Esimerkki-CV Kirjanpitäjän
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 19. huhtikuuta 2024

Esimerkki-CV Kirjanpitäjän

Kirjanpitäjät ovat taloushallinnon ammattilaisia, jotka työllistyvät sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja erilaisiin järjestöihin. Lisäksi moni kirjanpitäjä työskentelee tilitoimistoissa, jotka hoitavat taloushallinnon tehtäviä ulkoistaneiden yritysten kirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Riippuen organisaation koosta, kirjanpitäjän toimenkuva voi vaihdella suurestikin, mutta yleensä siihen sisältyy kirjanpidon lisäksi palkkahallinnon tehtäviä, budjetointia, reskontran hoitoa ja myös tilinpäätöksen tekemistä.

Työskentelitpä kirjanpitäjänä millä alalla tahansa, CV:n tekeminen tulee melko varmasti vastaan uutta työpaikkaa hakiessa. Koska etenkin suosituista työpaikoista on kova kilpailu ja myyvän CV:n rooli työnhaussa tämän vuoksi korostunut, kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit kirjanpitäjän CV:n tekemiseen.

CV:n tärkeimmät osiot

Ansioluettelon tarkoitus on olla rakenteeltaan selkeä ja sisällön suhteen ennalta arvattava siten, että se pitää sisällään tietyt osiot. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että rekrytoijien on pystyttävä löytämään asiakirjasta tarvittavat tiedot nopeasti. Alla on eritelty osiot, jotka ovat tärkeitä olla mukana kirjanpitäjän CV:ssä. 

Henkilötiedot

Henkilö- ja yhteystiedot on aina otettava mukaan ansioluetteloon. Nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen lisäksi muita tietoja voi ottaa mukaan tarvittaessa, eli esimerkiksi siviilisääty, perhetilanne tai ajokortti eivät pääasiassa ole tietoja, joita ansioluetteloon tarvitsee ottaa mukaan. Myös syntymäaika on tieto, jota ei enää suositella otettavan mukaan työnhaun asiakirjoihin, sillä se voi pahimmassa tapauksessa altistaa ikäsyrjinnälle. 

Esimerkki:

Senja Koivisto

Jyväheinäntie 18
40100 Jyväskylä
senja.koivisto@sahkoposti.fi

050-123 456 78

Tiivistelmä eli henkilökohtainen profiili

Tiivistelmä on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa ansioluettelossa, eikä ilman syytä: se tarjoaa mahdollisuuden antaa hyvä ensivaikutelma ja houkutella CV:n lukija tutustumaan ansioluetteloon tarkemmin. Tiivistelmän pituus on 3-5 riviä ja sen sisältö on pitkälti vapaamuotoinen. Moni kutsuu tiivistelmää eli henkilökohtaista profiilia myös hissipuheeksi, eli se on lyhyt mutta napakka, myyvä teksti joka tiivistää valttikorttisi hakemaasi työpaikkaa ajatellen. Etenkin kirjanpitäjien kohdalla se on mainio mahdollisuus kertoa millainen kirjanpitäjä olet: harva on “vain” kirjanpitäjä. Monella on esimerkiksi pitkä alakohtainen kokemus, erikoisosaamista vaikkapa kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista tai miksipä ei taloushallintoon liittyvien tietojärjestelmien erityisosaamista.

Esimerkki:

Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin taitava kirjanpitäjä, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistoalasta ja liiketalouden tradenomin AMK-tutkinto. Tuon mukanani kattavan ja päivitetyn taloushallinnon osaamisen lisäksi vankan ohjelmistoalan liiketoimintaympäristön tuntemuksen, mukaan lukien alan työehtosopimus. Toiveenani on kokonaisvastuu taloushallinnosta kansainvälisessä, kehittyvässä työyhteisössä. 

Työkokemus

Kenties yksi tärkeimmistä osioista CV:ssä on luonnollisesti työhistoria. Mahdollinen työnantaja haluaa tietää ensinnäkin kuinka paljon työkokemusta sinulla on, millaisista tehtävistä ja miltä toimialoilta. Työkokemuksen suhteen keskeisimmät tiedot ovat työnantajan nimi, työsuhteen kesto, työnimikkeesi ja keskeiset vastuualueet. Mikäli olet tehtävässä toimiessasi ollut esimerkiksi projektipäällikkönä suuressa projektissa, kuten IFRS-tilinpäätösstandardin implementoinnissa yrityksessä, tämä kannattaa ehdottomasti mainita CV:ssä mikäli työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan IFRS-tuntemusta.

Esimerkki:

Tammikuu 2020 - 
Kirjanpitäjä
Hyper Software Oy

Olen toiminut tilinpäätöksestä vastaavana kirjanpitäjänä lähes neljän vuoden ajan. Yrityksellä on liiketoimintaa 12 eri maassa ja raportointivaluutta on euro. Vastuullani oli IFRS-vaatimukset täyttävän tilinpäätösprosessin käyttöönotto vuonna 2022. Lisäksi olin projektipäällikkö yrityksen siirtyessä käyttämään taloushallinnon ohjelmisto ABC:ta, ja olen edelleen pääkäyttäjä jonka tehtävänä on perehdyttää muita käyttäjiä.

Koulutus

Vaikka kirjanpitäjä ei olekaan suojattu ammattinimike, valtaosa kirjanpitäjänä työskentelevistä taloushallinnon ammattilaisista on koulutukseltaan joko merkonomeja tai heillä on liiketalouden AMK-tutkinto. Lisäksi on olemassa taloushallinnon asiantuntijatutkinto eli KLT-tutkinto, joka on myös työnantajien arvostama. Olipa koulutustaustasi mikä tahansa, mainitse se CV:ssä. Mikäli sinulla on useita koulutuksia, mainitse aina tuorein ylimpänä. 

Esimerkki: 

2020
Kirjanpidon ja laskentatoimen tuntkinto (KLT)
Tili-instituuttisäätiö

2013
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Rastor-institutti

Kurssit

Taloushallinnon ammattilaisille, etenkin kirjanpitäjille, oman ammattitaidon päivittäminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi verotukseen liittyvät säännöt muuttuvat vuosittain, ja mikäli vastuullasi on myös palkkahallinto, on tärkeää pysyä ajan tasalla myös muun muassa työehtosopimuksen sisällön suhteen. Koska kursseja kertyy useimmille kirjanpitäjille vuosien saatossa melko suuri määrä, kannattaa ansioluettelossa ottaa mukaan vain ne jotka ovat hakemasi työn kannalta olennaiset ja mieluiten viimeisin alueeseen liittyvä kurssi.

Esimerkki:

Toukokuu 2023
Edustus- ja markkinointimenot kirjapidossa ja verotuksessa
Kurssin laajuus: 6 tuntia
Taloushallintoliitto

Osallistuin kurssille, jossa käytiin läpi viimeisimmät muutokset edustus- ja markkinointimenojen verotukseen ja kirjanpitoon kirjaamisessa.

Maaliskuu 2023
Luontoisedut verotuksessa ja palkanlaskennassa
Kurssin laajuus: 2 päivää
Yritysakatemia

Osallistuin kurssille, jossa käytiin läpi vuonna 2023 voimaan astuneet uudet säännöt, jotka koskevat luontoisetujen verotusta ja vaikutusta palkanlaskentaan.

Osaaminen eli taidot 

Osaaminen on työkokemuksen tai vaikkapa kurssien kautta karttuneita taitoja, jotka eivät välttämättä ole kuuluneet peruskoulutukseen. Usein työpaikkailmoituksissa kerrotaan suoraan millaista osaamista hakijoilta edellytetään, ja tämä voi olla hyvinkin selkeästi rajattua osaamista - esimerkiksi tietyn taloushallinto-ohjelman tietyn version osaamista - tai laajempaa asiakokonaisuuksien hallintaa, kuten budjettisuunnittelua tai apurahahakemusten koordinointia. Mainitse CV:ssä etenkin osaaminen, joka liittyy työpaikkailmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin.

Esimerkki:

Kirjanpito-ohjelma ABC
10 vuoden kokemus, projektipäällikkö ohjelmiston implementoinnin yhteydessä Hyper Software Oy:ssä.

Ohjelmistoalan työehtosopimus
Vastuullani Hyper Software Oy:ssä on ollut perehtyä ohjelmistoalan yleiseen työehtosopimukseen ja kääntää sen vaatimukset työnantajalle selkeiksi toimintalinjauksiksi niin palkanaskennan kuin henkilöstöhallinnonkin näkökulmasta. 

Henkilökohtaiset vahvuudet

Työpaikkailmoituksissa on useimmiten kerrottu jonkin verran siitä, millaista henkilöä tehtävään etsitään. Siinä missä taidot ja osaaminen keskittyvät niin kutsuttuihin koviin taitoihin, henkilökohtaisilla vahvuuksilla viitataan pehmeisiin taitoihin. Näitä voi olla vaikkapa vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky ja taito asettaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen. Lue siis tarkkaan millaisia vahvuuksia haetulta henkilöltä toivotaan ja huolehdi, että CV:ssäsi mainitut vahvuudet liittyvät näihin jollakin tapaa. Esimerkiksi tiimityötaitojen korostaminen voi olla hukkaan heitettyä aikaa mikäli työpaikkailmoituksessa selkeästi kerrotaan, että kyse on taloushallintoa yksin pyörittävän asiantuntijan rooli.

Esimerkki:

Kyky työskennellä itsenäisesti

Olen usein työnskennellyt yksin taloushallinnon tehtävien puitteissa, ja tämän vuoksi pystyn työskentelemään hyvin ilman tiimin tukea. 

Aloitekyky

Olen aloitteellinen mikäli näen, että esimerkiksi työprosesseja voisi kehittää tai muuttaa. 

Muut osiot

Riippuen työpaikasta, CV:ssä voi olla mukana myös muita osioita, jotka liittyvät joko osaamiseesi tai sinuun henkilönä. Esimerkiksi erilaiset sertifioinnit on hyvä ottaa mukaan, mikäli sinulla on esimerkiksi taloushallinnon ohjelmaan liittyvä sertifiointi. Myös kielitato voi olla hyvä mainita, etenkin kun olet hakemassa työpaikkaa kansainvälisesti toimivasta yrityksestä.

Vinkkejä kirjanpitäjän CV:n laatimiseen

Jotta voisit tehdä vaikutuksen CV:lläsi, on tärkeää kohdentaa se hakemaasi työpaikkaa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa ansioluetteloa ei missään tapauksessa kannata kierrättää lähettämällä sama asiakirja useaan työpaikkaan, vaan räätälöidä se jokaista hakemaasi työpaikkaa varten. On ymmärrettävää, että kun hakuajat ovat umpeutumassa ja olet hakemassa useaa työtä samaan aikaan, voi tuntua turhauttavalta käyttää aikaa monen CV:n hiomiseen, mutta se todella kannattaa. Huolehdi siis siitä, että korostat CV:ssä asioita, jotka ovat tulleet esille työpaikkailmoituksessasin - joko suoraan tai rivien välistä.

Muista, että et ole koskaan “vain” kirjanpitäjä, vaan opi tunnistamaan oma profiilisi. Tämä tarkoittaa sitä, että olet vaikkapa “järjestötoimintaan erikoistunut tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä”, mikäli tämä on osuva kuvaus taustasi perusteella ja se sopii hyvin hakemaasi työpaikkaan.

Opi kertomaan vastuualueiden lisäksi saavutuksistasi siten, että CV:n lukija saa selkeän kuvan siitä, millaisia tuloksia olet työssäsi saavuttanut. Oletko esimerkiksi kehittänyt työprosesseja siten, että olet automaation avulla saanut aikaan selkeästi laskettavia aikasäästöjä? Kerro CV:ssä projektista ja kuinka monta tuntia lopputulos säästää työaikaa.

Oletko ollut pidempään poissa työelämästä vaikkapa perhesyistä? Tällöin voi olla, että sinulle sopii perinteisen käänteisesti kronologisen CV:n sijaan osaamispohjainen CV. Osaamispohjainen CV keskittyy kertomaan koko työurasi aikana kartuttamastasi osaamisesta ja saavutuksista sen sijaan, että se vain listaisi työkokemuksesi aikajärjestyksessä.

Moni työnantaja käyttää rekrytoinnissa rekrytointiohjelmaa. Tämä on tärkeää huomioida työnhaussa ja CV:n sisällössä, sillä nämä ohjelmistot eivät ole ainoastaan työkalu jonne CV ja työhakemus ladataan hakuvaiheessa, vaan ne tukevat usein rekrytointiprosessia esimerkiksi laittamalla työpaikkailmoitukseen tulleet CV:t ja hakemukset järjestykseen sen mukaan, mitä esimerkiksi työpaikkailmoituksessa on kerrottu vaatimuksista ja toiveista. Kun tietojärjestelmä lukee CV:si tällä tapaa, on tärkeää että olet käyttänyt oikeita sanoja ja sananparsia, jotta järjestelmä tulkitsee osaamisesi ja CV:n muun sisällön oikein.

Näin onnistut kirjapitäjän CV:n kanssa

  • Muista, että olet aina enemmän kuin pelkkä kirjanpitäjä. Jos olet keskittynyt urasi aikana vain kirjanpitoon, voit viitata itseesi kirjanpidon asiantuntijana, ja toisaalta jos olet tilinpäätöstaitoinen, olet luonnollisesti tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä. Halutessasi voit lisätä muitakin sinua määritteleviä ilmaisuja, kuten järjestötoimintaa hyvin tunteva tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä
  • Sisältö on aina kohdennettava työpaikkailmoitusta varten. Älä siis käytä samaa ansioluetteloa hakiessasi useaa työpaikkaa, vaan käytä aikaa sisällön räätälöintiin. Jokainen työpaikkailmoitus on ainutlaatuinen, ja näin pitäisi olla myös CV:n suhteen. 
  • Säästät paljon aikaa ja hermojasi käyttämällä valmiita CV-mallipohjia. Jobseeker on työnhakijan monipuolinen työkalu, joka sisältää CV-mallipohjien lisäksi työhakemusmallipohjia, jotka on kehitetty sopimaan yhteen CV-mallipohjien kanssa.
  • Mikäli kaipaat inspiraatiota ja vinkkejä itse työhakemuksen sisällön suhteen, kannattaa vilkaista valmis kirjanpitäjän esimerkkityöhakemus
  • Jobseekerin sivuilla on lisäksi suuri joukko muita valmiita CV-esimerkkejä eri aloille, joiden joukosta voit löytää ideoita omaa ansioluetteloasi varten. 
Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä