ja tämä luottamustoimi edellyttää huolellisuutta, sillä kyse on kaikkien opiskelijoiden yhteisistä rahoista, eikä virheille ole tilaa. Minun on esimerkiksi pidettävä huolta siitä, että oppilaskunnan tulot ja menot ovat aina tarkasti ajan tasalla, ja hankintojen budjetointi on mahdollisimman tarkkaa. 
  • Määrätietoisuus: Olen hyvin päättäväinen ja kunnianhimoinen sen suhteen, mitä haluan työuraltani. Tämän vuoksi olen panostanut jo lukio-opiskelijana opintoihin, jotka valmistavat minua korkeakouluopintoja varten ja antavat minulle taitoja, jotka mahdollistavat alalle työllistymisen jo varhain opintojeni aikana. 

Vapaaehtoistyö ja luottamustehtävät

Esimerkiksi opiskelijatoiminnassa mukana oleminen on arvokasta kokemusta, jota kannattaa korostaa ansioluettelossa. Se kertoo työnantajalle siitä, että olet aloitekykyinen ja haluat omalla työpanoksellasi kantaa kortesi kekoon kaikkien opiskelijoiden puolesta. Vapaaehtoistyö opettaa myös yhteistyökykyä, mitä työnantajat arvostavat kovasti alasta tai työtehtävästä riippumatta.  n. 

Esimerkki:

Opiskelijakunnan rahastonhoitaja
Porvoon lukio, Oppilaskunta
Tammikuu 2022 -

Minut valittiin tammikuussa 2022 Porvoon lukion oppilaskunnan rahastonhoitajaksi. Vastuullani on oppilaskunnan tulojen ja menojen suunnittelu, tapahtumien kassavirrasta huolehtiminen ja oppilaskunnan varojen hallinta. Vuoden 2022 osalta oppilaskunnan kirjanpito ja tulos olivat noin 1200 euroa positiivisia, osoittaen kykyä hallita budjettia. 

Kielitaito

On olemassa paljon työpaikkoja, joissa kielitaito - etenkin suomen, ruotsin ja englannin lisäksi - on erittäin suureksi eduksi, joten osaamasi kielet on hyvä tuoda esille ansioluettelossa. Itse kielen lisäksi voit halutessasi kertoa lyhyesti kielitaitosi tasosta, esimerkiksi käyttämällä termejä “sujuva”, “hyvä”, tai “alkeet”. 

Esimerkki: 

Suomi - äidinkieli
Ruotsi - äidinkieli
Englanti - sujuva
Saksa - hyvä
Venäjä - hyvä

Parhaat vinkit opiskelijan CV:n kirjoittamiseen

Työpaikkaa hakiessa on tärkeää panostaa CV:n tekemiseen, sillä etenkin kiinnostavimpien työnantajien tarjoamista paikoista on kova kilpailu. Ansioluettelo on avainasemassa antamaan hyvä ensivaikutelma, ja tyylikkään ulkoasun lisäksi itse sisällön on hyvä olla räätälöity hakemaasi harjoittelupaikkaa varten. 

Räätälöi eli kohdenna sisältö

Et varmasti ole nähnyt kahta identtistä työpaikkailmoitusta, joten miksi yksi ja sama CV toimisi kahteen eri työpaikkaan hakiessa? Kenties tyypillisin työnhakijoiden tekemä virhe on kierrättää samaa ansioluetteloa hakiessa eri työpaikkoja. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan kasvata mahdollisuuksiasi saada työpaikka, sillä työnhaussa laatu hakkaa määrän mennen tullen. Lue siis työpaikkailmoitus huolella läpi, kirjoita ylös ilmoituksessa olevia sinuun osuvia ilmaisuja, kuten toiveita henkilökohtaisten vahvuuksien suhteen ja kerro kuinka sinä vastaat näihin toiveisiin. CV:n lukijalle on jäätävä vaikutelma siitä, että olet ymmärtänyt lukemasi ja mitä työnantaja etsii.

Opinnot ennen työkokemusta

Etenkin ennen ammatillisia opintoja opiskelijoilla on harvoin työkokemusta enemmän kuin nimeksi, joten CV:ssä kannattaa tuoda esille opintoja ennen työkokemusta. Tämä poikkeaa hieman perinteisestä suomalaisesta CV:stä, jossa työkokemus tulee ennen opintoja, mutta opiskelijoiden kohdalla järjestyksen muuttaminen on sallittua ja järkevää. 

Helpota lukemista otsikoilla

On todennäköistä, että CV:si lukee ensin rekrytoija, joka on tottunut silmäilemään satoja tai jopa tuhansia hakemuksia ja ansioluetteloita joka vuosi. Tee siis lukijalle palvelus ja pidä huoli siitä, että ansioluettelosi on selkeästi jäsennelty ja siinä on lukemista ja tietojen löytämistä helpottavat väliotsikot paikallaan. Voit halutessasi käyttää myös muita lukemista selkeyttäviä elementtejä, kuten ranskalaiset viivat, lihavointi ja kursivointi, mutta näitä on käytettävä kohtuudella. 

Lisää inspiraatiota opiskelijan CV:n tekoon

CV:n sisällön kohdentamisen ja opintojen korostamisen lisäksi kasvatat mahdollisuuksiasi saada työpaikka kiinnittämällä huomiota CV:n ulkoasuun. Tyylikäs ulkoasu saa ansioluettelosi erottumaan joukosta. Tehokas keino saada CV nousemaan esille hakijoiden joukosta on käyttää sen tekemiseen valmiita CV-mallipohjia, jotka ovat ammattilaisten suunnittelemia asiakirjamalleja. Mallipohjan avulla teet helposti tyylikkään CV:n ilman, että sinulla on itselläsi oltava erityisesti teknistä osaamista. Jobseeker tarjoaa CV-mallipohjien lisäksi tyylikkäät työhakemusmallipohjat. Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota tai vinkkejä itse CV:n tai hakemuksen tekemiseen, voit vilkaista valmiin opiskelijan työhakemusesimerkin, tai tutustua eri alojen cv-esimerkkeihin

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä