Esimerkki-CV toimittaja

Esimerkki-CV toimittaja

Toimittajan ammatti on jo pitkään ollut monen nuoren unelma-ammatti ja myös perinteisiin toimittajan työhön valmistaviin opintoihin on ollut vaikea päästä sisään. Viime vuosina myös tilanne työmarkkinoilla on kiristynyt ja toimittajan töistä, etenkin vakituisista työpaikoista suurissa mediataloissa, on kova kilpailu.

Hyvän ensivaikutelman antava CV onkin tämän vuoksi tärkeä työkalu työnhaussa olevalle toimittajalle, sillä se auttaa erottumaan hakijajoukosta. Monessa media-alankin työpaikassa CV:n lukee ensin HR-ammattilainen tai rekrytointiin erikoistunut henkilö, joten on tärkeää että CV:stä saa nopealla silmäyksellä selkeästi kuvan siitä, että täytät työpaikalle asetetut vaatimukset ja tuot mukanasi jotakin ainutlaatuista.

Profiili toimittajan CV:ssä

Toimittajan tärkein työväline on kirjoitettu kieli, joten kaikki työnhakuun liittyvät asiakirjat, kuten ansioluettelo ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat ikään kuin käyntikortti, joka kertoo vastaanottajalle siitä, kuinka hyvin ja selkeästi osaat ilmaista itsestäsi. Koska CV:n lukemiseen käytetään keskimäärin vain muutamia sekunteja, et voi koskaan olettaa että vastaanottaja perehtyy koko ansioluetteloosi ennen kuin päättää siitä, oletko varteenotettava kandidaatti vai et.

Yksi CV:n tärkeimpiä osioita onkin tämän vuoksi henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä. Profiiliteksti ei ole perinteisesti kuulunut suomalaiseen ansioluetteloon, mutta on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä CV:n tärkeimmistä osioista. Sen paikka on henkilö- ja yhteystietojen jälkeen ja se nimensä mukaisesti tiivistelmä, joka kertoo kuka olet, mitä osaat ja myös mihin olet matkalla urallasi.

Profiilin merkitys on korostunut kun kilpailu työmarkkinoilla on kasvanut, ja etenkin toimittajan työssä se toimii eräänlaisena makupalana siitä, mitä osaat. Siihen kannattaa siis panostaa. Huolehdi siitä, että profiili on räätälöity juuri hakemaasi työpaikkaa varten ja korostaa niitä avainseikkoja, jotka tekevät sinusta vahvan kandidaatin kyseistä tehtävää varten. Tiivistelmässä voi korostaa oman osaamisen lisäksi esimerkiksi journalistiseen työhösi liittyviä saavutuksia.

Profiili

Kokenut ja aloitteellinen taloustoimittaja, jolla on näyttöjä omasta tutkimustyöstä syntyneistä, valtakunnallisen huomion saaneista jutuista. Laaja kontaktiverkosto elinkeinoelämässä ja politiikan parissa. Vahva kiinnostus uutisten tuottamiseen sähköiset kanavat edellä.

Työkokemus toimittajan CV:ssä

Toimittajan työssä vaaditaan monen tasoista osaamista: ensinnäkin on tärkeää ymmärtää toimittajan rooli yhteiskunnassa, toisekseen toimitukselliset prosessit ja työkalut, jotka voivat vaihdella suurestikin riippuen julkaisusta tai työpaikasta, ja lisäksi toimittajilta edellytetään useimmiten tietyn tai tiettyjen alueiden asiantuntemusta. Asiantuntemus voi liittyä esimerkiksi tiettyyn toimialaan tai vaikkapa paikallisuutisten yhteydessä alueellista tuntemusta.

Käytännön työkokemus on tärkein keino kartuttaa yllä mainittua osaamista, joten työnantajat ovat erityisen kiinnostuneita aiemmasta työhistoriasta. Moni aloittaa uransa joko vapaana toimittajana tai osa-aikaisena toimittajana, ja kaikki tämä on samalla tapaa arvokasta kokemusta, joka kartuttaa muun muassa toimituksellisten työprosessien taitamista.

Kun aloitat CV:n kirjoittamisen, on tärkeää että luet työpaikkailmoituksen huolella läpi tunnistaaksesi millaista kokemusta työssä peräänkuulutetaan. Et luonnollisestikaan voi esimerkiksi muuttua Lapin paikallisuutisten osaajaksi jos olet asunut ja työskennellyt koko ikäsi Turussa paikallistoimittajana, mutta voit sen sijaan korostaa kokemustasi paikallisuutisten tekemisestä. Sama koskee jos olet hakemassa yleissanomalehden verkkotoimittajan tehtävästä taloustoimittajan verkkotoimittajan tehtävään: vaikka kokemuksesi ei täysin vastaisi hakemaasi työpaikkaa, on sinulla todennäköisesti kokemusta joistakin siinä vaadittavista osaamisen alueista.

Työkokemus

Tammikuu 2021 - Vapaa toimittaja, Freelance, Helsinki

Olen toiminut talouteen erikoistuneena vapaana toimittajana ja tuottanut pääasiassa rahoitusteknologiaa (fintech), yrityskauppoja ja kasvuyrityksiä käsitteleviä uutisia ja juttukokonaisuuksia suurimmille mediataloille.

Lokakuu 2019 – Joulukuu 2020 Taloustoimittaja, verkko, Mainio Media, Helsinki

Työskentelin sähköisiin kanaviin erikoistuneena taloustoimittajana Mainio Median eri julkaisujen parissa. Tuotin journalistista sisältöä liittyen ajankohtaiseen uutiskuvaan sekä omaan journalistiseen tutkimustyöhön perustuen.

Tammikuu 2017 – Syyskuu 2019 Verkkotoimittaja, sijainen ja tarvittaessa töihin kutsuttava, Yleisradio, Helsinki

Työskentelin verkkotoimittajan yleisradion verkkotoimituksessa keskittyen talousuutisiin. Ajanjaksoon sisältyy useita kokoaikaisia sijaisuuksia sekä tarvittaessa töihin kutsuttavan toimittajan työjaksoja.

Vinkki

Kuuluuko työhösi toimituksellisen sisällön tuottaminen verkossa? Voit halutessasi lisätä CV:een pari linkkiä artikkeleihin, jotka olet itse kirjoittanut. Tällä tapaa pääset näyttämään työnantajalle työsi tuloksia ja vahvistamaan vaikutelmaa siitä, että olet pätevä toimittaja, joka osaa verkkotoimittamisen työskentelytavat. Voit lisätä pari linkkiä työnäytteisiin lisäämällä CV:een uuden osion ja nimetä sen vaikkapa Työnäytteet.

Koulutus toimittajan CV:ssä

Toimittajaksi voi käytännössä päätyä melkein minkä tyyppisellä koulutustaustalla tahansa, vaikka moni onkin kouluttautunut nimenomaan viestinnän alalla. Toimittajille ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia, ja tämä onkin loogista, sillä toimituksellisten työskentelytapojen hallitseminen sekä käytännön kokemus toimituksellisen sisällön tuottamisesta ovat kaikkein tärkeimmät kriteerit työssä menestymiselle.

Suomessa ei ole koulutusohjelmaa, joka valmistausi toimittajia työelämään ilman työkokemusta käytännön journalistisesta työstä, vaan käytännössä kaikki alalla päätyvät kartuttavat kokemusta joko opintojen aikana tai toisen alan ammatissa toimiessaan, esimerkiksi ekonomina. Esimerkiksi taloustieteiden parissa kouluttautuneen kannattaa luonnollisesti ottaa esille talouden alan koulutus hakiessa työpaikkaa talouteen erikoistuneena toimittajana.

Koska koulutus kuitenkin painaa vaakakupissa vähemmän kuin työkokemus, kannattaa se aina sijoittaa CV:ssä työkokemuksen jälkeen.

Koulutus

Elokuu 2012 – Toukokuu 2017 KTM, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsinki

Suoritin kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena rahoitus.

Saavutukset toimittajan CV:ssä

Saavutukset liittyvät läheisesti työkokemukseen, mutta ne voi nostaa esille omassa osiossaan jos olet saanut toimitukselliseen työhösi liittyen jonkin huomionosoituksen. Kyse ei tarvitse olla suuresta kansallisesta palkinnosta, vaan esimerkiksi verkkotoimittajalla se voi olla vuoden luetuin verkkojuttu, tai tutkivalla toimittajalla omaan tutkimustyöhön perustuva, kansallisen uutiskynnyksen ylittävä juttu, jota myös muut lehdet lainaavat. Jälkimmäisen esimerkin kohdalla voit hyvin lisäksi täsmentää, että juttu on syntynyt omaan verkostoosi ja kontakteihisi perustuvan journalistisen työn perusteella, sillä kattava kontaktiverkosto on jokaiselle toimittajalle arvokas asia.

Saavutukset

Tutkivan journalismin kunniamaininta, Suomen toimittajayhdistys ry

Syyskuu 2020. Sain kunniamaininnan Suomen Lehtilehden julkaisemasta juttukokonaisuudesta, joka käsitteli kasvuyritysten kohtaamia vaikeuksia rahoituksen saamiseksi suomalaisista pankeista ja tämän seurauksena omistuksen päätymisestä ulkomaille.

Taidot toimittajan CV:ssä

Usein on niin, että työnantaja toivoo tai edellyttää hakijoilta tiettyjä taitoja, jotka ovat edellytyksiä työssä menestyksekkäästi suoriutumiselle. Mikäli näin on myös silmiisi osuneen työpaikkailmoituksen kohdalla, on tärkeää huolehtia että ansioluettelosi heijastaa näitä vaatimuksia jollakin tapaa. Sinun ei tarvitse täyttää kaikkia vaatimuksia tai jättää hakematta jos et täytä kuin puolet vaatimuksista, mutta sitäkin tärkeämpää on että korostat niitä taitoja, joita sinulla on ja jotka ovat linjassa työnantajan peräänkuuluttaman osaamisen kanssa.

Taidoista esimerkkinä voi olla vaikkapa tietyn julkaisujärjestelmän käyttäminen. Joka työpaikalla ei ole mahdollisuutta kouluttaa uusia työntekijöitä käyttämään työn keskeisiä työkaluja, vaan hakijoiden odotetaan osaavan niiden käyttö. Sama voi koskea myös vaikkapa erikoistoimittajan alan tuntemusta, esimerkiksi taloustoimittajan kohdalla talous- ja elinkeinopolitiikan kattava tunteminen on työssä pärjäämisen kannalta käytännössä välttämätöntä.

Taidot

  • EZ Publish -julkaisujärjestelmä
  • Yritysrahoituksen osaaminen
  • Elinkeinopolitiikka

Muotoseikat kuntoon toimittajan CV:ssä

CV on ensimmäinen, ja huonosti tehtynä myös viimeinen mahdollisuutesi tehdä vaikutus mahdolliseen työnantajaan. Siihen kannattaa siis käyttää aikaa, vaikka hakuaika olisi umpeutumassa ja sekä töissä että kotona olisi kiire.

Oikoluku ja hyvin jäsennelty, selkeä sisältö ovat tärkeitä ansioluettelossa olipa kyseessä mikä tahansa toimiala tai työpaikka. Mutta toimittajan työssä nämä ovat kriittisen tärkeitä. Kun aiemmin toimituksissa oli toimitussihteereitä ja enemmän aikaa oikolukea tekstejä, nykyisin jutut julkaistaan usein etenkin verkossa usein hyvin nopean, jopa itse tehdyn oikoluvun jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on osattava olla kriittinen itse tuottamaasi tekstiä kohtaan, editoida sitä napakammaksi ja kaikin keinoin välttää virheitä.

Kun käyt ansioluettelosi sisältöä läpi toimitussihteerin lasit päässä, pidä huoli siitä että karsit joukosta täytesanat ja esimerkiksi eri osioiden otsikoissa on käytetty sanoja ja ilmaisuja, jotka nopeuttavat tarvittavien tietojen löytymistä CV:stä kiireessä työnsä tekevälle esimiehelle tai HR-asiantuntijalle. Voit tarvittaessa ottaa mukaan tavanomaisesta poikkeavia osioita, kuten työnäytteet. Joissakin tapauksissa työnäytteitä jopa pyydetään, joten huolehdi että ne ovat helposti löydettävissä.

Aloita toimittajan CV:n luominen saman tien!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä